Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přípravný kroužek pro předškoláky

Přípravný kroužek pro předškoláky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Kadečková
Šetření:01. 12. 2013 - 08. 12. 2013
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):8 / 2.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro rodiče předškoláků. Cílem je zjistit, zda by rodiče měli zájem o kroužek, kde by si děti osvojily schopnosti důležité pro vstup do 1. třídy (grafomotorika, čísla, logické myšlení...)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplňte prosím jen v případě, že jste rodiče předškoláka

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič předškoláka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1655,17 %55,17 %  
ne1344,83 %44,83 %  

Graf

2. Je Vaše dítě dostatečně připravené pro vstup do 1. třídy ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 3, nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %31,03 %  
nevím425 %13,79 %  
ne318,75 %10,34 %  

Graf

3. Existuje ve Vašem okolí kroužek, kde se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím457,14 %13,79 %  
ne228,57 %6,9 %  
ano114,29 %3,45 %  

Graf

4. Ocenili byste ve Vašem okolí kroužek, který zlepšuje připravenost Vašeho dítě pro vstup do 1. třídy ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %17,24 %  
ne116,67 %3,45 %  

Graf

5. Kolik max. byste byli ochotní zaplatit za kroužek (45 minut) přípravy na 1. třídu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-50 Kč240 %6,9 %  
50-70 Kč120 %3,45 %  
80-100 Kč120 %3,45 %  
30-40 Kč120 %3,45 %  

Graf

6. Jak často by se měl kroužek konat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý týden480 %13,79 %  
1x za 14 dní120 %3,45 %  

Graf

7. Jak dlouho by měl kroužek probíhat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. 3 měsíce480 %13,79 %  
max. 6 měsíců120 %3,45 %  

Graf

8. V jakém kraji bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský1100 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadečková, J.Přípravný kroužek pro předškoláky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pripravny-krouzek-pro-predsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.