Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Čechová
Šetření:25. 12. 2013 - 10. 01. 2014
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

vzhledem k výběru tématu ke své absolventské práci jsem bohužel začala zjišťovat, že veřejnost nemá zrovna velké povědomí o tom, co je probační a mediační služba , natož že existuje. Proto jsem si dovolila sestavit jednoduchý test o dvou zásadních otázkách.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8372,81 %72,81 %  
muž3127,19 %27,19 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251513,16 %13,16 %  
24119,65 %9,65 %  
23119,65 %9,65 %  
26108,77 %8,77 %  
2965,26 %5,26 %  
2754,39 %4,39 %  
3154,39 %4,39 %  
2254,39 %4,39 %  
2154,39 %4,39 %  
1843,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 30
34
36
33
17
49
35
32
42
19
28
39
16
48
45
66
47
67
43
44
40
3732,46 %32,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.56
Minimum:18
Maximum:47
Variační rozpětí:29
Rozptyl:36.48
Směrodatná odchylka:6.04
Medián:26
Modus:25

Graf

3. Vaše dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední - maturita5245,61 %45,61 %  
vysokoškolské5245,61 %45,61 %  
základní65,26 %5,26 %  
vyšší odborné43,51 %3,51 %  

Graf

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7767,54 %67,54 %  
ne3732,46 %32,46 %  

Graf

5. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", vypište prosím některé z alternativních trestů.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Alternativní tresty jsou všechny ty rozdílné od nepodmíněného trestu odnětí svobody (nechce se mi vypisovat).

dohodnutí, uhrazení částky, oprava . . .

Domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domaci vezeni

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domaci vezeni, obecne prospesne prace...

domácí vězení, obecně prospěšné práce

domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, propadnutí majetku či věci, zákaz pobytu, vyhoštění, zákaz výkonu činnosti, zákaz vstupu na akce( společenské, kulturní a jiné) a ztráta titulů a vyznamenání

domácí vězení, obecně prospěšné práce, zákaz činnosti, probace, mediace

domácí vězení, obecně prospěšné práce,...

domácí vězení, odpracování formou veřejných prací

domácí vězení, omezení vstupu do sportovních zařízení,kulturních akcí, peněžitý trest, obecně prospěšné práce

Domaci vezeni, penezity trest, zakaz cinnosti, obecne prospesne prace,...

Domácí vězení, peněžitý trest, obecně prospěšné práce. propadnutí majetku a další.

Domácí vězení, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a společenské akce, podmíněný trest, ...

domácí vězení, podmínka, zákaz vstupu, vyhoštění, finanční postih, propadnutí majetku...

domácí vězení, pomoc rodinám, které postihlo mé nezákonné chování apod...

Domácí vězení, probační dohled,...?

DOmácí vězení, prospěšné práce, peněžitý trest,..

domácí vězení, totální nasazení

domácí vězení, trest OPP (obecně prospěšné práce) jinak alternativní tresty jsou všechny ty, kde se neukládá odnětí svobody

domácí vězení, trest výkonu obecně prospěšných prací, nařízená ústavní léčba

domácí vězení, veřejně prospěšná služba

Domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

Domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

Domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce, peněžitý trest, propadnutí majetku

domácí vězení, zákaz pobytu,

domácí vězení, zákaz vstupu na kulturní a sportovní akce, vyhoštění, propadnutí majetku, obecně prospěšné práce, ztráta čestných titulů a hodností, zákaz činnosti, peněžitý trest

Domácí vězení,prospěšné prace

Domaci vezeni,uklidove prace

mám VŠ vzdělání v oboru právo, zaměřené trestní právo, znám všechny; dobře ale tedy - vypíši dle zadání některé - obecně prospěšné práce, peněžitý trest, trest domácího vězení, zákaz vstupu na společenské, sportovní a kulturní akce, zákaz pobytu, vyhoštění, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, propadnutí majetku, ztráta čestných titulů, podmínečné odsouzení k TOS

např. obecně prospěšné práce

obecně prospěšné práce

obecně prospěšné práce

obecně prospěšné práce, domácí vězení

obecně prospěšné práce, domácí vězení

Obecně prospěšné práce, zákaz řízení motorových vozidel, propadnutí věci, propadnutí majetku,peněžitý trest, ztráta vyznamenání, domácí vězení, vyhoštění ....

