Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika integrace a poradenství

Problematika integrace a poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pavlovičová
Šetření:15. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto dotazníku bych ráda zjistila jaké je podvědomí široké veřejnosti o problematice integrace a poradenství.

Odpovědi respondentů

1. Co to je sociální integrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské začlenění všech lidí, kteří jsou v ohrožení sociálního vyloučení ze společnosti6685,71 %85,71 %  
slučování lidí810,39 %10,39 %  
druh vzdělávání 22,6 %2,6 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

2. Koho se týká začleňování lidí do společnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše výše uvedené5672,73 %72,73 %  
osob propuštěných po výkonu trestu, z ochranné ústavní péče1519,48 %19,48 %  
tělesně postižených lidí1215,58 %15,58 %  
národnostních menšin1215,58 %15,58 %  
cizinců1012,99 %12,99 %  
osob propuštěných po dlouhodobé léčbě (bulimie, alkoholismus, drogy…)810,39 %10,39 %  
některých starších občanů67,79 %7,79 %  
objetí trestních činů45,19 %5,19 %  

Graf

3. Co se skrývá pod pojmem hendikep?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše výše uvedené3748,05 %48,05 %  
nevýhoda2532,47 %32,47 %  
fyzické postižení2228,57 %28,57 %  
slepost79,09 %9,09 %  
dyslexie67,79 %7,79 %  
stáří33,9 %3,9 %  
nadměrný ekzém22,6 %2,6 %  

Graf

4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše výše uvedené5064,94 %64,94 %  
fyzioterapeut1924,68 %24,68 %  
logoped1418,18 %18,18 %  
sociální pracovník1418,18 %18,18 %  
psycholog1316,88 %16,88 %  
ani jeden výše uvedený33,9 %3,9 %  
pracovníci úřadu práce33,9 %3,9 %  

Graf

5. Do jaké míry se na integraci podílí sám jedinec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z velké části3545,45 %45,45 %  
zcela3545,45 %45,45 %  
jen z malé části67,79 %7,79 %  
vůbec se nepodílí 11,3 %1,3 %  

Graf

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, kam se lidé mohou obrátit a jaká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

občanské združení salinger

0

ADRA

Agentura Pondělí, agentura Rytmus, chráněné dílny

Ano - např. různá nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

ano, Agentura pondělí - Rumburk

ano, ale nevím názvy institucí, prostě jakékoliv integrační centrum

azylový dům

Bílý kruh bezpečí, Adra, Člověk v tísni

centrum socialnych sluzieb,azylovy dom.

Cntra na podporu integrace cizinců, Integrační centrum SASOV, Integrační centrum Zahrada, Meta - Romské integrační centrum a další

co se týče soc.integrace konkrétně nevím

Česká Lípa - např. Dům humanity, pro dlouhodobě nezaměstnané K centrum - léčba závislých. Denní a pobytové sociální služby, p.o. -Domov pro osoby se zdravotním postižením aj

Člověk v tísni Centrum SOS Archa Linky bezpečí apod.

Člověk v tísni, Bílý kruh bezpečí, K - centra, Naděje, Azylová zařízení

Farní charita Rumburk

internetove stranky

Kappa Help, Člověk v tísni

Logo Brno

Logopedické poradny, různá občanská sdružení,

Mediční a probační služba, K-centrum

Městské úřady, Občanská sdružení apod.

MPSV, Člověk v tísni a pod.

nadce Kaňka,

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nemohu si vzpomenout

Nevím

nevim

Nevím v jakém smyslu je tato otázka myšlena ? Zada se tito lidé mají obrátit na instituce o pomoc nebo zda se mohou obrátit v otázce sportovního vyžtití (např. postižení a pod.) nebo zda se chtějí podělit se svými živitními zkušenostmi.

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

Neznám

neznám a přesně nerozumím jaké instituce?

Nic mě nenapadá

NIE

Nízkoprahová centra, komunitní centra, domy na půl cesty aj. Na začleňování těchto lidí do společnosti se podílí též pobytové služby - domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem aj.

