Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pro všechny, co studují cizí jazyk v jazykovém kurzu

Pro všechny, co studují cizí jazyk v jazykovém kurzu

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Hoďáková
Šetření:20. 10. 2011 - 18. 11. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.61
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pouze těm, kteří nyní studují (nebo v minulém roce studovali) cizí jazyk v jazykovém kurzu v nějaké jazykové škole (ne v rámci výuky na ZŠ, SŠ nebo VŠ... ).

Odpovědi respondentů

1. Vyberte jednu možnost, která nejvíce vystihuje Váš motiv ke studiu cizího jazyka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zájem o jazyk, sebevzdělávání1744,74 %44,74 %  
domluvit se v zahraničí615,79 %15,79 %  
studium/přijímací zkoušky615,79 %15,79 %  
příprava na budoucí zaměstnání410,53 %10,53 %  
potřeba jazyka v současném zaměstnání410,53 %10,53 %  
velmi nespohlivé vs. zcela spolehlivé (1-2-3-4-5)=112,63 %2,63 %  
špatný typ pohonu vs. výborný typ pohonu (1-2-3-4-5)=212,63 %2,63 %  
špatný vzhled vs. dobrý vzhled (1-2-3-4-5)=312,63 %2,63 %  

Graf

2. Vyberte maximálně 2 možnosti, které především očekáváte, že Vám jazykový kurz přinese:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení ústního projevu v cizím jazyce3389,19 %86,84 %  
rozšíření slovní zásoby (všeobecné, odborné)1745,95 %44,74 %  
zlepšení psaného projevu v cizím jazyce1027,03 %26,32 %  
získání certifikátu o vykonání jazykové zkoušky1027,03 %26,32 %  
zlepšení sebedůvěry, nebát se mluvit 12,7 %2,63 %  

Graf

3. Označte prosím všechny zdroje, které jste využil(a) při hledání toho, jaké kurzy jazykové školy vůbec nabízejí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet: vyhledávače - hledání toho, které školy vůbec existují2875,68 %73,68 %  
Internet: znal(a) jsem konkrétní stránky jazykové školy (jazykových škol)1643,24 %42,11 %  
Informovali mě přátelé/známí/rodina...1232,43 %31,58 %  
Tištěné letáky, brožury jazykových škol1129,73 %28,95 %  
Z reklamy (v MHD, časopisech, rádiích...)821,62 %21,05 %  

Graf

4. Seřaďte od 0 (nejméně využito) do 6 (nejvíce využito) všechny zdroje informací podle toho, jak jste je použil(a) při rozhodování o tom, kterou jazykovou školu a který kurz si zvolit.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
webové stránky jazykových škol4.0544.97
komentáře a reakce na sociálních sítích, např. Facebook1.2163.521
doporučení přátel/známých/rodiny2.9194.885
vlastní dojmy4.0273.486
diskuse a hodnocení jazykových škol a kurzů na Internetu (mimo sociální sítě)2.5143.817
tištěné materiály jazykové školy - katalogy, brožury...2.6764.219
osobní kontakt s pracovníky jazykové školy3.5144.953

Graf

5. Na škále od 1 (velice důležité!!!) do 5 (nejméně důležité) a s možností přiřadit 0 pro případ "nevyužil/a jsem" ohodnoťte jednotlivá kritéria podle toho, jak pro vás byla důležitá při výběru jazykové školy a jazykového kurzu

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Známost (značka/jméno) jazykové školy2.7033.02
Osobní doporučení známého1.8922.853
Recenze/hodnocení jazykové školy na Internetu2.2971.939
Kvalita poskytovaných služeb1.8381.974
Rozsah nabídky (množství různých jazykových kurzů)1.8921.826
Lektoři (zkušenosti, vzdělání...)1.7841.737
Studijní materiály využívané při výuce1.9731.648
Interiér školy a technické vybavení učeben pro výuku2.4861.385
Slevy a bonusy2.3242.543
Nabídka doprovodných služeb (možnosti zakoupení učebnice přímo v jazykové škole, hlídání dětí...)2.1352.82
Cena kurzu2.3512.12
Typ kurzu (konverzace, příprava k certifikátu...)1.9461.781
Místo konání kurzu2.2162.115
Čas konání kurzu a den1.9192.183
Frekvence kurzu (jak často se kurz koná - kolikrát týdně...)1.8381.217
Délka kurzu (měsíc, semestr, rok...)1.9191.426
Velikost skupiny2.2431.752
Vlastní předchozí zkušenosti1.732.305

