Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PRO VŠECHNY TĚLOCVIKÁŘE

PRO VŠECHNY TĚLOCVIKÁŘE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Monhart
Šetření:24. 03. 2011 - 10. 04. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentem oboru Aplikovaná tělesná výchova na FTK UP v Olomouci. Výsledky použiji ve své bakalářské práci jakožto metodické příručky integrované výuky pro zlepšení podmínek a hlavně školního zázemí pro žáky se sluchovým postižením na základě legislativy a současných světových integračních trendů.

Tento dotazník je určen pro učitele TV a další pedagogické pracovníky, nezabere více než 5 minut Vašeho času a je zcela anonymní.
Přeji hezký den!
Tomáš M
.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

SP- sluchově postižený
TV- Tělesná výchova

Odpovědi respondentů

1. Zařadil/ a byste SP žáka do běžné výuky TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

2. Mohou ve Vašich hodinách nastat problémy v komunikaci a chápání pokynů? (tělocvična, hřiště, plavecký bazén, v přírodě, …)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

3. Pokud ANO, prosím, specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

v nepochopení, co po mě vyučující požaduje, kam si mám stoupnout atd.

4. Jaké dorozumívací a komunikační prostředky/ systémy byste s žákem se SP použil/ a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
znakový jazyk4.6670.222
pantomima3.3330.556
gesta, posunky2.6670.889
tištěná herní pravidla1.8330.472
tlumočník, asistent2.53.25

Graf

5. Máte k dispozici asistenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

6. Pokud ANO, jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám1100 %16,67 %  

Graf

7. Pokud NE, chtěl/a byste asistenta?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

8. Pokud nemáte a chtěl/a byste, tak jakého? (asistent učitele – osobní asistent)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní asistent150 %16,67 %  
osobní150 %16,67 %  

Graf

9. Jste si vědom/ a možných kontraindikačních cviků pro žáky se SP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

10. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Individuálně

ne

rovnovážné cviky, skákání

11. Jste informován/ a v problematice a základní obsluze kompenzačních pomůcek pro SP? Připomeneme si je: kochleární implantát; sluchadla: digitální (závěsná / zvukovodová)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

12. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

13. Je dle Vašeho mínění SP žák lepší více v kolektivních sportech nebo spíše v individuálních?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálních233,33 %33,33 %  
individuální116,67 %16,67 %  
Individuální sporty116,67 %16,67 %  
jak kdy a v jakym sportě116,67 %16,67 %  
kolekt.116,67 %16,67 %  

Graf

14. Zajímal/ a byste se, zda žák provozuje intenzivně nějaký sport? ANO – NE

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

15. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, ptala bych se jeho rodičů a kamarádů, popř. bych se nějak domluvila s ním samotným

třeba proto, že už bude mít zkušenosti v nějakém sportovním odvětvím a v kolektivu to nebude mít potom tak náročné

16. Máte informace o sportovních klubech a organizacích pro SP ve Vašem městě/ regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

17. Pokud ANO, prosím specifikujte (vypište):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

18. Jste ochoten/ a dále se vzdělávat v komunikaci se SP na poli školní TV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

19. Pokud ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

různáš školení a spolupráce se SP

20. Pokud NE, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Monhart, T.PRO VŠECHNY TĚLOCVIKÁŘE (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pro-vsechny-telocvikare.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.