Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika nebezpečného pronásledování

Problematika nebezpečného pronásledování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Dubová
Šetření:08. 03. 2014 - 25. 03. 2014
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

v současné době studuji Pedagogickou fakultu, obor Sociální patologie a prevence. V rámci své bakalářské práce provádím výzkumné dotazníkové šetření na téma "Problematika nebezpečného pronásledování". Hlavním cílem této práce je především zjistit míru informovanosti veřejnosti o tomto jevu a následně zjistit i případné zkušenosti se stalkingem nebo-li nebezpečným pronásledováním. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní. Dotazník je určen pro respondenty starší 15 let. Předem děkuji za Váš čas věnovaný tomuto výzkumnému šetření.

S pozdravem

Marie Dubová

 

Odpovědi respondentů

1. Zkuste stručně popsat, co si pod termínem Nebezpečné pronásledování (stalking) představujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pronásledování, obtěžování, šmírování a slídění

..

časté telefonování nebo posílání SMS, přestože si to příjemce nepřeje; focení objektu svého zájmu přes jeho zákaz, "šmírování", sledování objektu zájmu, který nás odmítl

čekání na jedince na různých místech, zasahování jedinci do soukromí

Dlouhodobé nechtěné následování někoho, opakované kontaktování, ačkoliv o to ten druhý nemá zájem

Dlouhodobé sledování nějaké osoby, shromažďování informací o této osobě, zasílání dopisů, oslovování osoby, atd.

dlouhodobé sledování určité osoby

dlouhodobé sledování, které cílenou osobu obtěžuje

Dlouhodobé velice častí pronásledování, které je člověku nepříjemné.

Dlouhodobé, nepříjemné sledování spíše cizí osobou, které narušuje soukromí a bezpečnost sledované(ho).

dostávání anonymních sms několikrát denně, dopisy s výhružnou tématikou...

Je to činnost, kdy pronásledovatel má tendenci vědět o tom, kde se pohybuje ten, koho pronásleduje a má nutkavou snahu mu být neustále na blízku, bez toho, aby o to dotyčný stál.

je to chování, které obtěžuje, omezuje a ohrožuje sledovanou osobu

Je to pronásledování, které je "oběti" nepříjemné, obtěžuje ji a potencionálně či reálně ohrožuje.

jeden člověk pronásleduje druhého, je jím posedlý

jedná se o neustále kontaktování, smskování, sledování na každém kroku, stalker má přehled co dotyčná osoba dělá, kde se zdržuje, je jí pořád v patách. U oběti dochází v důsledku stalkingu k psychickým obtížím, strachu a omezování se v běžných věcech, na které bylo v životě zvyklá.

jedná se o omezování osobních práv a svobod, při kterém je narušováno soukromí pronásledované osoby.

každoděnní posílání zpráv na internetu, na mobilu, vyhrožování

Každodenní sledování, "náhodné" setkání, znalost činností, které provádím

Když mě někdo pronásleduje všude kam chodím, píše mi smsky, maily, že mě viděl a sleduje mě a ví co dělám, kde s kým jsem. pokouší se i přes můj nezáem navázat se mnou kontakt, vyhrožuje mi...

když někdo někoho neustále pronásleduje - obtěžuje, píše SMS, které doručovateli nejsou příjemné, graduje to, může to skončit špatně, ...

Kontaktování osobou, které je mi nepříjemné

nadměrné kontaktování prostřednictvím telefonu, sms zpráv, e-mailu, na socálních sítích.

Nadměrné obtěžování jedné osoby druhou osobou, zejména slovně, smskami, e-maily, zprávami na sociálních sítích, sledováním, zjišťováním a shromažďováním nadměrného množství informací o této osobě apod.

Nadměrné obtěžování někoho. Po internetu například neustálé psaní po chatu, v reálném životě pronásledování, anonymní dopisy...

nadměrné obtěžující sledování jedince kdekoliv

například psaní výhružných esemesek ale i neustálé obtěžování na ulici, provádění nejrůznějších naschválů většinou od osoby, se kterou se alespoň trochu znáte a něčím jste jí k tomuto jednání vyprovokovali.

