Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro lektory (vzdělavatele dospělých): Analýza vzdělávání lektorů.

Pro lektory (vzdělavatele dospělých): Analýza vzdělávání lektorů.

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Beníšek
Šetření:16. 11. 2012 - 15. 12. 2012
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):35 / 32.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,
dovoluji oslovit vzdělavatele dospělých se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, jenž je součástí práce s názvem "Analýza certifikace lektorů ve vzdělávání dospělých v České republice".
Práce se snaží primárně zmapovat přístup samotných lektorů k vlastnímu vzdělávání a zjišťuje, zda a jak lektor své dovednosti průběžně rozšiřuje. Cílem práce je dále ukázat, jestli se v dnešní době zaměstnavatelé, případně odborná veřejnost ve vzdělávání, zabývají přípravou lektora, jeho průběžným hodnocením i vzděláváním a připraveností reagovat na aktuální situaci na trhu. Mimo jiné se snaží také odpovědět na otázku, jaká je v současné době nabídka, resp. poptávka po certifikovaném vzdělávání lektorů v ČR ze strany lektorů.
Dotazník by Vám neměl zabrat více jak 10 minut.
V případě Vaší potřeby mne můžete kontaktovat, rád Vaše dotazy zodpovím.

Děkuji za Váš čas při vyplňování.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7558,59 %58,14 %  
muž5341,41 %41,09 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
441411,29 %10,85 %  
45118,87 %8,53 %  
55108,06 %7,75 %  
4886,45 %6,2 %  
4975,65 %5,43 %  
4164,84 %4,65 %  
3964,84 %4,65 %  
3854,03 %3,88 %  
4643,23 %3,1 %  
4343,23 %3,1 %  
ostatní odpovědi 47
40
56
32
35
42
50
51
36
61
62
37
52
29
57
23
31
26
59
24
65
33
12
30
60
34
0
4939,52 %37,98 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:44.57
Minimum:29
Maximum:59
Variační rozpětí:30
Rozptyl:43.78
Směrodatná odchylka:6.62
Medián:44.5
Modus:44

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8767,44 %67,44 %  
střední4232,56 %32,56 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete jako lektor–ka ve vzdělávání dospělých? (roky)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61713,18 %13,18 %  
51612,4 %12,4 %  
81511,63 %11,63 %  
15118,53 %8,53 %  
12107,75 %7,75 %  
1086,2 %6,2 %  
286,2 %6,2 %  
486,2 %6,2 %  
775,43 %5,43 %  
364,65 %4,65 %  
ostatní odpovědi 9
11
1
17
20
0
26
18
16
2317,83 %17,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.66
Minimum:2
Maximum:16
Variační rozpětí:14
Rozptyl:13.86
Směrodatná odchylka:3.72
Medián:7
Modus:6

Graf

5. Pracujete jako lektor (zvolte, prosím, z následujících možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec instituce vzdělávání dospělých5139,53 %39,53 %  
podnikatel4937,98 %37,98 %  
manažer - specialista, který vzdělávací činnost provádí jako součást své profesní náplně nebo vedle ní3829,46 %29,46 %  
lektor v neziskové sféře rozvíjející veřejně prospěšnou činnost na dobrovolnickém principu1813,95 %13,95 %  
majitelka a lektorka vzdělávací agentury ASTERIA Jihočeský kraj, odborný lektor a metodik PFJU, EU JU a VŠERS České Budějovice, VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, lektor a poradce firem10,78 %0,78 %  
učitel na střední škole - dálkové studium pro dospělé10,78 %0,78 %  
zaměstnanec v soukromém sektoru10,78 %0,78 %  
PŘÍLEŽITOSTNĚ10,78 %0,78 %  
nepracuji10,78 %0,78 %  
vedlejší prac.činnost10,78 %0,78 %  
lektor na volné noze10,78 %0,78 %  
nepracuji jako lektorka10,78 %0,78 %  
Besedy na téma zdraví a zelené potraviny10,78 %0,78 %  
zaměstnanec instituce v počátečním vzdělávání10,78 %0,78 %  

Graf

6. Projevil-a jste v minulosti zájem o studium dovedností ve vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10782,95 %82,95 %  
ne2217,05 %17,05 %  

