Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika datových schránek

Problematika datových schránek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nečasová
Šetření:19. 04. 2016 - 03. 05. 2016
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

byla bych ráda, kdybyste se podělili o své zkušenosti a názory týkajících se datových schránek prostřednictvím tohoto výzkumu. Tento dotazník je určen pro podnikatele, je anonymní a výsledky budou sloužit pro mou bakalářskou práci.

Všem respondentům předem děkuji za věnovaný čas :)

Odpovědi respondentů

1. Právní forma podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společnost s ručením omezeným2873,68 %73,68 %  
Osoba samostatně výdělečně činná1026,32 %26,32 %  

Graf

2. Vyhovuje Vám komunikace prostřednictvím datových schránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2976,32 %76,32 %  
ne923,68 %23,68 %  

Graf

3. Popište, co vnímáte jako největší problémy datových schránek.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

automatické mazání starších zpráv

Bez problémů.

bezpečnost

datová schránka uchovává data pouze 3 měsíce, proto musí být záloha odeslaných a přijatých zpráv provedena ve firemním informačním systému, v datové schránce je komplikované vyhledávání jednotlivých adres schránek, není tam prostor pro přidání krátké průvodní zprávy v hlavičce zprávy pro příjemce (průvodní dopis lze přiložit pouze jako přílohu)

fikce doručení

Chyby při vyyplnění,pokud se vyskytne chyba v přiznání na FÚ tak zprávu nelze přijmout

jsou pomalé, někdy se tam člověk přihlásí až po dvacáté

Komunikace s FÚ - neustále po nás obtěžují svými zprávami Po vyplnění daňového přiznání přes DS stejně musíme na FÚ

krátkou dobu po kterou zůstane zpráva v datové schránce, považování zpráv za přečtené ve chvíli doručení

Mazání dodaných a přijatých zpráv po 3 měsících

Na některých se už asi na popud stížností pracovalo dřív. Schránku používám v podstatě jen k zákonem danné komunikaci - tedy příjem úředních listin a odesílání úředních listin nebo dokumentů - podání daňového přiznání apod.

Např. ve výběrových řízeních - veřejných zakázkách se stále ještě neberou datovky za právoplatnou možnost jak podat elektronicky nabídku.

neosobní jednání

nevím

Nevím, na nic jsem nenarazila.

Nevnímám problém

nic

nic

Nic

Nutnost konverze do papírové podoby pro platnost dokumentu.

Nutnost ověření dokumentů pro jejich právní platnost na České poště

Omezenou dobu archivace

Osobní kontakt je lepší. Další otázka není dobře formulovaná. Musí u ní být vysvětleno, 1 - 5. jako ve škole není jasné. V otázce č. 6 nemáte správně nastavenu odpověď. Já komunikuji jen s FÚ, pak můje otázka zůstává stále nezodpovězená a nutí mě to se k ní vraccet a nemohu vám odeslat formulář. V otázce č. 6 vám píšu blbosti. Zformulujte si jinat a nastavte si tam popis. Jindrová

přístupové heslo

složité otvírání, heslo které musíte nastavovat, nevíte kdo vám píše... nejvíc mi vadí, že některé instituce neradi/neumí?/ komunikují, přitom když musíme umět my, mají i ony!!!

Složité přihlašování, placená služba za komunikaci mimo státních úřadů

upozornění (e-mail/ sms) na došlé zprávy nejsou zdarma; nelze neomezeněkrát přerušovat na doby dovolené, pobyty v nemocnici...

Velká náročnost na správu - obtížnost obsluhy pro běžné uživatele, zdlouhavé odesílání dokumentů. Nahrazujeme práci státních úředníků, kterých neustále přibývá a neustále se zvyšují jejich mzdy, protože se prý zvyšuje náročnost jejich práce....

vůbec nic o tom nevím, nerozumím tomu, kolik to stojí a co pro mě znamená, když se pro datovku rozhodnu neznám spolehlivost, nevím, co to umí - informace jsou nedostupné a nepřehledné

Vyhovují

Zatím jsme na žádný problém nepřišli.

Zatím jsme nenarazili na žádný problém

Zprávy mizí po 3 měsících, nutno platit archiv, nebo si celé zprávy zálohovat.

žadny

žádný

Žádný problém nevidím.

