Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika kácení tropických deštných pralesů

Problematika kácení tropických deštných pralesů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Šrůtková
Šetření:02. 05. 2012 - 06. 05. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jsem studentekou České zemědělské univerzity v Praze a provádím šetření názorů veřejného mínění na problematiku kácení tropických deštných pralesů. Myslím, že je velice důležité vědět, co si lidé o současné situaci v této oblasti skutečně myslí a jaké jsou jejich názory. Šetření je anonymní a zabere Vám opravdu jen chviličku.

Děkuji za Váš čas a za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Obáváte se o budoucnost životního prostředí v souvislosti s odlesňováním tropických deštných pralesů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5857,43 %57,43 %  
spíše souhlasím2827,72 %27,72 %  
spíše nesouhlasím87,92 %7,92 %  
nesouhlasím43,96 %3,96 %  
nevím32,97 %2,97 %  

Graf

2. Myslíte si že, kácení pralesů ovlivňuje globální oteplování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3938,61 %38,61 %  
spíše souhlasím3433,66 %33,66 %  
nevím1716,83 %16,83 %  
spíše nesouhlasím65,94 %5,94 %  
nesouhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

3. Je správné kácet pralesy a zabírat půdu kvůli zemědělskému nebo průmyslovému využití oblasti? př.využití půdy místními zemědělci, výstavba továrny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4847,52 %47,52 %  
spíše nesouhlasím3635,64 %35,64 %  
nevím76,93 %6,93 %  
spíše souhlasím54,95 %4,95 %  
souhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

4. Zajímal jste se někdy o problematiku ničení pralesů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEVÍMotázka č. 5, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5655,45 %55,45 %  
NE3433,66 %33,66 %  
NEVÍM1110,89 %10,89 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste se zajímal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média (např. sledování dokumentů, příležitostné čtení článků, diskuzní pořady)5892,06 %57,43 %  
Studium (např. seminární, bakalářská práce apod.)1726,98 %16,83 %  
Aktivní účast (např. podíl na nějaké kampani, podpora některé organizace či petice, absolvování přednášky či besedy)914,29 %8,91 %  

Graf

6. Jak velká část léčiv se získává z tropických deštných pralesů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50%4241,58 %41,58 %  
30%2322,77 %22,77 %  
15%1817,82 %17,82 %  
80%1817,82 %17,82 %  

Graf

7. Jak myslíte, že je důležitě zachovávat teritorium domorodých kultur žíjících v tropických lesích? 1-není důležité, 5-velmi důležité

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56160,4 %60,4 %  
41918,81 %18,81 %  
31312,87 %12,87 %  
254,95 %4,95 %  
132,97 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.41
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Myslíte, že na mizení pralesů se podílí z velké části šedá ekonomika (korupce apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4645,54 %45,54 %  
souhlasím3231,68 %31,68 %  
nevím1716,83 %16,83 %  
spíše nesouhlasím54,95 %4,95 %  
nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

9. Jaké myslíte, že jsou nejdůležitější problémy kácení tropických deštných pralesů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

dgvsyfgydf

Ekonomika států.

eroze půdy

globální oteplování

globální oteplování, vyhynutí některých živočišných druhů

Chybí soukromé vlastnictví těchto lesů. viz např. http://www.mises.cz/clanky/kdo-vlastni-amazonsky-prales--229.aspx

Jejich nekontrolovatelnost a nepostihnutelnost korporací.

Kácení pralesů je pro Zemi, jako cigarety pro člověka. Tudíž ničení "plic" Země.

místní vlády, které jsou chudé a proto (i kdyby chtěli) nemohou moc dodržet ochranu pralesů

narušení přirozeného koloběhu uhlíku

následný nedostatek tvorby kyslíku

nelegální těžba a s ní spojené sociální problémy v dané oblasti (kriminalita...)

neobnovitelné zničení a odstranění pralesa se všemi důsledky

Nerespektování práv původních kmenů na územích pralesa.

neuvážené neuvěřitelně rychlé "dolování" dřeva

nevím jestli rozumím formulaci otázky. Ale pokud myslíte "Jaké myslíte že jsou nejproblematičtější důsledky kácení tropických pralesů" tak uvedu: ztráta rovnováhy životního prostředí, ztráta obrovského množství druhů zvířat, domorodé kultury - jsou daleko vyspělejší než civilizovaný člověk - měli bychom se od nich učit tomu, jak žít v souladu s přírodou, ne je zahánět a ničit s tím že jsou primitivní.