Graf

7. Účastnil-a jste se někdy dílčího školení vzdělavatelů dospělých? Např.:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikační dovednosti, rétorika, technika řeči, řeč těla apod.9170,54 %70,54 %  
prezentační dovednosti6550,39 %50,39 %  
rozvoj osobnostních dovedností (např. zvládání trémy, řešení nedorozumění, aj.)5945,74 %45,74 %  
přípravu metodiky kurzu, didaktických technik4031,01 %31,01 %  
práce s pomůckami, technikou vč. vytváření PC prezentace apod.4031,01 %31,01 %  
informační a komunikační technologie ve vzdělávacím procesu1713,18 %13,18 %  
analýza vzdělávacích potřeb a plánování kurzu129,3 %9,3 %  
ne, neúčastnil-a107,75 %7,75 %  
vzdělávání lektorů UNIV2Kraje České Budějovice, realizované na na FF Olomouc10,78 %0,78 %  
samostudium odborné literatury10,78 %0,78 %  
mám pedagogické vzdělání a praxi vysokoškolského učitele10,78 %0,78 %  
předávám teoretické a praktické zkušenosti10,78 %0,78 %  

Graf

8. Jak často se lektorského vzdělávání účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x ročně3829,46 %29,46 %  
1 x za dva roky3325,58 %25,58 %  
2 x ročně1511,63 %11,63 %  
1 x za čtyři roky a méně1410,85 %10,85 %  
3 x ročně96,98 %6,98 %  
1 x za tři roky64,65 %4,65 %  
4 x ročně43,1 %3,1 %  
4 x ročně a více43,1 %3,1 %  
neúčastním se10,78 %0,78 %  
nepravidelně10,78 %0,78 %  
sama se průběžně sebevzdělávám - čerpám z literatury a internetu10,78 %0,78 %  
jednou a stačilo, něco tak mizerného už fakt ne10,78 %0,78 %  
neúčastním10,78 %0,78 %  
dle potřeby a nepravidelně10,78 %0,78 %  

Graf

9. Absolvoval-a jste se někdy celý cyklus vzdělávání lektorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9271,32 %71,32 %  
ano3728,68 %28,68 %  

Graf

10. V čem je podle Vás, nebo případně by mohl být, jeho největší přínos?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení své hodnoty a profesionality na trhu práce5945,74 %45,74 %  
získání stability a sebedůvěry, rozvinutí osobního potenciálu5542,64 %42,64 %  
získání odbornosti, resp. nových vědomostí a dovedností i aktuálních, moderních poznatků5441,86 %41,86 %  
v signálu event. garanci lektora vůči veřejnosti i zaměstnavateli, že poskytuje kvalitní služby v oblasti vzdělávání4534,88 %34,88 %  
ve zvyšování kvality nabídky vzdělávacích služeb3829,46 %29,46 %  
získání kvalifikace lektora3728,68 %28,68 %  
dosažení a udržení konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti, ekonomick. rozvoje2620,16 %20,16 %  
informační, metodická a didaktická podpora2217,05 %17,05 %  
ve zvyšování kvantity v portfoliu nabídky vzdělávacích služeb1310,08 %10,08 %  
nevím32,33 %2,33 %  
toto vzdělávání pro mne nemá žádný přínos10,78 %0,78 %  

Graf

11. U jaké instituce jste se vzdělával nebo vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komerční (soukromé)10379,84 %79,84 %  
státní2922,48 %22,48 %  
o.p.s.64,65 %4,65 %  
žádné32,33 %2,33 %  
o.s.32,33 %2,33 %  
AIVD10,78 %0,78 %  
komerční: DAP services 10,78 %0,78 %  
UNIV10,78 %0,78 %  
Manager Consulting10,78 %0,78 %  
CONEO, s.r.o., 10,78 %0,78 %  
KANU system10,78 %0,78 %  
zahraniční: např. Boston business school, EPTP USA, EIN USA, EBNE USA10,78 %0,78 %  
předmět na VŠ10,78 %0,78 %  
PPŠ - Institut celoživotního vzdělávání, s.r.o. Přerov, Palackého 25 10,78 %0,78 %  
NIDV10,78 %0,78 %  
KCVJŠ10,78 %0,78 %  
zahraniční: Universität Passau10,78 %0,78 %  
zahraniční: Gruppe Schörghuber10,78 %0,78 %  
žádná10,78 %0,78 %  
státní: UNIV10,78 %0,78 %  
státní: Kariérní poradenství10,78 %0,78 %  
UNIV II.10,78 %0,78 %  
nikde10,78 %0,78 %  
můžete uvádět zkratky: např. AIVD, ATKM, EMPRETEC, CIMA, UNIV, AISIS10,78 %0,78 %  

