Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup k učení (pro studenty VOŠ a VŠ)

Přístup k učení (pro studenty VOŠ a VŠ)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdaléna Svobodová
Šetření:17. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jmenuji se Magdaléna Svobodová a jsem studentkou 3. ročníku VOŠ Podskalské, obor Personalistika. Vyplněním tohoto dotazníku vytvoříte podklady k praktické části mé absolventské práce.

Dotazník je zcela anonymní a Vámi vyplněné údaje budou použity pro zpracování případové studie. Hodlám v ní zkoumat jakými způsoby se lidé nejčastěji učí, proměnlivost studijních stylů a vliv pohlaví na učební styly.

U některých otázek je možné zaškrtnout více odpovědí, některé otázky je možno přeskočit. Dotazník Vám zabere maximálně 3 minuty Vašeho času a jeho vyplněním mi velmi pomůžete.

Velice Vám děkuji za čas strávený u tohoto dotazníku a přeji krásný den.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8276,64 %76,64 %  
muž2523,36 %23,36 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 226056,07 %56,07 %  
23 – 253734,58 %34,58 %  
26 - 3076,54 %6,54 %  
15 – 1832,8 %2,8 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou7267,29 %67,29 %  
VŠ (bakalářské studium)2523,36 %23,36 %  
VŠ (magisterské a vyšší studium)54,67 %4,67 %  
VOŠ21,87 %1,87 %  
21,87 %1,87 %  
SOU – výuční list10,93 %0,93 %  

Graf

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (bakalářské studium)5652,34 %52,34 %  
VŠ (magisterské a vyšší studium)3128,97 %28,97 %  
VOŠ1614,95 %14,95 %  
SŠ s maturitou43,74 %3,74 %  

Graf

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní (prezenční) 7368,22 %68,22 %  
denní (prezenční) 2321,5 %21,5 %  
dálkové (distanční) 76,54 %6,54 %  
dálkové (distanční) 43,74 %3,74 %  

Graf

6. Jak často se učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často (pouze před zkouškami na VŠ nebo VOŠ) 2422,43 %22,43 %  
2x – 3x týdně 1816,82 %16,82 %  
1x týdně 1413,08 %13,08 %  
vícekrát za měsíc 1211,21 %11,21 %  
méně často (pouze před zkouškami na VŠ nebo VOŠ) 1211,21 %11,21 %  
4x – 7x týdně 76,54 %6,54 %  
1x za měsíc 76,54 %6,54 %  
4x – 7x týdně 54,67 %4,67 %  
2x – 3x týdně 32,8 %2,8 %  
1x týdně 32,8 %2,8 %  
vícekrát za měsíc 21,87 %1,87 %  

Graf

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe 6358,88 %58,88 %  
schématy a barevnými zvýrazněními 4340,19 %40,19 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů 4138,32 %38,32 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde) 2826,17 %26,17 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí 2321,5 %21,5 %  
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe 1917,76 %17,76 %  
praktickým vyzkoušením 1816,82 %16,82 %  
schématy a barevnými zvýrazněními 1514,02 %14,02 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí 1514,02 %14,02 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů 1312,15 %12,15 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde) 1312,15 %12,15 %  
praktickým vyzkoušením 65,61 %5,61 %  
nahráním výkladu a následným opakovaným poslechem 21,87 %1,87 %  

Graf

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v sedě 5248,6 %48,6 %  
v leže 2523,36 %23,36 %  
v sedě 1413,08 %13,08 %  
v leže 1110,28 %10,28 %  
při pohybu (chůze, konzumace potravin, bezděké pohyby atd.) 32,8 %2,8 %  
při pohybu (chůze, konzumace potravin, bezděké pohyby atd.) 21,87 %1,87 %  

Graf

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, změnil se při přechodu na SŠotázka č. 10, ano, změnil se při přechodu na VŠotázka č. 10, nezměnil seotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnil se6056,07 %56,07 %  
ano, změnil se při přechodu na VŠ3936,45 %36,45 %  
ano, změnil se při přechodu na SŠ87,48 %7,48 %  

Graf

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe 1940,43 %17,76 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde) 1225,53 %11,21 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů 1123,4 %10,28 %  
schématy a barevnými zvýrazněními 1021,28 %9,35 %  
poslechem výkladu (na přednášce i jinde) 612,77 %5,61 %  
přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů 612,77 %5,61 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí 612,77 %5,61 %  
opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe 48,51 %3,74 %  
praktickým vyzkoušením 36,38 %2,8 %  
schématy a barevnými zvýrazněními 24,26 %1,87 %  
logickým vysvětlením věci, diskusí 12,13 %0,93 %  
zkoumáním problému z různých úhlů 12,13 %0,93 %  
nahráním výkladu a následným opakovaným poslechem 12,13 %0,93 %  
praktickým vyzkoušením 12,13 %0,93 %  
zkoumáním problému z různých úhlů 12,13 %0,93 %  

Graf

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v tichu 2144,68 %19,63 %  
doma (na koleji atd.) 1940,43 %17,76 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd. 1429,79 %13,08 %  
doma (na koleji atd.) 817,02 %7,48 %  
v tichu 714,89 %6,54 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd. 510,64 %4,67 %  

