Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup k životnímu prostředí

Přístup k životnímu prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Tichotová
Šetření:22. 02. 2010 - 23. 02. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):28 / 30.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazmík bude součástí mojí seminární práce. Prosím o upřímné vyjádření k následujícím tvrzením:

Odpovědi respondentů

1. Plasty třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou1748,57 %53,13 %  
vždy1131,43 %34,38 %  
méně než z půlky514,29 %15,63 %  
nikdy12,86 %3,13 %  
asi z půlky12,86 %3,13 %  

Graf

2. Papír třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1131,43 %34,38 %  
většinou1028,57 %31,25 %  
asi z půlky822,86 %25 %  
méně než z půlky514,29 %15,63 %  
nikdy12,86 %3,13 %  

Graf

3. Sklo třídím od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1645,71 %50 %  
většinou925,71 %28,13 %  
méně než z půlky617,14 %18,75 %  
nikdy25,71 %6,25 %  
asi z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

4. Použité baterie odnáším na sběrná místa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou1028,57 %31,25 %  
nikdy925,71 %28,13 %  
vždy720 %21,88 %  
méně než z půlky617,14 %18,75 %  
asi z půlky38,57 %9,38 %  

Graf

5. Starou elektroniku odnáším na sběrná místa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy1234,29 %37,5 %  
většinou1131,43 %34,38 %  
nikdy617,14 %18,75 %  
asi z půlky38,57 %9,38 %  
méně než z půlky38,57 %9,38 %  

Graf

6. Při cestách po Evropě bych přednost pozemní dopravě před letadlem i tehdy, když by cena byla pro obě varianty stejná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1234,29 %37,5 %  
nesouhlasím822,86 %25 %  
nevím720 %21,88 %  
spíše souhlasím514,29 %15,63 %  
souhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

7. Při nákupu žárovek a zářivek více než o jejich ceně přemýšlím o tom, kolik energie v budoucnu spotřebují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1234,29 %37,5 %  
spíše souhlasím1234,29 %37,5 %  
nevím411,43 %12,5 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

8. Třídím bioodpad od ostatního odpadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1440 %43,75 %  
méně než z půlky1234,29 %37,5 %  
většinou411,43 %12,5 %  
vždy411,43 %12,5 %  
asi z půlky12,86 %3,13 %  

Graf

9. Starou lednici, pračku a pod. odvezu do sběrného dvora.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2674,29 %81,25 %  
spíše souhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím25,71 %6,25 %  
nevím25,71 %6,25 %  
spíše nesouhlasím12,86 %3,13 %  

Graf

10. Doma, svítím POUZE tou lampou (těmi lampami), které zrovna potřebuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou2160 %65,63 %  
asi z půlky1028,57 %31,25 %  
vždy25,71 %6,25 %  
méně než z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

11. Nakupuji ekologické čistící prostředky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi z půlky1131,43 %34,38 %  
méně než z půlky1028,57 %31,25 %  
nikdy720 %21,88 %  
většinou411,43 %12,5 %  
Vždy38,57 %9,38 %  

Graf

12. Mám v domácnosti oddělené koše (prostory) na smíšený odpad, plasty, papír, sklo apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2468,57 %75 %  
ne1131,43 %34,38 %  

Graf

13. Nakupuji bio výrobky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1748,57 %53,13 %  
nikdy925,71 %28,13 %  
asi z půlky617,14 %18,75 %  
pravidelně, jak jen to jde25,71 %6,25 %  
většinou12,86 %3,13 %  

Graf

14. Automobil k dopravě používám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1851,43 %56,25 %  
více než z půlky720 %21,88 %  
téměř vždy411,43 %12,5 %  
nikdy411,43 %12,5 %  
asi z půlky25,71 %6,25 %  

