Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika gender v českých firmách

Problematika gender v českých firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vanesa Štíchová
Šetření:26. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:177
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jsem studentkou třetího ročníku FM VŠE a ve své bakalářské práci se věnuji genderovým problémům, tedy rozdílům mezi muži a ženami v příjmovém ohodnocení, v možnosti kariérního růstu a dalších oblastech. Snažím se zmapovat na vzorku respondentů, jimiž jsou ekonomicky aktivní občané, situaci na trhu práce.

Vámi vyplněné dotazníky jsou anonymní a budou pro mě velkým přínosem k tomu, abych buď potvrdila a nebo vyvrátila hypotézy, které jsem si v práci stanovila.

Předem Vám moc děkuji za Váš čas a ochotu! :-)

Odpovědi respondentů

1. Existuje podle Vás diskriminace na pracovním trhu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8045,2 %45,2 %  
Určitě ano7542,37 %42,37 %  
Spíše ne137,34 %7,34 %  
Nevím73,95 %3,95 %  
Určitě ne21,13 %1,13 %  

Graf

2. Co shledáváte jako nejčastější příčinu diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk11162,71 %62,71 %  
Pohlaví7039,55 %39,55 %  
Rasa, národnost6536,72 %36,72 %  
Zhoršený zdravotní stav4223,73 %23,73 %  
Vzdělání2011,3 %11,3 %  
prax10,56 %0,56 %  
Praxe v tabulkových platech ve státní správě10,56 %0,56 %  
neumím to vyjádřit10,56 %0,56 %  
neschopnost vedoucích pracovníků10,56 %0,56 %  
pohlaví na 2. místě10,56 %0,56 %  
Záleží na situaci, od každého výše uvedeného!10,56 %0,56 %  
celkový dojem uchazeče o práci10,56 %0,56 %  
vše uvedené10,56 %0,56 %  
malé děti10,56 %0,56 %  
absence komplexního myšlení10,56 %0,56 %  
jde spíše o to, co chápat jako diskriminaci10,56 %0,56 %  
blbost10,56 %0,56 %  
nic10,56 %0,56 %  
může se lišit s profesí10,56 %0,56 %  
protekčně obsazená místa10,56 %0,56 %  
myslím si,že zde jmenované příčiny diskriminace10,56 %0,56 %  
jsou všechny časté10,56 %0,56 %  
rodičovské povinnosti10,56 %0,56 %  
Leccos. Mužx žena, mladší x starší, VŠ x SŠ ...10,56 %0,56 %  
děti10,56 %0,56 %  

Graf

3. Které skupiny jsou podle Vás nejvíce znevýhodňovány na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy vyššího věku9754,8 %54,8 %  
Ženy s dětmi předškolního a školního věku7039,55 %39,55 %  
Muži vyššího věku6134,46 %34,46 %  
Zdravotně handicapovaní5229,38 %29,38 %  
Ženy po mateřské dovolené4927,68 %27,68 %  
Etnické skupiny3821,47 %21,47 %  
Lidé s nízkým vzděláním2614,69 %14,69 %  
Absolventi středních škol2212,43 %12,43 %  
Žádné skupiny21,13 %1,13 %  
bezdětné ženy kolem 30 let10,56 %0,56 %  
i muži v určitých typech zaměstnání10,56 %0,56 %  
Osoby po ukončení studia10,56 %0,56 %  
mladé ženy, před mateřskou dovolenou10,56 %0,56 %  
Určitě věk, bez rozdílu pohlaví...10,56 %0,56 %  
ženy ve věku těsně před mateřskou 10,56 %0,56 %  
vyšší věk , bez ohledu na pohlaví10,56 %0,56 %  
ti co skutečně pracují10,56 %0,56 %  
opět si myslím,že jsou značně v nevýhodě všechny j10,56 %0,56 %  
vysokoškolaci10,56 %0,56 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy osobně (i z pohledu třetí strany) v pracovním životě s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (více u žen)8447,46 %47,46 %  
Ne8246,33 %46,33 %  
Ano (více u mužů)116,21 %6,21 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou při přijímacím pohovoru na úkor žen zvýhodňováni muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6637,29 %37,29 %  
Spíše ne4324,29 %24,29 %  
Nevím3620,34 %20,34 %  
Určitě ano2514,12 %14,12 %  
Určitě ne73,95 %3,95 %  

