Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika domácího násilí

Problematika domácího násilí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pelčáková
Šetření:24. 06. 2008 - 01. 07. 2008
Počet respondentů:304
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Drazí respondenti!

Ráda bych vás požádala o účast v průzkumu na téma "Problematika domácího násilí".

Jmenuji se Hana Pelčáková a jsem studentkou Husitské teologické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze, obor husitská teologie - psychosociální vědy.

V současné době píši svou diplomovou práci na téma "Problematika domácího násilí" a mou snahou je zjistit vnímání a postoj české populace k domácímu násilí v České republice. V této souvislosti bych vás ráda požádala o pár minut vašeho volného času pro vyplnění přiloženého dotazníku.

Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důležité a váš čas strávený vyplněním dotazníku znamená pro mou diplomovou práci velký přínos. Dotazník vám zabere maximálně 15 minut a na položené otázky je každá odpověď správná. Zajímají mě vaše upřímné názory, postoje a pocity s ohledem na danou problematiku.

Tento průzkum je zcela anonymní.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Hana Pelčáková (H.Alesi@seznam.cz)

Odpovědi respondentů

1. Vzpomeňte si, kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem "Domácí násilí"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více než 10xotázka č. 2, 3 x až 10 xotázka č. 2, Jednou až dvakrátotázka č. 2, Vůbec ne.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 10x11939,14 %39,14 %  
3 x až 10 x11437,5 %37,5 %  
Jednou až dvakrát5317,43 %17,43 %  
Vůbec ne.185,92 %5,92 %  

Graf

2. Kde jste se setkal/a s pojmem DN nebo informacemi týkající se domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi24485,31 %80,26 %  
Na internetu19267,13 %63,16 %  
V radiu7124,83 %23,36 %  
Od přátel6823,78 %22,37 %  
Od kolegů v práci nebo ve škole6221,68 %20,39 %  
Z letáku nebo informačních brožur3913,64 %12,83 %  
Od rodinných příslušníků3311,54 %10,86 %  
Osobní zkušenost3010,49 %9,87 %  
Na odborné přednášce238,04 %7,57 %  

Graf

3. Můžete potvrdit, že víte, co znamená pojem "Domácí násilí"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ANO18761,51 %61,51 %  
Spíše ANO11337,17 %37,17 %  
Spíše NE41,32 %1,32 %  

Graf

4. Vnímáte DN jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ANO22674,34 %74,34 %  
Spíše ANO6822,37 %22,37 %  
Spíše NE103,29 %3,29 %  

Graf

5. Víte, jaký je rozdíl mezi psychickým a fyzickým násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě ANOotázka č. 6, Spíše ANOotázka č. 6, Spíše NEotázka č. 6, Určitě NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ANO23276,32 %76,32 %  
Spíše ANO7123,36 %23,36 %  
Spíše NE10,33 %0,33 %  

Graf

6. Rozhodněte, který typ chování byste zařadil/a do psychického násilí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhrožování sebevraždou25483,55 %83,55 %  
Omezování navštěvovat přátele či rodinu25383,22 %83,22 %  
Nucení k poslušnosti22875 %75 %  
Nucení přestat chodit do zaměstnání20968,75 %68,75 %  
Ponižování jiných osob v přítomnosti partnera/ky19162,83 %62,83 %  
Vynucování sexu bez použití násilí16955,59 %55,59 %  
Úmyslné ničení partnerových osobních věcí16453,95 %53,95 %  
Zlé pohledy15149,67 %49,67 %  
Neposkytování peněz na provoz domácnosti13945,72 %45,72 %  
Fyzický útok na zvířecího mazlíčka partnera/ky12340,46 %40,46 %  
Doprovod partnera/ky na úřady, k lékaři6621,71 %21,71 %  
Házení něčím po partnerovi/ce3712,17 %12,17 %  
Strkání, popadnutí za ruku309,87 %9,87 %  

Graf

7. Měl/a jste někdy podezření nebo setkal jste se s někým, kdo je obětí DN? (Vemte v potaz i svou osobu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jednu osobuotázka č. 8, Ano, více osobotázka č. 8, Neotázka č. 9, Nevzpomínám siotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9531,25 %31,25 %  
Ano, jednu osobu8026,32 %26,32 %  
Ano, více osob7925,99 %25,99 %  
Nevzpomínám si5016,45 %16,45 %  

