Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Probační a mediační služba, alternativní tresty

Probační a mediační služba, alternativní tresty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kubíková
Šetření:06. 03. 2016 - 20. 03. 2016
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovolte mi obrátit se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží ke zjištění toho, jak je veřejnost informována a jaké má znalosti o Probační a mediační službě v ČR a alternativních trestech. Zvolte vždy jen jednu variantu, která nejvíce vystihuje Vaší odpověď. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1785 %85 %  
Muž315 %15 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24210 %10 %  
30210 %10 %  
25210 %10 %  
41210 %10 %  
36210 %10 %  
39210 %10 %  
23210 %10 %  
22210 %10 %  
5215 %5 %  
2815 %5 %  
2715 %5 %  
3515 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.44
Minimum:22
Maximum:41
Variační rozpětí:19
Rozptyl:46.73
Směrodatná odchylka:6.84
Medián:29
Modus:24

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1785 %85 %  
střední - vyučen/a210 %10 %  
vysokoškolské15 %5 %  

Graf

4. Víte, že se v ČR nacházejí střediska Probační a mediační služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1680 %80 %  
ne420 %20 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s činností Probační a mediační služby osobně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %75 %  
ano525 %25 %  

Graf

6. Víte, v jakém roce Probační a mediační služba ČR zahájila svou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v roce 20011050 %50 %  
v roce 1991735 %35 %  
v roce 1981315 %15 %  

Graf

7. Které ministerstvo vykonává dohled nad činností Probační a mediační služby ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo spravedlnosti20100 %100 %  

Graf

8. Víte, čím se Probační a mediační služba zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řeší konflikty související s trestnou činností1995 %95 %  
Zajišťuje důkazy pro posouzení trestného činu15 %5 %  

Graf

9. Myslíte si, že se na Probační a mediační službu může obrátit kdokoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1083,33 %50 %  
NE216,67 %10 %  

Graf

10. Víte co znamená pojem probace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným1890 %90 %  
Jedná se o pomoc obětem trestných činů15 %5 %  
Odborný posudek znalce v trestním řízení15 %5 %  

Graf

11. Víte co znamená pojem mediace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi poškozeným a obviněným1785 %85 %  
Zastupování klienta před soudem315 %15 %  

Graf

12. Co si představíte pod pojmem parole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohled nad podmíněně propuštěným1470 %70 %  
Dohled na podmíněně propuštěným420 %20 %  
Příkaz k zatčení15 %5 %  
Osobní prohlídka obviněného15 %5 %  

Graf

13. Kdo je to mediátor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestranný prostředník, který pomáhá řešit spory spojené s trestnou činností1995 %95 %  
Soudní úředník15 %5 %  

Graf

14. Co je to alternativní trest?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o trest nespojený s odnětím svobody1785 %85 %  
Jedná se o trest, který ukládá Probační a mediační služba315 %15 %  

Graf

15. Co jsou to obecně prospěšné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alternativní tresty1995 %95 %  
Činnosti, které vykonávají odsouzení ve vězení15 %5 %  

Graf

16. V jakém rozsahu hodin jsou vykonávány obecně prospěšné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 300 hodin1470 %70 %  
50 - 500 hodin525 %25 %  
50 - 400 hodin15 %5 %  

Graf

17. Myslíte si, že jsou alternativní tresty užitečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1995 %95 %  
ne15 %5 %  

Graf

18. Znáte někoho ve svém okolí, kdo vykonával nějaký alternativní trest?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1083,33 %50 %  
ANO216,67 %10 %  

Graf

19. Znáte nějaký další alternativní trest, pokud ano, tak jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácí vězení112,5 %5 %  
Neznám 112,5 %5 %  
Neznám.112,5 %5 %  
domácí vězení, peněžitý trest, propadnutí majetku, zákaz pobytu112,5 %5 %  
Peněžitý trest112,5 %5 %  
Podmínka, peněžitý trest, domácí vězení, zákaz činnosti, v zahraničí také jiné věci, viz povinná návštěva Osvětimi pro neonacisty nebo nošení cedule na veřejnosti s nápisem, co provedl112,5 %5 %  
Trest domácího vězení.112,5 %5 %  
veřejně prospěšné práce112,5 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubíková, P.Probační a mediační služba, alternativní tresty (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://probacni-a-mediacni-sluzba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.