Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přístupové body v Jemnici zdarma

Přístupové body v Jemnici zdarma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pech
Šetření:21. 03. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 4.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nedopatřením se předchozí dotazník, který jsem vytvořil smazal, a tak bych Vás chtěl opět poprosit, jeslti byste mi nepomohli ho znovu vyplnit.

 

Jedná se o průzkum, který zkoumá, jak vnímáte možnost se v podnicích připojit k Internetu zdarma.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 19 do 254381,13 %81,13 %  
od 26 do 4059,43 %9,43 %  
od 16 do 1847,55 %7,55 %  
do 1511,89 %1,89 %  

Graf

2. Bydlím v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okolí do 10 km od Jemnice3056,6 %56,6 %  
Jemnici1324,53 %24,53 %  
v okolí nad 20 km od Jemnice815,09 %15,09 %  
v okolí do 20 km od Jemnice23,77 %3,77 %  

Graf

3. Vím o místech v Jemnici, kde poskytují přístup k internetu zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3769,81 %69,81 %  
Ano1630,19 %30,19 %  

Graf

4. Kolik myslíte, že takových míst v Jemnici existuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3637,5 %11,32 %  
2531,25 %9,43 %  
4 a více318,75 %5,66 %  
1212,5 %3,77 %  

Graf

5. Navštěvujete tyto místa ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Spíše neotázka č. 6, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne743,75 %13,21 %  
Ne743,75 %13,21 %  
Ano16,25 %1,89 %  
Spíše ano16,25 %1,89 %  

Graf

6. Navštěvujete tyto místa výhradně kvůli možnosti připojení na Internet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne444,44 %7,55 %  
Spíše ne333,33 %5,66 %  
Spíše ano222,22 %3,77 %  

Graf

7. Připojíte se k Internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %3,77 %  
Ano125 %1,89 %  
Spíše ne125 %1,89 %  

Graf

8. Uvítal byste v Jemnici další přístupový bod, pro připojení k Internetu zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano555,56 %9,43 %  
Ano222,22 %3,77 %  
Spíše ne111,11 %1,89 %  
Ne111,11 %1,89 %  

Graf

9. Chtěl byste, aby takováto možnost v Jemnici přibyla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Spíše ne → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1643,24 %30,19 %  
Ano1643,24 %30,19 %  
Spíše ne410,81 %7,55 %  
Ne12,7 %1,89 %  

Graf

10. Uvítal byste nový přístupový bod na jiném místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Spíše ne → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne342,86 %5,66 %  
Ano228,57 %3,77 %  
Spíše ano228,57 %3,77 %  

Graf

11. Navštěvoval byste tato místa výhradně kvůli možnosti připojení na Internet zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano250 %3,77 %  
Spíše ne125 %1,89 %  
Ne125 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Bydlím v

3. Vím o místech v Jemnici, kde poskytují přístup k internetu zdarma?

9. Chtěl byste, aby takováto možnost v Jemnici přibyla?

11. Navštěvoval byste tato místa výhradně kvůli možnosti připojení na Internet zdarma?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Bydlím v

3. Vím o místech v Jemnici, kde poskytují přístup k internetu zdarma?

9. Chtěl byste, aby takováto možnost v Jemnici přibyla?

11. Navštěvoval byste tato místa výhradně kvůli možnosti připojení na Internet zdarma?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pech, M.Přístupové body v Jemnici zdarma (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pristupove-body-v-jemnici-zd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.