pěněžité tresty, obecně prospěšné práce

Peněžitý, domácí vězení, zákaz činnosti, zabavení věci

podmíněné odnětí svobody, domácí vězení, veřejně prospěšné práce

podminene propusteni verejne prospesne prace

podmíněné upuštění od potrestání, veřejně prospěšné práce, zákaz činnosti, peněžitá pokuta, domácí vězení, zákaz účasti na kulturních, sportovních, ... akcích, atd.

Práce pro město, docházka k probačnímu pracovníku..

probační služba mediační služba, domácí vězení

trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu vstupu na kulturní a jiné akce, peněžitý trest,

úklid

verejne prace

Veřejné práce

veřejné práce

veřejné práce, domácí vězení, náprava věci

Veřejné práce, domácí vězení, náramky.

veřejné práce, zákaz chození na sportovní a kulturní akce, domácí vězení, pravidelné dosstavování se na místo určené k probaci a mediaci

veřejně prospěšná činnost

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce, domácí vězení

veřejně prospěšné práce, domácí vězení

Veřejně prospěšné práce, domácí vězení, peněžitý trest, zákaz vstupu na veřejnou akci, no a vlastně i podmíněný trest, protože je alternativou k trestu odnětí svobody.

veřejně prospěšné práce; účast v preventivních a probačních programech; domácí vězení; podmíněné tresty pod dohledem probačního pracovníka

Vím, že něco takového je, ale nevím přesně, co.

6. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7464,91 %64,91 %  
ne4035,09 %35,09 %  

Graf

7. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", zkuste alespoň jeden z pojmů (probace x mediace) vysvětlit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

alternativní tresty

Bohužel

dohled

Dohled a dozor nad odsouzenými

Dohled nad obvinenym, ktery je docasne propusten z vykonu trestu.

dohled nad podmíněně odsouzenými

dohled nad propuštěými vězni, dohled na potrestanými mladistvými

Dohled nad vykonáváním trestů, probíhá i u mladistvých

dohled nad výkonem trestu/pomoc při resocializaci

dohled, kontrola nad vykonáváním uloženého alternativního trestu; kontakt a dozorování nad urovnání vztahu mezi odsouzeným a jeho obětí jeho trestného činu; po návratu z výkonu trestu - doprovázení - pomoc s návratem do běžného života

Doktorská aprobacie..

dozor nad odsouzenými a propuštěnými

jednání za pomoci prostředníka mezi pachatelem a poškozeným, kdy výsledkem je dohoda o nahrazení škody pachatelem nebo jiné odčinění. Pachatel se tak vyhne trestu nebo dosáhne snížení.

Kontrola "kriminálníků"

Mam zkusenost s vyrizovanim vpp

mediace - mimosoudní vyřešení sporů mezi dvěma stranami ->Probační a mediační služba - slouží také jako dohled nad propuštěnými vězni nebo lidmi v podmínce - povinné návštěvy PMS ČR

mediace - rozmluva mezi stranou A a stranou B, kdy mediátor nalézá se stranami smírné řešení, a určitým způsobem je vede k cíli, aby jejich smír byl učiněn, tato mediační technika se používá při různých druzích sporů, mediace je "náhrada" soudu. Není nutné veškeré spory táhnout přes soud, když mediátor může pomocí mediační techniky naleznout smírčí řešení mírnější cestou. probace - je dohlížení, ověřování, tudíž bych tento pojem vysvětlila tak, že když osoba dostane alternativní trest, probační činností úředníků je, aby dohlíželi na danou (potrestanou) osobu, aby tento trest dodržovala, pokud takto nečiní, je probační úředník povinen tuto skutečnost oznámit sodu, a osobě, které byl uložen alternativní trest, může být tento trest přeměněn na trest odnětí svobody bez podmíněného odkladu.

mediace - snaha o dohodu, bez konfliktní stav

mediace - zprostředkování dohody probace - nevím

mediace - zprostředkovatel mezi poškozeným a obviněným probace - kontrola provedení uložených opatření

mediace = nestranná třetí osoba se snaží dvě strany dovést k přiměřené dohodě; probace = dohled příslušného úředníka PMS nad odsouzeným (propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody aj.)

