Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika kouření

Problematika kouření

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šmaterová
Šetření:29. 12. 2009 - 08. 01. 2010
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, zabývajícího se problematikou kouření. Tento dotazník je součástí seminární práce ze sociologie.

Odpovědi respondentů

1. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9158,33 %58,33 %  
ano3522,44 %22,44 %  
příležitostně3019,23 %19,23 %  

Graf

2. Vadí Vám kouření na veřejných místech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8957,05 %57,05 %  
ne6038,46 %38,46 %  
nevím74,49 %4,49 %  

Graf

3. Myslíte si, že je kouření zdraví a životu nebezpečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14693,59 %93,59 %  
nevím95,77 %5,77 %  
ne10,64 %0,64 %  

Graf

4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekouřím7246,15 %46,15 %  
ano4126,28 %26,28 %  
ne3925 %25 %  
nevím42,56 %2,56 %  

Graf

5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekouřím7850 %50 %  
ne7346,79 %46,79 %  
ano31,92 %1,92 %  
nevím21,28 %1,28 %  

Graf

6. Kouří někdo z Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdo nekouří7044,87 %44,87 %  
ano, jeden člen5635,9 %35,9 %  
ano, kouří většina členů rodiny3019,23 %19,23 %  

Graf

7. Kam odhazujete nedopalky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekouřím9258,97 %58,97 %  
do popelníku2717,31 %17,31 %  
na zem148,97 %8,97 %  
do koše117,05 %7,05 %  
jak kdy21,28 %1,28 %  
jak kdy, když není po ruce koš, tak na zem10,64 %0,64 %  
-10,64 %0,64 %  
podle možností, pokud je kam tak tam10,64 %0,64 %  
kouřím vodní dýmku a tabák vyhazuji do koše10,64 %0,64 %  
různě10,64 %0,64 %  
Nedopalky neodhazuji, sním je.10,64 %0,64 %  
v hospodě do popelníku jinak na zem10,64 %0,64 %  
jak kdy jak kde10,64 %0,64 %  
venku do koše, když není, tak na zem10,64 %0,64 %  
Pokud je poblíž koš, tak do koše jinak na zem.10,64 %0,64 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v médiích věnován dostatečný prostor a důraz na prevenci proti kouření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9258,97 %58,97 %  
nevím3522,44 %22,44 %  
ano2918,59 %18,59 %  

Graf

9. Myslíte si, že je kouření celosvětový problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12177,56 %77,56 %  
ne2012,82 %12,82 %  
nevím159,62 %9,62 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10969,87 %69,87 %  
muž4730,13 %30,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kouříte?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 7. Kam odhazujete nedopalky?

5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do popelníku na otázku 7. Kam odhazujete nedopalky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Kouříte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do koše na otázku 7. Kam odhazujete nedopalky?
 • odpověď nekouřím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?

7. Kam odhazujete nedopalky?

 • odpověď nekouřím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekouřím na otázku 5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Kouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kouříte?

2. Vadí Vám kouření na veřejných místech?

3. Myslíte si, že je kouření zdraví a životu nebezpečné?

4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?

5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?

6. Kouří někdo z Vaší rodiny?

7. Kam odhazujete nedopalky?

8. Myslíte si, že je v médiích věnován dostatečný prostor a důraz na prevenci proti kouření?

9. Myslíte si, že je kouření celosvětový problém?

10. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kouříte?

2. Vadí Vám kouření na veřejných místech?

3. Myslíte si, že je kouření zdraví a životu nebezpečné?

4. Vadí Vám neustálé zvyšování cen tabákových výrobků?

5. Odradí Vás od kouření štítky s varováním Ministerstva zdravotnictví,které jsou uvedené na cigaretové krabičce?

6. Kouří někdo z Vaší rodiny?

7. Kam odhazujete nedopalky?

8. Myslíte si, že je v médiích věnován dostatečný prostor a důraz na prevenci proti kouření?

9. Myslíte si, že je kouření celosvětový problém?

10. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmaterová, M.Problematika kouření (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://problematika-koureni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.