Graf

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v sedě 2553,19 %23,36 %  
v sedě 1225,53 %11,21 %  
v leže 510,64 %4,67 %  
při pohybu (chůze, konzumace potravin, bezděké pohyby atd.) 36,38 %2,8 %  
v leže 24,26 %1,87 %  

Graf

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o samotě 3268,09 %29,91 %  
o samotě 1021,28 %9,35 %  
se členy rodiny 48,51 %3,74 %  
se členy rodiny 12,13 %0,93 %  

Graf

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma (na koleji atd.) 6157,01 %57,01 %  
v tichu 4642,99 %42,99 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd. 2321,5 %21,5 %  
doma (na koleji atd.) 1917,76 %17,76 %  
v tichu 1816,82 %16,82 %  
v knihovně nebo jiném cizím prostředí 1211,21 %11,21 %  
při tlumených zvucích rádia, televize atd. 76,54 %6,54 %  
v knihovně nebo jiném cizím prostředí 43,74 %3,74 %  

Graf

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o samotě9992,52 %92,52 %  
ve skupině (diskuse, vzájemná interakce) 54,67 %4,67 %  
se členy rodiny 32,8 %2,8 %  

Graf

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost dosáhnout vyššího vzdělání (titulu) 5652,34 %52,34 %  
zajímavost učiva 3330,84 %30,84 %  
potřeba seberealizace 3229,91 %29,91 %  
potřeba uspět oproti svému okolí 3028,04 %28,04 %  
strach z prověřování znalostí 2927,1 %27,1 %  
možnost dosáhnout vyššího vzdělání (titulu) 2119,63 %19,63 %  
rodina, příbuzní 1514,02 %14,02 %  
zajímavost učiva 109,35 %9,35 %  
strach z prověřování znalostí 98,41 %8,41 %  
potřeba seberealizace 98,41 %8,41 %  
potřeba uspět oproti svému okolí 65,61 %5,61 %  
profesoři 65,61 %5,61 %  
rodina, příbuzní 43,74 %3,74 %  
profesoři 10,93 %0,93 %  
výše prospěchového stipendia10,93 %0,93 %  
získání použitelných znalostí10,93 %0,93 %  
možnost získání "lepšího" zaměstnání10,93 %0,93 %  
chodenie do prace na 8 rano a doma byt o 14tej10,93 %0,93 %  
vlastní zodpovědnost a ctižádost10,93 %0,93 %  
udělání předmětu a možnost skončení školy co nejdř10,93 %0,93 %  
udělat zkoušku úspěšně10,93 %0,93 %  
nebýt za blbce10,93 %0,93 %  
nutnost udělat zkoušku / projít10,93 %0,93 %  
postup do dalšího ročníku :)10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

 • odpověď VŠ (magisterské a vyšší studium):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ (bakalářské studium) na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

 • odpověď denní (prezenční) :
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poslechem výkladu (na přednášce i jinde) na otázku 7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavost učiva na otázku 16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi schématy a barevnými zvýrazněními na otázku 7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů na otázku 7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost dosáhnout vyššího vzdělání (titulu) na otázku 16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

 • odpověď opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x týdně na otázku 6. Jak často se učíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát za měsíc na otázku 6. Jak často se učíte?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

 • odpověď ano, změnil se při přechodu na VŠ:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma (na koleji atd.) na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sedě na otázku 12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v tichu na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

 • odpověď o samotě :
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poslechem výkladu (na přednášce i jinde) na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi schématy a barevnými zvýrazněními na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v tichu na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v sedě na otázku 12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakováním si nahlas nebo potichu pro sebe na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma (na koleji atd.) na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi při tlumených zvucích rádia, televize atd. na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

 • odpověď doma (na koleji atd.) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma (na koleji atd.) na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi při tlumených zvucích rádia, televize atd. na otázku 11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v knihovně nebo jiném cizím prostředí na otázku 14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi logickým vysvětlením věci, diskusí na otázku 7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

 • odpověď možnost dosáhnout vyššího vzdělání (titulu) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přepisováním poznámek, skript nebo jiných studijních materiálů na otázku 10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

6. Jak často se učíte?

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Na jaké škole studujete v současnosti?

5. Na jaký typ studia v současnosti docházíte?

6. Jak často se učíte?

7. Jakým způsobem se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

8. V jaké situaci se nejčastěji učíte?

9. Změnil se Váš způsob učení v průběhu života nebo se učíte stále stejným způsobem?

10. Jakým způsobem jste se učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

11. V jakém prostředí jste se nejčastěji učívali dříve? (můžete označit více odpovědí)

12. V jaké situaci jste se nejčastěji učívali dříve?

13. V jakém počtu lidí jste se nejčastěji učívali dříve?

14. V jakém prostředí se nejčastěji učíte? (můžete označit více odpovědí)

15. V jakém počtu lidí se nejčastěji učíte?

16. Co vás při učení nejvíce motivuje? (můžete označit více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, M.Přístup k učení (pro studenty VOŠ a VŠ) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pristup-k-uceni-pro-studenty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.