Mediace je mimosoudní řešení konfliktu, zn. mediátor hledá řešení konfliktu ta, aby poškozený pochopil situaci, která se stala a odsouzený mohl vyjádřit omluvu + vysvětlení svého jednání.Probace je dohled nad odsouzeným spojený obvykle s nějakým omezením činnosti (např. u gamblerů). Obě dvě služby se snaží o reitegraci člověka do společnosti.

Mediace je mimosoudní řešení sporu za pomoci tzv. mediátora, který vystupuje jako "narovnávač" sporů mezi stranami

Mediace je mimosoudní řešení sporů, kdy obvykle dvě strany (v tomto případě obvykle pachatel a oběť) svůj spor řeší skrze mediátora, tedy jakéhosi profíka na konflikty a komunikaci, který jim může pomoci najít řešení. Ne vždy, ale končívá dohodou navrhnutou společně pachatelem i obětí, mediátor pouze pomáhá formulovat a ten proces vede, ale výsledek záleží na zúčastněných. Výhodou je aktivní zapojení oběti i pachatele do řešení. Probace je kontrola a dohled nad pachatelem, vykonává jej Probační a mediační služba ČR, buď v rámci některého z alternativních trestů, nebo namísto trestu.

mediace je mimosoudní vyjednání a probace provádí výkon dohledu nad odsouzeným.

mediace je služba, která pomůže oběma stranám - oběti a tomu co něco provedl nějak se mimosoudně dohodnout na odškodnění probace je dohled nad "odsouzeným" v případě alternativního trestu nebo po jeho propuštění z vězení předčasně například v případě dobrého chování. "Odsouzený" se pavidelné hlásí, dochází na sezení s pracovníkem probační služby, který mu může pomoci vyřešit některé problémy - např. s hledáním práce, závislosti atd. Může ho odkázat na jiná pracoviště.

mediace- mimosoudní řešení konfliktu, cílem je dohoda obou stran, probace- dohled nad vykonáním uloženého trestu, individuální práce s kl., snaha o nápravu

mediaci-mediátor-nestranný-pomáhá se mimosoudně dohodnout probace-probační služba-dohled nad propuštěnými vězni a pomoc jim se začlenit

mimosoudní řešení sporu, dohled nad obviněným

Mimosoudní vyjednávání sporů

na probační a mediáční službu se chodí hlasít propuštění vězni..

nevím, netroufám si zodpovědět

nezávislý člověk - mediátor napomáhá při řešení sporů, konfliktních situcí apod. a pomáhá tak předcházet trestné činnosti; je nápomocen při začlenní zpět do života u osob po výkonu trestu, pomáhá hledat zaměstnání (vyplnění CV), poradenství

Pomáhá zajišťovat alternativní tresty a následně po pravomocném rozhodnutí zajišťuje průběh těchto trestů

probace - dohled (osoby ve výkonu trestu, po propuštění z vězení, při udělění alter. trestu) mediace- řešení sporu za pomoci třetí (prostředníka - mediátora), který proces mediace usměrňuje, tak aby se účastníci mediace dobrali řešení

probace - dohled nad obviněným nebo odsouzeným mediace - řešení sporů mimosoudně

probace - dohled nad obviněným, obžalovaných (nad jeho chováním, dodržování uložených povinností..) mediace - mimosoudní řešení problému

probace - dohled nad odsouzeným, při výkonu alternativních trestů, s obvyklým omezením pohybu či návštěv "problémových" míst ( např.herny, bary, sportovní areály) - jde o to, zda odsouzený dokáže vést řádný život mediace - dobrovolné mimosoudní vedení sporů

