Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Privátní značky v supermarketech

Privátní značky v supermarketech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Dokoupil
Šetření:26. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Provádím do školy marketingový průzkum na privátní značky v supermarketech.

Předem díky za vaši pomoc :)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Průzkum privátních značek v supermarketech

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete v supermarketech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do týdne3660 %60 %  
Několikrát do měsíce2033,33 %33,33 %  
Každý den46,67 %6,67 %  

Graf

2. Ve kterém z těchto supermarketů nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tesco3355 %55 %  
Albert2643,33 %43,33 %  
Billa1423,33 %23,33 %  
Interspar58,33 %8,33 %  
Coop46,67 %6,67 %  

Graf

3. Které jejich privátní značky nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tesco2338,33 %38,33 %  
žádnou1728,33 %28,33 %  
Albert1728,33 %28,33 %  
Clever915 %15 %  
Euroshoper610 %10 %  
Coop610 %10 %  
Spar35 %5 %  

Graf

4. Dáváte přednost výrobkům s obaly těchto supermarketů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4575 %75 %  
Nikdy1423,33 %23,33 %  
Ano, vždy11,67 %1,67 %  

Graf

5. Z jakého důvodu nakupujete tyto výrobky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena4473,33 %73,33 %  
Jiné1016,67 %16,67 %  
Kvalita610 %10 %  

Graf

6. Dáváte přednost výrobkům s obalem supermarketu nebo jinou značkou pokud je cena stejná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná značka3660 %60 %  
Je mi to jedno2236,67 %36,67 %  
Supermarket23,33 %3,33 %  

Graf

7. Jaké výrobky těchto značek nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné potraviny3660 %60 %  
Pečivo2135 %35 %  
Nápoje1118,33 %18,33 %  
Drogerie915 %15 %  

Graf

8. Odkud se o těchto značkách nejčastěji dozvídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo v obchodě3863,33 %63,33 %  
Letáky3253,33 %53,33 %  
Televize813,33 %13,33 %  
Internet 58,33 %8,33 %  

Graf

9. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4066,67 %66,67 %  
Muž2033,33 %33,33 %  

Graf

10. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-254270 %70 %  
26-35915 %15 %  
46-5946,67 %6,67 %  
36-4546,67 %6,67 %  
15-1811,67 %1,67 %  

Graf

11. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3761,67 %61,67 %  
Zaměstnaný1626,67 %26,67 %  
Nezaměstnaný610 %10 %  
Důchodce11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ve kterém z těchto supermarketů nejčastěji nakupujete?

  • odpověď Tesco:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nápoje na otázku 7. Jaké výrobky těchto značek nejčastěji nakupujete?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tesco na otázku 3. Které jejich privátní značky nejčastěji nakupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete v supermarketech?

2. Ve kterém z těchto supermarketů nejčastěji nakupujete?

3. Které jejich privátní značky nejčastěji nakupujete?

4. Dáváte přednost výrobkům s obaly těchto supermarketů?

5. Z jakého důvodu nakupujete tyto výrobky ?

6. Dáváte přednost výrobkům s obalem supermarketu nebo jinou značkou pokud je cena stejná?

7. Jaké výrobky těchto značek nejčastěji nakupujete?

8. Odkud se o těchto značkách nejčastěji dozvídáte?

9. Jaké jste pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete v supermarketech?

2. Ve kterém z těchto supermarketů nejčastěji nakupujete?

3. Které jejich privátní značky nejčastěji nakupujete?

4. Dáváte přednost výrobkům s obaly těchto supermarketů?

5. Z jakého důvodu nakupujete tyto výrobky ?

6. Dáváte přednost výrobkům s obalem supermarketu nebo jinou značkou pokud je cena stejná?

7. Jaké výrobky těchto značek nejčastěji nakupujete?

8. Odkud se o těchto značkách nejčastěji dozvídáte?

9. Jaké jste pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dokoupil, J.Privátní značky v supermarketech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://privatni-znacky-v-supermarke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.