Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup k životnímu prostředí

Přístup k životnímu prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Tichotová
Šetření:22. 02. 2010 - 23. 02. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):28 / 30.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazmík bude součástí mojí seminární práce. Prosím o upřímné vyjádření k následujícím tvrzením:

Odpovědi respondentů

1. Plasty třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou1748,57 %53,13 %  
vždy1131,43 %34,38 %  
méně než z půlky514,29 %15,63 %  
nikdy12,86 %3,13 %  
asi z půlky12,86 %3,13 %  

Graf

2. Papír třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1131,43 %34,38 %  
většinou1028,57 %31,25 %  
asi z půlky822,86 %25 %  
méně než z půlky514,29 %15,63 %  
nikdy12,86 %3,13 %  

Graf

3. Sklo třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1645,71 %50 %  
většinou925,71 %28,13 %  
méně než z půlky617,14 %18,75 %  
nikdy25,71 %6,25 %  
asi z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

4. Použité baterie odnáším na sběrná místa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou1028,57 %31,25 %  
nikdy925,71 %28,13 %  
vždy720 %21,88 %  
méně než z půlky617,14 %18,75 %  
asi z půlky38,57 %9,38 %  

Graf

5. Starou elektroniku odnáším na sběrná místa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1234,29 %37,5 %  
většinou1131,43 %34,38 %  
nikdy617,14 %18,75 %  
asi z půlky38,57 %9,38 %  
méně než z půlky38,57 %9,38 %  

Graf

6. Při cestách po Evropě bych přednost pozemní dopravě před letadlem i tehdy, když by cena byla pro obě varianty stejná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1234,29 %37,5 %  
nesouhlasím822,86 %25 %  
nevím720 %21,88 %  
spíše souhlasím514,29 %15,63 %  
souhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

7. Při nákupu žárovek a zářivek více než o jejich ceně přemýšlím o tom, kolik energie v budoucnu spotřebují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1234,29 %37,5 %  
spíše souhlasím1234,29 %37,5 %  
nevím411,43 %12,5 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

8. Třídím bioodpad od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1440 %43,75 %  
méně než z půlky1234,29 %37,5 %  
většinou411,43 %12,5 %  
vždy411,43 %12,5 %  
asi z půlky12,86 %3,13 %  

Graf

9. Starou lednici, pračku a pod. odvezu do sběrného dvora.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2674,29 %81,25 %  
spíše souhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím25,71 %6,25 %  
nevím25,71 %6,25 %  
spíše nesouhlasím12,86 %3,13 %  

Graf

10. Doma, svítím POUZE tou lampou (těmi lampami), které zrovna potřebuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou2160 %65,63 %  
asi z půlky1028,57 %31,25 %  
vždy25,71 %6,25 %  
méně než z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

11. Nakupuji ekologické čistící prostředky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi z půlky1131,43 %34,38 %  
méně než z půlky1028,57 %31,25 %  
nikdy720 %21,88 %  
většinou411,43 %12,5 %  
Vždy38,57 %9,38 %  

Graf

12. Mám v domácnosti oddělené koše (prostory) na smíšený odpad, plasty, papír, sklo apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2468,57 %75 %  
ne1131,43 %34,38 %  

Graf

13. Nakupuji bio výrobky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1748,57 %53,13 %  
nikdy925,71 %28,13 %  
asi z půlky617,14 %18,75 %  
pravidelně, jak jen to jde25,71 %6,25 %  
většinou12,86 %3,13 %  

Graf

14. Automobil k dopravě používám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1851,43 %56,25 %  
více než z půlky720 %21,88 %  
téměř vždy411,43 %12,5 %  
nikdy411,43 %12,5 %  
asi z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

15. Zajímám se o chráněné druhy a nikdy bych nekoupil například chráněné exotické dřevo nebo náhrdelník z chráněného druhu mušlí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1028,57 %31,25 %  
nevím925,71 %28,13 %  
souhlasím720 %21,88 %  
spíše nesouhlasím617,14 %18,75 %  
nesouhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

16. Nezvládám sníst vše, co nakoupím a proto vyhazuji zbytky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně 1337,14 %40,63 %  
občas925,71 %28,13 %  
často720 %21,88 %  
nikdy514,29 %15,63 %  
velice často, pravidelně12,86 %3,13 %  

Graf

17. Nemám k dispozici popelnici, a proto vyhazuji odpadky za městem/za obcí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím35100 %109,38 %  

Graf

18. Mám-li možnost, beru si v obchodě igelitovou tašku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1748,57 %53,13 %  
většinou720 %21,88 %  
asi z půlky617,14 %18,75 %  
vždy38,57 %9,38 %  
nikdy25,71 %6,25 %  

Graf

19. Každý člověk je spoluzodpovědný za stav naší planety.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2057,14 %62,5 %  
spíše souhlasím822,86 %25 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nevím25,71 %6,25 %  
nesouhlasím12,86 %3,13 %  

Graf

20. Má smysl chovat se k životnímu prostředí šetrně, i když to ostatní lidé nedělají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2468,57 %75 %  
spíše souhlasím514,29 %15,63 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

21. I kdybych produkoval méně odpadu, v miliardách tun odpadů se to nijak neprojeví. Takže nemá smysl, abych se tím zabýval.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1748,57 %53,13 %  
spíše nesouhlasím1131,43 %34,38 %  
spíše souhlasím411,43 %12,5 %  
souhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

22. Globální oteplování není prokázáno, proto nedává smysl omezovat kvůli němu své chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1645,71 %50 %  
spíše nesouhlasím822,86 %25 %  
nevím514,29 %15,63 %  
souhlasím411,43 %12,5 %  
spíše souhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

23. Ekologické výrobky budu kupovat jedině tehdy, když budou levnější než jejich méně ekologické ekvivalenty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1028,57 %31,25 %  
spíše nesouhlasím822,86 %25 %  
spíše souhlasím822,86 %25 %  
souhlasím617,14 %18,75 %  
nevím38,57 %9,38 %  

Graf

24. Dokud se ekologicky nebude chovat většina lidí, nevidím žádný smysl v tom, abych se o to já snažil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2160 %65,63 %  
spíše nesouhlasím925,71 %28,13 %  
nevím38,57 %9,38 %  
spíše souhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

25. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2571,43 %78,13 %  
muž1028,57 %31,25 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23514,71 %15,63 %  
24411,76 %12,5 %  
3138,82 %9,38 %  
2638,82 %9,38 %  
3038,82 %9,38 %  
2538,82 %9,38 %  
3725,88 %6,25 %  
2212,94 %3,13 %  
3212,94 %3,13 %  
4612,94 %3,13 %  
ostatní odpovědi 40
70
55
47
19
36
29
28
823,53 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.88
Minimum:22
Maximum:55
Variační rozpětí:33
Rozptyl:64.24
Směrodatná odchylka:8.02
Medián:27
Modus:23

Graf

27. Jaké je Vaše nejvyšší dosaené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola + studuji VŠ2880 %87,5 %  
střední škola + studuji SŠ 720 %21,88 %  

Graf

28. Jaká je velikost místa Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sídlo nad 100 000 obyvatel2057,14 %62,5 %  
sídlo do 1 000 obyvatel720 %21,88 %  
sídlo od 5 000 do 100 000 obyvatel617,14 %18,75 %  
sídlo od 1 000 do 5 000 obyvatel25,71 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tichotová, L.Přístup k životnímu prostředí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pristup-k-zivotnimu-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.