Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika konzumerismu na příkladu Banksyho díla

Problematika konzumerismu na příkladu Banksyho díla

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Daněk
Šetření:22. 02. 2022 - 22. 03. 2022
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,
děkuji Vám, že jste si udělal/a čas a vyplníte mi tento dotazník. Výsledky budou použity do mé diplomové práce, která se zabývá problematikou konzumerismu na příkladu Banksyho díla Jesus Christ with shopping bags.

Dotazník je zcela anonymní a nezabereme více než 10 minut.

Děkuji Vám ještě jednou.

S přáním hezkého dne
Vít Daněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Odpovědi respondentů

1. Znáte dílo Jesus Christ with shopping bags od Banksyho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2553,19 %53,19 %  
ano2246,81 %46,81 %  

Graf

2. Ohodnoťte prosím obrázek na škále od 1 do 7.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Líbí se mi vs. Nelíbí se mi1-2-3-4-5-6-72.2552.701
Povrchní vs. Hluboký1-2-3-4-5-6-75.1283.26
Zajímavý vs. Nudný1-2-3-4-5-6-72.1062.691
Radostný vs. Chmurný1-2-3-4-5-6-76.0212.744
Obyčejný vs. Neobyčejný1-2-3-4-5-6-75.6812.388
Pochopitelný vs. Nepochopitelný1-2-3-4-5-6-721.66
Kýčovitý vs. Umělecký1-2-3-4-5-6-74.9794.021
Esteticky hodnotný vs. Bez estetické hodnoty1-2-3-4-5-6-72.9572.466
Prostý vs. Složitý1-2-3-4-5-6-73.9153.269
Dějově prázdný vs. Dějově plný1-2-3-4-5-6-75.5742.542
Emocionální vs. Racionální1-2-3-4-5-6-73.1283.643
Současný vs. Zastaralý1-2-3-4-5-6-71.661.118

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Jak na vás tento obrázek působí? Označili byste je za umění, reklamu, aktivistickou akci, vandalismus, legraci, provokaci nebo něco jiného? Můžete zvolit více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivismus3165,96 %65,96 %  
Umění3063,83 %63,83 %  
Provokace2042,55 %42,55 %  
Reklama612,77 %12,77 %  
Legrace48,51 %8,51 %  
Vandalismus24,26 %4,26 %  
Filozofické dílo12,13 %2,13 %  
Konzum dnešního světa 12,13 %2,13 %  
Nevkus12,13 %2,13 %  
Uvědomění 12,13 %2,13 %  
negr12,13 %2,13 %  

Graf

4. Jaká první věc na obrázku vás zaujala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tašky36,38 %6,38 %  
krev36,38 %6,38 %  
Nákupní tašky 24,26 %4,26 %  
Ježíš24,26 %4,26 %  
Dárky 24,26 %4,26 %  
dehonestace křesťanského mýtu12,13 %2,13 %  
Těžko říct, znám ho.12,13 %2,13 %  
Nákupní tašky a krev12,13 %2,13 %  
Mickey Mouse12,13 %2,13 %  
nákupní tašky na už tak trpícím Ježíši12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi .
Barvy
Utrpení postavy s plnýma rukama tašek. Líbí se mi kombinace historického prvku se současným.
Ježíš, nákupní tašky
Naprosto viditelný odraz dnešní doby
Destrukce víry
Kristus
Barva
Jasné poselství
Použité barvy
,,Dárky''
Postava
Ježíš?
Abstrakce
Nákupní taška
Ježíš a barvy
Že je to trefné
Koncept jako pojetí
Motiv
Postava zničeného člověka který celý den dře jak píča a pak jeho úsilí letí během pár chvil končí v hajzlu
Nic
nevím
Užití Ježíše v kombinaci s komercí
Pravidvost
Tradiční výjev s aktuální problematikou
Ježíšek panáček
negr
Tělo
Tasky
co mu stéká po těle - vosk?
3063,83 %63,83 % 