Graf

6. Pokud si myslíte, že jsou při přijímacím pohovoru zvýhodňováni muži, proč k tomu podle Vašeho názoru dochází?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U žen se očekává vyšší absence z důvodu případné nemoci dětí9762,58 %54,8 %  
U mužů se očekává vyšší pracovní nasazení4126,45 %23,16 %  
Ženy se řídí více emocemi a osobními vztahy, než muži1710,97 %9,6 %  
Muži mají lepší analytické myšlení127,74 %6,78 %  
Ženy hůře zvládají vypjaté situace95,81 %5,08 %  
Ženy mají malé ambice42,58 %2,26 %  
nemyslím31,94 %1,69 %  
nic31,94 %1,69 %  
nemyslím si to21,29 %1,13 %  
žena není důvěryhodná jako vrcholová managerka10,65 %0,56 %  
Menšie technické zručnosti10,65 %0,56 %  
ženy vypadnou z týmu v důsledku mateřství10,65 %0,56 %  
ženy spíš dokážou rozkládat kolrktiv10,65 %0,56 %  
nemyslím, je to individuální10,65 %0,56 %  
nemyslím si, že jsou zvýhoňováni muži10,65 %0,56 %  
ženy odmítají plné pracovní nasazení10,65 %0,56 %  
ženy se málo uplatňují v technických oborech10,65 %0,56 %  
máte chybu v testu, požaduje zde odpověď10,65 %0,56 %  
vzhledem k odpovědi ad 5. nevyplňuji10,65 %0,56 %  
nejsou hašteřivý, 10,65 %0,56 %  
nemyslím si, že jsou obecně znevýhodňpvány10,65 %0,56 %  
nejsou10,65 %0,56 %  
otázka je návodná a vylučuje se s předchozí10,65 %0,56 %  
Neplatí ani jedna možnost.10,65 %0,56 %  
předsudky a stereotypy - o myšlení, emocích apod.10,65 %0,56 %  
protože se nevymlouvají na diskriminaci a pracují10,65 %0,56 %  
nejsou zvýhodňováni10,65 %0,56 %  
je tradiční zaměstnávat na vyšší posty muže10,65 %0,56 %  
Zvyk10,65 %0,56 %  
nevím10,65 %0,56 %  
mylný názor, že muž je prostě lepší než žena10,65 %0,56 %  
předpokládá se, že muž práci lépe zvládne10,65 %0,56 %  
viz 5.10,65 %0,56 %  
viz odp. 510,65 %0,56 %  
žena musí kromě zaměstnání zvádat i rodinu, u mužů10,65 %0,56 %  
se předpokládá, že budou plně k dispozici zaměstna10,65 %0,56 %  
u mladých žen se zamestanavatel obává odchodu MD10,65 %0,56 %  

Graf

7. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které všeobecně zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče o děti a rodinná zátěž9151,41 %51,41 %  
Nízké vzdělání8749,15 %49,15 %  
Jakýkoli zdravotní handicap5531,07 %31,07 %  
Pohlaví (žena)158,47 %8,47 %  
Finanční prostředky10,56 %0,56 %  
jazykové znalosti10,56 %0,56 %  
nevzdělanost vedoucích a nadřízených10,56 %0,56 %  
lenost, neschopnost, nedostatek ambici10,56 %0,56 %  
více záleží na osobních vazbách než na schopnostec10,56 %0,56 %  
vlastní názor10,56 %0,56 %  
dobrý charakter10,56 %0,56 %  
Obor neodpovídající schopnostem10,56 %0,56 %  
vysoká životní zátěž žen a více méně nechuť se dál10,56 %0,56 %  
vyšší věk10,56 %0,56 %  
nedostatečné známosti10,56 %0,56 %  

