Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přípravný kurz k maturitě - Krnov

Přípravný kurz k maturitě - Krnov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hrbáček
Šetření:16. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako rychlý průzkům veřejného míněn pro potřeby vypracování diplomové práce. Účelem je odhadnout velikost poptávky studentů, nebo rodičů dětí, po přípravném kurzu ke společné části státní maturitní zkoušky v oblasti města Krnov a jeho přilehlého okolí.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte vhodnou odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem student základní školy.otázka č. 2, Jsem studen střední školy.otázka č. 2, Jsem rodič.otázka č. 2, Ani jedno výše uvedené.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem studen střední školy.2240,74 %41,51 %  
Jsem rodič.1731,48 %32,08 %  
Ani jedno výše uvedené.1120,37 %20,75 %  
Jsem student základní školy.47,41 %7,55 %  

Graf

Odpovězte prosím, zda si myslíte, že by bylo vhodné, aby v Krnově fungoval přípravný kurz pro společnou část maturitní zkoušky a zda byste jej osobně využili, případně ocenili možnost přihlásit do takového kurzu Vašeho potomka.

2. Využil byste Vy, případně Váš potomek, služeb přípravného kurzu ke státním maturitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, využil.otázka č. 4, Zvážil bych využití, podle situace.otázka č. 4, Osobně ne, ale věřím že další lidé ano.otázka č. 4, Ne, jedná se o zbytečnost.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvážil bych využití, podle situace.2045,45 %37,74 %  
Ano, využil.1534,09 %28,3 %  
Ne, jedná se o zbytečnost.511,36 %9,43 %  
Osobně ne, ale věřím že další lidé ano.49,09 %7,55 %  

Graf

3. Myslíte, že by bylo vhodně pro studenty SŠ v Krnově a okolí pořádat přípravný kurz ke státní maturitní zkoušce? (Společné části?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, bylo by to vhodvné.otázka č. 4, Nevím, problematika mne nezajímá.otázka č. 6, Ne, je to zcela zbytečné.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bylo by to vhodvné.758,33 %13,21 %  
Nevím, problematika mne nezajímá.325 %5,66 %  
Ne, je to zcela zbytečné.216,67 %3,77 %  

Graf

4. Jakou formu, by tento kurz dle Vašeho názoru měl splňovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelná setkání v průběhu 2. pololetí.2657,78 %49,06 %  
Několik intenzivních sezení těsně před zkouškou.920 %16,98 %  
Pravidelná setkání v průběhu celého školního roku.920 %16,98 %  
online12,22 %1,89 %  

Graf

Uveďte prosím, dle uvedených odpovědí tu nejbližší Vašemu názoru, kolik byste byli ochotni za takovýto kurz zaplatit, ať již pro sebe, nebo pro Vašeho potomka. Mějte na paměti, že kurz by se skládal ze 3 různých témat (Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk).

5. Jak vysokou částku, byste byli ochotni za kurz zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
800 Kč - 1000 Kč/žák.1737,78 %32,08 %  
Více než 1000 Kč/žák.1328,89 %24,53 %  
500 Kč - 800 Kč/žák.920 %16,98 %  
200 Kč - 500 Kč/žák.48,89 %7,55 %  
Do 200Kč/žák.24,44 %3,77 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 26 let.3259,26 %60,38 %  
26 a více let.1935,19 %35,85 %  
Do 16 let.35,56 %5,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 16 až 26 let.:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem studen střední školy. na otázku 1. Vyberte vhodnou odpověď:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte vhodnou odpověď:

2. Využil byste Vy, případně Váš potomek, služeb přípravného kurzu ke státním maturitám?

4. Jakou formu, by tento kurz dle Vašeho názoru měl splňovat.

5. Jak vysokou částku, byste byli ochotni za kurz zaplatit?

6. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte vhodnou odpověď:

2. Využil byste Vy, případně Váš potomek, služeb přípravného kurzu ke státním maturitám?

4. Jakou formu, by tento kurz dle Vašeho názoru měl splňovat.

5. Jak vysokou částku, byste byli ochotni za kurz zaplatit?

6. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrbáček, J.Přípravný kurz k maturitě - Krnov (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pripravny-kurz-k-maturite-kr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.