Graf

5. Jaké postavy či produkty vidíte na obrázku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ježíše4595,74 %95,74 %  
Nákupní tašky3778,72 %78,72 %  
Svatozář3472,34 %72,34 %  
Stuhy3165,96 %65,96 %  
Micky Mouse2859,57 %59,57 %  
Šampaňské2553,19 %53,19 %  
Vánoční "candy cane"2348,94 %48,94 %  
Kříž2042,55 %42,55 %  
Černou krev1838,3 %38,3 %  
Hřeby510,64 %10,64 %  
Kytky510,64 %10,64 %  
roztékající barvu 12,13 %2,13 %  
Tenisky12,13 %2,13 %  
Bílá krev12,13 %2,13 %  
Pracuj kupuj pracuj kupuj konzumuj zemři12,13 %2,13 %  
Bibli12,13 %2,13 %  
McDonalds12,13 %2,13 %  
george floyd12,13 %2,13 %  
Trnova koruna, latka, do ktere se hali, barvy12,13 %2,13 %  

Graf

6. Jaká může mít tato realizace význam? Na co tím chtěl podle vašeho názoru jejich autor upozornit, co se pokusil vyjádřit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim36,38 %6,38 %  
Konzumerismus24,26 %4,26 %  
Konzumerismus dnešní doby. Závislost společnosti na materiálních věcech 12,13 %2,13 %  
na to, že Kristus přináší lidem zboží!12,13 %2,13 %  
Kontrast. Ježíš jako symbol obětování se pro lidstvo,nyní vyobrazen s atributy povechnisti,bohatství,pomiljivosti. Jakoby říkal “ kvůli tomu jsem se obětoval?”12,13 %2,13 %  
že jsme všichni konzumní potvory12,13 %2,13 %  
blahobyt vykoupený krví12,13 %2,13 %  
touha společnosti po materiálních statcích na úkor utrpení12,13 %2,13 %  
.12,13 %2,13 %  
Konzumní dobu12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi Že dárky nejsou povinností
Obraz dnesniho zivotniho stylu
Dle mého názoru se autor snažil poukázat na nový význam Vánoc, který se zakládá na materiálních hodnotách a množství. Samotný Ježíš spojuje historický význam tohoto svátku s moderním utrpením každého jedince ve svátečním shonu.
Povrchnost dnešní doby.
Pokusil se vyjádřit "oběti dnešní doby"
Zvracenost dnešního bytí. Egoismus. Vítězství kvantity nad kvalitou v každé oblasti lidského bytí.
Nebezpečí konzumu
Člověk je schopen kvůli nákupu dárků finančně vykrvácet. Jak smutné..
Že konzumerismus zabíjí lidskost, ctnostné hodnoty člověka a společnosti jako takové
Zaslepenost konzumní společnosti v přebytku.
Aby se moderní svět zamyslel nad sebe samým. Máme se luxusně a chceme se mít luxusnější - tuto větu cítím z obrazu. Chybí Nám skromnost.
Lidstvo je obětí konzumování. Často materialistického a nadbytečného, které ve skutečnosti ke štěstí vůbec nepotřebuje.
Vyvolat emoce, šokovat
Obětování se konzumu
Člověk chce pořád víc a víc. Neustále doplňujeme věci, které nepotřebujeme, které nám nabízí reklamy.
Konzumní život vede do zahuby
Materialismus, slepota lidí
Podstata Vánoc by neměla být o nákupním shonu
Přehnaný konzum v obdobý Vánočních svátků způsobený reklamou zaměřenou na toto období.
Pracuj kupuj konzumuj zemři
Buď si dělal prdel z Ježíše nebo upozorňuje na dnešní zasranou dobu plnou nákupů a podobných kokotin
Obetovan za povrchnost
Globalizace, mamon, konzumentarismus
kritika vánočního konzumu, přičemž to jde do kontry s Ježíšovým životem a původním významem vánoc
Na nenasytnost dnesni doby
Nadbytek nás zabije
Dnes je pro nás nakupování modlou
Konzumní způsob trávení Vánoc a jeho odtržení od původního smyslu Vánoc.
nemohl dýchat
V područí konzumu
Konzumnost spolecnosti ve 21.st
nerozum převažující nad vírou
Autor zneužívá modlu+modlu komerce aby vidělal. Sám je povrchní kapitalista.
Ježíš Vykupitel. Odklon od víry v boha směrem k víře v konzum. Podle obsahu nákupu i to, že nejvíce pobožní jsme v období Vánoc.
3472,34 %72,34 % 