Graf

6. Jakým způsobem srovnáváte nabídky jednotlivých jazykových škol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Internetu - otevřu si stránky různých jazykových škol najednou a prohlížím si je2259,46 %57,89 %  
nesrovnávám nabídky více jazykových škol (např. mám jednu už dopředu danou)1335,14 %34,21 %  
na Internetu - prostřednictvím stránek pro srovnání více konkrétních nabídek jazykových škol najednou718,92 %18,42 %  
srovnávám tištěné materiály (katalogy) jazykových škol25,41 %5,26 %  

Graf

7. Označte maximálně 2 možnosti, na základě čeho posuzujete kvalitu poskytovaných služeb jazykové školy, pokud s ní nemáte předchozí zkušenosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozsah nabízených služeb1848,65 %47,37 %  
Cenová úroveň nabízených služeb1848,65 %47,37 %  
Zkušenosti známého s jazykovou školou1335,14 %34,21 %  
Vystupování pracovníka jazykové školy při osobním kontaktu1027,03 %26,32 %  
Vlastnictví práv k udělování certifikátů o jazykových zkouškách821,62 %21,05 %  
Internetové stránky jazykové školy a reklama718,92 %18,42 %  
Působení školy v rámci mezinárodní organizace616,22 %15,79 %  
Hodnocení/recenze o jazykové škole na Internetu513,51 %13,16 %  
možnost rodilého mluvčího12,7 %2,63 %  

Graf

8. Který faktor měl největší vliv na Vaše rozhodnutí pro výběr kurzu u jazykové školy, u které jste naposledy studoval(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní dojem z jazykové školy1437,84 %36,84 %  
Osobní doporučení známého924,32 %23,68 %  
Informace na Internetu616,22 %15,79 %  
Osobní pohovor s pracovníky jazykové školy616,22 %15,79 %  
místo jazykové školy12,7 %2,63 %  
cena12,7 %2,63 %  

Graf

9. Jakou formu komunikace s jazykovou školou byste nejraději využil/a pro zjištění potřebných informací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emailem2464,86 %63,16 %  
osobně1745,95 %44,74 %  
telefonicky410,81 %10,53 %  
poslat dotaz přímo z webu jazykové školy, přes Skype nebo Icq nebo prostřednictvím Facebooku38,11 %7,89 %  

Graf

10. Jakou formu objednání jazykového kurzu jste naposledy využil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně, v místě jazykové školy1848,65 %47,37 %  
objednávkou na webu jazykové školy924,32 %23,68 %  
emailem821,62 %21,05 %  
telefonicky25,41 %5,26 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás nevýhody objednávání jazykového kurzu na Internetu (v internetovém obchodě jazykové školy)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí osobní kontakt. Nevidím reálné prostředí (fotky na internetu mohou vypadat lépe).

Muzou byt skryte priplatky, dodatecne upravy

Nedostatek informací, člověk neví, do čeho konkrétně jde.

nevím

Nevím, co jsou to za lidi

žádné, zdá se mi to výhodné

12. Vyberte prosím jednu formu úhrady kurzovného, která je pro Vás nejpřiijatelnější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes internetové bankovnictví1951,35 %50 %  
hotově, v místě jazykové školy1027,03 %26,32 %  
platbou kartou online513,51 %13,16 %  
platbou kartou v jazykové škole25,41 %5,26 %  
hotovostním vkladem na účet12,7 %2,63 %  

Graf

13. Jakou formou sdělujete (svým známým, rodině nebo i cizím lidem) své zkušenosti s jazykovou školou a kurzem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústí formou - osobně, telefonicky3697,3 %94,74 %  
Na diskusních fórech na Internetu410,81 %10,53 %  
ICQ, Skype a podobné aplikace pro online komunikaci410,81 %10,53 %  
na Facebooku či jiných sociálních sítích (MySpace, Spolužáci, +1 ...)410,81 %10,53 %  