Narušování soukromí, sledování, soustavné obtěžování

Neakceptování toho, co oběť říká. Neustálé sledování, telefonování, spamování pomocí sociálních sítí atd. Vyhrožování, slovní napadání.

Nebaví mě vyplňovat psací otázky, tak sem jen napíšu pár nesmyslných slov, aby to vypadalo, že je to k něčemu, a protože je mi blbé napsat jen tečku. Tečka.

nebezpečné obtěžování člověkem, který mě neustále pronásleduje

Nebezpečné pronásledování

Nebezpečné pronásledování je, když stalker svou oběť pronásleduje pravidelně, má zmapováno, kudy a kdy oběť chodí, kam chodí, obtěžuje ji např. sms zprávami, v nichž jsou detailní informace o tom, co oběť celý den dělala nebo informace ze soukromí o dané osobě. Stalking může vyvrcholit sebevraždou pronásledovaného nebo vraždou.

Nebezpečné pronásledování, sledování konkrétní osoby, je narušováno její soukromí.

nechtene sledovani

Nechtěné, vtíravé chování, kontrolování, fyzické a elektronické pronásledování či sledování osoby

nějaká osoba se upne k jiné a pronásleduje ji, chce ji ublížit,...

někdo furt dolejzá, píše zprávy, volá, vyhledává mě, sleduje mě, a něco chce, i když jsem jasně řek že ne a nechci ho/ji vidět. Vyvíjí psychický tlak, nebo i fyzické násilí.

někdo vás neustále pozoruje, chodí za váma, šmíruje

Nemoci se oprostit od určité osoby. Nutkání ji mít stále u sebe přes všechny překážky, i kdyby musel udělat cokoliv - uvěznit a podobně. Stalker tuto osobu neustále sleduje na každém kroku.

neprijemne sledovani bez zajmu o to byt sledovan)

nepříjemné obtěžování, pronásledování druhou osobou či osobami

nepříjemné sledování a fyzický kontakt, psaní obtěžujících dopisů, sms, sledování aktivit sledované osoby

nepříjemné sms a sledování

neúnosné otravování, volání, smsky, emaily, stovky denně, čekání před domem, před prací, v noci , ve dne....

neustálá snaha o kontakt-sms, volání, čekání na místech kudy pronásledovaná osoba často prochází

Neustálé "bombardování" smskami, hovory, e-maily, sledování na každém kroku, možná i uvěznění oběti a jiné způsoby ohrožování...

neustálé obtěžování

neustálé obtěžování

Neustále obtěžování,omezování osobní svobody, špatný pocit...

Neustálé pronásledování druhé osoby

neustálé přímé sledování osoby jiným člověkem nebo neustálé nežádoucí kontaktování člověka přes komunikační prostředky.

Neustálé sledování a terorizování osobou, která se snaží člověka zničit a nebo je jím posedlá (žárlivost..)

neustále volání, sms, výhružky, pronásledování, čekání před domem, zaměstnáním atd, může končit až smrtím oběti, jedná o skutnkovou podstatu t.č.

neutstálý telefonní kontakt, slídění, vyzvídání, a i fyzický kontakt

Nevyžádané fyzické či psychické obtěžování agresorovy oběti formou nadměrného pronásledování.

Nezdravá posedlost nějakou osobou a její dlouhodobé fyzické sledování a obtěžování různými možnostmi kontaktů (dopisy, SMS, telefon, internet, sociální sítě), popřípadě i jejich blízkých.

Nežádoucí kontaktování jakýmkoli způsobem, ničení věcí, úmyslné zanechávání stop

nežádoucí pronásledování, stres, adrenalin, strach

obsesivní zaujetí nějakým člověkem, sledování i jeho běžné činnosti, hromadné psaní zpráv, a jiných pokusů o komunikaci navzdory nezájmu

Obtěžování

Obtěžování člověka do kerého je pachatel "zamilovaný" a on o to nestójí; nebo u expartnera kerý sa nemíní smírit s rozchodem a chce si vydupat návrat a udělá pro to cokoli. Určitě by sa našlo aj něco dalšího co by spadalo do definice stalkingu, ale toto sů podlá mňa najčastější prípady

Obtěžování druhé osoby všemi dostupnými prostředky - nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí a mobilu.

