Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přírodovědné předměty na druhém stupni ZŠ

Přírodovědné předměty na druhém stupni ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Hejsková
Šetření:11. 11. 2009 - 18. 11. 2009
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Univerzity Kradec Králové a oborem mého zájmu je zkoumat vyučování přírodovědných předmětů na druhém stupni základní školy. Dotazník je určen Vám, kteří na školách učíte nebo navštěvujete školu jako žáci
i Vám, rodičům žáků druhého stupně základní školy.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte kam patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žák (-yně)450 %50 %  
učitel (-ka)337,5 %37,5 %  
rodič112,5 %12,5 %  

Graf

2. Jak probíhá výuka fyziky, chemie a přírodopisu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý předmět zvlášt787,5 %87,5 %  
jako jeden předmět112,5 %12,5 %  

Graf

3. Baví žáky u Vás ve škole chemie?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
ne337,5 %37,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

4. Baví žáky u Vás ve škole fyzika

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %62,5 %  
ano225 %25 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

5. Baví u Vás ve škole žáky přírodopis?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %50 %  
ano337,5 %37,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

6. Do kterého ročníku chodíte (vyučujete, popřípadě chodí vaše dítě) ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

4

5.ročník

6 a 7

6,7

8, 9 tř a SOU

do 9. trídy

Kvarta(4.ročník)

7. Kolik hodin fyziky máte týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2562,5 %62,5 %  
3112,5 %12,5 %  
7112,5 %12,5 %  
0112,5 %12,5 %  

Graf

8. Kolik hodiny chemie máte týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2450 %50 %  
0225 %25 %  
3112,5 %12,5 %  
4112,5 %12,5 %  

Graf

9. Kolik hodiny přírodopisu máte týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0337,5 %37,5 %  
2337,5 %37,5 %  
3112,5 %12,5 %  
7112,5 %12,5 %  

Graf

10. Pokud probíhá výuka všech přírodvědných předmětů společně pak mi napište kolik je to hodin na týden.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak se u nás neučí675 %75 %  
neprobíhá112,5 %12,5 %  
3112,5 %12,5 %  

Graf

11. Jak se nazývá vzdělávací program podle kterého probíhá výuka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

??

.

Netuším

nevím

rámcový vzdělávací program

ŠVP ZŠ

Základní škola a pak osnovy pro SOu obor Kuchařka

12. Víte co se vyučovalo dříve v předmětu přírodozpyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny přírodovědné předměty dohromady675 %75 %  
dnešní přírodopis112,5 %12,5 %  
dnešní chemie a fyzika112,5 %12,5 %  

Graf

13. Kde se škola nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě675 %75 %  
na vesnici225 %25 %  

Graf

14. V jakém jste kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj337,5 %37,5 %  
Vysočina225 %25 %  
Zlínský kraj225 %25 %  
Hlavní město Praha112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hejsková, P.Přírodovědné předměty na druhém stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prirodovedne-predmety-na-druhem-stupni-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.