Graf

8. Jaký je váš vztah k této osobě/těmto osobám? (Jestliže se jedná o 1 osobu, zaškrtněte jen jedno pole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád/kamarádka5635,22 %18,42 %  
Známý/známá4327,04 %14,14 %  
Blízký příbuzný/ blízká příbuzná4025,16 %13,16 %  
Moje osoba2817,61 %9,21 %  
Spolupracovník nebo spolužák/ spolupracovnice nebo spolužačka2616,35 %8,55 %  
Jiná osoba2113,21 %6,91 %  
Soused/sousedka138,18 %4,28 %  
Vzdálenější příbuzný/ vzdálenější příbuzná74,4 %2,3 %  

Graf

9. "Fyzický útok na partnera/ku fackami" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka12139,8 %39,8 %  
Někdy8026,32 %26,32 %  
Často6922,7 %22,7 %  
Velmi často247,89 %7,89 %  
Nevím103,29 %3,29 %  

Graf

10. "Házení něčím po partnerovi/ce" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka12039,47 %39,47 %  
Někdy8628,29 %28,29 %  
Často6521,38 %21,38 %  
Velmi často185,92 %5,92 %  
Nevím92,96 %2,96 %  
Není domácí násilí61,97 %1,97 %  

Graf

11. "Fyzický útok na zvířecího mazlíčka partnera/partnerky" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka12340,46 %40,46 %  
Někdy7925,99 %25,99 %  
Často4916,12 %16,12 %  
Není domácí násilí206,58 %6,58 %  
Nevím196,25 %6,25 %  
Velmi často144,61 %4,61 %  

Graf

12. "Vynucovat si sexuální styk bez použití násilí" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka9330,59 %30,59 %  
Často7725,33 %25,33 %  
Někdy7524,67 %24,67 %  
Velmi často216,91 %6,91 %  
Není domácí násilí196,25 %6,25 %  
Nevím196,25 %6,25 %  

Graf

13. "Křičení/řev na partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často10032,89 %32,89 %  
Někdy6421,05 %21,05 %  
Velmi často6019,74 %19,74 %  
Zřídka4916,12 %16,12 %  
Není domácí násilí196,25 %6,25 %  
Nevím123,95 %3,95 %  

Graf

14. "Zesměšňování před přáteli/rodinou partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy9731,91 %31,91 %  
Často8026,32 %26,32 %  
Zřídka7424,34 %24,34 %  
Velmi často299,54 %9,54 %  
Není domácí násilí144,61 %4,61 %  
Nevím103,29 %3,29 %  

Graf

15. "Vyhrožování sebevraždou"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka12340,46 %40,46 %  
Někdy7524,67 %24,67 %  
Často5718,75 %18,75 %  
Velmi často196,25 %6,25 %  
Není domácí násilí175,59 %5,59 %  
Nevím134,28 %4,28 %  

Graf

16. "Vyhrožování zvěřejnění nějaké skutečnosti nebo pomluvy, která partnera poškodí"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka10333,88 %33,88 %  
Někdy8929,28 %29,28 %  
Často6521,38 %21,38 %  
Není domácí násilí196,25 %6,25 %  
Nevím144,61 %4,61 %  
Velmi často144,61 %4,61 %  

Graf

17. "Doprovod partnera/ky na úřady, k lékaři atd. iniciovaný ze strany druhého partnera/ky"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není domácí násilí10333,88 %33,88 %  
Často6019,74 %19,74 %  
Někdy5317,43 %17,43 %  
Velmi často3210,53 %10,53 %  
Zřídka309,87 %9,87 %  
Nevím268,55 %8,55 %  

Graf

18. "Omezování navštěvovat přátele či rodinu" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka9029,61 %29,61 %  
Často8929,28 %29,28 %  
Někdy8527,96 %27,96 %  
Velmi často268,55 %8,55 %  
Není domácí násilí82,63 %2,63 %  
Nevím61,97 %1,97 %  

Graf

19. "Zvýšená kontrola kam a s kým partner chodí, požadavek "hlásit se", nečekané kontrolní návštěvy" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy8628,29 %28,29 %  
Často8527,96 %27,96 %  
Zřídka6621,71 %21,71 %  
Velmi často3310,86 %10,86 %  
Není domácí násilí278,88 %8,88 %  
Nevím72,3 %2,3 %  

Graf

20. "Zákaz dívat se na TV" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka8327,3 %27,3 %  
Někdy7223,68 %23,68 %  
Často5919,41 %19,41 %  
Není domácí násilí3812,5 %12,5 %  
Velmi často3411,18 %11,18 %  
Nevím185,92 %5,92 %  