Obtěžování osoby,snaha vetrit se k této osobě ačkoliv ji je to nepříjemné,

obtěžování pronásledované osoby stálým nevyžádáným a nechtěným, nepodporovaným kontaktem (telefonáty, zprávy, dopisy, pokusy o přiblížení se, zvonění u dveří apod.), sbírání informací o obtěžovaném, kontaktování jeho okolí, toto jednání vzbuzuje úzkost, strach a pocit pronásledování

obtěžování sledujícím člověkem

obtěžování sms, časté nevyžádané telefonáty, emaily, pronásledování do práce atd.

obtěžování v jakékoli formě

Obtěžování, které je větší, než které poškozený akceptuje a pachatel toho i po upozornění nenechá.

Obtěžování, posedlost nějakou osobou, psychologické týrání, které může vyvrcholit až ve fyzické napadení.

obtěžování, posílání SMS zpráv, hromadné telefonáty, pronásledování

obtěžování, sms, výhružky, sledování na cestě do práce nebo z práce, focení, telefonáty, e-maily, atd.

obtěžování, vyhrožování

obtěžování, výhružné zprávy, vyhledávání informací o oběti, nezanechání těchto aktivit po upozornění jedince, který je pronásledovaný

Omezování lidské svobody

Omezování osobní svobody pronásledováním s rizikem ublížení na zdraví pronásledované osoby.

Omezování osobní svobody, pronásledování jak fyzické, tak i prostřednictvím např. sms

Omezování osobní svobody, psychické vypětí, strach, ohrožení - ze strany narušeného jedince.

opakované a nechtěné e-maily, sms; i fyzické pronásledování osobou, se kterou se nechci vídat

opakované dlouhodobé záměrné sledování

opakované oslovování, nenáhodné potkávání se, SMS, e-maily, volání, ... po předchozím upozornění, že si to daný člověk nepřeje

Osoba pomocí nějakého média intenzivně kontaktuje jinou osobu a je na ní psychicky závislá, což se touto častou komunikací projevuje a může to vygradovat, až ve fyzické napadení. Pronásledovanou osobu tato komunikace obtěžuje, je jí nepříjemná a narušuje osobní svobodu.

Osoba pronásleduje druhou osobu, většinou z citových důvodů.

Pachatel neustále sleduje svou oběť při jakékoliv činnosti, svou oběť tím ohrožuje

patologická závislost na jiné osobě, posedlost, omezování ...

Pochopitelněc, tímto termínem, se dá představit, plno věcí, a to zejména jak je samoten název uveden, stalking, jako nebezpečné pronásledování, se rozumí věcí, jako celkové pronásledování osob a to jak jedné, nebo více, kde se pachatel dopouští tr. činu dle § 158 a, odst. 2-3, kde se nadále jedná o sledování osoby a neli o její pronásledování a fyzické i psychické napadnutí v jejím soukromí dle § 218 a-b, odst. 2-3, kde tímto se dá vyloučit zejména dostupnost při celkovém jednání v této věci a to zejména v několika souvislostech tr. činnu.

posedlost osobou, jeji sledovani

Pravidelné nenápadné sledování jedné osoby

pronásledování denně a hrozí nebezpečí

pronásledování osobně nebo telefonicky, stálé, opakované, obtěžující

pronásledování osoby na každém jejím kroku,do práce,obchodu...

Pronásledování osoby, monitoring jejich činností, odchodů z domů, návratu domů, pohybu během dne apod.

pronásledování pomocí mailu, telefonu, sms zpráv

pronásledování při cestě domů, obtěžování telefonáty, smskami, ničení věcí, vyhrožování

pronásledování, dotěrné sledování, naléhání na oběť prostřednictvím sms, telefonátů, mailů a dalších prostředků a z toho plynoucí omezování svobody

pronásledování, otěžování (fyzické i elektronické), věnování pozornosti (např. dárky), o které daná osoba nestojí

Pronásledování, sledování osoby s cílem získat přehled o tom, co dělá, s kým si píše..