Graf

8. Co podle Vašeho názoru brání ženám v možnosti kariérního růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemožnost sladění práce a rodiny8246,33 %46,33 %  
Přerušení kariéry mateřskou dovolenou6637,29 %37,29 %  
Špatně nastavené podmínky zaměstnavatelů3519,77 %19,77 %  
Neochota respektovat ženy jako nadřízené3318,64 %18,64 %  
Žádná z uvedených možností2111,86 %11,86 %  
Nedostatečné řídící schopnosti žen52,82 %2,82 %  
podpora manžela a dobré známosti10,56 %0,56 %  
předsudky a neschopnost najít optimální řešení10,56 %0,56 %  
+ nezájem10,56 %0,56 %  
nemyslím, že jim něco brání10,56 %0,56 %  
jedině nechuť náročnosti takové volby10,56 %0,56 %  
Podceňování vlastních schopností 10,56 %0,56 %  
Podstata většiny žen10,56 %0,56 %  
Nic jim nebrání, ale odnesou to děti, a k tomu neb10,56 %0,56 %  
stereotypy společnosti, všetně žen o ženské roli10,56 %0,56 %  
nic kromě schopností pracovat a ne o práci pouze 10,56 %0,56 %  
zájem, aktivita10,56 %0,56 %  
jen jejich nechuť10,56 %0,56 %  
čekaji, že to přijde samo a to je hloupost :)10,56 %0,56 %  

Graf

9. Kdo má podle Vás vyšší autoritu v řídící funkci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to individuální14883,62 %83,62 %  
Muž2614,69 %14,69 %  
Žena31,69 %1,69 %  

Graf

10. Kdo podle Vašeho názoru zvládá lépe stresové situace a pracovní zátěž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to individuální13274,58 %74,58 %  
Muž2514,12 %14,12 %  
Žena2011,3 %11,3 %  

Graf

11. Úspěšná žena musí zastávat "mužský styl chování", chce-li se prosadit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5732,2 %32,2 %  
Spíše ne5531,07 %31,07 %  
Určitě ne4022,6 %22,6 %  
Nevím2111,86 %11,86 %  
Určitě ano42,26 %2,26 %  

Graf

12. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s dětmi, které chtějí pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10861,02 %61,02 %  
Nevím3519,77 %19,77 %  
Ne3419,21 %19,21 %  

Graf

13. Jak vnímáte muže na mateřské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Proč ne, je-li to pro rodinu výhodnější11263,28 %63,28 %  
Pozitivně, mají mé sympatie4726,55 %26,55 %  
Vesměs neutrálně, ale nepreferuji tuto možnost3218,08 %18,08 %  
Připadá mi to nepřirozené63,39 %3,39 %  
ale znám jenom publikované případy10,56 %0,56 %  
mám VŠ vzdělaného kamaráda na MD ...10,56 %0,56 %  
a funguje to skvěle10,56 %0,56 %  
i po hlavě se dá chodit10,56 %0,56 %  
neutrálně10,56 %0,56 %  
Jako něco naprosto normálního10,56 %0,56 %  

Graf

14. Znáte ve Vašem okolí muže, který nastoupil na mateřskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10157,06 %57,06 %  
Ano7642,94 %42,94 %  

Graf

15. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8849,72 %49,72 %  
Spíše ne4022,6 %22,6 %  
Určitě ano3519,77 %19,77 %  
Určitě ne73,95 %3,95 %  
Nevím73,95 %3,95 %  

Graf

16. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost flexibilní pracovní doby11866,67 %66,67 %  
Více možností práce na zkrácený úvazek8246,33 %46,33 %  
Více možností práce z domova7542,37 %42,37 %  
Jesle, firemní školky7140,11 %40,11 %  
Vstřícnost zaměstnavatele6838,42 %38,42 %  
Nevím21,13 %1,13 %  
bod a) + lepší finanční ohodnocení10,56 %0,56 %  
školky, nikoli jesle10,56 %0,56 %  
komlex opatření, např viz. možnosti odpovědí v té 10,56 %0,56 %  
studium žen v technických oborech10,56 %0,56 %  
nevrtat se za tak drahé peníze v blbostech10,56 %0,56 %  
legislativní změny10,56 %0,56 %  
spolupráce sse všemi rodin. příslušníky10,56 %0,56 %  
Kdyby nebylo tolik poplatků :-)10,56 %0,56 %  