Graf

7. Jak vnímáte postavu Ježíše? Co pro vás symbolizuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic48,51 %8,51 %  
Utrpení36,38 %6,38 %  
Oběť24,26 %4,26 %  
Víru24,26 %4,26 %  
Křesťanství, víru12,13 %2,13 %  
mesiáše12,13 %2,13 %  
Ikona obeti12,13 %2,13 %  
Naději12,13 %2,13 %  
oběť za hříchy12,13 %2,13 %  
skromnost, mír12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi .
Symbol
Něco v co lidi věří a vyznávají
Je to postava vyjadřující utrpení. Propojuje historii a současnost.
Trpitele
Symbolizuje pro me víru, naději a zároveň absolutní šílenství samotného Ježíše. V dnešní době by skončil v blázinci
Varování
Vykrvácení, zoufalství
Obětování se
Náboženství
Pro mě nesimbolizuje nic, pro mé známé VÍRU.
Úcta, respekt, láska.
Mír v duši
Křesťanství
Společnost
Zvyky a tradice, duchovní hodnoty, pokora
Historická postava. Přesvědčení,utrpení.
Mucednik
dějinná a symbolická postava
Sebeobětování člověka
symbol křesťanství. Nejsem nábožensky založen, křesťanská církev mi vadí (instituce), proti náboženství nic nemám. Když se nad tím zamyslím, tak zrovna církev je banda pokrytců
Víra
Umučení
Ikonu
Dobro
stejně jako floyd se předávkoval za naše hříchy
Dogma
víru a klid
Na pohádky už nevěřím. Ježíš je pohádka jako ta O Karkulce, jen delší.
Obchodní značku křesťanské církve.
3063,83 %63,83 % 

Graf

8. Všimli jste si, že na obrázku chybí kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3370,21 %70,21 %  
ne1429,79 %29,79 %  

Graf

9. Pokud ANO co to podle vás znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím412,9 %8,51 %  
Kristus přináší lidem zboží, které je má spasit13,23 %2,13 %  
Kříž symbolizuje postava13,23 %2,13 %  
že už ani víra nepomůže13,23 %2,13 %  
chybí hranice utrpení, ty jsou nahrazeny utrpením ,,moderního způsobu", nákupního šílenství13,23 %2,13 %  
.13,23 %2,13 %  
Že není ukřižovany za dárky..asi..13,23 %2,13 %  
Autor mohl chtít poukázat, že na kříž jako náboženský symbol tato konzumní společnost zapomněla. Symbolem už můžou být nově nákupní tašky a dary. 13,23 %2,13 %  
Že se duchovní svět v této době vytratil. 13,23 %2,13 %  
nahrazen křížem konzumu13,23 %2,13 %  
ostatní odpovědi Nejedná se o Ježíše?
Że kříž je v tomto případě pomyslné břímě "zkažené" konzumní společnosti
To nevím
Nic
Autor nechává divákovi volnou interpretaci a nechce myšlenku konzumerismu tak explicitně spojovat s náboženstvím, kterého se dnešní materialismus zas tak netýká.
Nevím.
Ježíš se obetoval, aby pomohl, tohle nikomu nepomůže
Že společnosti v současné době chybí opravdovost, upřímnost, duchovní hodnoty.
V dnešní dobé už máme asi jiné kříže.
Racionalitu a respect Banksyho
Buď ho sežral kůrovec nebo čeká na nový od Nike
On je kriz
absence nepříjemných věcí nebo víry
místo na kříž je "ukřižován" ke konzumu, odpoutal se od původních hodnot křesťanství
Jsme přibití k jiným věcem
zmátlo mě to
idkl
Víra již není "ukotvena" ve společnosti, není jejím nosným pilířem.
1858,06 %38,3 % 

