Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístup obyvatel Plzeňského kraje k životnímu prostředí a třídění odpa

Přístup obyvatel Plzeňského kraje k životnímu prostředí a třídění odpa

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kocková
Šetření:16. 02. 2015 - 27. 02. 2015
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jana Kocková a jsem studentkou ČZU v Praze  - obor Veřejná správa. Ve své diplomové práci se zabývám problematikou životního prostředí.

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku (obyvatelé Plzeňského kraje). Dotazník je anonymní.

Pokyny k vyplnění dotazníku:

Z nabízených odpovědí zakroužkujte tu, která nejlépe vystihuje Váš postoj. 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29 let7455,22 %55,22 %  
30-44 let2720,15 %20,15 %  
45-59 let2014,93 %14,93 %  
60 let a více139,7 %9,7 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7354,48 %54,48 %  
muž6145,52 %45,52 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné - výuční list4634,33 %34,33 %  
střední škola4029,85 %29,85 %  
vyšší odborné, vysoká škola3828,36 %28,36 %  
základní107,46 %7,46 %  

Graf

4. Kde bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6951,49 %51,49 %  
vesnice6347,01 %47,01 %  
samota21,49 %1,49 %  

Graf

5. Upřesněte, kde bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný dům8261,19 %61,19 %  
byt5238,81 %38,81 %  

Graf

6. Je pro Vás životní prostředí důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8563,43 %63,43 %  
spíše ano3727,61 %27,61 %  
nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)107,46 %7,46 %  
spíše ne21,49 %1,49 %  

Graf

7. Snažíte se přispívat k ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vědomým způsobem nepoškozuji životní prostředí8664,18 %64,18 %  
snažím se nakupovat výrobky šetrné k životnímu prostředí a dávám přednost2417,91 %17,91 %  
nijak zvlášť se nesnažím1611,94 %11,94 %  
podílím se jinými způsoby1611,94 %11,94 %  
ano, angažuji se v aktivitách ohledně ochrany životního prostředí139,7 %9,7 %  
pokud je to možné, jezdím raději na kole nebo chodím pěšky než autem139,7 %9,7 %  
ne, nepřizpůsobuji své chování v tomto směru42,99 %2,99 %  

Graf

8. Která složka životního prostředí je dle Vašeho názoru nejvíce znehodnocena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzduch5944,03 %44,03 %  
netroufám si odhadnout3626,87 %26,87 %  
voda2518,66 %18,66 %  
půda1410,45 %10,45 %  

Graf

9. Co děláte s nepoužitými léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vracím je do lékárny5742,54 %42,54 %  
žádné mi nezbývají4029,85 %29,85 %  
vyhazuji je do komunálního odpadu2720,15 %20,15 %  
jiné107,46 %7,46 %  

Graf

10. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7958,96 %58,96 %  
většinou ano3223,88 %23,88 %  
jen občas1410,45 %10,45 %  
výjimečně64,48 %4,48 %  
ne32,24 %2,24 %  

Graf

11. Pokud ne, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostupnost kontejnerů932,14 %6,72 %  
mám pochybnosti o smyslu932,14 %6,72 %  
je to pro mě další práce621,43 %4,48 %  
jiné důvody517,86 %3,73 %  
třídění odpadů mě vůbec nezajímá414,29 %2,99 %  
nejsem si jistý/á co kam patří27,14 %1,49 %  

Graf

12. Máte představu, co se následně děje s roztříděným odpadem z kontejnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9570,9 %70,9 %  
ne3929,1 %29,1 %  

Graf

13. Kolik obyvatel v ČR má dle Vašeho názoru možnost odpad třídit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 90% obyvatel4533,58 %33,58 %  
71% - 90% obyvatel4332,09 %32,09 %  
51% - 70% obyvatel3425,37 %25,37 %  
méně než 50% obyvatel128,96 %8,96 %  

Graf

14. Zapojil/a byste se jako dobrovolník do zlepšování životního prostředí v blízkosti Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4735,07 %35,07 %  
spíše ne2820,9 %20,9 %  
ano2417,91 %17,91 %  
nevím2014,93 %14,93 %  
ne1511,19 %11,19 %  

Graf

15. Kdo by měl především dle Vašeho názoru svůj zájem směřovat ke zlepšování životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý jedinec osobně9570,9 %70,9 %  
stát2921,64 %21,64 %  
Evropská Unie75,22 %5,22 %  
jiné instituce32,24 %2,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk

  • odpověď 15-29 let:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 9. Co děláte s nepoužitými léky?

10. Třídíte odpad?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, angažuji se v aktivitách ohledně ochrany životního prostředí na otázku 7. Snažíte se přispívat k ochraně životního prostředí?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Zapojil/a byste se jako dobrovolník do zlepšování životního prostředí v blízkosti Vašeho bydliště?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dosažené vzdělání:

4. Kde bydlíte:

5. Upřesněte, kde bydlíte:

6. Je pro Vás životní prostředí důležité?

7. Snažíte se přispívat k ochraně životního prostředí?

8. Která složka životního prostředí je dle Vašeho názoru nejvíce znehodnocena?

9. Co děláte s nepoužitými léky?

10. Třídíte odpad?

12. Máte představu, co se následně děje s roztříděným odpadem z kontejnerů?

13. Kolik obyvatel v ČR má dle Vašeho názoru možnost odpad třídit?

14. Zapojil/a byste se jako dobrovolník do zlepšování životního prostředí v blízkosti Vašeho bydliště?

15. Kdo by měl především dle Vašeho názoru svůj zájem směřovat ke zlepšování životního prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dosažené vzdělání:

4. Kde bydlíte:

5. Upřesněte, kde bydlíte:

6. Je pro Vás životní prostředí důležité?

7. Snažíte se přispívat k ochraně životního prostředí?

8. Která složka životního prostředí je dle Vašeho názoru nejvíce znehodnocena?

9. Co děláte s nepoužitými léky?

10. Třídíte odpad?

12. Máte představu, co se následně děje s roztříděným odpadem z kontejnerů?

13. Kolik obyvatel v ČR má dle Vašeho názoru možnost odpad třídit?

14. Zapojil/a byste se jako dobrovolník do zlepšování životního prostředí v blízkosti Vašeho bydliště?

15. Kdo by měl především dle Vašeho názoru svůj zájem směřovat ke zlepšování životního prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kocková, J.Přístup obyvatel Plzeňského kraje k životnímu prostředí a třídění odpa (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pristup-obyvatel-plzenskeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.