Graf

12. Jak jste byl-a spokojen s celkovou úrovní vzdělávacího programu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5945,74 %45,74 %  
dobrý3930,23 %30,23 %  
výborný2720,93 %20,93 %  
dostatečný32,33 %2,33 %  
nedostatečný10,78 %0,78 %  

Graf

13. Jaké úrovně jste dosáhl-a v oblasti přípravy lektora-ky vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osvědčení o účasti7658,91 %58,91 %  
certifikátu potvrzující dílčí dovednosti2922,48 %22,48 %  
jiné certifikace a osvědčení2620,16 %20,16 %  
žádné2519,38 %19,38 %  
VŠ diplomem - obor andragogika, pedagogika dospělých53,88 %3,88 %  
certifikace lektora dle normy ČSN EN ISO/IEC 1702421,55 %1,55 %  
zahraniční osvědčení10,78 %0,78 %  
UNIV2- Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých10,78 %0,78 %  
Licence pro trenéry enneagramu, USA10,78 %0,78 %  
ICF coaching program, USA10,78 %0,78 %  
SAT I, II,III, IV, Italie10,78 %0,78 %  
zahraniční certifikát10,78 %0,78 %  

Graf

14. Skládal-a jste po absolvování kurzu-ů zkoušku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4677,97 %35,66 %  
ano1220,34 %9,3 %  
závěrečné lektorské vystoupení11,69 %0,78 %  

Graf

15. Organizuje Váš zaměstnavatel, pracujete-li jako zaměstnanec, kurzy lektorských dovedností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9674,42 %74,42 %  
ano2620,16 %20,16 %  
nevím75,43 %5,43 %  

Graf

16. Jestli-že jste odpověděl- a „ANO“ uveďte krátce jaký je podle Vás jejich cíl:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

inovace, podpora vzdělávání

komunikativnost, odborný přehled

navýšení lektorských dovednosté

navýšit konkurenceschopnost a flexibilitu lektorů

Nevim

odborná kvalifikace zaměstnanců

Ovlivnění výkonu zaměstnanců prostřednictvím kvalitního vzdělávání.

pouze pro potřebu proejktu EU

zdokonalování

zdokonalování v lektorských kompetencích

získání profesní kvalifikace

získání stability a sebedůvěry, rozvinutí osobního potenciálu

zlepšení dovedností

zlepšení komunikačních dovedností

Zlepšení lektorských dovedností

zvýšení kvalifikace, udržování odbornosti personálu

zvýšení kvality

Zvýšení nabídky služeb

zvýšení pedagogické úrovně

zvýšit kvalitu

zvýšit svou odbornost

Zvyšování úrovně kurzů, které zajišťují odborníci bez lektorských zkušeností

17. Přispívá Vám na tato školení Váš zaměstnavatel finanční částkou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9875,97 %75,97 %  
ano3124,03 %24,03 %  

Graf

18. Odměňuje jakýmkoliv jiným způsobem Váš zaměstnavatel Vaše další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11085,27 %85,27 %  
ano1914,73 %14,73 %  

Graf

19. Jestli-že jste odpověděl-a „ANO“, můžete uvést více z nabízených benefitů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělávání – např. jazykové vzdělávání, kurzy počítačové gramotnosti840 %6,2 %  
penzijní připojištění525 %3,88 %  
kombinace výše uvedených315 %2,33 %  
dovolená315 %2,33 %  
zdraví a relaxace210 %1,55 %  
volná jízdenka nebo příspěvek na dopravu210 %1,55 %  
životní pojištění210 %1,55 %  
sportovní aktivity – vstup do aquaparku, nebo na tenis či squatch, spinning, či jiné pohybové aktivity210 %1,55 %  
kulturní akce – vstupenky do divadla, na muzikály a koncerty15 %0,78 %  
Odmeny k platu15 %0,78 %  

