Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti

Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mašková
Šetření:13. 02. 2019 - 11. 03. 2019
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku týkající se oblasti Aktivní politiky zaměstnanosti. Konkrétně je zaměřen na společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Dotazník je určen osobám od 15 do 66, kteří patří mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Příspěvky APZ jsou určeny pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR. Ráda bych touto cestou zjistila podvědomí obyvatel o této problematice.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Víte co to jsou příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6352,07 %52,07 %  
ANO5847,93 %47,93 %  

Graf

2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úřad práce 2823,14 %23,14 %  
Ne1915,7 %15,7 %  
Nevím1613,22 %13,22 %  
Úřad práce ČR1411,57 %11,57 %  
MPSV108,26 %8,26 %  
Ministerstvo práce a sociálních věcí108,26 %8,26 %  
ÚP 43,31 %3,31 %  
Ministerstvo práce 21,65 %1,65 %  
Úřad práce?21,65 %1,65 %  
Úřad práce, oddělení Trhu práce10,83 %0,83 %  
ostatní odpovědi Z prostředků stàtního rozpočtu
Urady
Urady prace
úřady práce
asi úřad práce?
Netuším
Ministerstvo práce a soc. věcí přes úřady práce z peněz uloupených občanům pomocí daní.
Nevím vůbec přesně.
ne nevím
Ministerstvo práce sociálních věcí
Úřad práce (MPSV)
Nepochopila jsem
Pracovní úřad
Úřad práce České republiky
Úřad práce České rpeubliky
1512,4 %12,4 % 

Graf

3. Víte co to jsou veřejně prospěšné práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7965,29 %65,29 %  
ne32,48 %2,48 %  
Časově omezené pracovní příležitosti.10,83 %0,83 %  
Ano, Údržba veřejných prostranství 10,83 %0,83 %  
Práce pro město nebo obec10,83 %0,83 %  
Jen zhruba10,83 %0,83 %  
Úklid a údržba veřejných budov, prostranství, komunikací.. 10,83 %0,83 %  
zaměstnávání hůře umístitelných lidí, kteří jsou dlouhodobě vedeni na úřadě práce spolu s městskými úřady10,83 %0,83 %  
Nekvalifikované práce na omezenou dobu10,83 %0,83 %  
ANO - Může to být uložené jako trest od soudu 10,83 %0,83 %  
ostatní odpovědi ANO, nástroj realizace aktivní politiky zaměstnanosti
Ùklidy a ùdržba budov atd.
Nekvalifikované práce např úklid, udrzba
Jde o práce, na kterých se podílí úřad práce - uzavírá smlouvy, financuje...tyto práce jsou většinou věřejně prospěšné, zaměstnavatelé jsou obce, města - jde např. o úklid ulicí apod., jsou zde umístěni nějčastěji dlouhodobě nezaměstnaní a hlavně těžko umistitelní
Práce za kterou se nedostává zaplaceno, většinou to je soudně nařízená práce
práce vykonávané na veřejných prostranstvích dlohoudobě nezaměstnanými lidmi
Ano,
např. pomoc s úklidem města
Manuální práce u obecního úřadu.
ano, např. úklid veřejného prostranství
částečně vím co to je
Práce pro obec. Třeba úklid obecních prostranství atd.
Ano (proč tu není zaškrtávací políčko a az pak případně doplnění? Není jasné, o jakou odpověď autorovi jde.)
Fiktivní činnost sloužící jako záminka k přerozdělování peněz
jsou to práce vykonávané ve prospěch veřejnosti, úklid veřených prostor, komunikací apod. Většinou práce odvádějí např. lidé ve výkonu trestu apod.
Že dělájí pro města,nebo obce.
Práce obecně užitečné jako úklid veřejných prostranství, ochrana bezpečí, převádění děti, úklid sněhu ba veřejných prostranství, ...
Nejsem si jistá
Jup
ano, práce, které jsou konány ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních institucí
druh trestu
Pracovní příležitosti, které vytváří zaměstnavatel - po dohodě s úřadem práce. Práce je vykonávána např. ve prospěch obce či státu - úklid a údržba veřejných budov, prostranství či komunikací.
vim
jo
úklid chodníků, sečení trávy, udržování vzhledu obce
Práce pro občana s podmínkou (př. Hrabat listy, ...)
uklízení odpadků, hrabání listí, úklid sněhu
Pomoc okolí
Ano, časově omezneé prac příležitosti
ano časově omezené pp
omezené prac. příležitosti
3125,62 %25,62 % 

Graf

4. Víte pro koho jsou příspěvky APZ určeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uchazeči o zaměstnání7461,16 %61,16 %  
Pro kohokoliv3024,79 %24,79 %  
Zájemci o zaměstnání1714,05 %14,05 %  