pronásledování, sledování, narušení soukromí, psychické útoky, fixace na oběť, obsesivní chování, vydírání

představuji si člověka, který svým chováním narušuje běžný denní režim jiného člověka, neustále ho sleduje, v delším časovém intervalu

sledování

sledování

sledování druhé osoby proti její vůli, porušení osobní svobody a prostoru, pronásledování

sledování jiné osoby, obtěžování např. po telefonu, nošení dárků

sledování někoho, kdo o toho nestojí, nabourávání jeho soukromí, obtěžování jak psychické, tak někdy i fyzické

Sledování někým, kdo je mi nepříjemný jakoukoliv formou.

sledování osoby virtuálně i fyzicky

sledování, obtěžující sms, e-maily, telefony

sledování, zjišťování informace o mě a oslovování mě - obtěžování

smsky, emaily, sledování na každém kroku, kontaktuje rodinu sledovaného, navštěvuje sledovaného doma a nechce si připustit, že sledovaný to již nechce.

Soustavné sledování, obtěžování, kontaktování druhé osoby, aniž by si to přála.

soustavnou obtěžující činnost

Stalking je patologické chování lidí, kteří pronásledují svou obět, buď fyzicky, nebo například telefonicky či e-mailem. Takoví lidé vyhrožují a může to skončit i fyzickým napadením.

stalking pro mne znamená, že nějaká osoba mne neustále sleduje, dá se říci "ví, o všem co já činím"

strach ze člověka, který mě sleduje, zná moje denní návyky apod

šmírování

šmírování

Šmírování kde se dá, které se zvrhlo a je spojeno s posedlostí

Šmírování, narušování soukromí, neustále sledování. V podstatě to, co nám provádí současný sociální stát.

Ten kdo te sleduje je tvym stinem, je vsude kde ty a vetsinou o tom ani nevis :-/ Kdyz vis, tvrdi ze muze byt kde chce, kdyz je to na verejnem prostranstvi

trestný čin, kdy se jedna osoba příliš zajímá o druhou (chodí za ní, kontaktuje jí, sleduje jí, případně pomlouvá), kterážto o kontakt nemá zájem a dává to najevo. Přičemž stalker ve svém zájmu postupuje tak daleko, že má pronásledovaný důvodný strach.

velmi časté vyhledávání určité osoby, neustálé kontaktování jí, možnost výhružek

velmi časté, i každodenní kontaktování osoby buď telefonicky, nebo mailem, nebo osobně; nepříjemné obtěžování a navazování kontaktů, snaha o přímý kontakt

Vyhledávání blízkosti poškozeného, sledování, obtěžování po telefonu, či internetu, které je dost často. Spíše každý den a několikrát. Dále napadání, vniknutí do obydlí, či možné další protiprávní jednání, ze začátku spíše přestupkového charakteru.

vyhledávání přítomnosti, obtěžování, obtěžování i přes internet

vystavení jedince či skupiny nedobrovolnému nechtěnému a nepříjemnému kontaktu s druhou osobou

vytrvalé a opakující chování ve smyslu sledování, špehování, obtěžování sms zprávami, hromadné zprávy na internetu

Zásah do soukromí, pronásledování osoby na každém kroku. Možnost ohrožení oběti.

zjišťování a kontrolování lidí které třeba ani neznáte

že někdo bude někoho stíhat, sledovat a dlohodobě obtěžovat, vydírat nebo vyhrožovat

že někdo sleduje nějakou osobu

2. Kde jste se s termínem Nebezpečné pronásledování (stalking) poprvé setkal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi4635,11 %35,11 %  
ve škole3325,19 %25,19 %  
na internetu2922,14 %22,14 %  
jiné75,34 %5,34 %  
od blízké osoby, přítele75,34 %5,34 %  
v tisku (časopis, kniha)53,82 %3,82 %  
z odborné přednášky32,29 %2,29 %  
s tímto pojmem jsem se nikde nesetkal(a)10,76 %0,76 %  

Graf

3. Domníváte se, že jste se někdy stal(a) obětí nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne6851,91 %51,91 %  
spíše ne3728,24 %28,24 %  
určitě ano129,16 %9,16 %  
spíše ano86,11 %6,11 %  
nevím64,58 %4,58 %  

