Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA

Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:PETRA schindlerová
Šetření:25. 08. 2015 - 08. 09. 2015
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):26 / 25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.17:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové, 
před sebou máte asi desetiminutový dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše zkušenosti a povědomí  v oblasti filosofické Péče o Duši  ve Vašem osobním i profesním životě. Současně také chceme zjistit, jakou podporu a pomoc byste v této oblasti sami potřebovali či uvítali.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše současná pracovní pozice (v případě více pozic označte všechny relevantní varianty):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog/Pedagožka466,67 %66,67 %  
Výchovný poradce116,67 %16,67 %  
student116,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaká je Vaše současná pracovní pozice (v případě více pozic označte všechny relevantní varianty):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog/Pedagožka466,67 %66,67 %  
student116,67 %16,67 %  
vědecký pracovník + pedagog116,67 %16,67 %  

Graf

3. Jak dlouhá je Vaše profesní praxe právě na této pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 let a více233,33 %33,33 %  
10-15 let233,33 %33,33 %  
2-5 let116,67 %16,67 %  
do 1 roku116,67 %16,67 %  

Graf

4. V jakém typu instituce tuto pracovní pozici zastáváte? Uveďte prosím typově označení organizace (např. běžná ZŠ, MŠ, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ + agentury zajišťující vzdělávací akce116,67 %16,67 %  
střední skola116,67 %16,67 %  
116,67 %16,67 %  
ve škole116,67 %16,67 %  
116,67 %16,67 %  
Specializované gymnázia, VOŠ, VŠ116,67 %16,67 %  

Graf

5. Ukončil/la jste VŠ studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před více jak 15 lety466,67 %66,67 %  
před 5 lety116,67 %16,67 %  
právě studuji116,67 %16,67 %  

Graf

6. Prosím napište vše, co se podle Vás skrývá pod pojem Péče o Duši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Kombinace filosofie, teologie, psychologie, historie, medicíny, hygieny a pedagogiky. Největší problém je, že jsem to pochopil po 4 VŠ, z čehož jsem si studium musel platit a prostě toto není možné a pedagogické fakulty, ani učitelské obory jiných fakult prostě toto vzdělání neposkytují. Pedagogickou fakultu jsem studoval v téměř 40. letech a neskromně si myslím, že jsem řadu pedagogů přesahoval publikacemi, disciplínou, i znalostmi:-(

Kostel

nic

Nic

Psychohygiena, rozvoj v oblasti zpracovávání zátěže, relaxace, sebeřízení, sebemotivace, individuální duchovní rozvoj

x

7. Co očekáváte od života? a S čím se spokojíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

Očekávám, že svůj život prožiji vědomě, plně a že naplním své poslání. Spokojím se s tím, že některé plány nevyjdou, protože jako každý člověk mám své limity.

peníze

Poznávání nového s vědomím, že podobně jako JP II ve své encyklice Fides et ratio nevím, zda znám 1 promile, či 1 % o světě a životě...

štěstí

to čeho chci dosáhnout

8. V rámci svého studia - měli jste předmět, kde jste získali znalosti o pojmu Péče o Duši. Prosím specifikujte-předmět, počet semestrů

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

Ne

Péče o Duši, 2 semestry

Psychohygiena byla součástí Psychologie pro pedagogy - 4 semestry; pojem "Péče o Duši" se v době mého studia v absolvovaných disciplínách nevyskytoval.

Takový předmět v rámci studia před 30 lety nebyl.

V rámci pedagogické fakulty se tomuto tématu snad okrajově věnovala výuka psychologie, která zde však byla pojatá jako velmi povrchní, pokud srovnám studium tohoto oboru na FF a LF.

9. Jak by podle Vašeho názoru měl pedagog ve svém životě pečovat a svojí duši a proč by to měl činit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Hovno

chodit do kostela

Jak? - Soustavně, metodami, které jsou pro něj individuálně realizovatelné a přínosné. Proč? - Jako součást péče o sebe, o své vnitřní zdroje.

jsem ateista

Měl by to činit, aby se nezbláznil a aby si stanovil skutečné priority v životě. Třída jedničkářů, kteří sedí jako zařezané dřeva a hovoří jen , když se paní učitelka zeptá, je podle mého hrůzostrašný sen a touha žen, které nějakou VŠ chtěly a pak 50 let učí 4 třídy 2 předměty...Hrůza, běs.

S pojmem "pečovat o duši" se neztotožňuji.

10. Víte, jak v dnešní moderní době předávat dětem hodnoty lidství? Specifikujte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Propojovat předměty 2) Více názorné výuky (lépe jednou Sira Wintona vidět, než o něm sto krát slyšet a neposlouchat) 3) Abstraktní techniky užívat až v druhém stupni VŠ (vývoj mozku chlapců tuto schopnost získává významně později, díky dominanci hemisfér, děvčata zapojují hemisféry vyváženě) 4)Spojeni výuky s realitou života 5) Vědění vás posouvá, i když "nic" nepřináší 6) Číst, recitovat, hádanky, kvízy

aby přežily

nejsem odborník na historii

Ucenim pico

v kostele

Vlastním životním příkladem, osobní pravdivostí, bez toho všechno ostatní selhává.