Graf

5. Jsou příspěvky APZ nárokové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8872,73 %72,73 %  
ANO3327,27 %27,27 %  

Graf

6. Víte co je společensky účelné pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5545,45 %45,45 %  
ano2923,97 %23,97 %  
Nevím 75,79 %5,79 %  
Vyhrazené, nebo zřízené místo pro UoZ, kterému nelze zajistit zam. jiným způsobem.10,83 %0,83 %  
Práce pro město10,83 %0,83 %  
Asi ano10,83 %0,83 %  
nejsem si jistá10,83 %0,83 %  
Domluvené pracovní místo pro uchazeče z Úřadu práce 10,83 %0,83 %  
místo vytvořené speciálně pro uchazeče o zaměstnání, ktarý je v evidenci úp 10,83 %0,83 %  
pracovní místo, na které je dosazen uchazeč evidovaný na ÚP10,83 %0,83 %  
ostatní odpovědi Je pracovní místo, kam je umístěn uchazeč o zaměstnání, který je hůře umistitelný, spolufinancuje úřad práce, jde o místa v různých firmách, institucích...
Nedokážu popsat
místo, které je účelné pro společnost
Vytvoření, dotovaného pracovního místa.
Ano.
začlenit i nezačlenitelného?
mám jen částečné ponětí co to je
ne, ale zní to jako nějaký socialistický nesmysl
Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem
Ano (opět není jasné, zda chce tvůrce prostou odpověď na otázku, či zda chce slyšet definici)
Pracovní místo vzniklé dobrovolně bez dotací čí zákonného donucení.
je zřízeno na určitou dobu pro uchazeče, není to dlouhodobé místo
Že musí být na úrřené místě.
Je zrizovane ve spolupraci s UP
tam, kde je potřeba
neznám tedy opravdu
ne nevím
Vytvořené pro určitou osobu
ano, místo vyhrazené nebo zřízené úřadem práce pro konkrétního uchazeče s přípsěvkem ÚP
pracovní místo prospěšné pro společnost
jo
Místo výkonu prace
Uklízení okolí
2319,01 %19,01 % 

Graf

7. Který nástroj si myslíte, že je v praxi více využívaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejně prospěšné práce8570,25 %70,25 %  
Společensky účelné pracovní místo3629,75 %29,75 %  

Graf

8. Znáte ještě nějaký jiný příspěvek APZ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6856,2 %56,2 %  
Rekvalifikace2319,01 %19,01 %  
Ano32,48 %2,48 %  
Neznám 32,48 %2,48 %  
Ano, rekvalifikace10,83 %0,83 %  
chráněné dílny10,83 %0,83 %  
Příspěvek na zapracování10,83 %0,83 %  
příspěvek na dopravu10,83 %0,83 %  
Ano, třeba příspěvek na přestěhování 10,83 %0,83 %  
zřizování nových pracovních míst 10,83 %0,83 %  
ostatní odpovědi příspěvek na dopravu, rekvalifikace
Ano.
ne, toto téma jde naprosto mimo mě
Na rekvalifikaci
veřejně prospěšné práce už nejsou nevolnictvím/otrockými pracemi tak jak to bylo na začátku
rekvalifikace, investiční pobídky, překlenovací příspěvek, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti....
Ano ... viz predchozí připomínky:(
Nevím vůbec o tom nic.
ne neznám
Rekvalifikace, prohloubení kvalifikace
Neznám ani tyhle...
Rekvalifikace, Investiční pobídky
§78, příspěvek na dojížďku
sociální dávky
Veřená služba
rekvalifikace, prace na zkousku, kratkodobe zaměstnání, regionalni mobilita, příspěvek pri prechodu na jiny podnikatelsky program, investiční pobidky
příspěvek na dojíždění, zapracování, místo pro OZP...
Zamestnavani cizincu, chranena pracovni mista
1814,88 %14,88 % 

Graf

9. Myslíte si, že mají příspěvky příspěvky APZ kladný dopad na vývoj zaměstnanosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8671,07 %71,07 %  
Ne3528,93 %28,93 %  

Graf

10. Věděli jste o možnosti podpoření při hledání zaměstnání příspěvkem APZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7057,85 %57,85 %  
Ano5142,15 %42,15 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy v minulosti podpořen/a příspěvkem APZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11292,56 %92,56 %  
Ano97,44 %7,44 %  

Graf

12. Případně někdo z Vašich známých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9981,82 %81,82 %  
Ano2218,18 %18,18 %  

