Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro maminky

Pro maminky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kučerová
Šetření:17. 03. 2016 - 23. 03. 2016
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené maminky,

ráda bych vás požádala o  vyplnění krátkého dotazníku, díky němuž získám data potřebná k praktické části mé absolventské práce s názvem Od kočárku k podnikání. Dotazník je určen pro maminky, a to zvláště pro ty, kterým již skončila rodičovská dovolená. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 1 minutu a Vaše odpovědi jsou zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.                                                                                                                                                                                                      

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6797,1 %97,1 %  
muž22,9 %2,9 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-353855,07 %55,07 %  
35-502130,43 %30,43 %  
18-25913,04 %13,04 %  
50 a více11,45 %1,45 %  

Graf

3. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14159,42 %59,42 %  
22231,88 %31,88 %  
3 a více68,7 %8,7 %  

Graf

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3956,52 %56,52 %  
SŠ bez maturity1318,84 %18,84 %  
Vysokoškolské1115,94 %15,94 %  
základní45,8 %5,8 %  
Vyšší odborné22,9 %2,9 %  

Graf

5. Po mateřské dovolené jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nastoupila do předešlého zaměstnání2028,99 %28,99 %  
našla nové zaměstnání1826,09 %26,09 %  
jiné1115,94 %15,94 %  
začala podnikat811,59 %11,59 %  
v domácnosti710,14 %10,14 %  
nezaměstnaná, ÚP57,25 %7,25 %  

Graf

6. Slyšela jste někdy o projektu Olomouckého kraje „Od kočárku k podnikání“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5275,36 %75,36 %  
ano1521,74 %21,74 %  
nevím22,9 %2,9 %  

Graf

7. Účastnila jste se semináře tohoto projektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6391,3 %91,3 %  
ano68,7 %8,7 %  

Graf

8. Pokud ano, pomohl vám tento seminář založit vlastní podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6492,75 %92,75 %  
ano57,25 %7,25 %  

Graf

9. Jakým způsobem si myslíte se dá nejsnáze najít vhodná práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní iniciativa3144,93 %44,93 %  
přes známého2637,68 %37,68 %  
inzerce913,04 %13,04 %  
na ÚP11,45 %1,45 %  
přes pracovní agenturu11,45 %1,45 %  
jiným11,45 %1,45 %  

Graf

10. Jak jste spokojena/ý s nabídkou pracovních příležitostí pro maminky po MD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojena3855,07 %55,07 %  
velmi nespokojena2130,43 %30,43 %  
spokojena1014,49 %14,49 %  

Graf

11. Měla jste problém při hledání zaměstnání po MD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4159,42 %59,42 %  
ne2840,58 %40,58 %  

Graf

12. Pokud ano, v čem byl problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní doba2739,13 %39,13 %  
jiný1521,74 %21,74 %  
děti1521,74 %21,74 %  
nedostatek pracovních míst811,59 %11,59 %  
dojíždění34,35 %4,35 %  
nedostatečná kvalifikace11,45 %1,45 %  

Graf

13. Jste spokojena v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, neměnila bych3144,93 %44,93 %  
nechci odpovídat1826,09 %26,09 %  
uvažuji o změně1217,39 %17,39 %  
ne811,59 %11,59 %  

Graf

14. Chtěl/a byste založit vlastní podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná2130,43 %30,43 %  
asi ne2028,99 %28,99 %  
ano1521,74 %21,74 %  
určitě ne1318,84 %18,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Měla jste problém při hledání zaměstnání po MD?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechci odpovídat na otázku 13. Jste spokojena v současném zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Počet dětí:

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Po mateřské dovolené jsem:

6. Slyšela jste někdy o projektu Olomouckého kraje „Od kočárku k podnikání“?

7. Účastnila jste se semináře tohoto projektu?

8. Pokud ano, pomohl vám tento seminář založit vlastní podnikání?

9. Jakým způsobem si myslíte se dá nejsnáze najít vhodná práce?

10. Jak jste spokojena/ý s nabídkou pracovních příležitostí pro maminky po MD?

11. Měla jste problém při hledání zaměstnání po MD?

12. Pokud ano, v čem byl problém?

13. Jste spokojena v současném zaměstnání?

14. Chtěl/a byste založit vlastní podnikání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Počet dětí:

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Po mateřské dovolené jsem:

6. Slyšela jste někdy o projektu Olomouckého kraje „Od kočárku k podnikání“?

7. Účastnila jste se semináře tohoto projektu?

8. Pokud ano, pomohl vám tento seminář založit vlastní podnikání?

9. Jakým způsobem si myslíte se dá nejsnáze najít vhodná práce?

10. Jak jste spokojena/ý s nabídkou pracovních příležitostí pro maminky po MD?

11. Měla jste problém při hledání zaměstnání po MD?

12. Pokud ano, v čem byl problém?

13. Jste spokojena v současném zaměstnání?

14. Chtěl/a byste založit vlastní podnikání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, M.Pro maminky (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pro-maminky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.