Graf

4. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) "určitě ano" či "spíše ano", popište prosím, jako formou toto nežádoucí obtěžování ve Vašem případě probíhalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem obětí stalkingu, bohužel v době, kdy to nebyl trestný čin. Tři roky bombardování SMS, 20 hovorů denně vč. nočních a ranních (2,00) hodin. Pronásledování domů, obtěžování rodiny, výhružky e-mailem po změně telefonního čísla

Byvaly pritel byl "nahodou" vsude kde jsem byla ja, pri udani na polici, tvrdil ze se tam nachazel nahodou a ze je to verejne prostranstvi - neni tedy mozne dokazat stalking. Behem te doby jsem hledala spolubydliciho do bytu. Byvaly se domluvil s nejakym jeho "kamaradickem" ktereho jsem neznala a nevedela v te dobe ze se znaji, aby se tam nastehoval. Ten dotycny se od zacatku choval docela podivne, pri sepisovani smlouvy o najmu tvrdil ze obcanku ztratil i s doklady kdyz ztratil penezenku, a ze si bude zadat o novou atd. Potrebovala jsem penize na zaplaceni hypoteky, takze jsem byla rada, ze jsem aspon nejakeho podnajemnika nasla, i kdyz pres spatny pocit z nej. Asi po 3 mesici co bydlel u me v podnajmu, ukradl moji kreditku s pinem ze skrine (tohle byla moje blbost, ze jsem kartu a dokumenty nemela v trezoru nebo na miste kde by nemel pristup) a ukradl necelych 20tis., zjistila jsem to az po par dnech pri kontrole internet bankingu, a mezitim uz najemnik stihl utect (odstehoval se s tim ze dostal skvelou nabidku a odjizdi za praci), udani na polici nikam nevedlo, protoze dotycny mi pri sepisovani podnajemni smlouvy dal nepravdive udaje a jeho obcanku jsem nikdy nevidela - udajne ji ztratil a vyrizoval si novou. Bohuzel ani podle zaznamu ze sledovaci kamery, kterou jsem mela nainstalovanou v byte, se policii nepodarilo ho indentifikovat a chytit. Provazanost s byvalym pritelem a najemnikem vyplynula az z pripadu toho, kdy se byvaly vloupal do meho bytu a vykradl me - pri cinnu vyhodil pojistky na chodbe panelaku - aby se lsti dostal dovnitr ve chvili kdy jsme otevrela dvere a sla zkontrolovat co se stalo, proc vypadl proud, (a taky vedel ze je tam kamera) tim ji vypnul aby se vyhnul identifikaci a pripad byl na polici resen jako tvrzeni proti tvrzeni. Nakonec ho sice odsoudili, ale jen k podmince. Po tomto pripade jsem si radeji nasla praci v jinem meste a odstehovala se tam.

Dotyčná osoba mě informovala o tom ,kde právě jsem a s kým, nebo že někam jdu a dotazovala se proč. Projížděl autem několikrát za den kolem mého baráku, pod záminkou, že na mě dohlíží, aby se mi něco nestalo.

Dotyčný (neznámý) mi neustále posílal SMS, kde popisoval detaily kde jsem byla, co jsem dělala, co jsem měla na sobě a podobně. Tyto SMS posílal 3 - 5 krát denně, viděl mě na různých místech. (Bylo to před rokem 2010)

Jeden čas mi na telefon chodily smsky a měla jsem hovory z neznámého čísla, které jsem ale nezvedala, po tom, co jsem z toho čísla měla poslané smsky. Všechny smsky zněly v tom smyslu, že dotyčný ví, kde bydlím a co každý den dělám a že ví, i kam chodím ke gynekologovi a že ode mně chce fotky, na kterých budu nahá... Asi po týdnu bombardování a strachu vycházet ven na procházku se psem, jsem to předala policii, kde dělá můj děda. Jinak bych to možná ani na policii neohlásila...

Neustále jsem venku sledována kamerovým systémem, moje komunikace je sledována, archivována a vyhodnocována, je mi bráněno svobodně nakládat se svým majetkem,...

neustálé kontaktování (včetně kontaktování mých přátel a zjišťování co kde dělám) a sledování mé činnosti na sociální síti a nevhodné komentáře ke všem činnostem zde

neustálé prozvánění telefonu, výhrůžky v sms zprávách a e-mailu

nežádoucí telefonáty v ranních hodinách

obtěžování přes sms, zjišťování mých osobních údajů, pronásledování, ...