Graf

20. Jak je prováděna evaluace Vašich pracovních, vzdělávacích aktivit a výsledků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně a nahodile4736,43 %36,43 %  
často, ale nepravidelně2620,16 %20,16 %  
zřídka, spíše ne1914,73 %14,73 %  
vůbec ne1914,73 %14,73 %  
pravidelně a systematicky1813,95 %13,95 %  

Graf

21. Kdo Vaše hodnocení provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyučované osoby6651,16 %51,16 %  
autoevaluace4837,21 %37,21 %  
zaměstnavatel3829,46 %29,46 %  
kolegové2217,05 %17,05 %  
nikdo2116,28 %16,28 %  
externí osoba či instituce1813,95 %13,95 %  
pouze autoevaluace10,78 %0,78 %  

Graf

22. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaše uplatnění v oblasti lektorství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující7558,14 %58,14 %  
nedostatečné3930,23 %30,23 %  
zcela dostačující1410,85 %10,85 %  
mým současným potřebám dostačující10,78 %0,78 %  

Graf

23. Vaše dosavadní vzdělání je pro kvalitu Vaší lektorské práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující7658,91 %58,91 %  
nedostatečné3627,91 %27,91 %  
zcela dostačující1612,4 %12,4 %  
nyní vyhovující 10,78 %0,78 %  

Graf

24. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaši osobní spokojenost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné6751,94 %51,94 %  
vyhovující5240,31 %40,31 %  
zcela dostačující96,98 %6,98 %  
stále se snažím vzdělávat a zdokonalovat10,78 %0,78 %  

Graf

25. Vaše pedagogické (andragogické) dovednosti jste z větší části nabyl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praxí8364,34 %64,34 %  
zájmovým vzděláváním6147,29 %47,29 %  
samostudiem4937,98 %37,98 %  
formálním vzděláváním2519,38 %19,38 %  
jako lektorka jsem se narodila... to jako fakt :-)10,78 %0,78 %  

Graf

26. Domníváte se, že je patrný nějaký trend v nabídce vzdělávání lektorů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stagnující5441,86 %41,86 %  
nevím, neumím posoudit4131,78 %31,78 %  
rozšiřující2015,5 %15,5 %  
zhoršující se1410,85 %10,85 %  

Graf

27. Co Vás vedlo k tomu, aby jste se jako lektor-ka vzdělával-a ve své profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení sebevědomí z osobnostního rozvoje, sebevzdělávání4937,98 %37,98 %  
udržení kroku s dobou4937,98 %37,98 %  
rozšiřování obzorů a otevírání možností4937,98 %37,98 %  
již si nevystačíte s tím, co umíte ze školy4131,78 %31,78 %  
aktualizace Vaší ekonomické pozice3527,13 %27,13 %  
udržení konkurenceschopnosti na trhu2116,28 %16,28 %  
lepší přizpůsobivost na trhu, flexibilita1813,95 %13,95 %  
aktualizace informací a jejich doplňování1813,95 %13,95 %  
dosáhnout na lepší pozoci ve Vašem kariérním růstu129,3 %9,3 %  
udržení se v celkově dobré mentální pozici118,53 %8,53 %  
získání nebo upevnění společenské hodnoty96,98 %6,98 %  
zvýšení jakékoliv gramotnosti v každodenním životě96,98 %6,98 %  
kolegové na podobné pozici Vás méně ohrožují32,33 %2,33 %  
prostě být lepší ve své práci10,78 %0,78 %  
kombinace předešlých, zejména 2,7,9,10,11,12,1310,78 %0,78 %  

Graf

28. Setkal-a jste se v průběhu Vašeho vzdělávání s nějakými bariérami pro vzdělávání v lektorských dovednostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek financí, resp. finanční náročnost vzdělávání6852,71 %52,71 %  
nedostatek času6348,84 %48,84 %  
neatraktivní formy vzdělávání3325,58 %25,58 %  
nekvalitní vzdělávací programy2620,16 %20,16 %  
nízká informovanost o nabídkách vzdělávání1813,95 %13,95 %  
nízká motivace1813,95 %13,95 %  
snížená časová flexibilita lektorů1612,4 %12,4 %  
nedostatek nabídky1511,63 %11,63 %  
kombinace výše uvedených107,75 %7,75 %  
špatná dopravní dostupnost ke vzdělání53,88 %3,88 %  
nedůvěra v efektivnost dalšího vzdělávání43,1 %3,1 %  
náročnost vzdělávání (přetížení a vysoké studijní požadavky)43,1 %3,1 %  
problémy s uvolňováním ze zaměstnání10,78 %0,78 %  
zatím nesetkala10,78 %0,78 %  
nesetkaL10,78 %0,78 %  

