Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika autismu

Problematika autismu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:03. 04. 2023 - 18. 04. 2023
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):12 / 7.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentka VŠ, posledního ročníku oboru Psychologie. Prosím Vás o pomoc s vyplňováním následujícího dotazníku potřebného pro mou poslední práci v oboru. Dotazník je určen všem věkovým kategoriím, hlavním cílem je stanovit, nakolik se populace setkává s autistickou poruchou. U účastníků, kteří se setkali s autistickou poruchou (ať již u nich samotných, u jejich dětí či jiných osob v jejich okolí) se zkoumá převážně problematika diagnostiky (v jakém věku byla porucha diagnostikována, apod.). Za spolupráci všem předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4277,78 %77,78 %  
Muž1222,22 %22,22 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-29 let1833,33 %33,33 %  
30-39 let1731,48 %31,48 %  
40-49 let1018,52 %18,52 %  
50-59 let59,26 %9,26 %  
60+23,7 %3,7 %  
0-18 let23,7 %3,7 %  

Graf

3. Trpíte Vy, Vaše dítě, nebo někdo ve Vašem okolí autistickou poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 12, Nevím, co je autismus → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2648,15 %48,15 %  
Ano2240,74 %40,74 %  
Nevím611,11 %11,11 %  

Graf

4. Kdo autistickou poruchou trpí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád / kamarádka521,74 %9,26 %  
Mé dítě417,39 %7,41 %  
Známý / známá417,39 %7,41 %  
313,04 %5,56 %  
Dítě kamarádky313,04 %5,56 %  
Přítel / přítelkyně28,7 %3,7 %  
vzdálený bartranec14,35 %1,85 %  
Jsem asistent pedagoga u holčičky s autismem14,35 %1,85 %  
vnuk14,35 %1,85 %  
moji žáci14,35 %1,85 %  
klient14,35 %1,85 %  
Bratranec14,35 %1,85 %  

Graf

5. Kdo autismus u Vás (Vašeho dítěte, autistické osoby ve Vašem okolí) rozpoznal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič (Vy nebo Váš rodič)940,91 %16,67 %  
Lékař (pediatr, praktický lékař)836,36 %14,81 %  
Psychiatr418,18 %7,41 %  
Psycholog29,09 %3,7 %  
Nevím29,09 %3,7 %  
Babička dítěte 14,55 %1,85 %  
já s manželkou jako lékři14,55 %1,85 %  
Příbuzný, který je sociální pracovník14,55 %1,85 %  
Kamarádka, sama autistická osoba14,55 %1,85 %  
Lékařka celkové hodně necitlive poznamenala, že má autismus 14,55 %1,85 %  
já u sebe14,55 %1,85 %  
Učitel(ka) v mateřské škole14,55 %1,85 %  

Graf

6. V jakém věku byl autismus u Vás (Vašeho dítěte, autistické osoby ve Vašem okolí) diagnostikován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V období mezi třemi až sedmi lety1150 %20,37 %  
V dospělosti522,73 %9,26 %  
Méně než ve třech letech313,64 %5,56 %  
Nevím313,64 %5,56 %  
V období mezi osmi až patnácti lety14,55 %1,85 %  
Podezření bylo od 3 let, pevnou diagnozu dostal v 714,55 %1,85 %  

Graf

7. Jaký druh terapie byl použit pro stabilizaci Vašeho autistického stavu (stavu Vašeho dítěte, stavu autistické osoby ve Vašem okolí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinovaná terapie (odborná psychologická + domácí, založená na doporučeních psychologa či jiných odborníků)940,91 %16,67 %  
Terapie založená na odborné psychologické pomoci (kognitivně-behaviorální terapie, apod.)522,73 %9,26 %  
Terapie aplikovaná doma, založená na doporučeních pouze praktického lékaře (pediatra)418,18 %7,41 %  
Ústavní léčba313,64 %5,56 %  
Terapie s pomocí psychiatrické odborné pomoci313,64 %5,56 %  
Žádná313,64 %5,56 %  
nejprve terapie u psychologa, po neúspěchu a vyčerpanosti rodičů ústavní léčba (cca ve 30ti letech)14,55 %1,85 %  
v souladu se stávajícím vědeckým poznáním a na základě odborné literatury14,55 %1,85 %  
fyzicke nasili za kazdou odchylku od normalu14,55 %1,85 %  
Docházení k psychiatričce, která moudře pokývá hlavou a nic z toho, a k tomu manželka sabotující rady a dělající synovi otrokyni.14,55 %1,85 %  
nevím 14,55 %1,85 %  
Terapie aplikovaná doma, založená na doporučeních ostatních lidí či internetových stránek14,55 %1,85 %  