žádný problém nevnímám

Že přes ně nekomunikuji všichni ve státních úřadech

4. Zhodnoťte výhody používání datových schránek v porovnání s běžnou poštou (hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena2.0261.657
Rychlost doručení1.5530.984
Komunikace z domova1.8161.15
Možnost nastavení datových stránek tak, aby se mohli do ní zasílat “Poštovní datové zprávy”, např. z bank nebo pojišťovny2.4211.454
Možnost uložení doručené pošty v PC2.2631.615
Vysoká pravděpodobnost doručení zprávy1.8421.291

Graf

5. Zhodnoťte nevýhody používání datových schránek v porovnání s běžnou poštou (hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Povinnost pravidelně vybírat datovou schránku2.6581.804
Vytisknutý dokument v elektronické podobě při jednání s úředníky může být zpochybňován2.9471.892
Státní správa vyžaduje jen originály nebo úředně ověřené stejnopisy3.0531.629
Stav doručené zprávy se po 10 dnech změní na doručený, i když člověk zprávu nepřečte3.1052.147

Graf

6. Se kterými státními orgány komunikujete nejčastěji? (Seřaďte od nejčastějších po nejméně časté)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Finanční úřad1.8422.291
Soudy4.6323.759
Obecní a městské úřady4.2112.429
Policie5.5261.355
Správa sociálního zabezpečení2.5261.091
Úřad práce4.6322.285
Jiné4.6324.391

Graf

7. K jakým úkonům používáte datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K příjmu i odesílání pošty3078,95 %78,95 %  
Pouze k příjmu pošty821,05 %21,05 %  

Graf

8. Používáte datové schránky pro komunikaci se soukromými subjekty? (fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2976,32 %76,32 %  
ano718,42 %18,42 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

9. Necháváte si zasílat zprávy i od soukromoprávních subjektů? (banky pojišťovny, dodavatelé energií)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3078,95 %78,95 %  
ano615,79 %15,79 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

10. Jak často se přihlašujete do datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když přijde upozornění2257,89 %57,89 %  
Týdně923,68 %23,68 %  
Denně37,89 %7,89 %  
Méně25,26 %5,26 %  
Měsíčně25,26 %5,26 %  

Graf

11. Vlastníte zaručený elektronický podpis nebo zaručenou elektronickou značku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2052,63 %52,63 %  
ano1231,58 %31,58 %  
nevím615,79 %15,79 %  

Graf

12. Má k vaší datové schránce přístup Pověřená osoba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2257,89 %57,89 %  
ne1436,84 %36,84 %  
nevím25,26 %5,26 %  

Graf

13. Jaké změny byste si v budoucnu přáli u datových schránek?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby je zrušili

bezplatná služba ukládání pošty

jsem se službou spokojená

Jsem spokojen

Klidně se bez nich obejdeme.....

Modernizace

možnost připojit krátkou průvodní zprávu do hlavičky

Nemám potřebu něco měnit.

neměnit přístupová hesla

nerozumím otázce v záhlaví dotazníku mělo být napsáno, že se týká těch, kteří datovku používají :-P

nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

Ocenila bych prodloužení úložné doby na 6 měsíců

Oficiální nástroj komunikace bez razítek a papírování

Plnohodnotnost dokladu

Právní platnost zaslaného dokumentu bez dalšího ověřování

Prodloužení lhůty pro přečtení doručené zprávy.

rychlost

s ohledem na to, že je aktivně k odesílání pošty nepoužíváme a ohledně příjmu pošty se omezujeme na úřední listiny a upozornění na přijaté zprávy funguje, tak v podstatě vylepšení nečekám.

viz 3

vpodstatě pro naši práci vyhovující

všechny upozornění na mail

zjednodušení

zrušit

zrušit fikci doručení

zrušit je, nebo alespoň bezplatné ukládání dat a schopnost komunikace všech hlavní používaných instituci

žádné

žádné

žádné

14. Jak jste spokojeni s komunikací se státními orgány prostřednictvím datových schránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1539,47 %39,47 %  
chvalitebný1026,32 %26,32 %  
výborný615,79 %15,79 %  
dostatečný410,53 %10,53 %  
nedostatečný37,89 %7,89 %  

Graf

15. Myslíte si, že je bezpečnost darových schránek dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1950 %50 %  
ano1436,84 %36,84 %  
ne513,16 %13,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nečasová, B.Problematika datových schránek (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://problematika-datovych-schran.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.