Graf

10. Proč je postava obtěžkána nákupními taškami? Upozorňuje tím autor na nějaký problém?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzum36,38 %6,38 %  
Konzumerismus24,26 %4,26 %  
Společnost je zaujata materiálními hodnotami12,13 %2,13 %  
na to, že lidé kupují zbytečné věci12,13 %2,13 %  
Absolutní konzum,který vládne společností 12,13 %2,13 %  
pravděpodobně kvůli přehnanému nakupování12,13 %2,13 %  
upozornění na konzumní společnost12,13 %2,13 %  
.12,13 %2,13 %  
Ano12,13 %2,13 %  
Jak už jsem psal předtím..že není potřeba darů třeba jen na Vánoce nebo dávat si drahé dary12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi Ano, problém je konzum a materialismus.
Ano, na problém toho, že upřednostňujeme věcné dary a značky před těmi osobními.
Problém dnešní přehlcené doby.
Destrukce lidství
Někdy méně je více
Ano, přílišný konzum
Co všechno jsme ochotni obětovat?
Utrácení za zbytečnosti
Luxus
Na fakt, že si lidstvo moc bere (v některých případech až nad svoje síly).
Netuším.
Celospolečenská posedlost materialismem
Ano shoping
Obžerství v mnoha smyslech. Ne jen v jídle.
Lidé kupuji více než potřebuji
Nepotřebujeme všechno, co vlastníme a co chceme mit
Ano, na problematiku dnešní doby
Že světu vládne konzumní společnost, zaměření společnosti na materiální hodnoty. Peníze vládnou světu.
Konzum zboží.
Kunzum ve společnosti
Já myslím že tohle hodně hloupá otázka.Autore ty si buď piča že to dáš jako poslední otázku a nebo si z nás děláš srandu
Materialismus
náhrada pokory konzumem
Konzumentarismus, materialismus současné doby
na zbytečné utrácení za nepotřebné věci v období (nejen) vánoc
Nenasytnost dnesni doby
Konzum dnešní doby
Na problém nakupování
Nákupní šílenství na Vánoce
nn
Konzum, povrchnost, neudrzitelnost, marnivost…
vliv nakupování před návštěvou svatostánku
Konzumní společnost, za to velikonoční králíček - teda Jéžiš nebyl obětován.
Nejvíc věřící jsme v období Vánoc. Odklon víry směrem ke konzumu.
3472,34 %72,34 % 

Graf

11. Vidíte na obrázku postavu Micky Mouse?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3268,09 %68,09 %  
ne1531,91 %31,91 %  

Graf

12. Pokud Ano co to podle Vás znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společnost preferuje více známé společnosti tzv. komerční12,94 %2,13 %  
konzum je zábava12,94 %2,13 %  
Jsou jím ovlivňováni i děti 12,94 %2,13 %  
Stejně jako ježíš,i mickey je jistá “ikona”. Banksyho zdůraznění kontrastu a absurdity.12,94 %2,13 %  
není čas na pohádky12,94 %2,13 %  
znak moderního světa, symbol12,94 %2,13 %  
odkaz na americkou kulturu 12,94 %2,13 %  
.12,94 %2,13 %  
Nic12,94 %2,13 %  
Nevšiml jsem si..12,94 %2,13 %  
ostatní odpovědi Konzum
Může jít o skrytou reklamu nebo poukázání na značku.
Nemám tušení
Hračka
Dárek pro dítě
Luxusní dárky. Možná poukazuje, na american Dreams, které se jim v dané zemi plní.
Neumím to vysvětlit.
Není tam
Reklamní produkt. Kupujeme to, co má obrovskou reklamu
Ne
Upozorňuje na marketing cílený na děti.
Symbol špatného příkladu
No buď to byl MM a nebo Rytmus.Poprosim ještě jednou o otázku
Satan
-
komerci
Komercnost
Nevím
Nákup hraček
sex s dětmi a walt disnej
Povrchnosti
Symbol mainstreamu
Komerci. Možná ty stužky, ale nezaznamenal jsem.
Některé značky jsou natolik známé, že je můžeme vidět i tam, kde nejsou.
2470,59 %51,06 % 