Graf

15. Zajímám se o chráněné druhy a nikdy bych nekoupil například chráněné exotické dřevo nebo náhrdelník z chráněného druhu mušlí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1028,57 %31,25 %  
nevím925,71 %28,13 %  
souhlasím720 %21,88 %  
spíše nesouhlasím617,14 %18,75 %  
nesouhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

16. Nezvládám sníst vše, co nakoupím a proto vyhazuji zbytky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně 1337,14 %40,63 %  
občas925,71 %28,13 %  
často720 %21,88 %  
nikdy514,29 %15,63 %  
velice často, pravidelně12,86 %3,13 %  

Graf

17. Nemám k dispozici popelnici, a proto vyhazuji odpadky za městem/za obcí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím35100 %109,38 %  

Graf

18. Mám-li možnost, beru si v obchodě igelitovou tašku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než z půlky1748,57 %53,13 %  
většinou720 %21,88 %  
asi z půlky617,14 %18,75 %  
vždy38,57 %9,38 %  
nikdy25,71 %6,25 %  

Graf

19. Každý člověk je spoluzodpovědný za stav naší planety.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2057,14 %62,5 %  
spíše souhlasím822,86 %25 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nevím25,71 %6,25 %  
nesouhlasím12,86 %3,13 %  

Graf

20. Má smysl chovat se k životnímu prostředí šetrně, i když to ostatní lidé nedělají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2468,57 %75 %  
spíše souhlasím514,29 %15,63 %  
spíše nesouhlasím411,43 %12,5 %  
nesouhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

21. I kdybych produkoval méně odpadu, v miliardách tun odpadů se to nijak neprojeví. Takže nemá smysl, abych se tím zabýval.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1748,57 %53,13 %  
spíše nesouhlasím1131,43 %34,38 %  
spíše souhlasím411,43 %12,5 %  
souhlasím38,57 %9,38 %  

Graf

22. Globální oteplování není prokázáno, proto nedává smysl omezovat kvůli němu své chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1645,71 %50 %  
spíše nesouhlasím822,86 %25 %  
nevím514,29 %15,63 %  
souhlasím411,43 %12,5 %  
spíše souhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

23. Ekologické výrobky budu kupovat jedině tehdy, když budou levnější než jejich méně ekologické ekvivalenty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1028,57 %31,25 %  
spíše nesouhlasím822,86 %25 %  
spíše souhlasím822,86 %25 %  
souhlasím617,14 %18,75 %  
nevím38,57 %9,38 %  

Graf

24. Dokud se ekologicky nebude chovat většina lidí, nevidím žádný smysl v tom, abych se o to já snažil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2160 %65,63 %  
spíše nesouhlasím925,71 %28,13 %  
nevím38,57 %9,38 %  
spíše souhlasím25,71 %6,25 %  

Graf

25. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2571,43 %78,13 %  
muž1028,57 %31,25 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23514,71 %15,63 %  
24411,76 %12,5 %  
3138,82 %9,38 %  
2638,82 %9,38 %  
3038,82 %9,38 %  
2538,82 %9,38 %  
3725,88 %6,25 %  
2212,94 %3,13 %  
3212,94 %3,13 %  
4612,94 %3,13 %  
ostatní odpovědi 40
70
55
47
19
36
29
28
823,53 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.88
Minimum:22
Maximum:55
Variační rozpětí:33
Rozptyl:64.24
Směrodatná odchylka:8.02
Medián:27
Modus:23

Graf

27. Jaké je Vaše nejvyšší dosaené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola + studuji VŠ2880 %87,5 %  
střední škola + studuji SŠ 720 %21,88 %  

Graf

28. Jaká je velikost místa Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sídlo nad 100 000 obyvatel2057,14 %62,5 %  
sídlo do 1 000 obyvatel720 %21,88 %  
sídlo od 5 000 do 100 000 obyvatel617,14 %18,75 %  
sídlo od 1 000 do 5 000 obyvatel25,71 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tichotová, L.Přístup k životnímu prostředí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pristup-k-zivotnimu-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.