Graf

29. Má podle Vás vzdělávání lektorů v ČR mezery? V Jaké oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zde absence legislativního rámce a roztříštěnost nástrojů měření kvality poskytovaných služeb5240,31 %40,31 %  
v oblasti vzdělávání lektorů neexistuje žádný systém4232,56 %32,56 %  
různorodá kvalita nabídky – s tím souvisí i neexistence uceleného informačního systému4232,56 %32,56 %  
převažuje kvantita nad kvalitou3930,23 %30,23 %  
nevím, neumím posoudit2217,05 %17,05 %  
struktura nabídky, v níž je problém se orientovat, je nepřehledná (zvláště pro jednotlivce bývá nepřehledná)1713,18 %13,18 %  
současný rozsah a úroveň nabídky nelze jednoznačně hodnotit, další vzdělávání totiž zahrnuje velmi širokou škálu rozdílných aktivit1410,85 %10,85 %  
nabídky vzdělávacích organizací postrádají vizi107,75 %7,75 %  
v nabídce chybí vzdělávací aktivity zaměřené na odbornost a aktivity s ohledem na budoucí potřeby96,98 %6,98 %  
vzdělávání lektorů je na dobré, vyhovující úrovni32,33 %2,33 %  
pojem "lektor" a jeho naplňování v podstatě žádná kritéria nemá10,78 %0,78 %  
V naší profesi bez systému.10,78 %0,78 %  

Graf

30. Pozorujete v praxi nějaké rozdílnosti v regionálních nabídkách vzdělávání lektorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, neumím posoudit5844,96 %44,96 %  
regionální rozdíly určitě existují3627,91 %27,91 %  
nezaregistroval-a jsem rozdíly v nabídkách1410,85 %10,85 %  
největší nabídka je v univerzitních městech129,3 %9,3 %  
ve větších, resp. krajských městech je větší nabídka53,88 %3,88 %  
pro některé specializace jsou regionálně patrné problémy s jejich menší dostupností43,1 %3,1 %  

Graf

31. Jak Vy osobně hodnotíte současný rozsah a úroveň nabídky dalšího vzdělávání pro osoby vykonávající lektorskou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je celorepublikově považována rozsahem za dostatečnou7457,36 %57,36 %  
je nedostatečná3829,46 %29,46 %  
je nadměrná75,43 %5,43 %  
nevím21,55 %1,55 %  
kdo opravdu chce vzdělání, najde si ho10,78 %0,78 %  
neím10,78 %0,78 %  
Neexistuje systém 10,78 %0,78 %  
nadměrná nabídka, mizená úroveň10,78 %0,78 %  
největší nabídka je v Praze a to je pro Ne-pražany z ruky10,78 %0,78 %  
nevím, neumím posoudit10,78 %0,78 %  
neumím posoudit10,78 %0,78 %  
viz bod 2810,78 %0,78 %  

Graf

32. Jaký je Váš postoj k výroku, že globální ekonomická recese ovlivnila negativním způsobem oblast dalšího vzdělávání lektorů v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5441,86 %41,86 %  
nevím4031,01 %31,01 %  
souhlasím2317,83 %17,83 %  
spíše nesouhlasím86,2 %6,2 %  
nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

33. Je tato recese podle Vás pro rozvoj vzdělávání lektorů dospělých motivující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4635,66 %35,66 %  
spíše nesouhlasím3426,36 %26,36 %  
nesouhlasím2317,83 %17,83 %  
spíše souhlasím2015,5 %15,5 %  
souhlasím64,65 %4,65 %  