11. Které faktory jsou podle Vás rozhodující pro dosažení těchto cílových stavů? Týká se otázky hodnot lidství

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslíte akceptování hodnot lidství dětmi? Osobní angažovanost, pravdivost, soustavnost, stálost. 116,67 %16,67 %  
boj116,67 %16,67 %  
<>116,67 %16,67 %  
poznání116,67 %16,67 %  
Nevím jak definujete "hodnoty lidství"116,67 %16,67 %  
Učitelé, kteří se domluví a nebudou budovat "kult umělého, nepotřebného vědění".116,67 %16,67 %  

Graf

12. Jaké vyplývají z této skutečnost problémy a otázky jimiž se musíte zabývat? Týká se otázky hodnot lidství.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Hodnota lidství je hodnota, která se historicky vyvíjí. Humanismus Evropy 20. století je budován teoreticky na Magně Chartě, ale především na Deklaraci práv občanů a rovnosti života před zákonem. Ale tak to v realitě života není. Život ministra má větší hodnotu, než prodavačky. Všichni chceme mít "známé", abychom to naše lidství posunuli do významnější polohy. Protože skutečné lidství a hodnota není v tom, že nebudete krást (kdo za války z hladu nekradl?), nebo nezabijete, ale že svůj humanismus děláte nenápadně, systematicky (postoj) a bez nároku na velebení a odměnu. Opět mě napadá Sir Winton.

Kurva

morální rozvrat způsobený komunismem

Otázky spojené s vlastním směřováním, vlastním přesvědčením - co je pro mne autentické, co z toho mohu a mám zprostředkovat jiným, nakolik to bude či nebude přínosné, jakými cestami postupovat.

sebeobrana a střelba

x

13. Jak tyto otázky a problémy řešíte? /viz.ot.č.10/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíleně a efektivně, užívám specifické metody a techniky určené pouze k tomu účelu.233,33 %33,33 %  
V oblasti metodiky předání hodnot užívám cílené metody a techniky vhodné k danému cíli, v oblasti svého osobního rozvoje a směřování užívám řadu technik - od selfcoachingu až po techniky spojené s mou duchovní praxí. 116,67 %16,67 %  
Tyto otázky primárně neřeším, není to součástí metodiky mé práce,116,67 %16,67 %  
blbosti zásadně neřeším116,67 %16,67 %  
Probíráme témata od Adama po Up to day116,67 %16,67 %  

Graf

14. Pokud jste předchozí otázku odpověděli zaškrtnutím prvního a druhého políčka, prosím specifikujte metody a techniky, které užíváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Krav Maga

víru a kostel

15. Co Vás vybízí k tomu, abyste vynakládali úsilí na výchovu a vzdělávání dětí/dospělých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Naděje, že budou lepší, než já.

nadšení pro smysl práce

peníze

Potřebnost vzdělání i výchovy, možnost někomu v něčem pomoci, smysluplnost.

poznání

Reditel

16. Jak vyjadřujete úctu k sobě samému?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

mám se ráda

penězi

pivem

Ráno se zdravím, přiměřeně o sebe pečuji, chodím oholen, voňavý a pěkně oblečen a zdravím jako první...úctou k jiným, vyjadřuji úctu k sobě PS: čtu jen knihy, které za to stojí a učím se i ve středním věku básně z paměti:-)

Sem buh

Tím, jak o sobě přemýšlím, mluvím, nakolik o sebe pečuji, jak respektuji své potřeby, jak nechám druhé, aby se mnou zacházeli, nakolik jsem schopna do sebe investovat (čas, námahu, orientaci na kvalitní podněty na úkor pohodlnosti atd.).

17. Jaké otázky Vás v životě znepokojují a znejisťují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Co je to "vzdělání". Proč nemá vztah k "moudrosti". Proč učíme děti, jako "stádo". Proč neustálým otevíráním nových kateder a fakult relativizujeme znalosti - proč psychologii a filosofii na pedagogické fakultě neučí odborníci z FF a naopak, pedagogiku a didaktiku smysluplně odborníci z PedF. Proč učitel matematiky a fyziky pro SŠ neprojde 2. ročníkem MATFYZ? Jak můžeme od dětí čekat něhu a pochopení ve stáří, když jim jí nedáváme v dětství a mládí?

globální oteplování, terorismus

Jsi gay?

málo peněz

nemám čas přemýšlet tímto směrem, raději své problémy řeším, než abych o nich planě přemýšlel a ztrácel drahocenný čas

Většinou ty, které jsou spjaté s oblastí skupinové hlouposti a uchvácené moci.

