Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika kázně v základní škole

Problematika kázně v základní škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Tošnerová
Šetření:07. 06. 2013 - 11. 06. 2013
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:17,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník k ročníkové práci na téma Začínající učitel - problematika kázně (je určen především pro již "zaběhlé" učitele s několikaletou praxí). Určený je hlavně učitelům základních škol.

Odpovědi respondentů

1. V JAKÉM ROCE JSTE NASTOUPIL/A DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (ŠKOLY)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2012428,57 %28,57 %  
199917,14 %7,14 %  
198417,14 %7,14 %  
199417,14 %7,14 %  
198917,14 %7,14 %  
199317,14 %7,14 %  
200917,14 %7,14 %  
198717,14 %7,14 %  
200117,14 %7,14 %  
197917,14 %7,14 %  
198517,14 %7,14 %  

Graf

2. UČÍTE NA:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvním stupni ZŠ750 %50 %  
Druhém stupni ZŠ750 %50 %  
Školní družina17,14 %7,14 %  

Graf

3. JAKÁ JSTE MĚL/A OČEKÁVÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těšil/a jsem se. Byl/a jsem plný/á ambic.857,14 %57,14 %  
Očekával/a jsem, že to bude náročná a vysilující práce.535,71 %35,71 %  
Věřil/a jsem si. Nebál/a jsem se.321,43 %21,43 %  
Moc jsem si nevěřil/a, bál/a jsem se.321,43 %21,43 %  
Moc jsem se netěšil/a.17,14 %7,14 %  
Neočekával/a jsem, že to bude nějak výrazně náročné a vysilující.17,14 %7,14 %  

Graf

4. CELKOVĚ BYSTE SVŮJ PŘÍSTUP K NOVÉMU ZAMĚSTNÁNÍ (JAKO UČITEL/KA) OZNAČIL/A JAKO:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní.964,29 %64,29 %  
Tak napůl.321,43 %21,43 %  
Spíše negativní.214,29 %14,29 %  

Graf

5. CO VÁS PŘI NÁSTUPU DO ŠKOLY NEJVÍCE NEGATIVNĚ PŘEKVAPILO - uveďte prosím maximálně 5 věcí. (např. mnoho administrativy, výše platu, nekázeň žáků, vybavení školy, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

administrativa

hlučnost žáků o přestávkách

mnoho administrativy, vysoký počet žáků ve třídě, nekázeň, politické vzdělávání, neznalost některých úkonů, na které VŠ nepřipravila

mnoho administrativy, výše platu, nekázeň žáků, vybavení školy

nekázeň

Nekázeň a nezájem žáku, nízký stupeň manuální zručnosti

nekázeň žáků, vybavení školy

nerozvíjení znalostí z VŠ, spíše profesní stagnace až zakrnění

nízký plat, postupné odhalování požadavků, záleží na vedení a spolupracovnících

Plat,ale s tím sem do toho šla a chování studentů..absolutní nezajem

výše platu

výše platu

výše platu, negativní přístup některých rodičů ke škole

Výše platu, vybavení školy

6. OČEKÁVAL/A JSTE POTÍŽE S UDRŽENÍM KÁZNĚ VE TŘÍDĚ, NEŽ JSTE ZAČAL/A UČIT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano750 %50 %  
Ne428,57 %28,57 %  
Nad tím jsem v té době nepřemýšlel/a321,43 %21,43 %  

Graf

7. OBJEVOVALY SE VE TŘÍDĚ PROJEVY NEKÁZNĚ PŘI VAŠÍ VÝUCE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen takové ty běžné projevy (vykřikování, povídání se sousedem, apod.)1285,71 %85,71 %  
Ne, absolutně jsem neměl/a s udržením kázně problémy, při mé výuce se nekázeň neobjevovala214,29 %14,29 %  

Graf

8. OBJEVUJÍ SE NYNÍ PROJEVY NĚKÁZNĚ VE TŘÍDĚ PŘI VAŠÍ VÝUCE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen takové ty běžné projevy1184,62 %78,57 %  
Ne, absolutně nemám s udržením kázně problémy, při mé výuce se nekázeň neobjevuje215,38 %14,29 %  

Graf

9. PROČ SI MYSLÍTE, ŽE TOMU TAK BYLO/JE?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

běžný dětský kolektiv

doba se změnila, děti už tolik neuznávají autority

dříve vysoký počet žáků ve třídě, nyní celková společenská situace

Jsem mladá a děti jsou v dnešní moderní době, která je příliš rychlá a díky moderním technologiím ubývá běžný kontakt mezi lidmi, více drzé a roztěkané, než jsme byli my.