Graf

21. "Neposkytování peněz na provoz domácnosti" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka9230,26 %30,26 %  
Někdy6722,04 %22,04 %  
Často6320,72 %20,72 %  
Není domácí násilí3712,17 %12,17 %  
Nevím268,55 %8,55 %  
Velmi často196,25 %6,25 %  

Graf

22. Uveďte míru souhlasu s tvrzením týkající se DN: "Neměl bych se do toho plést, není to moje věc." (Jde o vyjádření vašeho upřímného pocitu, když si představíte, že se ve vašem okolí děje DN.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím15049,34 %49,34 %  
Určitě nesouhlasím10233,55 %33,55 %  
Spíše souhlasím3912,83 %12,83 %  
Určitě souhlasím134,28 %4,28 %  

Graf

23. Máte informace, jak se zachovat v situaci domácího násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, potřeboval/a bych víc informací15350,33 %50,33 %  
Ano, mám dostatek informací7625 %25 %  
Nevím4414,47 %14,47 %  
Ano, ale nepoužiji je185,92 %5,92 %  
Ne, nezajímám se o to134,28 %4,28 %  

Graf

24. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a? (Jde o vaše pocity)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledám si informace, dál se pokusím situaci řešit (např. Zavoláním policie, instituce zabývající se DN)16654,61 %54,61 %  
Uvědomím policii11638,16 %38,16 %  
Obrátím se na občanské sdružení, které se DN zabývá.10735,2 %35,2 %  
Osobně půjdu situaci řešit, pokud jde o známého.9731,91 %31,91 %  
Poradím se s kamarádem, co mám dělat.7825,66 %25,66 %  
Řeknu o tom svým spolupracovníkům/spolužákům, třeba pomohou oni.309,87 %9,87 %  
Nevím237,57 %7,57 %  
Nebudu dělat nic, protože mi do toho nic není.92,96 %2,96 %  
Uvědomím správce domu, kde se DN děje.82,63 %2,63 %  
Nebudu dělat nic ze strachu.72,3 %2,3 %  
Vyhledám si informace, dál neudělám nic.30,99 %0,99 %  

Graf

25. Myslíte si, že současný právní systém (policie, soudy) v ČR dostatečně ochraňuje oběti DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím16654,61 %54,61 %  
Určitě nesouhlasím7324,01 %24,01 %  
Spíše souhlasím5919,41 %19,41 %  
Určitě souhlasím61,97 %1,97 %  

Graf

26. Rozhodněte, které instituce jsou nejdůležitější v boji s DN. Bojem rozumějte prevenci, ochranu oběti, způsoby řešení DN, atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina22273,03 %73,03 %  
Občanská sdružení zabývající se DN20266,45 %66,45 %  
Přátelé18259,87 %59,87 %  
Škola17958,88 %58,88 %  
Legislativa15751,64 %51,64 %  
Sousedé6320,72 %20,72 %  
Intervenční centra6019,74 %19,74 %  
Církev299,54 %9,54 %  
Zaměstnavatel268,55 %8,55 %  
Feministická hnutí144,61 %4,61 %  

Graf

27. Která pomoc poskynutá oběti DN je podle vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologická16052,63 %52,63 %  
Morální3511,51 %11,51 %  
Psychoterapie299,54 %9,54 %  
Právní278,88 %8,88 %  
Doprovod - k soudu, policii, na úřad165,26 %5,26 %  
Organizační72,3 %2,3 %  
Nevím51,64 %1,64 %  
ta, kterou oběť sama uzná za nejlepší10,33 %0,33 %  
jiná identyta10,33 %0,33 %  
Důležité jsou všechny, záleží na situaci10,33 %0,33 %  
pravni i psychologicka nastejno10,33 %0,33 %  
ochrana10,33 %0,33 %  
podle konkretniho pripadu cokoli z vyse uvedeneho10,33 %0,33 %  
součinost všech10,33 %0,33 %  
okamžitá, kombinovaná :)10,33 %0,33 %  
není jen jedna nejdůležitější,jde o komplex.řešení10,33 %0,33 %  
všechny co jsou tu napsané10,33 %0,33 %  
záleží na případu10,33 %0,33 %  
Aby byla pomoc učinná, musí být komplexní10,33 %0,33 %  
i psychologická10,33 %0,33 %  
i ve smyslu moralni...10,33 %0,33 %  
pomoc rodiny,vira v nej,rodina-postavi se za obet10,33 %0,33 %  
poskytnutí ochrany a domova10,33 %0,33 %  
Vše dohromady10,33 %0,33 %  
hlavne ji uklidnit a vysluchnout si jeji problemy 10,33 %0,33 %  
přátelská10,33 %0,33 %  
já nwm měla by se tím zabívat hlavně policie podle10,33 %0,33 %  
Právní i Psychologická10,33 %0,33 %  
nejblisich pratel kterym dotycna osoba duveruje10,33 %0,33 %  
urychlená pomoc a organizační zajištění10,33 %0,33 %  
kombinace psychologické, organizační a morální10,33 %0,33 %  
Všechny v této otázce uvedené, a to dle rozsahu DN10,33 %0,33 %  