O¨bčanská poradny Rumburk a její odloučené pracoviště Šluknov, Kostka Krásná Lípa, Azylový dům Rumburk, agentura Pondělí, chytrá Horákyně, azyl VDF, soc.služby poskytované ve Vdf, K centrum

Občanská poradna, Agentura Pondělí

občanská sdružení

občanská sdružení, linka důvěry,

Občanské poradny

Organizace poskytující sociální služby, ÚP, poradny jakéhokoliv typu, školy

pečovatelská služba, sdružení pro nevidomé... Karko, Bárka kafé - zaměstnavatelé zdravotně znevýhodněných osob.

POPSI, Slunečnice...

POV, všemožné další nadace (Paraple, Kapka naděje atd)

psychologické poradny, pedagogické poradny, občanské poradny, aktivizační služby, NZDM, Charita, Člověk v tísni...

Psychologicko - pedagogická poradna v Rumburku Logopedie v Rumburku

různá občanská sdružení

socialka

sociální odbory různá sdružení pro integraci a pomoc znevýhodněným asociace, občanská sdružení apod.

sociální odbory

sociální úřad pro děti poradna PPP soukromá zařízení specialistů

školy, centra, střediska, instituce....

urad prace a socialnych veci a rodiny

úřad práce

úřady - sociální odbory, odbory pro právní ochranu dětí; různá centra pro postižené lidi (denní, týdenní stacionáře apod.); domovy důchodců; právní poradny; mateřská centra

úřady, poradenství

ÚSP, Domovy pro seniory, Logopedické poradny

V Liberci - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

7. Máte nějakou zkušenost s využitím těchto zařízení či institucí a jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

ano

ano

ano, jako policista jsem v azylovém domě našel pachatele tresného činu

Ano, pracuji v Domově pro matky s dětmi v tísni.

ano, sama v jednom pracuji a pomáhám klientům

ano, SPC a škola pro sluchově postižené

Ano, v jené z těchto pracuji

ano, v Liberci v Centru (nebo Klubu- nevim) pro zrakově postižené pořádají schůzky a pomáhají zrakově postiženým např. s obstaráním pomůcek, poskytují právní pomoc a také zde prodávají výrobky z chráněné dílny.

ano, ve své práci se zabývám znevýhodněnými lidmi

dodavatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením - zaměstnanec, kladné zkušenosti (stoupající zaměstnanost klientů, účast na různých společenských akcích, rekreace, návaznost na vnější zdroje)

kladnou

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne vlastní

Ne.

ne. Pracovně s ní spolupracujeme

nemám

Nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

Nemám

nemám

Nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemam

nemám

nemám

Nemám

nemám

nemám zkušenosti

NIE

nie nemam .

osobní zkušenost naštěstí nemám, ale znám spousty handicapovaných lidí, kteří tyto instituce využívají, někteří dokonce zneužívají...

Pomoc při vadě řeči mých dětí

sportoviště pro handicapované, logopedické a zdravotnické poradny a zařízení pro specifiká onemocnění a pod.

tělesně postižený žák ve třídě + jeho osobní asistentka

zatím nemám

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6077,92 %77,92 %  
muž1722,08 %22,08 %  

Graf

9. Jakého jste věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 403646,75 %46,75 %  
19 – 302836,36 %36,36 %  
41 – 501012,99 %12,99 %  
51 a více33,9 %3,9 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6685,71 %85,71 %  
vysokoškolské79,09 %9,09 %  
vyučen45,19 %5,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?

  • odpověď fyzioterapeut:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi logoped na otázku 4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?
  • odpověď logoped:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi psycholog na otázku 4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co to je sociální integrace?

2. Koho se týká začleňování lidí do společnosti ?

3. Co se skrývá pod pojmem hendikep?

4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?

5. Do jaké míry se na integraci podílí sám jedinec?

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, kam se lidé mohou obrátit a jaká?

7. Máte nějakou zkušenost s využitím těchto zařízení či institucí a jakou?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Jakého jste věku?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co to je sociální integrace?

2. Koho se týká začleňování lidí do společnosti ?

3. Co se skrývá pod pojmem hendikep?

4. Jací odborníci se podílejí na eliminaci hendikepu?

5. Do jaké míry se na integraci podílí sám jedinec?

6. Znáte nějaká zařízení či instituce, kam se lidé mohou obrátit a jaká?

7. Máte nějakou zkušenost s využitím těchto zařízení či institucí a jakou?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Jakého jste věku?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlovičová, L.Problematika integrace a poradenství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-integrace-a-por.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.