Graf

13. Vypráví obrázek nějaký příběh? Pokud ano, vysvětlete, o jaký příběh se jedná.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 612,77 %12,77 %  
.24,26 %4,26 %  
Dnešní společnost je zaujata materiálními hodnotami. "komerčními" hodnotami. Navíc v období svátků Vánoc, kdy by tato doba měla být o něčem jiném (o pohodě) a ne o materialismu.12,13 %2,13 %  
Kristus lidem přináší zboží a tím je chce spasit12,13 %2,13 %  
Ježíš,symbol obětování se pro lidstvo je ukřižován nákupními zaslání,které jsou plné atributů konzumu,symbolů blahobytu a snobství12,13 %2,13 %  
smutný příběh obklopování se stále novými věcmi, přehnaná spotřeba12,13 %2,13 %  
asi odkaz na příběh z Bible12,13 %2,13 %  
Nevypraví12,13 %2,13 %  
Viz. Odpověď předtím12,13 %2,13 %  
Nase cchtice maji nad nama nadvladu12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi Vše poukazuje na to, jak se význam Vánoc změnil od svátků radosti a víry ke shonu, stresu a množství materiálních věcí.
Příběh je o tom, že jsme obětmi konzumerismu a nákupů zbytečných dárků a velkých značek.
Příběh Ježíše obtěžkaného dnešní dobou.
Příběh o tom o co se snažil Ježíš a jak to dopadlo...
O Vánocích, narozeninách...jak utratit vše, aby jsme měli kupu dárků a nakonec máme dárky, ale i dluhy. Zbytečně.
Vidím to spíše jako jasné poselství, sdělení názoru, pohledu na problematiku konzumní společnosti
Kolik toho jsme ochotni obětovat i za jednoduché veci?
Nejspíš ne
Luxus
Nevyprávý, jen poukazuje na fakt.
Asi vypráví, ale já ho nechápu.
Cestou za uspokojením svých materiálních tužeb obětoval sám sebe
Přemíra nakupování
Vysvětleno v předešlé otázce.
Asi ne
Dreme do umoru pro to co nakonec nepotrebujeme
Problém dnešní doby
Příběh o tom, jak je smutné, že je společnost povrchní.
Už jsem zmínil
Utrpení mladého boháče
Materialismus
Hon lidí za majetkem, kdy obětují svůj život při honbě za ním
netuším
Pokud Sk včas neuvedomime problém zbytečného nakupování atd, tak nás to zničí
Ukazuje, co je pro nás dnes důležitější
Svátky trávíme utrácením peněz
nn
O obětech konzumu
nemyslím si
ne
Přechod lidstva od víry v nadpřirozeno směrem k ukojení vlastních potřeb.
3165,96 %65,96 % 

Graf

14. Kdo je hrdinou a kdo vypráví příběh?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím612,77 %12,77 %  
Autor36,38 %6,38 %  
Banksy24,26 %4,26 %  
.24,26 %4,26 %  
Ježíš Kristus12,13 %2,13 %  
Kristus12,13 %2,13 %  
Každý z nás? 12,13 %2,13 %  
Ježíš12,13 %2,13 %  
Mickey Mouse12,13 %2,13 %  
Nikdo12,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi Hrdinou je Ježíš. Příběh vypráví společnost.
Hrdinou je Ježíš a příběh vypráví autor díla.
Hrdinou je Ježíš a příběh vypráví obyčejný člověk.
Hrdina není nikdo a vypráví ho sám koloběh bytí
malíř vypráví příběh
Hrdinou je ten koho se to netýká. Příběh vypráví sám život.
Hrdinou bude pravděpodobně každý,kdo se bude snažit nežít příliš konzumně
Netuším
Hrdina je každý
Banksy poukazuje na luxus střední a bohaté třídy.
Hrdinou i vypravěčem je divák, který si příběh interpretuje po svém.
Ježíš, umělec
Hrdinou je každý běžný člověk toužící po konzumním způsobu života, příběh vypráví ten jež má konzumu po krk a uvědomuje si jeho stinnou stránku
Hrdinou je ten, kdo upozorňuje na problematiku smyslu toho obrazu. Příběh vypráví obyčejný člověk, který ten žije podle obrazu.
?
Strhany člověk, on sám
Ježíš, který trpí a je obětí.
Hrdinou je Ježíš (duchovní hodnoty, opravdovost), příběh vypraví doba ve které žijeme.
Konzum - život ve společnosti
Patrně autor si dělá srandu ze svého souseda
Hrdinu nevidím
Hrdina je pro mě Banksy, který upozorňuje na tento smutný příběh. Příběh vypráví společnost
Banksy je vypravěč, hrdina je ten, kdo nežije příliš konzumním životem
Ježíš, Ježíš
Adolf Hitler symbolismus 4 kali yugy vypráví příběh hrdinství a genocidy (epický fortnite win!)
Hrdina zemřel pro konzum
on sám
Ježíš jako vypravěč. Hrdinou je "stříbrný groš".
2859,57 %59,57 % 

Graf

15. Obsahuje hlavní poselství obrázku formu upozorňující na přílišné nakupování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3778,72 %78,72 %  
spíše souhlasím714,89 %14,89 %  
nevím24,26 %4,26 %  
nesouhlasím12,13 %2,13 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 39 let2348,94 %48,94 %  
19 - 29 let1531,91 %31,91 %  
40 - 49 let510,64 %10,64 %  
70 a více24,26 %4,26 %  
50 - 59 let24,26 %4,26 %  

Graf

17. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2451,06 %51,06 %  
Muž2246,81 %46,81 %  
Jiné12,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Daněk, V.Problematika konzumerismu na příkladu Banksyho díla (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://problematika-konzumerismu-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.