Graf

13. Kolik si myslíte, že je výše příspěvků APZ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3226,45 %26,45 %  
500075,79 %5,79 %  
10 00075,79 %5,79 %  
Netuším43,31 %3,31 %  
200032,48 %2,48 %  
100032,48 %2,48 %  
800021,65 %1,65 %  
1000021,65 %1,65 %  
15 00021,65 %1,65 %  
9 00021,65 %1,65 %  
ostatní odpovědi 15 000 Kč.
Podle předchozího zaměstnání nebo studia
5 000
5000 Kč ?
Nemám představu, cca 1000 kč?
6000
?
příspěvek ve výši minimálně minimální mzdy
Záleží na dané situaci, oblasti, a podobně
1500
Max. 4 tis. měsíčně
5000,-
minimum
Individuální
Středně
5
60% z průmerného platu
50 000
různě - až do výše několik tisíc
Nedokáži odhadnout.
Nedokážu říct
3000
2000, podle toho jaký příspěvek
7000
13 000Kč
Netuším.
několik stovek?
Myslím si, že záleží na dané situaci
13000
desetitisíce na 1 rekvalifikaci ...
radši to ani nechci vědět
nevím. je dána dohodou mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce.
Nevím, 2000 Kč
Celkově na případ nebo globálně v rozpočtu?! 100 tis/případ?
Cokoli je moc.
nvm
záleží na druhu konkrétního prostředku, zavádějící otázka, částky se liší v řádech
Nemám žádný,protože nepracují.
to nevím
Nemám ponětí
3000 Kč
1000 Kč
Nic moc?
15000,- Kč
VPP - 15 000 Kč, SÚPM asi 13 000,-
hodne ruzna od tak 1000 do 24000
60% hm pak méně
15000
řádově tisíce měsíčně
konkrétně čeho? peněz z rozpočtu? jednotlivých příspěvků?
Cca 5000?
Cca 15 000
8 000
9 000,-
9000
13 000
13 000
5747,11 %47,11 % 

Graf

14. Věděli jste, že příspěvky APZ jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8570,25 %70,25 %  
Ano3629,75 %29,75 %  

Graf

15. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-307763,64 %63,64 %  
35-493125,62 %25,62 %  
55-6664,96 %4,96 %  
15-2043,31 %3,31 %  
50-5532,48 %2,48 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita4537,5 %37,19 %  
Vysokoškolské4134,17 %33,88 %  
Vyučen/a1512,5 %12,4 %  
Vyšší odborné vzdělání86,67 %6,61 %  
Vyučen/a s maturitou65 %4,96 %  
Základní54,17 %4,13 %  

Graf

17. Byl/a jste někdy evidován/a na Úřadu práce ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6352,07 %52,07 %  
Ne5847,93 %47,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte co to jsou příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti?

 • odpověď NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

3. Víte co to jsou veřejně prospěšné práce?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

8. Znáte ještě nějaký jiný příspěvek APZ?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

10. Věděli jste o možnosti podpoření při hledání zaměstnání příspěvkem APZ?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co to jsou příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti?

2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

3. Víte co to jsou veřejně prospěšné práce?

4. Víte pro koho jsou příspěvky APZ určeny?

5. Jsou příspěvky APZ nárokové?

6. Víte co je společensky účelné pracovní místo?

7. Který nástroj si myslíte, že je v praxi více využívaný?

8. Znáte ještě nějaký jiný příspěvek APZ?

9. Myslíte si, že mají příspěvky příspěvky APZ kladný dopad na vývoj zaměstnanosti v ČR?

10. Věděli jste o možnosti podpoření při hledání zaměstnání příspěvkem APZ?

11. Byl/a jste někdy v minulosti podpořen/a příspěvkem APZ?

12. Případně někdo z Vašich známých?

13. Kolik si myslíte, že je výše příspěvků APZ?

14. Věděli jste, že příspěvky APZ jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu?

15. Kolik Vám je let?

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Byl/a jste někdy evidován/a na Úřadu práce ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co to jsou příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti?

2. Víte, který státní orgán má na starosti realizaci APZ? (prosím napište)

3. Víte co to jsou veřejně prospěšné práce?

4. Víte pro koho jsou příspěvky APZ určeny?

5. Jsou příspěvky APZ nárokové?

6. Víte co je společensky účelné pracovní místo?

7. Který nástroj si myslíte, že je v praxi více využívaný?

8. Znáte ještě nějaký jiný příspěvek APZ?

9. Myslíte si, že mají příspěvky příspěvky APZ kladný dopad na vývoj zaměstnanosti v ČR?

10. Věděli jste o možnosti podpoření při hledání zaměstnání příspěvkem APZ?

11. Byl/a jste někdy v minulosti podpořen/a příspěvkem APZ?

12. Případně někdo z Vašich známých?

13. Kolik si myslíte, že je výše příspěvků APZ?

14. Věděli jste, že příspěvky APZ jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu?

15. Kolik Vám je let?

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Byl/a jste někdy evidován/a na Úřadu práce ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mašková, L.Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://prispevky-aktivni-politiky-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.