Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro ty, co se setkali se vznikem škody na pracovišti

Pro ty, co se setkali se vznikem škody na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Mach
Šetření:03. 04. 2016 - 17. 04. 2016
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych se chtěl dozvědět, jak moc se respondenti setkávájí s dodržováním či nedodržováním právních předpisů při vzniku škod na pracovišti.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1157,89 %57,89 %  
Žena842,11 %42,11 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45736,84 %36,84 %  
18 - 24 (včetně)526,32 %26,32 %  
25 - 30 (včetně)315,79 %15,79 %  
Více jak 45315,79 %15,79 %  
Méně než 1815,26 %5,26 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy na pracovišti se vznikem škody (a to jak na zdraví, tak na věcech či majetku)? I třeba jen jako svědek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1789,47 %89,47 %  
Ne210,53 %10,53 %  

Graf

4. Se vznikem škody jste se setkal/a, jednalo se o škodu na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Majetku, věcech, hmotná škoda1482,35 %73,68 %  
Na zdraví, nehmotná újma635,29 %31,58 %  

Graf

5. O jakou škodu či újmu šlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škoda vznikla zaměstnavateli1058,82 %52,63 %  
Pracovní úraz zaměstnance847,06 %42,11 %  
Škoda na odložených věcech zaměstnance211,76 %10,53 %  
více z výše uvedených15,88 %5,26 %  
škoda na mém vlastním majetku použitém pro zaměstnavatele15,88 %5,26 %  

Graf

6. Byl tento vznik škody nahlášen zaměstnavateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1588,24 %78,95 %  
Ne211,76 %10,53 %  

Graf

7. Proč jste škodu zaměstnavateli nehlásili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze strachu2100 %10,53 %  

Graf

8. Řešil vznik škody zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1386,67 %68,42 %  
Ne213,33 %10,53 %  

Graf

9. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sepsal o všem záznam a řídil se právními předpisy1184,62 %57,89 %  
Uložil povinnost nahradit poškozenou věc tomu, kdo ji poškodil430,77 %21,05 %  
Poškozenému dal peníze jako odškodnění, víc nic215,38 %10,53 %  
nahradil poškozenou věc17,69 %5,26 %  
předal celou věc policii17,69 %5,26 %  
Dal zranenemu denefity a placene volno17,69 %5,26 %  

Graf

10. Proč škodu nijak neřešil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byla to maličkost 150 %5,26 %  
Jednalo se o maličkost150 %5,26 %  

Graf

11. Byly strany (poškozený a škůdce) nakonec spokojeny? Pokud jste se setkali s více případy, vyberte si jeden z nich.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1184,62 %57,89 %  
Ne215,38 %10,53 %  

Graf

12. Jaké byly další kroky poškozeného?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpustil mi a nic uhradit nechtěl 116,67 %5,26 %  
žádné116,67 %5,26 %  
trestní oznámení116,67 %5,26 %  
Dlouhé116,67 %5,26 %  
Škodu na své náklady opravil116,67 %5,26 %  
Doplatila jsem rozdíl v pokladně ze svého116,67 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mach, V.Pro ty, co se setkali se vznikem škody na pracovišti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pro-ty-co-se-setkali-se-vzni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.