Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA

Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:PETRA schindlerová
Šetření:24. 07. 2015 - 23. 09. 2015
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové, 
před sebou máte asi desetiminutový dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše zkušenosti a povědomí  v oblasti filosofické Péče o Duši  ve Vašem osobním i profesním životě. Současně také chceme zjistit, jakou podporu a pomoc byste v této oblasti sami potřebovali či uvítali. Péče o Duši je ve filosofii vykládána jako pohyb člověka k Dobru – vnitřnímu Ethosu. V tomto smyslu je Péče o Duši také celostním nárokem na pedagoga, jehož vzdělanost má být pojímána jako životní autentická orientace s přihlédnutím k celku přírody, světa a společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše současná pracovní pozice (v případě více pozic označte všechny relevantní varianty):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagog/Pedagožka1178,57 %78,57 %  
asistent pedagoga214,29 %14,29 %  
Výchovný poradce17,14 %7,14 %  

Graf

2. Jak dlouhá je Vaše profesní praxe právě na této pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky428,57 %28,57 %  
15 let a více321,43 %21,43 %  
5-10 let321,43 %21,43 %  
do 1 roku214,29 %14,29 %  
10-15 let17,14 %7,14 %  
2-5 let17,14 %7,14 %  

Graf

3. V jakém typu instituce tuto pracovní pozici zastáváte? Uveďte prosím typově označení organizace (např. běžná ZŠ, MŠ, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
428,57 %28,57 %  
214,29 %14,29 %  
střední odborná škola17,14 %7,14 %  
Zs17,14 %7,14 %  
ZŠ speciální17,14 %7,14 %  
běžná MŠ17,14 %7,14 %  
17,14 %7,14 %  
ŽŠ17,14 %7,14 %  
soš17,14 %7,14 %  
17,14 %7,14 %  

Graf

4. Ukončil/la jste VŠ studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právě studuji535,71 %35,71 %  
před 10 lety321,43 %21,43 %  
před více jak 15 lety214,29 %14,29 %  
před 5 lety214,29 %14,29 %  
nemám VŠ17,14 %7,14 %  
před 15 lety17,14 %7,14 %  

Graf

5. Prosím napište vše, co se podle Vás skrývá pod pojem Péče o Duši?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dostatek času na relaxaci, sport, záliby, masáže, dostatek času na rodinu, dobrá by byla supervize

harmonie

jkjkjkj

když píchnu, tak musím do servisu... jinak jsem atesta, černoprdelníku

Kvalitní využití volného času.

pohoda, klid , ticho

relax, duševní vyrovnanost

relax, meditace, uklidnění, autogenní trénink, příroda, četba, sport, láska, klid, uvědomění sama sebe a láska k sobě samé

relaxace

relaxace, odpočinek, klid

Relaxace, ticho, koníčky, dovolená, kde je všem do 18 let vstup zakázán, aspoň 2 týdny.

Sebe věnování se

umění odpočinku a změna stereotypu

umět se povznést nad malost lidí

6. Co očekáváte od života? a S čím se spokojíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Děti, manžela práci, zdraví, penize

dfadfa

dosáhla jsem maxima, jen si to ve zdraví užívat

harmonií ve všech sférách

Jsem chronický perfektcionista, očekávám, že život bude perfektní. S tím mě provází následná frustrace. Toužím po uznání a po tom, že za sebou něco prospěšného zanechám.

moudrost, dobře vychovat své děti, šťastný život dětí

Od života očekávám naplnění mnou nastaveného hodnotového systému. Spokojím se stálou prací a dostatkem volného času.

postup v kariéře, rodinu, zajištění rodiny, spokojenost v práci, uznání mé práce společností

se svým životem jsem spokojená, jediné, co chci změnit je zaměstnání, práce s dětmi mne sice baví, ale za tu výplatu budu raději někde rovnat archiv, tam aspoň nemám zodpovědnost za spoustu životů. Nevím, proč jsem studovala a mé děti nesmí být v žádném případě učitelé.

sex a rock and roll

spokojenost

Uspokojení potřeb rodiny, vlastních potřeb a seberealizace

všechno

že si splním všechny své sny

7. V rámci svého studia - měli jste předmět, kde jste získali znalosti o pojmu Péče o Duši. Prosím specifikujte-předmět, počet semestrů

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

anatomie - péče o lejno

dfads

Možná ano. Sport a volný čas, Kynantropologie a Antropomotorika a teorie tělecné výchovy. Dohromady 3 semestry.