Probace - kontrola dodržování plnění povinností odsouzeným v rámci alternativního trestu

probace - náhradní řešení mediace - dozor

probace - při podmínečném propuštění, mediace je kontrola toho, který byl podmínečně propuštěn

probace - sledovani dodrzovani podminenho trestu mediace - pomoc odsouzenym v integraci do spolecnosti a prevence dalsi kriminality

Probace - tzv domáci vězení, nebo nutnost hlásit se každý den přidělenému úředníkovi

Probace = dohled Mediace = smirne reseni sporu za pomoci mediatora

probace = dohled nad obvinenym a snaha o jeho napravu mediace = spor se snazi pachatel s poskozenym vyresit nejakou dohodou

PROBACE = dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným MEDIACE = způsob pokojného řešení sporů, cílem je dohoda.

probace = dohled nad odsouzeným při výkonu alternativního trestu mediace = urovnávání sporů mezi stranami mimosoudní cestou

probace = dohled, nejčastěji se užívá u mladistvých pachatelů, podmíněně prospuštěných, je zde povinnost docházet k probačnímu úředníkovi, plnit probační programy (pro maldistvé) apod. mediace = zprostředkování, je to způsob řešení sporů, nejčastější využití v trestních věcech mladistvých, madiátor zprostředkuje setkání a dohodu mezi poškozeným a pachatelem, trestní věc pak může být řešena mimosoudně

probace je něco jako dohled nad odsouzeným

probace je organizování a výkon dohledu nad obviněným nebo odsouzeným člověkem, mediace je zprostředkování mimosoudního vyrovnání

Probace ve smyslu "dohledu" pracovníka nad chováním odsouzeného, kterému byl udělen alternativní trest, kdy jednak sleduje jeho chování, ale je mu i podporou v navrácení do reálného života. Mediace - pokojné řešení sporů, ideálně dohodou, někdy prostřednictvím třetí osoby - mediátora.

probační a mediační služba pomáhá se začleněním odsouzených zpátky do života

probační a mediační služba slouží k vybírání toho nejúčinnějšího opravného prostředku/trestu, aby dosáhla učinnosti a bere ohled na věk pachatele, na jeho zařazení, na rejstřík terstu atd..

Probační dohled je vykonáván na základě rozsudku soudu. Probační pak dohlíží na skutky odsouzeného, který se dostavuje v pravidelných intervalech. Mediační služba dohlíží na uvedení trestaného do sociálního života.

Probační služba - starost o propuštěné vězně; mediace - řešení sporů, např. sousedských.

probační služba se stará o lidi po výkonu trestu, pomáhá jim najít zaměstnání atd., co je přesně mediace nevím

provádí kontrolu pachatelů - odsouzených, kterým byla uložena jako trest nějaká omezení nebo povinnosti; snaha o nalezení řešení mezi obv. a obětí poškozeným

služba působící zejména v trestní oblasti, snahou je dosáhnout smírného řešení sporu, předpokládá se zájem a snaha domluvit se na obou stranách, mediátor působí jako prostředník, "moderátor" diskuse,

Slyšel, ale její naplnění není nijak moc dodržováno. A to ani ze strany probačních pracovníků....vlastní zkušenost

slyšela, ale nevím, co to znamená

Tahání peněz z daňových poplatníků

vyřešení sporu nesoudní cestou

vyzkoušení

zkusila jsem, ale ne rozdíl už si nevzpomenu... mám za to, že jedno se zabývá tím jak by vůbec takové alternativní tresty měly vypadat, jak jinak lidi "napravovat" , než vězením...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše dokončené vzdělání

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

5. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", vypište prosím některé z alternativních trestů.

6. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše dokončené vzdělání

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

5. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", vypište prosím některé z alternativních trestů.

6. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, T.Probační a mediační služba ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://probacni-a-mediacni-sluzba-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.