Graf

34. Kdo je podle Vás za rozvoj lektorských dovedností odpovědný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadní je role jednotlivce6248,06 %48,06 %  
rozvoj by měl organizovat jednotlivec, stát by měl zajistit legislativní rámec, který určuje základní pravidla5542,64 %42,64 %  
na rozvoji vzdělávání dospělých se jednoznačně musejí podílet všechny zainteresované subjekty2821,71 %21,71 %  
rozvoj lektora by měla být v kompetenci vzdělávací organizace1612,4 %12,4 %  
vše by měl určovat pouze trh, resp. principy tržního mechanismu poptávky a nabídky1310,08 %10,08 %  
stát by měl zajistit legislativní rámec, který určuje základní pravidla1310,08 %10,08 %  
na rozvoji by se měli podílet odborníci např. vytvořením nástrojů měření kvality129,3 %9,3 %  
rozvoj by měl zajišťovat stát107,75 %7,75 %  
odpovědný je ten, kdo si najme lektora53,88 %3,88 %  
V našem případě i zaměstnavatel10,78 %0,78 %  

Graf

35. Jaké lektorské dovednosti pokládáte za nejvíce potřebné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vlastní specializace vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6980.723
Lektorská didaktika vzdělávání dospělých vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.8910.484
Základy psychologie učení vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.860.57
Organizační schopnosti vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.7910.569
Znalosti nástrojů hodnocení vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-52.1160.738
Znalosti z oblasti ICT (práce s informacemi) vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-52.0850.915
Komunikace, řečnictví vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.2950.239
Prezentace vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.2790.248
Motivační faktor vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6360.387
Asertivní jednání a empatie vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6820.573
Sebereflexe vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6670.718
Etika práce lektora vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6590.581
Charisma vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6050.518
Autorita vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.7440.578
Vyrovnání se se stresem vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6510.475
Tvořivost, kreativita vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.5660.525
Pečlivost a spravedlivost vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.8530.684
Široký rozhled (trh práce, legislativa, ekonomika, vzdělávací soustava atd.) vs. 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím1-2-3-4-51.6980.614

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jaké úrovně jste dosáhl-a v oblasti přípravy lektora-ky vzdělávání dospělých?

  • odpověď osvědčení o účasti:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stát by měl zajistit legislativní rámec, který určuje základní pravidla na otázku 34. Kdo je podle Vás za rozvoj lektorských dovedností odpovědný?

31. Jak Vy osobně hodnotíte současný rozsah a úroveň nabídky dalšího vzdělávání pro osoby vykonávající lektorskou činnost?

  • odpověď je celorepublikově považována rozsahem za dostatečnou:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 44 - 45 > na otázku 2. Jaký je Váš věk?

35. Jaké lektorské dovednosti pokládáte za nejvíce potřebné?

  • odpověď Etika práce lektora [1-2-3-4-5] 1: souhlasím, 2: spíše souhlasím, 3: nevím, 4:spíše ne, 5: nesouhlasím: 1:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dosáhnout na lepší pozoci ve Vašem kariérním růstu na otázku 27. Co Vás vedlo k tomu, aby jste se jako lektor-ka vzdělával-a ve své profesi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak dlouho pracujete jako lektor–ka ve vzdělávání dospělých? (roky)

5. Pracujete jako lektor (zvolte, prosím, z následujících možností):

6. Projevil-a jste v minulosti zájem o studium dovedností ve vzdělávání dospělých?

7. Účastnil-a jste se někdy dílčího školení vzdělavatelů dospělých? Např.:

8. Jak často se lektorského vzdělávání účastníte?

9. Absolvoval-a jste se někdy celý cyklus vzdělávání lektorů?

10. V čem je podle Vás, nebo případně by mohl být, jeho největší přínos?

11. U jaké instituce jste se vzdělával nebo vzděláváte?

12. Jak jste byl-a spokojen s celkovou úrovní vzdělávacího programu?

13. Jaké úrovně jste dosáhl-a v oblasti přípravy lektora-ky vzdělávání dospělých?

14. Skládal-a jste po absolvování kurzu-ů zkoušku?

15. Organizuje Váš zaměstnavatel, pracujete-li jako zaměstnanec, kurzy lektorských dovedností?

17. Přispívá Vám na tato školení Váš zaměstnavatel finanční částkou?

18. Odměňuje jakýmkoliv jiným způsobem Váš zaměstnavatel Vaše další vzdělávání?

20. Jak je prováděna evaluace Vašich pracovních, vzdělávacích aktivit a výsledků?

21. Kdo Vaše hodnocení provádí?

22. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaše uplatnění v oblasti lektorství:

23. Vaše dosavadní vzdělání je pro kvalitu Vaší lektorské práce:

24. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaši osobní spokojenost:

