Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika dysortografiků

Problematika dysortografiků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Krausová
Šetření:15. 04. 2022 - 22. 04. 2022
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):12 / 1.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku za účelem vzdělávání. 

Odpovědi respondentů

1. Jste učitel, -ka na ZŠ v Kladně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3397,06 %97,06 %  
ano12,94 %2,94 %  

Graf

2. Pracujete s dysortografiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %2,94 %  

Graf

3. S jakou věkovou kategorií dysortografiků pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třída1100 %2,94 %  

Graf

4. Dělají dysortografici chyby v artikulaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, občasotázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %2,94 %  

Graf

5. V jaké třídě dělají dysortografici nejčastěji chyby v artikulaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třída1100 %2,94 %  

Graf

6. Mají dysortografici sníženou schopnost spojení psaní a slyšené hlásky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, občasotázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1100 %2,94 %  

Graf

7. V jaké třídě mají dysortografici sníženou schopnost spojení psaní a slyšené hlásky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. třída1100 %2,94 %  

Graf

8. Rozlišují dysortografici hranice slov ve větě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, občasotázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %2,94 %  

Graf

9. V jaké třídě nerozlišují dysortografici hranice slov ve větě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Přidávají dysortografici nepatřící písmena a slabiky do slov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, občasotázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %2,94 %  

Graf

11. V jaké třídě přidávají dysortografici nepatřící písmena a slabiky do slov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. S jakými jinými chybami se setkáváte u dysortografiků?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měkčení hlásek1100 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krausová, M.Problematika dysortografiků (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://problematika-dysortografiku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.