Možná v psychologii, dá se říci, že se toto téma objevovalo alespoň okrajově po celou dobu studia.

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

psychologie

součást psychologie? je to 30 let zpět

V rámci studia jsem neměla takový předmět.

8. Jak by podle Vašeho názoru měl pedagog ve svém životě pečovat a svojí duši a proč by to měl činit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

činit by to měl proto, aby se u něj neobjevil syndrom vyhoření či se nerozvinuly jiné psychosomatické choroby měl by pečovat o své tělo i duši viz otázka 5

dfsf

duše neexistuje

intenzivně aby se z toho nezbláznil

manuální prací, jiný kolektiv lidí než se kterými je během prac. doby

Měl by po práci vypnout, ale to bohužel v této profesi nelze, stále se přemýšlí o tom, co se bude dělat zítra atd.

Měl by umět relaxovat aby nedošlo k tzv. syndromu vyhoření.

oddělit práci a osobní život a umět odpočívat

Práce s lidmi přispívá k syndromu vyhoření. Pedagog by měl v práci být zaměstnancem stejným jako dělník. Jakmile odbije "pátá", měl by starosti, nárážky nechávat ve škole. Domů by měl jít s pocitem dobře odvedené práce.

sebevzdělávat se, relaxovat (sport)

Smysluplným využitím volného času v rámci potřeb daného pedagoga. Např. pohybová aktivita. Proč? - Předejitím nežádoucích psychosociálních vlivů na jedince. Např. stres, či syndrom vyhoření.

To by měl dělat každý, většina lidí má děti. Protože bychom ty děti měli také nějak vychovat, něco jim předat,....

Věnovat se sobe

všemi prostředky by se měl snažit, aby nezblbl a nenabyl přesvědčení, že je nejchytřejší a aby neměl tendence všechny kolem sebe buzerovat

9. Víte, jak v dnešní moderní době předávat dětem hodnoty lidství? Specifikujte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, srozumitelně

být osobním příkladem

dfa

Jít jim příkladem a chovat se k nim profesionálně, ale přitom lidsky a brát na vědomí individualitu každého jedince.

Na dnešní generaci bych aplikovala Remarqueův pojem "ztracené generace". Systémy, technika dětem bere dětství, následně lidství. Jsou otroky techniky. Hodnoty lidství se dají předávat správným přístupem - stmelovací tábory, výlety, hodiny v přírodě. Vhodné kooperační úkoly.

nápodobou

Ne.

Nevím přesně, ale snažím se o to.

prachy jsou nejdůležitější

Těžko rict

v mš prostřednictvím pohádek

vhodné vzory

vlastním příkladem

Vlastním příkladem, diskusemi, musí být důvěra a dobrý vztah mezi dospělým a dítětem. Zpětnou vazbu a názor dítěte (poku se neprojevuje jinde) mohu zjistit ve slohové práci.

10. Které faktory jsou podle Vás rozhodující pro dosažení těchto cílových stavů? Týká se otázky hodnot lidství

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím214,29 %14,29 %  
výhra v kartách17,14 %7,14 %  
důslednost, důvěra, podpora17,14 %7,14 %  
Těžko rict17,14 %7,14 %  
?17,14 %7,14 %  
rodina, společnost17,14 %7,14 %  
-17,14 %7,14 %  
důsledná a láskyplná výchova v harmonické rodině, dostatek času na své děti17,14 %7,14 %  
dfa17,14 %7,14 %  
výchova17,14 %7,14 %  
Nevím. 17,14 %7,14 %  
Jakých stavů?17,14 %7,14 %  
vytrvalost17,14 %7,14 %  

Graf

11. Jaké vyplývají z této skutečnost problémy a otázky jimiž se musíte zabývat? Týká se otázky hodnot lidství.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

aby mě nechytili, když podvádím

dsfads

každé dítě je jiné

nedostatek času rodičů na dítě, benevolentní nejednotná výchova,

Nevim

nevím

Složité.