18. Jakou hodnotu považujete ve svém životě za nejvyšší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lásku a moudrost116,67 %16,67 %  
peníze116,67 %16,67 %  
zasukat si116,67 %16,67 %  
lidskost116,67 %16,67 %  
život116,67 %16,67 %  
Zdraví, pokud jej považujete za hodnotu. Jinak nenápadné, denní projevy úcty ostatním lidem.116,67 %16,67 %  

Graf

19. Jak vychováváte sám/sama sebe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále, s láskou a úctou116,67 %16,67 %  
bičem116,67 %16,67 %  
skvele116,67 %16,67 %  
vírou sám v sebe116,67 %16,67 %  
nevychovávám se116,67 %16,67 %  
Snažím se vzdělávat, poslouchám dobře, co mi řikají mi rodiče i děti a jejich přátelé a čtu Waltariho Sinuheta, Máchův Máj, Wildeho de profundis a Obranu Sokrata od Platona. Tak je téměř vše...116,67 %16,67 %  

Graf

20. Souhlasíte s tvrzením, že "součástí Vaší práce nezbytně je aktivní zapojování se do procesu celoživotního vzdělávání?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím583,33 %83,33 %  
tato otázka se mě netýká116,67 %16,67 %  

Graf

21. Jak byste pojmenoval/la to, co Vám nejvíce komplikuje výkon práce s ohledem na Vaši duševní pohodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platové ohodnocení350 %50 %  
nespolupráce profesionálů350 %50 %  
tržní prostředí v oblasti vzdělávání dospělých - mnohdy nejde o kvalitu, ale jen o cenu, případně o známosti116,67 %16,67 %  
kapacita (například máte příliš mnoho klientů)116,67 %16,67 %  
nic116,67 %16,67 %  
související administrativa116,67 %16,67 %  
prestiž povolání116,67 %16,67 %  

Graf

22. Jakým způsobem se Vám daří nacházet kompromis mezi přáními, která ve vztahu ke svému životu vyjadřujete a nároky instituce, ve které pracujete, rodiny dítěte, společností a dalšími? Jinými slovy - jak se Vám daří nacházet kompromis mezi tím, co si sami přejete a povinnostmi, které musí být od Vás ze své pozice vyžadovány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

chodím do kostela

indolencí

J

Nedaří. Formalizované vzdělání, které dorazil na úrovni univerzit Boloňský proces nás vede k nevzdělanosti (Fleissmann). Souhlasím. Chceme po dětech, aby byli drilování, jako jejich rodiče v době, kdy se svět každých 10 let zcela zásadně mění a dnes neplatí 90 % informací, které jsem se v souhrnu učil. Jistě, moc se nezměnilo na díle filosofů, ale medicína, psychologie - neurodiagnostika, didaktika (Deway se diskutuje snad 70 let)...Prostě my učíme děti, co je nebaví, co nebudou potřebovat ani v životě, ani ve studiu, ale čehož znalost musí jedinkrát projevit v testech na VŠ, aby se pak vše učili úplně jinak. Blbost. Chybí provázanost škol.

nepřijímám kompromisy

Vše je věcí priorit a dobré organizace. Mám ve své práci dost velkou samostatnost, skloubit práci, osobní život a rodinu není problém.

23. Uvítal/la bych osvojení dovedností v oblasti:Označte všechny možnosti, které považujete pro sebe za vhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krizové komunikace s dětmi116,67 %16,67 %  
prokrastinace116,67 %16,67 %  
porn116,67 %16,67 %  
Facilitace (vedení diskuse skupiny, usnadnění výkonu běžných a nutných aktivit)116,67 %16,67 %  
žádné116,67 %16,67 %  
Doufám, že ve všech těchto dovednostech mám letitou zkušenost s dobrou klinickou odezvou116,67 %16,67 %  

Graf

24. Zmíněné dovednosti lze osvojit různými metodami vzdělávání. Kterým z následujících dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednáška233,33 %33,33 %  
Samostudium233,33 %33,33 %  
Workshop116,67 %16,67 %  
Studium - kariérní postup116,67 %16,67 %  
Domácí práce doplněná o supervizní setkání nad řešením116,67 %16,67 %  
Řízená diskuze116,67 %16,67 %  
Zážitkový seminář116,67 %16,67 %  
Studium sumy předešlého zakončeného atestační zkouškou116,67 %16,67 %  

Graf

25. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-55350 %50 %  
35-45116,67 %16,67 %  
25-35116,67 %16,67 %  
20-25116,67 %16,67 %  

Graf

26. Pokud Vás k tématu, kterým se dotazník zabýval, napadá jakákoli další poznámka, prosím uveďte ji zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dotazník by potřeboval stylisticky a gramaticky opravit - včetně ústředního pojmu (čeština neužívá ani v odborné terminologii v každém substantivu velké písmeno). Některé otázky vlivem chybné stylistiky nedávají smysl.

Dotazník se zabývá zcestnými otázkami. Život člověka a tedy i pedagoga je o něčem jiném.

Jak můžete vymezit věk tak, že ve svých 45 letech patřím do dvou skupin. Jak budete pak korelovat věk s ostatními daty? Takto postavená otázka je chybná a zbytečná. Toto šetření není ani tak dotazníkem (budete jej komplikovaně hodnotit), jako průzkumem a trendem, leč otázka stojí: Mohou lidé, kteří nejsou v obor "aktivní", tzn. žijí z podstaty a z pozice "učitelky", což je dnes to, co za Tháma byli herci: dobře oblíkaná chudoba:-(

pít pivo a chodit do kostela

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

schindlerová, P.Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pro-pedagogy-3.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.