Graf

17. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10659,89 %59,89 %  
Muž7140,11 %40,11 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské9654,24 %54,24 %  
Středoškolské s maturitou6838,42 %38,42 %  
Učební obor s výučním listem73,95 %3,95 %  
Učební obor s maturitou31,69 %1,69 %  
Základní31,69 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Pokud si myslíte, že jsou při přijímacím pohovoru zvýhodňováni muži, proč k tomu podle Vašeho názoru dochází?

  • odpověď U žen se očekává vyšší absence z důvodu případné nemoci dětí:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohlaví (žena) na otázku 7. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které všeobecně zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry?

16. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

  • odpověď Možnost flexibilní pracovní doby:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohlaví (žena) na otázku 7. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které všeobecně zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry?

17. Vaše pohlaví:

  • odpověď Muž:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (více u mužů) na otázku 4. Setkali jste se někdy osobně (i z pohledu třetí strany) v pracovním životě s diskriminací?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Existuje podle Vás diskriminace na pracovním trhu v České republice?

2. Co shledáváte jako nejčastější příčinu diskriminace?

3. Které skupiny jsou podle Vás nejvíce znevýhodňovány na trhu práce?

4. Setkali jste se někdy osobně (i z pohledu třetí strany) v pracovním životě s diskriminací?

5. Myslíte si, že jsou při přijímacím pohovoru na úkor žen zvýhodňováni muži?

6. Pokud si myslíte, že jsou při přijímacím pohovoru zvýhodňováni muži, proč k tomu podle Vašeho názoru dochází?

7. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které všeobecně zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry?

8. Co podle Vašeho názoru brání ženám v možnosti kariérního růstu?

9. Kdo má podle Vás vyšší autoritu v řídící funkci?

10. Kdo podle Vašeho názoru zvládá lépe stresové situace a pracovní zátěž?

11. Úspěšná žena musí zastávat "mužský styl chování", chce-li se prosadit?

12. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s dětmi, které chtějí pracovat?

13. Jak vnímáte muže na mateřské dovolené?

14. Znáte ve Vašem okolí muže, který nastoupil na mateřskou dovolenou?

15. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

16. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

17. Vaše pohlaví:

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Existuje podle Vás diskriminace na pracovním trhu v České republice?

2. Co shledáváte jako nejčastější příčinu diskriminace?

3. Které skupiny jsou podle Vás nejvíce znevýhodňovány na trhu práce?

4. Setkali jste se někdy osobně (i z pohledu třetí strany) v pracovním životě s diskriminací?

5. Myslíte si, že jsou při přijímacím pohovoru na úkor žen zvýhodňováni muži?

6. Pokud si myslíte, že jsou při přijímacím pohovoru zvýhodňováni muži, proč k tomu podle Vašeho názoru dochází?

7. Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny, které všeobecně zpomalují či znemožňují rozvoj kariéry?

8. Co podle Vašeho názoru brání ženám v možnosti kariérního růstu?

9. Kdo má podle Vás vyšší autoritu v řídící funkci?

10. Kdo podle Vašeho názoru zvládá lépe stresové situace a pracovní zátěž?

11. Úspěšná žena musí zastávat "mužský styl chování", chce-li se prosadit?

12. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s dětmi, které chtějí pracovat?

13. Jak vnímáte muže na mateřské dovolené?

14. Znáte ve Vašem okolí muže, který nastoupil na mateřskou dovolenou?

15. Považujete skloubení profesní kariéry s osobním a rodinným životem v dnešní době za problematické?

16. Co si myslíte, že by se mělo v rámci slaďování práce a rodiny zlepšit?

17. Vaše pohlaví:

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štíchová, V.Problematika gender v českých firmách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-gender-v-ceskyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.