Graf

28. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 3513243,42 %43,42 %  
15 - 2510032,89 %32,89 %  
35 - 453210,53 %10,53 %  
0 - 15227,24 %7,24 %  
45 - 55144,61 %4,61 %  
nad 5541,32 %1,32 %  

Graf

29. Uveďte prosím pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20366,78 %66,78 %  
Muž10133,22 %33,22 %  

Graf

30. Prosím uveďte váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á20868,42 %68,42 %  
Ženatý/Vdaná7625 %25 %  
Rozvedený/á185,92 %5,92 %  
Ovdovělý/á20,66 %0,66 %  

Graf

31. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13244,9 %43,42 %  
Vysokoškolské7525,51 %24,67 %  
Základní258,5 %8,22 %  
Vyučen/a206,8 %6,58 %  
Středoškolské bez maturity165,44 %5,26 %  
vyšší odborné41,36 %1,32 %  
studuji gymnázium10,34 %0,33 %  
VOŠ - ukončené diplomem10,34 %0,33 %  
Vyšší odborná škola10,34 %0,33 %  
neukončené VŠ10,34 %0,33 %  
VOŠ10,34 %0,33 %  
za pár měsíců VŠ10,34 %0,33 %  
+ 2 atestace10,34 %0,33 %  
prozatím základní:)10,34 %0,33 %  
půjdu do deváté třídy10,34 %0,33 %  
zatím žádné10,34 %0,33 %  
Ještě jsem nedokončila základní vzdělání10,34 %0,33 %  
učím se na zš10,34 %0,33 %  
studentka10,34 %0,33 %  
studuji základní školu10,34 %0,33 %  
Zatím jsem studentka na Základní škole10,34 %0,33 %  
student 1.ročníku gymnázia10,34 %0,33 %  
ještě studuji10,34 %0,33 %  
nastupuji na Střední školu10,34 %0,33 %  
studuju10,34 %0,33 %  
zatím základní...ale jdu na střední10,34 %0,33 %  
vyšší odborná škola sociální10,34 %0,33 %  
vyšší zemědělská a ekonomická škola,10,34 %0,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Můžete potvrdit, že víte, co znamená pojem "Domácí násilí"

  • odpověď Určitě ANO:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není domácí násilí na otázku 15. "Vyhrožování sebevraždou"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvedený/á na otázku 30. Prosím uveďte váš rodinný stav:

26. Rozhodněte, které instituce jsou nejdůležitější v boji s DN. Bojem rozumějte prevenci, ochranu oběti, způsoby řešení DN, atd.

  • odpověď Přátelé:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sousedé na otázku 26. Rozhodněte, které instituce jsou nejdůležitější v boji s DN. Bojem rozumějte prevenci, ochranu oběti, způsoby řešení DN, atd.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vzpomeňte si, kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem "Domácí násilí"?

2. Kde jste se setkal/a s pojmem DN nebo informacemi týkající se domácího násilí?

3. Můžete potvrdit, že víte, co znamená pojem "Domácí násilí"

4. Vnímáte DN jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

5. Víte, jaký je rozdíl mezi psychickým a fyzickým násilím?

6. Rozhodněte, který typ chování byste zařadil/a do psychického násilí.

7. Měl/a jste někdy podezření nebo setkal jste se s někým, kdo je obětí DN? (Vemte v potaz i svou osobu)

8. Jaký je váš vztah k této osobě/těmto osobám? (Jestliže se jedná o 1 osobu, zaškrtněte jen jedno pole)

9. "Fyzický útok na partnera/ku fackami" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

10. "Házení něčím po partnerovi/ce" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

11. "Fyzický útok na zvířecího mazlíčka partnera/partnerky" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

12. "Vynucovat si sexuální styk bez použití násilí" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

13. "Křičení/řev na partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

14. "Zesměšňování před přáteli/rodinou partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