12. Jak tyto otázky a problémy řešíte? /viz.ot.č.10/

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tyto otázky primárně neřeším, není to součástí metodiky mé práce,436,36 %28,57 %  
Cíleně a efektivně, užívám specifické metody a techniky určené pouze k tomu účelu.436,36 %28,57 %  
Cíleně, užívám metody a techniky spíše intuitivně, jak jsem si je osvojil/a v praxi.327,27 %21,43 %  

Graf

13. Pokud jste předchozí otázku odpověděli zaškrtnutím prvního a druhého políčka, prosím specifikujte metody a techniky, které užíváte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co mne život naučil a dle situace, hlavně s nadhledem a úsměvem, pokud nejde o život, jde o ho....

dfas

vybudovat důvěru, komunikovat, laskavá důslednost,

14. Co Vás vybízí k tomu, abyste vynakládali úsilí na výchovu a vzdělávání dětí/dospělých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Baví mě to

dfsasdfwe

Dříve jsem byla plná iluzí, ale dnes je vše pryč, takže mne už nevybízí nic. Dnešní děti čím dál méně stojí o to, být vzdělané.

láska ke vzdělání

má povaha

naivita

Peníze.

POháněla mě touha pomáhat a být prospěšná. Nyní však mám jiný názor a pedagogickému směru se raději vyhýbám.

potřeba pomoci, být užitečný, láska k dětem a lidem

Práce s lidmi mne uspokojuje. Jsem přesvědčen, že mým posláním je pomáhat lidem a vzdělávání je jedním z prostředků, jakým mohu pomoci.

prázdniny

už nic, letos jsem ze školství odešla

vnitřní nastavení

zodpovědnost, poslání

15. Jak vyjadřujete úctu k sobě samému?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dám výpověď ve škole.

dívám se do zrcadal

dopřávám si dostatek času pro sebe i pro rodinu

erqewrr

Je důležité mít se rád a být se sebou spokojen. O to se snažím.

každé ráno se slušně pozdravím a dám si kafe a cigaretu

Mám se ráda :-) Věřím si.

mám se ráda a naučila jsem se pochválit sama, když to jiní neumí

nedělám to

Nechovám se tak, abych dehonestoval svojí osobu a svůj hodnotový systém.

Nevim

nevím

Snažím se nebýt otrokem své práce.

věřím jen sama sobě a svému úsudku

16. Jaké otázky Vás v životě znepokojují a znejisťují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budoucnost

Budoucnost mých dětí, at už materiální nebo to, aby byly šťastné. Budoucnost ČR.

Irelevantní dotazy. Například tento dotaz.

lidé, kteří ostatním cpou své scestné názory např. o duši

nevím

Otázka lidského bytí, lidé přestávají komunikovat mezi sebou.

politická situace, budoucnost pro naše děti

qwer

Smrt zdraví světové konflikty nemoce

současné politické dění, média a jejich kampaň - žujte ve strachu

Starost o hmotné zajištění rodiny.

Stihnu za svůj život vše, co chci? Nestane se mi něco vážného? Ten život letí a já ani nevím, zda-li ho žiji naplno.

tyto

žádné

17. Jakou hodnotu považujete ve svém životě za nejvyšší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravi214,29 %14,29 %  
prachy17,14 %7,14 %  
Rodinné hodnoty17,14 %7,14 %  
lásku17,14 %7,14 %  
rodinný život17,14 %7,14 %  
rodinnou pospolitost a zdraví17,14 %7,14 %  
Moudrost17,14 %7,14 %  
ewrq17,14 %7,14 %  
zdraví, rodinu a přátelství, to vše zastřešené dostatkem financí17,14 %7,14 %  
přátelství 17,14 %7,14 %  
zodpovědnost17,14 %7,14 %  
bezpečí17,14 %7,14 %  
zdraví a štěstí rodiny17,14 %7,14 %  