Ničení "plic planety"

ničení ekosystému, porušování vodního koloběhu, mizení živočišných a rostlinných druhů

ničení životního prostředí a zásobárny kyslíku

odlesňování ná úkor životního prostoru domorodců a ohrožených druhů zvířat a rostlin, degradace půdy a především politika a lobby západních mocností a jejich podíl na výdělku i jejich podíl na spotřebě (např.vzácné dřeviny), pěstování sóji v Lat. Americe

Odlesňování, úbytek biotopů pro specifická zvířata, vypalování vykácených míst, zabírání půdy domorodcům apod.

ohrožení biodiverzity, degradace půdy a vodstva, zhoršení životních podmínek pro místní obyvatele...

snižování výroby kyslíku, ničení přirozeného prostředí pro spoustu živočichů, kteří poté vyhynou..

těžba vzácného dřeva, mnoho rostlin, zvířat i původní národy jsou v ohrožení

ubytek kysliku

úbytek zeleně, ničení ohrožených rostlin a zvířat

Umirani zvirat a rostlin

Vymírání ohrožených živočišných druhů

vymírání spousty druhů zvířecích i rostlinných

výstavba nových továřen, potřeba dřeva atp.

zabírání půdy domorodcům a žijícím zvířatům, velmi nákladná případná rekultivace prostředí, ničení největšího zdroje kyslíku na Zemi

Zamyslete se jestli je otázka položena správně. Jinak si myslím, že nejdůležitějším problémem kácení tropických deštných pralesů, je kácení tropických deštných pralesů.

zánik různých a jedinečných druhů zvířat, zánik možných domorodých kmenů, tropické pralesy = plíce země, tak proč je ničit

změny klimatu v oblasti, zmenšování teritorií pro zvířata, neefektivní využití odlesněné půdy

znečišťování ovzduší, méně kyslíku...menší regulace teploty...

ztráta biodiverzity a kultury domorodců, plýtvání velmi cennými zdroji

Ztráta přirozeného prostředí, ovlivňování klimatu

ztráta zásobárny kislíku, adhezní podmínky,

10. Napadá Vás způsob jak zamezit kácení pralesů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

bohužel jsou pralesy v takových zemích, kde není efektivní kontrola a pravděpodobně se tam daří korupci. žádný způsob mě nenapadá

Dokud se celá společnost bude hnát pouze za ziskem majetku a neuvědomí si jiné hodnoty, tak se obávám, že mě nic nenapadá.

ekologické organizace by je mohly odkoupit od vlády/těžebních společností

mezinárodní kontrola, vymýcení korupce u lokálních úředníků, zvýšená daňová zátěž pro lidi stěhující se do oblastí s pralesy, zpřísnění a ztížení povolovacího procesu pro kácení, pokud nějaký existuje

Nabízení jiných pracovních příležitostí místním obyvatelům. Změna pohledu na výrobky z tropického dřeva - nebrat je jako nejlepší módu apod.

Nahradit jinymi zdroji

Násilná revoluce.

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Nebránit rozvoji geneticky modifikovaných plodin, umožnit levnou výrobu energie v jaderných zdrojích, přestat dotovat nesmysly jako je například znehodnocování paliv příměsemi biosložek

Nenapadá

nepodporovat biopaliva

nepoužíat palmolive a další kosmetické látky, které se získávají z pralesů,...

Objevit nové či použít jiné zdroje pro zatápění, potřeby pro psaní, nábytek, atd..

osvěta

politika a zákony jednotlivých zemí, kt. se bohužel neobejde bez lobbistických machinací

polityckými program

Přísnější legislativa, investiční pobídky pro ty co se podílí na kácení, větší zájem o ochranu prostředí

rodit méně dětí

Snad je že by nějaký bohatý člověk vyzbrojil armádu a všechny ty dřevorubce postřílel, aby to odradilo ostaní.

úprava zákonů, větší kontrola

Větší osvěta zemím, které kácejí. Najít jiný způsob, kde tyto země mohou sehnat peníze. Popřípadě, ano kácet, ale jen tolik ročně a vytvářet nové.

Vymezit tato území a dát jim mezinárodní status obdobně jako má Antarktida

Vysazování rychle rostoucích dřevin, jakožto alternativního zdroje paliva; rekultivace výsypek atd.

využívání jiných oblastí prostřednictvím rekultivace půdy, území, modernizace a inovativnost zemědělství

Vzdělat místní lidi, aby jim byl prales cennější-výnosnější než případná plantáž/továrna. (např jako zmiňovaný zdroj léčiv - do určité míry)

vzdělávání v této oblasti

xyvdfv

zamezit se tomu spíše nedá, už kvůli tomu, že spousta místních obyvatel mají vykácená místa změněna na pole, která jsou nezbytná pro jejich přežití, ale myslím, že již neuvyužívaná a dříve zalesněná místa, by se měla opět zalesnit. A zakázala bych těžbu dřevin z pralesů za obchodním účelem, pokud se nejedná o lékárenské využití

zbavit planetu lidstva

11. Uveďte prosím Váš věk.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202126,92 %20,79 %  
231215,38 %11,88 %  
211215,38 %11,88 %  
221012,82 %9,9 %  
1956,41 %4,95 %  
2433,85 %2,97 %  
2733,85 %2,97 %  
3722,56 %1,98 %  
2911,28 %0,99 %  
1811,28 %0,99 %  
ostatní odpovědi 17
34
26
42
50
16
99
32
810,26 %7,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.38
Minimum:19
Maximum:37
Variační rozpětí:18
Rozptyl:13.93
Směrodatná odchylka:3.73
Medián:21
Modus:20