Liberální výchova rodičů a současná doba a životní styl celkove

mám přirozenou autoritu

Myslím že je to touto dobou a přístupem dětí k učení a povinnostem.

nastavení limitů a mezí

protože už mi to je jedno, nejsem spokojená se svým zaměstnáním

Přehnaná aktivita konkrétních dětí, špatně vymezené "mantinely"

touha předvést se před spolužáky, vlastní sebeuspokojení

v rámci vyučovací hodiny dávám prostor i žákům na diskusi k probíranému tématu

10. JAKÉHO CHARAKTERU PROJEVY NEKÁZNĚ BYLY (NEJČASTĚJI)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vykřikování, pokřikování na spolužáky, povídání si1076,92 %71,43 %  
Odmlouvání, drzost vůči učiteli, neuposlechnutí příkazů učitele323,08 %21,43 %  
neměla jsm problém17,69 %7,14 %  
Vstávání z lavic17,69 %7,14 %  
Agresivita, slovní útoky na učitele či spolužáky, výsměch17,69 %7,14 %  
Nemám s kázní problémy17,69 %7,14 %  

Graf

11. JAKÉHO CHARAKTERU JSOU NYNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vykřikování, pokřikování na spolužáky, povídání si538,46 %35,71 %  
Odmlouvání, drzost vůči učiteli, neuposlechnutí příkazů učitele538,46 %35,71 %  
nemám problém17,69 %7,14 %  
někteří hůře přijímají kritiku ostatních a reagují na ni podrážděně17,69 %7,14 %  
lehké vykřikování - komentování situace17,69 %7,14 %  
Vstávání z lavic17,69 %7,14 %  
Nemám s kázní problémy17,69 %7,14 %  
Apatie, ignorace učitele a zadaných úkolů17,69 %7,14 %  
při vyuč. někdy povídání, impulzivní vykřikováni17,69 %7,14 %  

Graf

12. JAK JSTE VÝŠE VYZNAČENÉ PROJEVY NEJČASTĚJI ŘEŠIL/A (DŘÍVE)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okřiknutím, zvýšením hlasu, napomenutím753,85 %50 %  
Ztišením hlasu430,77 %28,57 %  
Při závažnějších a opakujících se prohřešcích, jsem si zavolal/a rodiče323,08 %21,43 %  
Čekal/a jsem v tichosti a v klidu, až se uklidní323,08 %21,43 %  
Zrušením nějakého privilegia, či účasti na nějaké pro žáky zajímavé akci215,38 %14,29 %  
Okamžitou písemkou, či ústím přezkoušením konkrétních žáků215,38 %14,29 %  
Zvláštním domácím úkolem215,38 %14,29 %  
Promlouváním „do duše“215,38 %14,29 %  
nemám problém17,69 %7,14 %  
Poznámkou, popř. důtkou, napomenutím, atd.17,69 %7,14 %  
ignorace a chladný přístup k žákům, tzv. duck face17,69 %7,14 %  
Trestem – opisování věty17,69 %7,14 %  
Konfrontací mezi čtyřma očima17,69 %7,14 %  

Graf

13. POMOHLO TO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, většinou to zabralo, žáci se pak uklidnili, ponaučili se.969,23 %64,29 %  
Ano, ale pomohlo to jen na chvíli.323,08 %21,43 %  
Ne, žáci naopak ve svých projevech ještě přitvrdili.17,69 %7,14 %  

Graf

14. PŘI PROJEVECH NEKÁZNĚ TRESTÁTE:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou konkrétní žáky, zjišťuji, kdo je na vině1076,92 %71,43 %  
Většinou všechny žáky - kolektivní vina, nemám čas rozebírat, kdo co zrovna udělal323,08 %21,43 %  

Graf

15. JAKÉ MÁTE OSVĚDČENÉ TAKTIKY A PŘI KTERÝCH PROJEVECH NEKÁZNĚ JE POUŽÍVÁTE?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- při povídání si se spolužákem žák zopakuje to, co bylo předneseno - zjištění pozornosti - otevření dveří pro větší klid - cvičení, protažení se = odreagování se

...

