Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > problematika bezdomovectví

problematika bezdomovectví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Vrbková
Šetření:17. 02. 2011 - 01. 03. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Jsem studentka Vyšší odborné školy MILLS, Čelákovice.

 

Provádím průzkum, kde zjišťuji postoj laické veřejnosti k bezdomovectví.

 

Ráda bych Vás proto požádala o vyplnění dotazníku vztahujícího se k této problematice.

 

V dotazníku neexistují žádné dobré či špatné odpovědi.

 

Délka vyplňování nepřesáhne 10 minut.

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Definujte pojem bezdomovec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba nemající domov či žijící v nejistých a nepřiměřených podmínkách6565 %65 %  
osoba nemající domov3333 %33 %  
osoba společensky nepřizpůsobivá22 %2 %  

Graf

2. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
závislost ( alkohol, drogy, gamblerství )3939 %39 %  
ztráta zaměstnání či bydlení3838 %38 %  
opuštění vězení, psychiatrické léčebny či dětského domova77 %7 %  
neochota pracovat66 %6 %  
dobrovolné rozhodnutí 55 %5 %  
rozpad rodiny ( např. rozvod )22 %2 %  
ohrožující rodinné prostředí ( např. domácí násilí, sexuální zneužívání, zanedbávání )22 %2 %  
jiné11 %1 %  

Graf

3. Mezi bezdomovci jsou více zastoupeni:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži99100 %99 %  

Graf

4. Do jaké věkové kategorie podle Vás nějčastěji spadají bezdomovci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 50 let5657,14 %56 %  
50 - 65 let4141,84 %41 %  
20 - 35 let11,02 %1 %  

Graf

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední bez maturity4343 %43 %  
základní 4242 %42 %  
střední s maturitou99 %9 %  
nedokončené základní vzdělání66 %6 %  

Graf

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ( alkohol, drogy, gamblerství ) ve větší míře nežli ostatní občané.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4242 %42 %  
souhlasím4242 %42 %  
nesouhlasím66 %6 %  
nevím55 %5 %  
spíše nesouhlasím55 %5 %  

Graf

7. Je podle Vás v České Republice dostatek organizací zabývajících se problematikou bezdomovectví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3636,36 %36 %  
nevím2424,24 %24 %  
spíše ano2121,21 %21 %  
rozhodně ne99,09 %9 %  
rozhodně ano99,09 %9 %  

Graf

8. Měly by být zařízení poskytující služby bezdomovcům umístěny spíše na okrajích měst a obcí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4545 %45 %  
spíše ne3131 %31 %  
rozhodně ano1616 %16 %  
rozhodně ne88 %8 %  

Graf

9. Kdo by se měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
charitativní organizace, spolky, církve2727 %27 %  
stát, vláda, parlament2626 %26 %  
města, obce2121 %21 %  
sami lidé bez domova1919 %19 %  
příbuzní55 %5 %  
občané22 %2 %  

Graf

10. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kriminalita3939 %39 %  
zdravotní riziko2121 %21 %  
jiné1919 %19 %  
nezaměstnanost1212 %12 %  
ekonomické riziko99 %9 %  

Graf

11. Je bezdomovectví v dnešní společnosti závažný problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4343,88 %43 %  
rozhodně ano3636,73 %36 %  
spíše ne1414,29 %14 %  
nevím33,06 %3 %  
rozhodně ne22,04 %2 %  

Graf

12. Přispěli byste žebrajícímu člověku na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5757 %57 %  
spíše ano2222 %22 %  
rozhodně ne1919 %19 %  
rozhodně ano22 %2 %  

Graf

13. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4444,9 %44 %  
spíše ne3737,76 %37 %  
rozhodně ne1212,24 %12 %  
rozhodně ano55,1 %5 %  

Graf

14. Jaké máte osobní zkušenosti s bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní4848 %48 %  
rozhodně negativní2222 %22 %  
žádné1515 %15 %  
spíše pozitivní1313 %13 %  
rozhodně pozitivní22 %2 %  

Graf

15. Máte strach z bezdomovců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4242,42 %42 %  
spíše ne3232,32 %32 %  
rozhodně ano1515,15 %15 %  
rozhodně ne1010,1 %10 %  

Graf

16. Jste ve věkové kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let7474 %74 %  
do 20 let1414 %14 %  
35 - 50 let77 %7 %  
50 - 65 let55 %5 %  

Graf

17. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5555 %55 %  
vysokoškolské3333 %33 %  
základní77 %7 %  
vyšší odborné33 %3 %  
vyučen/a22 %2 %  

Graf

18. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8282 %82 %  
muž1818 %18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Definujte pojem bezdomovec

2. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví

3. Mezi bezdomovci jsou více zastoupeni:

4. Do jaké věkové kategorie podle Vás nějčastěji spadají bezdomovci?

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ( alkohol, drogy, gamblerství ) ve větší míře nežli ostatní občané.

7. Je podle Vás v České Republice dostatek organizací zabývajících se problematikou bezdomovectví?

8. Měly by být zařízení poskytující služby bezdomovcům umístěny spíše na okrajích měst a obcí ?

9. Kdo by se měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

10. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

11. Je bezdomovectví v dnešní společnosti závažný problém?

12. Přispěli byste žebrajícímu člověku na ulici?

13. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

14. Jaké máte osobní zkušenosti s bezdomovci?

15. Máte strach z bezdomovců?

16. Jste ve věkové kategorii:

17. Jaké je Vaše vzdělání?

18. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Definujte pojem bezdomovec

2. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví

3. Mezi bezdomovci jsou více zastoupeni:

4. Do jaké věkové kategorie podle Vás nějčastěji spadají bezdomovci?

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ( alkohol, drogy, gamblerství ) ve větší míře nežli ostatní občané.

7. Je podle Vás v České Republice dostatek organizací zabývajících se problematikou bezdomovectví?

8. Měly by být zařízení poskytující služby bezdomovcům umístěny spíše na okrajích měst a obcí ?

9. Kdo by se měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

10. Jaké je podle Vás největší riziko bezdomovectví pro společnost?

11. Je bezdomovectví v dnešní společnosti závažný problém?

12. Přispěli byste žebrajícímu člověku na ulici?

13. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

14. Jaké máte osobní zkušenosti s bezdomovci?

15. Máte strach z bezdomovců?

16. Jste ve věkové kategorii:

17. Jaké je Vaše vzdělání?

18. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrbková, E.problematika bezdomovectví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-bezdomovectvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.