Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přírodní koupací jezírka

Přírodní koupací jezírka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Stříteská
Šetření:17. 06. 2012 - 01. 07. 2012
Počet respondentů:321
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem tohoto dotazníku je zjistění vyběru případných zájemců o zřízení bazénu, popř. koupacího biotopu.

 

Koupací jezírko – biobazén = uměle vytvořené jezírko, které má dvě plochy. Koupací část (hlubší zóna) a regenerační plocha. V čistící ploše je voda čištěna biologicky součinností rostlin, substrátu a mikroorganismů. Koupeme se v chemicky neupravené vodě. Poměr ploch 1:1.

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy o přírodních koupacích jezírcích – biobazénech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19961,99 %61,99 %  
ano12238,01 %38,01 %  

Graf

2. Je pro vás důležitý aspekt vlivu chemicky čištěné vody na zdraví lidí a životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – zdraví a ŽP jsou pro mě velmi důležité26281,62 %81,62 %  
Nepovažuji to za důležité5918,38 %18,38 %  

Graf

3. Ovlivnila by vás při výběru bazénu informace, že biobazén je vhodný na koupání pro osoby s kožními obtížemi – zejména atopický exém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14143,93 %43,93 %  
Rozhodně ano10733,33 %33,33 %  
Ne7322,74 %22,74 %  

Graf

4. Vadila by vám skutečnost, že v biobazénu žijí rostliny a živočichové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – nevadí mi20563,86 %63,86 %  
Ano – mám k nim odpor11636,14 %36,14 %  

Graf

5. Je pro vás limitující velikost vodní plochy? (u biobazénů minimálně 40 m2, podmínka pro jeho dobré fungování).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19961,99 %61,99 %  
ano12238,01 %38,01 %  

Graf

6. Co by rozhodovalo při výběru bazénu? Seřaďte podle vašich priorit.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Pořizovací cena1.9220.944
Provozní náklady20.791
Vzhled – estetika v zahradě2.6821.033
Stavební náročnost3.3960.812

Graf

7. Když nyní znáte klady biobazénů, kolik byste byl/a ochotna za biobazén dát peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 Kč24275,39 %75,39 %  
Cena nerozhoduje4714,64 %14,64 %  
300 000 Kč329,97 %9,97 %  

Graf

8. Když odhlédnete od finančních nákladů, co by pro Vás bylo nejdůležitější, kdybyste to kupovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní hledisko10733,33 %33,33 %  
Snadnější údržba8426,17 %26,17 %  
Moderní architektura zahrady4814,95 %14,95 %  
Delší životnost oproti normálním bazénům4213,08 %13,08 %  
Nevypouští se a může se na něm bruslit4012,46 %12,46 %  

Graf

9. Jakému bazénu Vy osobně byste nyní, když máte o bio dost informací, dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodní koupací jezírko – biobazén20363,24 %63,24 %  
Chemicky čištěný bazén11836,76 %36,76 %  

Graf

10. Jste muž, žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20664,17 %64,17 %  
Muž11535,83 %35,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co by rozhodovalo při výběru bazénu? Seřaďte podle vašich priorit.

  • odpověď Stavební náročnost=4:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled – estetika v zahradě=3 na otázku 6. Co by rozhodovalo při výběru bazénu? Seřaďte podle vašich priorit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy o přírodních koupacích jezírcích – biobazénech?

2. Je pro vás důležitý aspekt vlivu chemicky čištěné vody na zdraví lidí a životní prostředí?

3. Ovlivnila by vás při výběru bazénu informace, že biobazén je vhodný na koupání pro osoby s kožními obtížemi – zejména atopický exém?

4. Vadila by vám skutečnost, že v biobazénu žijí rostliny a živočichové?

5. Je pro vás limitující velikost vodní plochy? (u biobazénů minimálně 40 m2, podmínka pro jeho dobré fungování).

6. Co by rozhodovalo při výběru bazénu? Seřaďte podle vašich priorit.

7. Když nyní znáte klady biobazénů, kolik byste byl/a ochotna za biobazén dát peněz?

8. Když odhlédnete od finančních nákladů, co by pro Vás bylo nejdůležitější, kdybyste to kupovali?

9. Jakému bazénu Vy osobně byste nyní, když máte o bio dost informací, dali přednost?

10. Jste muž, žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy o přírodních koupacích jezírcích – biobazénech?

2. Je pro vás důležitý aspekt vlivu chemicky čištěné vody na zdraví lidí a životní prostředí?

3. Ovlivnila by vás při výběru bazénu informace, že biobazén je vhodný na koupání pro osoby s kožními obtížemi – zejména atopický exém?

4. Vadila by vám skutečnost, že v biobazénu žijí rostliny a živočichové?

5. Je pro vás limitující velikost vodní plochy? (u biobazénů minimálně 40 m2, podmínka pro jeho dobré fungování).

6. Co by rozhodovalo při výběru bazénu? Seřaďte podle vašich priorit.

7. Když nyní znáte klady biobazénů, kolik byste byl/a ochotna za biobazén dát peněz?

8. Když odhlédnete od finančních nákladů, co by pro Vás bylo nejdůležitější, kdybyste to kupovali?

9. Jakému bazénu Vy osobně byste nyní, když máte o bio dost informací, dali přednost?

10. Jste muž, žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stříteská, J.Přírodní koupací jezírka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prirodni-koupaci-jezirka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.