Graf

12. Uveďte prosím vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6362,38 %62,38 %  
muž3837,62 %37,62 %  

Graf

13. Uveďte, prosím , jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské8180,2 %80,2 %  
vysokoškolské1110,89 %10,89 %  
základní bez vyučení87,92 %7,92 %  
vyučen/a bez maturity10,99 %0,99 %  

Graf

14. Uveďte, prosím, jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student, učeň8180,2 %80,2 %  
Zaměstnanec1312,87 %12,87 %  
Podnikatel32,97 %2,97 %  
King in the North10,99 %0,99 %  
rokefeler10,99 %0,99 %  
Živnostník, farmář10,99 %0,99 %  
rentiér10,99 %0,99 %  

Graf

15. Velikost obce, kde žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto nad 90 000 obyvateli3534,65 %34,65 %  
Město s 20 000 – 90 000 obyvateli2423,76 %23,76 %  
Obec 500 – 2 999 obyvateli1817,82 %17,82 %  
Město s 5 000 – 19 999 obyvateli1413,86 %13,86 %  
Obec do 499 obyvatel65,94 %5,94 %  
Město s 3 000 – 4 999 obyvateli43,96 %3,96 %  

Graf

16. Kraj Vaše trvalého bydliště:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2929,59 %28,71 %  
Královehradecký kraj1515,31 %14,85 %  
Středočeský kraj1515,31 %14,85 %  
Pardubický kraj66,12 %5,94 %  
Moravskoslezký kraj66,12 %5,94 %  
Kraj Vysočina55,1 %4,95 %  
Jihomoravský kraj55,1 %4,95 %  
Ústecký kraj44,08 %3,96 %  
Olomoucký kraj44,08 %3,96 %  
Jihočeský kraj33,06 %2,97 %  
Plzeňský kraj33,06 %2,97 %  
Karlovarský kraj22,04 %1,98 %  
Zlínský kraj11,02 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak myslíte, že je důležitě zachovávat teritorium domorodých kultur žíjících v tropických lesích? 1-není důležité, 5-velmi důležité

  • odpověď 5:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium (např. seminární, bakalářská práce apod.) na otázku 5. Jakým způsobem jste se zajímal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Obáváte se o budoucnost životního prostředí v souvislosti s odlesňováním tropických deštných pralesů?

2. Myslíte si že, kácení pralesů ovlivňuje globální oteplování?

3. Je správné kácet pralesy a zabírat půdu kvůli zemědělskému nebo průmyslovému využití oblasti? př.využití půdy místními zemědělci, výstavba továrny

4. Zajímal jste se někdy o problematiku ničení pralesů?

5. Jakým způsobem jste se zajímal/a?

6. Jak velká část léčiv se získává z tropických deštných pralesů?

7. Jak myslíte, že je důležitě zachovávat teritorium domorodých kultur žíjících v tropických lesích? 1-není důležité, 5-velmi důležité

8. Myslíte, že na mizení pralesů se podílí z velké části šedá ekonomika (korupce apod.)?

11. Uveďte prosím Váš věk.

12. Uveďte prosím vaše pohlaví.

13. Uveďte, prosím , jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Uveďte, prosím, jaké je Vaše sociální postavení?

15. Velikost obce, kde žijete:

16. Kraj Vaše trvalého bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Obáváte se o budoucnost životního prostředí v souvislosti s odlesňováním tropických deštných pralesů?

2. Myslíte si že, kácení pralesů ovlivňuje globální oteplování?

3. Je správné kácet pralesy a zabírat půdu kvůli zemědělskému nebo průmyslovému využití oblasti? př.využití půdy místními zemědělci, výstavba továrny

4. Zajímal jste se někdy o problematiku ničení pralesů?

5. Jakým způsobem jste se zajímal/a?

6. Jak velká část léčiv se získává z tropických deštných pralesů?

7. Jak myslíte, že je důležitě zachovávat teritorium domorodých kultur žíjících v tropických lesích? 1-není důležité, 5-velmi důležité

8. Myslíte, že na mizení pralesů se podílí z velké části šedá ekonomika (korupce apod.)?

11. Uveďte prosím Váš věk.

12. Uveďte prosím vaše pohlaví.

13. Uveďte, prosím , jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Uveďte, prosím, jaké je Vaše sociální postavení?

15. Velikost obce, kde žijete:

16. Kraj Vaše trvalého bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šrůtková, P.Problematika kácení tropických deštných pralesů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://problematika-kaceni-tropicky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.