Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro koordinátory dobrovolníků v DPS Praha

Pro koordinátory dobrovolníků v DPS Praha

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Míšková
Šetření:24. 02. 2013 - 26. 02. 2013
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):23 / 17.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí dotázaní,
předkládám Vám tento dotazník, jehož smyslem je provést kvantitativní výzkum v rámci mé diplomové práce pod názvem“Dobrovolnictví ve vybraných domovech pro seniory v Praze“.
Téma práce jsem si vybrala proto, že jsem sama vykonávala činnost dobrovolníka a myslím, že mě tato praxe ovlivnila na celý život. Zajímá mě, jak roli dobrovolníků vnímáte vy.
Z Vašich odpovědí provedu souhrnný výzkum, který blíže objasní činnosti dobrovolníků.
S ohledem na potřebu mlčenlivosti, zachování soukromí a nakládání s informacemi je dotazník neadresný, neobsahuje žádná identifikační data týkající se zařízení nebo osob.
Pokyny k vyplnění dotazníku: v otázkách prosím vyberte vždy jednu odpověď, která nejlépe odpovídá Vaší realitě.

Odpovědi respondentů

1. V našem domově pro seniory je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-60 lůžek736,84 %36,84 %  
více než 60 lůžek631,58 %31,58 %  
méně než 20 lůžek631,58 %31,58 %  

Graf

2. Dobrovolníci v našem zařízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [byli, ale nyní nejsou → konec dotazníku, jsouotázka č. 3, nejsou, ale uvítáme je → konec dotazníku, neuvažovali jsme o možnosti spolupráce s dobrovolníky → konec dotazníku, o spolupráci s dobrovolníky nemáme zájem → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou1473,68 %73,68 %  
byli, ale nyní nejsou526,32 %26,32 %  

Graf

3. Činnost dobrovolníků je organizována:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolníky vedeme sami758,33 %36,84 %  
spolupracujeme s dobrovolnickým centrem541,67 %26,32 %  

Graf

4. S dobrovolníky spolupracujeme:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky750 %36,84 %  
více než 5 let535,71 %26,32 %  
2 roky17,14 %5,26 %  
4 roky17,14 %5,26 %  

Graf

5. Činnost dobrovolníků je organizována:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolníky vedeme sami660 %31,58 %  
spolupracujeme s dobrovolnickým centrem440 %21,05 %  

Graf

6. S dobrovolníky spolupracujeme:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle Zákona o dobrovolné službě 198/2002 Sb, smlouvu uzavíráme sami1071,43 %52,63 %  
na základě ústní dohody214,29 %10,53 %  
podle Zákona o dobr. 198/2002 Sb, smlouvu uzavírá dobr. centrum214,29 %10,53 %  

Graf

7. Kolik dobrovolníků je u nás evidováno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-20535,71 %26,32 %  
3-6535,71 %26,32 %  
1-2214,29 %10,53 %  
více dobrovolníků214,29 %10,53 %  

Graf

8. Nejdéle s námi nyní spolupracuje dobrovolník:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky750 %36,84 %  
cca 1 rok428,57 %21,05 %  
4-5 let214,29 %10,53 %  
více než 5 let17,14 %5,26 %  

Graf

9. Kolik dobrovolníků spolupracuje dlouhodobě, tj. min. 10 měsíců:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2642,86 %31,58 %  
3-6428,57 %21,05 %  
6-12428,57 %21,05 %  

Graf

10. Dobrovolníci, kteří spolupracují dlouhodobě, u nás stráví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny za 14 dní750 %36,84 %  
1-2 hodiny týdne428,57 %21,05 %  
1-2 hodiny měsíčně321,43 %15,79 %  

Graf

11. Zájem o spolupráci ze strany klientů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je750 %36,84 %  
klienti se často obávají kontaktu s cizím člověkem, je potřeba je na spolupráci s dobrovolníkem připravit750 %36,84 %  

Graf

12. Nejoblíbenější nebo nejčastější činnosti při spolupráci „jeden na jednoho“:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházka mimo zařízení428,57 %21,05 %  
terapie se zvířaty428,57 %21,05 %  
rozhovor321,43 %15,79 %  
procházka po budově, po areálu17,14 %5,26 %  
pomoc při ručních pracích17,14 %5,26 %  
četba, poslouchání hudby17,14 %5,26 %  

Graf

13. Kteří klienti mají o spolupráci s „vlastním“ dobrovolníkem zájem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po zkušenostech jiných seniorů má zájem o spolupráci více klientů857,14 %42,11 %  
více klientů by preferovalo spolupráci s jedním „osvědčeným“ dobrovolníkem535,71 %26,32 %  
střídavě podle zdravotního stavu17,14 %5,26 %  

Graf

14. Dobrovolníci u nás nejčastěji pracují:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupracují se zaměstnanci při společných kolektivních činnostech se seniory964,29 %47,37 %  
jeden dobrovolník s jedním klientem535,71 %26,32 %  

Graf

15. Dobrovolníky na jednorázové akce:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o oslovujeme sami dobrovolníky, kteří spolupracují dlouhodobě964,29 %47,37 %  
hledáme214,29 %10,53 %  
hledáme ve spolupráci s dobrovolnickým centrem214,29 %10,53 %  
nehledáme17,14 %5,26 %  

Graf

16. Odměňování dobrovolníků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oceňujeme dobrovolníky malým dárkem535,71 %26,32 %  
pořádáme akce pro dobrovolníky535,71 %26,32 %  
organizujeme zcela sami428,57 %21,05 %  

Graf

17. Mentoring dobrovolníků:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
funkci mentora zastává koordinátor dobrovolníků857,14 %42,11 %  
probíhá ve formě spolupráce se zaměstnanci642,86 %31,58 %  

Graf

18. Problémy s nevhodnou aktivitou dobrovolníka v našem zařízení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nastaly, spolupráci jsme ukončili642,86 %31,58 %  
nenastaly535,71 %26,32 %  
nastaly, vyřešili jsme je, ve spolupráci jsme pokračovali321,43 %15,79 %  

Graf

19. Motivace dobrovolníků je nejčastěji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reciproční, dobrovolníci hledají kontakt nebo potřebují zápočet857,14 %42,11 %  
normativní, jedná se o členy církve, bývalé sousedy apod428,57 %21,05 %  
altruistická, nezištná214,29 %10,53 %  

Graf

20. Postoj dobrovolníků ke stáří:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je pozitivní1071,43 %52,63 %  
je vždy chápající321,43 %15,79 %  
bývá odtažitý17,14 %5,26 %  

Graf

21. Dobrovolníci jsou pro naše zařízení:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy přínosem1285,71 %63,16 %  
někdy je s nimi hodně práce214,29 %10,53 %  

Graf

22. Supervizi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto činnost pro nás zajišťuje dobrovolnické centrum642,86 %31,58 %  
funkci supervizora zastává zaměstnanec nebo spolupracovník našeho zařízení642,86 %31,58 %  
neprovádíme214,29 %10,53 %  

Graf

23. Koordinátor dobrovolníků u nás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto činnost vykonává jako součást své práce jiný zaměstnanec1071,43 %52,63 %  
činnost koordinátora vykonává externí osoba na smlouvu321,43 %15,79 %  
není17,14 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Míšková, H.Pro koordinátory dobrovolníků v DPS Praha (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pro-koordinatory-dobrovolnik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.