15. "Vyhrožování sebevraždou"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

16. "Vyhrožování zvěřejnění nějaké skutečnosti nebo pomluvy, která partnera poškodí"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

17. "Doprovod partnera/ky na úřady, k lékaři atd. iniciovaný ze strany druhého partnera/ky"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

18. "Omezování navštěvovat přátele či rodinu" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

19. "Zvýšená kontrola kam a s kým partner chodí, požadavek "hlásit se", nečekané kontrolní návštěvy" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

20. "Zákaz dívat se na TV" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

21. "Neposkytování peněz na provoz domácnosti" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

22. Uveďte míru souhlasu s tvrzením týkající se DN: "Neměl bych se do toho plést, není to moje věc." (Jde o vyjádření vašeho upřímného pocitu, když si představíte, že se ve vašem okolí děje DN.)

23. Máte informace, jak se zachovat v situaci domácího násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

24. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a? (Jde o vaše pocity)

25. Myslíte si, že současný právní systém (policie, soudy) v ČR dostatečně ochraňuje oběti DN?

26. Rozhodněte, které instituce jsou nejdůležitější v boji s DN. Bojem rozumějte prevenci, ochranu oběti, způsoby řešení DN, atd.

27. Která pomoc poskynutá oběti DN je podle vás nejdůležitější?

28. Váš věk

29. Uveďte prosím pohlaví

30. Prosím uveďte váš rodinný stav:

31. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vzpomeňte si, kolikrát jste se za posledních 12 měsíců setkal/a s pojmem "Domácí násilí"?

2. Kde jste se setkal/a s pojmem DN nebo informacemi týkající se domácího násilí?

3. Můžete potvrdit, že víte, co znamená pojem "Domácí násilí"

4. Vnímáte DN jako vážný celospolečenský problém, kterým je potřeba se zabývat po všech stránkách (legislativa, sociální sféra, politicky apod.)?

5. Víte, jaký je rozdíl mezi psychickým a fyzickým násilím?

6. Rozhodněte, který typ chování byste zařadil/a do psychického násilí.

7. Měl/a jste někdy podezření nebo setkal jste se s někým, kdo je obětí DN? (Vemte v potaz i svou osobu)

8. Jaký je váš vztah k této osobě/těmto osobám? (Jestliže se jedná o 1 osobu, zaškrtněte jen jedno pole)

9. "Fyzický útok na partnera/ku fackami" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

10. "Házení něčím po partnerovi/ce" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

11. "Fyzický útok na zvířecího mazlíčka partnera/partnerky" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

12. "Vynucovat si sexuální styk bez použití násilí" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

13. "Křičení/řev na partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

14. "Zesměšňování před přáteli/rodinou partnera" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

15. "Vyhrožování sebevraždou"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

16. "Vyhrožování zvěřejnění nějaké skutečnosti nebo pomluvy, která partnera poškodí"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

17. "Doprovod partnera/ky na úřady, k lékaři atd. iniciovaný ze strany druhého partnera/ky"- Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

18. "Omezování navštěvovat přátele či rodinu" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

19. "Zvýšená kontrola kam a s kým partner chodí, požadavek "hlásit se", nečekané kontrolní návštěvy" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

20. "Zákaz dívat se na TV" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

21. "Neposkytování peněz na provoz domácnosti" - Rozhodněte, jak často podle vás musí dojít k tomuto chování, aby se jednalo o DN.

22. Uveďte míru souhlasu s tvrzením týkající se DN: "Neměl bych se do toho plést, není to moje věc." (Jde o vyjádření vašeho upřímného pocitu, když si představíte, že se ve vašem okolí děje DN.)

23. Máte informace, jak se zachovat v situaci domácího násilí? (Ve vlastním případě i v případě někoho jiného)

24. Představte si, že jste svědkem DN nebo o nějakém takovém případu víte. Jakým způsobem byste reagoval/a? (Jde o vaše pocity)

25. Myslíte si, že současný právní systém (policie, soudy) v ČR dostatečně ochraňuje oběti DN?

26. Rozhodněte, které instituce jsou nejdůležitější v boji s DN. Bojem rozumějte prevenci, ochranu oběti, způsoby řešení DN, atd.

27. Která pomoc poskynutá oběti DN je podle vás nejdůležitější?

28. Váš věk

29. Uveďte prosím pohlaví

30. Prosím uveďte váš rodinný stav:

31. Prosím uveďte vaše ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pelčáková, H.Problematika domácího násilí (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://problematika-domaciho-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.