"Když to jde, obrať to proti nic, resp. použij tu samou taktiku" - většinou se nestačí divit a je klid.

nejlepší je ignorace a tvářit se ještě víc znuděne než student, pak je to přestane bavit

Nic zvlastniho

osobní jednání při opakovaných projevech nekázně

Při větším hluku ve třídě varuji, že pokud se neztiší, budou hned psát test.

Při vyrušování se snažím situaci vyřešit s klidnou hlavou a nebýt zlou profesorkou

učím s otevřenými dveřmi

výhružky zkoušením či psaním testu

výstraha

vysvětlení, domluva, promluvy

ztiším hlas

16. ZMĚNILA SE KVALITA KÁZNĚ OD DOBY, KDY JSTE UČIT ZAČÍNAL/A DO SOUČASNOSTI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %57,14 %  
Je to pořád stejné430,77 %28,57 %  
Ne17,69 %7,14 %  

Graf

17. JESTLI ANO, V ČEM ZMĚNA SPOČÍVÁ, VÁŠ NÁZOR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

..

Děti jsou schopny dodržovat určitá pravidla.

ne

nebrat se jako učitel příliš vážně

sebevědomí dětí

společenská situace, více rozvrácených rodin, brutalita v TV, sociální sítě

Větší volnost dětí a jiná doba, dostupné technologie (mobily v hodinách atd)

Více mě respektují.

více zkušeností pomůže snáze řešit situace

Viz dříve výchovou a dobou

žáci jsou mnohem otevřenější, nebojí se prosazovat své názory a někteří mají problém s uznáváním autority

žáci jsou rozmazlenější

18. ČÍM SI MYSLÍTE, ŽE JE TO ZPŮSOBENO, VÁŠ NÁZOR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

Asi zjistili, že se nenechám vytáčet moc dlouho.

Dobou

dobou, celkovým přehledem, více možností vzdělávání,..

Důsledným přístupem.

ne

platem, společenskou situací

rodiče o ně nemají zájem

stavem společnosti, vztahy v rodinách

viz otázka 17

Viz vyse

zkušenostmi

19. VAŠE RADA TÝKAJÍCÍ SE KÁZNĚ A AUTORITY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jasné vymezení hranic hned na začátku školního roku - nehrát si na diktátora - ukázat, že jste taky člověk, který se může mýlit

..

Být důsledný. Pestré hodiny. Vyžadovat slušné chování. Kontakt s rodinou žáka.

Nebát se a hned na začátku určit pravidla, přes která zkrátka nejede vlak...

nenechat na sobě znát, že máte strach nebo že jste nervózní, rozhodně se žáky v hodinách "nebratříčkovat"

Nenechat ze sebe dělat blbce

pevné nervy

Především být důsledn ý/á.

příkladně se chovat a být ke všem stejně spravedlivá

S klidnou hlavou to půjde rozhodně lépe, křik a zákazy nic nevyřeší

Stejně jako u zvířát - nenechat je vycítit, že se jich bojíte... Poznají to a je konec, autorita na bodu mrazu.

tvrdě začni, ubírat můžeš vždy

Volit střední cestu => nevynucovat si kázeň za každou cenu a všemi možnými prostředky a zároveň se nesnížit na jejich úroveň a nepřijmout roli 'kamaráda'. Oba způsoby jsou nevhodné.

Ze začátku vystupovat přísněji a potom polevovat.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tošnerová, A.Problematika kázně v základní škole (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://problematika-kazne-v-zakladn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.