Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup a motivace střední generace k celoživotnímu vzdělávání

Přístup a motivace střední generace k celoživotnímu vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlasta Prosecká
Šetření:15. 01. 2019 - 25. 01. 2019
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k diplomové práci, která se týká přístupu a motivaci střední generace k celoživotnímu vzdělávání. Dotazník je zcela anonymní. Vybrané odpovědi prosím označte. Děkuji za váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležité další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9692,31 %92,31 %  
NE87,69 %7,69 %  

Graf

2. Máte pozitivní zkušenosti s předchozím vzděláváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8076,92 %76,92 %  
NE2423,08 %23,08 %  

Graf

3. Myslíte si, že je dostatečně široké spektrum nabídek dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7774,04 %74,04 %  
NE2725,96 %25,96 %  

Graf

4. Kdo nebo co Vás motivovalo k Vašemu současnému vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získání vyššího stupně vzdělání6360,58 %60,58 %  
Zaměstnavatel2725,96 %25,96 %  
Vyšší příjem2625 %25 %  
Rodina, přátelé1716,35 %16,35 %  
Vyplnění volného času1110,58 %10,58 %  

Graf

5. Je pro Vás podpora rodiny k dalšímu vzdělávání důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8884,62 %84,62 %  
NE1615,38 %15,38 %  

Graf

6. Je současné vzdělávání v rámci Vašeho profesního oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7067,31 %67,31 %  
NE3432,69 %32,69 %  

Graf

7. Myslíte si, že se po dokončení studia změní pozitivně Vaše situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8177,88 %77,88 %  
NE2322,12 %22,12 %  

Graf

8. Ovlivňuje Vaše vzdělávání obava ze ztráty zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5350,96 %50,96 %  
ANO5149,04 %49,04 %  

Graf

9. Jaké překážky zejména ovlivňují Vaše další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní vytížení5048,08 %48,08 %  
Finanční náročnost studia4745,19 %45,19 %  
Rodinné závazky2927,88 %27,88 %  
Zdravotní stav1110,58 %10,58 %  
Nevnímám problém1110,58 %10,58 %  

Graf

10. Plánujete se i v budoucnu vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8682,69 %82,69 %  
NE1817,31 %17,31 %  

Graf

11. Váš pracovní status je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec8177,88 %77,88 %  
Podnikatel1413,46 %13,46 %  
Nepracuji98,65 %8,65 %  

Graf

12. Studujete školu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromou6461,54 %61,54 %  
Veřejnou/státní4038,46 %38,46 %  

Graf

13. Jste studentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké školy/ Univerzity8076,92 %76,92 %  
Vyšší odborné školy2423,08 %23,08 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA6360,58 %60,58 %  
MUŽ4139,42 %39,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kdo nebo co Vás motivovalo k Vašemu současnému vzdělávání?

  • odpověď Získání vyššího stupně vzdělání:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevnímám problém na otázku 9. Jaké překážky zejména ovlivňují Vaše další vzdělávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležité další vzdělávání?

2. Máte pozitivní zkušenosti s předchozím vzděláváním?

3. Myslíte si, že je dostatečně široké spektrum nabídek dalšího vzdělávání?

4. Kdo nebo co Vás motivovalo k Vašemu současnému vzdělávání?

5. Je pro Vás podpora rodiny k dalšímu vzdělávání důležitá?

6. Je současné vzdělávání v rámci Vašeho profesního oboru?

7. Myslíte si, že se po dokončení studia změní pozitivně Vaše situace?

8. Ovlivňuje Vaše vzdělávání obava ze ztráty zaměstnání?

9. Jaké překážky zejména ovlivňují Vaše další vzdělávání?

10. Plánujete se i v budoucnu vzdělávat?

11. Váš pracovní status je?

12. Studujete školu

13. Jste studentem

14. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležité další vzdělávání?

2. Máte pozitivní zkušenosti s předchozím vzděláváním?

3. Myslíte si, že je dostatečně široké spektrum nabídek dalšího vzdělávání?

4. Kdo nebo co Vás motivovalo k Vašemu současnému vzdělávání?

5. Je pro Vás podpora rodiny k dalšímu vzdělávání důležitá?

6. Je současné vzdělávání v rámci Vašeho profesního oboru?

7. Myslíte si, že se po dokončení studia změní pozitivně Vaše situace?

8. Ovlivňuje Vaše vzdělávání obava ze ztráty zaměstnání?

9. Jaké překážky zejména ovlivňují Vaše další vzdělávání?

10. Plánujete se i v budoucnu vzdělávat?

11. Váš pracovní status je?

12. Studujete školu

13. Jste studentem

14. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Prosecká, V.Přístup a motivace střední generace k celoživotnímu vzdělávání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pristup-a-motivace-stredni-g.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.