Graf

14. Kdybyste teď měl(a) možnost rozhodnout se pro vrácení peněz za kurz, využil(a) byste této možnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2978,38 %76,32 %  
ano821,62 %21,05 %  

Graf

15. Kolik hodin denně (průměrně) strávíte na Internetu prací, zábavou, čtením zpráv, chatováním, hledáním...

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31129,73 %28,95 %  
2924,32 %23,68 %  
5410,81 %10,53 %  
838,11 %7,89 %  
638,11 %7,89 %  
438,11 %7,89 %  
112,7 %2,63 %  
1012,7 %2,63 %  
2112,7 %2,63 %  
712,7 %2,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.06
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.58
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Máte svůj profil na sociální síti a používáte jej alespoň několikrát týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám a využívám2670,27 %68,42 %  
Mám, ale moc nevyužívám718,92 %18,42 %  
Nemám410,81 %10,53 %  

Graf

17. Na jakých místech využíváte připojení k Internetu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma3594,59 %92,11 %  
v práci/ve škole2772,97 %71,05 %  
v kavárnách a na veřejných místech (knihovna...)1027,03 %26,32 %  
v mobilu (kdekoliv)513,51 %13,16 %  

Graf

18. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3081,08 %78,95 %  
muž718,92 %18,42 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29 - 25 let2464,86 %63,16 %  
26 - 35 let616,22 %15,79 %  
15 - 18 let38,11 %7,89 %  
36 - 45 let25,41 %5,26 %  
46 - 55 let12,7 %2,63 %  
56 a více let12,7 %2,63 %  

Graf

20. Jaké je Vaše povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2875,68 %73,68 %  
zaměstnaný - zaměstnanec718,92 %18,42 %  
rodičovská dovolená12,7 %2,63 %  
nezaměstnaný12,7 %2,63 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, máte-li po studujích. Jste-li student(ka), jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2156,76 %55,26 %  
SŠ s maturitou1129,73 %28,95 %  
Postgraduál (Ph.D.,...)25,41 %5,26 %  
SŠ bez maturity12,7 %2,63 %  
12,7 %2,63 %  
VOŠ12,7 %2,63 %  

Graf

22. Napište jméno jazykové školy, kde jste naposledy studoval(a) cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ABC English

Akadémia vzdelávania

Alliance Francaise

Aml

ARC

caledonian school

Caledonian school

EC Brighton

EMINENC jazyková škola

Evropské vzdělávací centrum

Francouzský institut

Glossa

GLS Berlin

Hello Ostrava

IFP

ilc

Italský - bohemia institut

James Cook, Jipka

Jazykova skola JIhlava

Jazyková škola PERFECT ENGLISH (pobočka Olomouc).

Jazyková škola s práve státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek

Jazyková škola Sentia

Jazyková škola Zlín

Jazykové Studio

Jazykový institut Praha

Jipka

MKM-angličtina

ne

Nechci sdělovat.

Nepustilova jazyková škola

Srejcova jazyková škola

Státní jazyková škola Plzeň

Top English

TOP SCHOOL

Tutor

zádné

23. Vyberte, v jakém kraji ČR to bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1437,84 %36,84 %  
Moravskoslezský kraj513,51 %13,16 %  
Jihomoravský kraj513,51 %13,16 %  
Plzeňský kraj38,11 %7,89 %  
Vysočina25,41 %5,26 %  
Olomoucký kraj12,7 %2,63 %  
Jihočeský kraj12,7 %2,63 %  
žádný12,7 %2,63 %  
Škola přímo ve Velké Británii12,7 %2,63 %  
Středočeský kraj12,7 %2,63 %  
Slovensko12,7 %2,63 %  
Královéhradecký kraj12,7 %2,63 %  
Zlínský kraj12,7 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hoďáková, M.Pro všechny, co studují cizí jazyk v jazykovém kurzu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pro-vsechny-co-studuji-cizi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.