Graf

8. Ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1777,27 %31,48 %  
Ne313,64 %5,56 %  
Nevím29,09 %3,7 %  

Graf

9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtížnější komunikace1376,47 %24,07 %  
Obtížnější socializace1270,59 %22,22 %  
Odlišné či neobvyklé reakce v běžných situacích1270,59 %22,22 %  
Úzkosti635,29 %11,11 %  
Nadměrná agresivita635,29 %11,11 %  
Stereotypní chování529,41 %9,26 %  
Poruchy spánku423,53 %7,41 %  

Graf

10. Máte pocit, že byl autismus u Vás (Vašeho dítěte či jiných autistických osob ve Vašem okolí) diagnostikován včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne940,91 %16,67 %  
Ano731,82 %12,96 %  
Nevím627,27 %11,11 %  

Graf

11. Myslíte si, že pokud by u Vás (Vašeho dítěte či jiných autistických osob ve Vašem okolí) byl autismus diagnostikován dříve, byla by větší šance na úspěšnější zapojení do „bežného“ života (lepší socializace, lepší způsoby řešení problémů, apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1150 %20,37 %  
Ne522,73 %9,26 %  
Ano522,73 %9,26 %  
Ne k to o diagnostice! Ale o návaznosti služeb. Co si jako rodič nezjistí to nemas14,55 %1,85 %  

Graf

12. Myslíte si, že lze autismus snadno rozpoznat a diagnostikovat již v raném dětském věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2953,7 %53,7 %  
Nevím1222,22 %22,22 %  
Ne916,67 %16,67 %  
Ano, záleží však na informovanosti rodičů a zkušenostech pediatra11,85 %1,85 %  
Záleží11,85 %1,85 %  
Lze, ale nemyslím že snadno, protože děti jsou rozdílné11,85 %1,85 %  
Záleží jaky typ11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Trpíte Vy, Vaše dítě, nebo někdo ve Vašem okolí autistickou poruchou?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V období mezi třemi až sedmi lety na otázku 6. V jakém věku byl autismus u Vás (Vašeho dítěte, autistické osoby ve Vašem okolí) diagnostikován?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnější komunikace na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnější socializace na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odlišné či neobvyklé reakce v běžných situacích na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Myslíte si, že pokud by u Vás (Vašeho dítěte či jiných autistických osob ve Vašem okolí) byl autismus diagnostikován dříve, byla by větší šance na úspěšnější zapojení do „bežného“ života (lepší socializace, lepší způsoby řešení problémů, apod.) ?

8. Ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnější komunikace na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnější socializace na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odlišné či neobvyklé reakce v běžných situacích na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

 • odpověď Obtížnější komunikace:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnější socializace na otázku 9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Trpíte Vy, Vaše dítě, nebo někdo ve Vašem okolí autistickou poruchou?

6. V jakém věku byl autismus u Vás (Vašeho dítěte, autistické osoby ve Vašem okolí) diagnostikován?

8. Ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

11. Myslíte si, že pokud by u Vás (Vašeho dítěte či jiných autistických osob ve Vašem okolí) byl autismus diagnostikován dříve, byla by větší šance na úspěšnější zapojení do „bežného“ života (lepší socializace, lepší způsoby řešení problémů, apod.) ?

12. Myslíte si, že lze autismus snadno rozpoznat a diagnostikovat již v raném dětském věku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Trpíte Vy, Vaše dítě, nebo někdo ve Vašem okolí autistickou poruchou?

6. V jakém věku byl autismus u Vás (Vašeho dítěte, autistické osoby ve Vašem okolí) diagnostikován?

8. Ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

9. Jak ovlivňuje autistická porucha Váš každodenní život (každodenní život Vašich dětí či jiných autistických osob ve Vašem okolí)?

11. Myslíte si, že pokud by u Vás (Vašeho dítěte či jiných autistických osob ve Vašem okolí) byl autismus diagnostikován dříve, byla by větší šance na úspěšnější zapojení do „bežného“ života (lepší socializace, lepší způsoby řešení problémů, apod.) ?

12. Myslíte si, že lze autismus snadno rozpoznat a diagnostikovat již v raném dětském věku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Problematika autismu (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://problematika-autismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.