Graf

18. Jak vychováváte sám/sama sebe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bičíkem17,14 %7,14 %  
Už se nevychovávám, život mne už naučil, už nejsem tak naivní.17,14 %7,14 %  
Nijak17,14 %7,14 %  
nevím17,14 %7,14 %  
uf...17,14 %7,14 %  
dodržuji své zásady17,14 %7,14 %  
Pomáhej, je-li to třeba, ale nezapomínej na sebe. Chval se a nepřestávej bojovat.17,14 %7,14 %  
důslednost17,14 %7,14 %  
ewqew17,14 %7,14 %  
nijak, vychovali mě rodiče, syn a život17,14 %7,14 %  
Diskuzí s okolním světem.17,14 %7,14 %  
Vzdělávám se17,14 %7,14 %  
sebevzdělávám17,14 %7,14 %  
snažím se poučit ze svých chyb a chovat se, tak jak chci, aby se ostatní chovali ke mě17,14 %7,14 %  

Graf

19. Souhlasíte s tvrzením, že "součástí Vaší práce nezbytně je aktivní zapojování se do procesu celoživotního vzdělávání?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím1071,43 %71,43 %  
souhlasím s drobnými výhradami321,43 %21,43 %  
tato otázka se mě netýká17,14 %7,14 %  

Graf

20. Jak byste pojmenoval/la to, co Vám nejvíce komplikuje výkon práce s ohledem na Vaši duševní pohodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
související administrativa857,14 %57,14 %  
platové ohodnocení642,86 %42,86 %  
časové nároky práce642,86 %42,86 %  
nespolupráce profesionálů535,71 %35,71 %  
nedostatek supervize či jiné podpory428,57 %28,57 %  
neodpovídající prostory k výkonu práce321,43 %21,43 %  
kapacita (například máte příliš mnoho klientů)214,29 %14,29 %  
prestiž povolání214,29 %14,29 %  
vedení školy17,14 %7,14 %  

Graf

21. Jakým způsobem se Vám daří nacházet kompromis mezi přáními, která ve vztahu ke svému životu vyjadřujete a nároky instituce, ve které pracujete, rodiny dítěte, společností a dalšími? Jinými slovy - jak se Vám daří nacházet kompromis mezi tím, co si sami přejete a povinnostmi, které musí být od Vás ze své pozice vyžadovány?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

beru věci s nadhledem a úsměvem

ewrq

Je to těžké. Přístup rodičů i vedení by měl být flexibilnější.

nároky zkostnatělého školství stávyžadovaly stále více kompromisů, takže mě to všechno přestalo bavit

nevím jak odpovědět

Nijak

Pracuji pouze na poloviční úvazek.

přirozeně

Snažím se oddělovat volný čas od pracovního.

Špatně.

take it easy

těžko - nepodpora vedení školy, které je vyhořelé a pasivní

těžko, je to každodenní kompromis

Vybral jsem si povolání, kde mé očekávání jsou do velké míry zahrnuta v očekávání zaměstnávající instituce a společnosti (učím)

22. Uvítal/la bych osvojení dovedností v oblasti:Označte všechny možnosti, které považujete pro sebe za vhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediace (efektivní řešení sporů a konfliktů)428,57 %28,57 %  
Krizové komunikace s dětmi321,43 %21,43 %  
Efektivní vedení rozhovoru s dítětem214,29 %14,29 %  
prokrastinace17,14 %7,14 %  
Facilitace (vedení diskuse skupiny, usnadnění výkonu běžných a nutných aktivit)17,14 %7,14 %  
Supervize a jejích forem17,14 %7,14 %  
Skupinová práce a její specifika17,14 %7,14 %  
Interdisciplinární spolupráce17,14 %7,14 %  

Graf

23. Zmíněné dovednosti lze osvojit různými metodami vzdělávání. Kterým z následujících dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Workshop964,29 %64,29 %  
Zážitkový seminář964,29 %64,29 %  
Přednáška642,86 %42,86 %  
Samostudium428,57 %28,57 %  
Nácvik - tréning dovedností214,29 %14,29 %  
Studium - kariérní postup17,14 %7,14 %  

Graf

24. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35535,71 %35,71 %  
35-45428,57 %28,57 %  
45-55321,43 %21,43 %  
20-25214,29 %14,29 %  

Graf

25. Pokud Vás k tématu, kterým se dotazník zabýval, napadá jakákoli další poznámka, prosím uveďte ji zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ahoj magore

reqw

u otázky č. 22 nelze označit více možností

Validita a reliabilita.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

schindlerová, P.Dotazník pro pedagogy-ŽIVOT PEDAGOGA (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pro-pedagogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.