Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika drog v moravskoslezském kraji

Problematika drog v moravskoslezském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Šatný
Šetření:11. 05. 2014 - 11. 05. 2014
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše zkušenost s drogami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyzkoušel jsem, ale nejsem závislý945 %45 %  
Nezkoušel jsem840 %40 %  
Vyzkoušel jsem, jsem závislý315 %15 %  

Graf

2. Znáte se osobně s nějakým dealerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1260 %60 %  
Ano840 %40 %  

Graf

3. Myslíte, že je v Moravskoslezském kraji problematika drog vážná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1680 %80 %  
Ne420 %20 %  

Graf

4. V jaké věkové kategorií je podle Vás většina drogově závislých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1155 %55 %  
do 20 let1155 %55 %  
nad 41 let210 %10 %  
31 - 40 let15 %5 %  

Graf

5. Jaká je podle Vás nejvíce užívána droga v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana735 %35 %  
pervitin630 %30 %  
Mariuhana210 %10 %  
čokoláda15 %5 %  
Prdel15 %5 %  
perník15 %5 %  
Bongo15 %5 %  
pervitin?15 %5 %  

Graf

6. Myslíte, že policie děla vše proto, aby se tento problém zlepšil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne840 %40 %  
Rozhodně ne525 %25 %  
Spíše ano420 %20 %  
Rozhodně ano315 %15 %  

Graf

7. Pomohlo by podle Vás vybudování nových zábavných hřiští, center, klubu aj. k zlepšení této problematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano945 %45 %  
Spíše ne525 %25 %  
Rozhodně ano315 %15 %  
Rozhodně ne315 %15 %  

Graf

8. Odkud si myslíte, že se k nám drogy dovážejí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asijské státy1050 %50 %  
Odnikud, dealeři si je vyrábějí sami1050 %50 %  
Německo420 %20 %  
Polsko420 %20 %  
vyrábím doma !15 %5 %  
Ode mne 15 %5 %  

Graf

9. Myslíte si, že menšiny mají významný podíl na dovoz drog do Moravskoslezského kraje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano840 %40 %  
Spíše ano840 %40 %  
Spíše ne315 %15 %  
Rozhodně ne15 %5 %  

Graf

10. Pocházíte z Moravskoslezského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1575 %75 %  
Ne525 %25 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1260 %60 %  
Žena840 %40 %  

Graf

12. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let1365 %65 %  
26 - 35 let210 %10 %  
46 - 55 let210 %10 %  
36 - 45 let210 %10 %  
více než 55 let15 %5 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní840 %40 %  
Středoškolské630 %30 %  
Vysokoškolské630 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šatný, P.Problematika drog v moravskoslezském kraji (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://problematika-drog-v-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.