Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro obyvatele regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí)

Pro obyvatele regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Novák
Šetření:06. 01. 2012 - 02. 02. 2012
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude součástí diplomové práce s názvem Projekt trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Jihlavsko. Cílem průzkumu je zjistit povědomí obyvatel Jihlavska o Hornické naučné stezce a vytvořit dostatečný informační základ pro návrhy budoucího rozvoje tohoto regionu.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o rozvoj cestovního ruchu ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7370,87 %70,87 %  
ne3029,13 %29,13 %  

Graf

2. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cykloturistika4240,78 %40,78 %  
návštěva sportovních a kulturních akcí2120,39 %20,39 %  
pěší turistika1817,48 %17,48 %  
lyžařská turistika 98,74 %8,74 %  
poznávací turistika98,74 %8,74 %  
táboření21,94 %1,94 %  
naučné stezky10,97 %0,97 %  
vodní turistika10,97 %0,97 %  

Graf

3. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atraktivní destinace s dosud malým využitím potenciálu CR6260,19 %60,19 %  
bezvýznamná destinace s možnostmi rozvoje CR2019,42 %19,42 %  
významná destinace s možnostmi rozvoje CR2019,42 %19,42 %  
bezvýznamná destinace bez možností rozvoje CR10,97 %0,97 %  

Graf

4. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitnější dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště, servis)4139,81 %39,81 %  
vybavenost pro sportovní vyžití, sportovní areály3130,1 %30,1 %  
společenská a zábavní centra3029,13 %29,13 %  
větší péče o památky a turistické atraktivity2726,21 %26,21 %  
rozsáhlejší síť ubytovacích a stravovacích zařízení2322,33 %22,33 %  
lepší dostupnost hromadnými dopravními prostředky1110,68 %10,68 %  
atrakce pro děti87,77 %7,77 %  
více infocenter s propagačními materiály76,8 %6,8 %  
špičková zařízení a služby pro náročnou klientelu76,8 %6,8 %  
jiné54,85 %4,85 %  

Graf

5. Jaká je Vaše spokojenost s péčí o turistické atraktivity v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá6765,05 %65,05 %  
spíše špatná2524,27 %24,27 %  
velmi dobrá109,71 %9,71 %  
velmi špatná10,97 %0,97 %  

Graf

6. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5957,28 %57,28 %  
ano4442,72 %42,72 %  

Graf

7. Jak jste se o této naučné stezce dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od rodiny, přátel, známých2659,09 %25,24 %  
jinak613,64 %5,83 %  
z internetu49,09 %3,88 %  
z propagačních materiálů, letáků49,09 %3,88 %  
z novin, časopisů, televize49,09 %3,88 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou 5957,28 %57,28 %  
vysokoškolské2928,16 %28,16 %  
základní 98,74 %8,74 %  
střední bez maturity 65,83 %5,83 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let 4341,75 %41,75 %  
35 až 49 let 2524,27 %24,27 %  
26 až 34 let 2423,3 %23,3 %  
50 až 59 let 87,77 %7,77 %  
60 a více 32,91 %2,91 %  

Graf

10. Jste žena/muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5351,46 %51,46 %  
žena 5048,54 %48,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi od rodiny, přátel, známých na otázku 7. Jak jste se o této naučné stezce dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o rozvoj cestovního ruchu ve Vašem regionu?

2. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

3. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

4. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

5. Jaká je Vaše spokojenost s péčí o turistické atraktivity v regionu?

6. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

7. Jak jste se o této naučné stezce dozvěděli?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jste žena/muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o rozvoj cestovního ruchu ve Vašem regionu?

2. Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce?

3. Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu?

4. Co regionu podle Vás nejvíce schází?

5. Jaká je Vaše spokojenost s péčí o turistické atraktivity v regionu?

6. Znáte Hornickou naučnou stezku v Jihlavě?

7. Jak jste se o této naučné stezce dozvěděli?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jste žena/muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, M.Pro obyvatele regionu Jihlavsko (Jihlava a nejbližší okolí) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pro-obyvatele-regionu-jihlav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.