25. Vaše pedagogické (andragogické) dovednosti jste z větší části nabyl(a):

26. Domníváte se, že je patrný nějaký trend v nabídce vzdělávání lektorů v ČR?

27. Co Vás vedlo k tomu, aby jste se jako lektor-ka vzdělával-a ve své profesi?

28. Setkal-a jste se v průběhu Vašeho vzdělávání s nějakými bariérami pro vzdělávání v lektorských dovednostech?

29. Má podle Vás vzdělávání lektorů v ČR mezery? V Jaké oblasti?

30. Pozorujete v praxi nějaké rozdílnosti v regionálních nabídkách vzdělávání lektorů?

31. Jak Vy osobně hodnotíte současný rozsah a úroveň nabídky dalšího vzdělávání pro osoby vykonávající lektorskou činnost?

32. Jaký je Váš postoj k výroku, že globální ekonomická recese ovlivnila negativním způsobem oblast dalšího vzdělávání lektorů v ČR?

33. Je tato recese podle Vás pro rozvoj vzdělávání lektorů dospělých motivující?

34. Kdo je podle Vás za rozvoj lektorských dovedností odpovědný?

35. Jaké lektorské dovednosti pokládáte za nejvíce potřebné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak dlouho pracujete jako lektor–ka ve vzdělávání dospělých? (roky)

5. Pracujete jako lektor (zvolte, prosím, z následujících možností):

6. Projevil-a jste v minulosti zájem o studium dovedností ve vzdělávání dospělých?

7. Účastnil-a jste se někdy dílčího školení vzdělavatelů dospělých? Např.:

8. Jak často se lektorského vzdělávání účastníte?

9. Absolvoval-a jste se někdy celý cyklus vzdělávání lektorů?

10. V čem je podle Vás, nebo případně by mohl být, jeho největší přínos?

11. U jaké instituce jste se vzdělával nebo vzděláváte?

12. Jak jste byl-a spokojen s celkovou úrovní vzdělávacího programu?

13. Jaké úrovně jste dosáhl-a v oblasti přípravy lektora-ky vzdělávání dospělých?

14. Skládal-a jste po absolvování kurzu-ů zkoušku?

15. Organizuje Váš zaměstnavatel, pracujete-li jako zaměstnanec, kurzy lektorských dovedností?

17. Přispívá Vám na tato školení Váš zaměstnavatel finanční částkou?

18. Odměňuje jakýmkoliv jiným způsobem Váš zaměstnavatel Vaše další vzdělávání?

20. Jak je prováděna evaluace Vašich pracovních, vzdělávacích aktivit a výsledků?

21. Kdo Vaše hodnocení provádí?

22. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaše uplatnění v oblasti lektorství:

23. Vaše dosavadní vzdělání je pro kvalitu Vaší lektorské práce:

24. Vaše dosavadní vzdělání je pro Vaši osobní spokojenost:

25. Vaše pedagogické (andragogické) dovednosti jste z větší části nabyl(a):

26. Domníváte se, že je patrný nějaký trend v nabídce vzdělávání lektorů v ČR?

27. Co Vás vedlo k tomu, aby jste se jako lektor-ka vzdělával-a ve své profesi?

28. Setkal-a jste se v průběhu Vašeho vzdělávání s nějakými bariérami pro vzdělávání v lektorských dovednostech?

29. Má podle Vás vzdělávání lektorů v ČR mezery? V Jaké oblasti?

30. Pozorujete v praxi nějaké rozdílnosti v regionálních nabídkách vzdělávání lektorů?

31. Jak Vy osobně hodnotíte současný rozsah a úroveň nabídky dalšího vzdělávání pro osoby vykonávající lektorskou činnost?

32. Jaký je Váš postoj k výroku, že globální ekonomická recese ovlivnila negativním způsobem oblast dalšího vzdělávání lektorů v ČR?

33. Je tato recese podle Vás pro rozvoj vzdělávání lektorů dospělých motivující?

34. Kdo je podle Vás za rozvoj lektorských dovedností odpovědný?

35. Jaké lektorské dovednosti pokládáte za nejvíce potřebné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beníšek, J.Pro lektory (vzdělavatele dospělých): Analýza vzdělávání lektorů. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pro-lektory-vzdelavatele-dos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.