Obtěžování přez sms a telefonáty.

Pachatel (muž) po odmítnutí vztahu s ním mě neustále upřeně sledoval např. na vesnické zábavě hloupě se u toho uchechtával a jednou mě pronásledoval v autě, když jsem šla pěšky domů, ale naštěstí nebyl tak nebezpečný, jak se zdálo a když jsem mu výslovně řekla, ať mě nechá na pokoji, tak naštěstí odjel, ale bylo to moc nepříjemné a bála jsem se, aby mi něco neudělal...

pronásledování po telefonu...stovky smsek denně, volání, prozvánění z různých čísel, žadonění, vyhrožování...

psaní sms, volání, čekání před domem

sms zprávy, telefonování

stálé telefonování, zasílání dopisů a vzkazů, zvonění na domovní zvonek během dne i noci, kontaktování mých blízkých osob (a vyprávění smyšlených historek a pomluv) v případě mého nereagování

telefonické obtěžování (sms, volání)

telefonicky od bývalé spolužačky, která je v současné době psychicky velmi labilní a její projevy jsou velmi obtěžující třeba celou noc mi pronásleduje telefony, mé číslo dává i svým přátelům

5. Představte si, že byste se stal(a) obětí nebezpečného pronásledování. Než byste tento problém začal(a) řešit s odborníky, komu byste se nejprve svěřil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodině4534,35 %34,35 %  
blízkým přátelům4332,82 %32,82 %  
příteli/přítelkyni2720,61 %20,61 %  
manželovi/manželce1410,69 %10,69 %  
jiné21,53 %1,53 %  

Graf

6. V souvislosti s nebezpečným pronásledováním se hovoří také o kyberstalkingu, což je pronásledování a obtěžování jedince známou či neznámou osobou v kybernetickém prostoru, tedy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu (např. zasílání obtěžujících e-mailových/chatových zpráv, prozvánění či posílání hromadných SMS zpráv s obtěžujícím obsahem…). Máte zkušenosti s takovým jednáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne6549,62 %49,62 %  
spíše ne2922,14 %22,14 %  
spíše ano2015,27 %15,27 %  
určitě ano1410,69 %10,69 %  
nevím32,29 %2,29 %  

Graf

7. Obětí nebezpečného pronásledování bývá podle Vás nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11386,26 %86,26 %  
nevím118,4 %8,4 %  
muž75,34 %5,34 %  

Graf

8. Stalking jako nebezpečné pronásledování je od 1. 1. 2010 v České republice trestným činem. Trestní sazba činí 1 rok, pachateli může být uložen i zákaz činnosti. Na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán odnětím svobody, jestliže tento trestný čin spáchá vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo s nejméně dvěma osobami. Jaký je Váš názor na uvedenou trestní sazbu nebezpečného pronásledování v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není dostačující7355,73 %55,73 %  
je dostačující4131,3 %31,3 %  
nevím1712,98 %12,98 %  

Graf

9. Může být nebezpečné pronásledování projevem duševního onemocnění pronásledovatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6549,62 %49,62 %  
spíše ano5945,04 %45,04 %  
spíše ne43,05 %3,05 %  
nevím21,53 %1,53 %  
určitě ne10,76 %0,76 %  

Graf

10. Z hlediska pohlaví se domnívám, že pachatelem nebezpečného pronásledování je nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž10781,68 %81,68 %  
nevím1914,5 %14,5 %  
žena53,82 %3,82 %  

Graf

11. Která z uvedených profesí je podle Vás z hlediska stalkingu (nebezpečného pronásledování) nejohroženější, respektive, kdo se může nejpravděpodobněji stát v rámci své profese obětí stalkingu? Můžete označit více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní sestra7154,2 %54,2 %  
psychoterapeut6851,91 %51,91 %  
jiné4836,64 %36,64 %  
advokát2821,37 %21,37 %  
bankovní úředník2116,03 %16,03 %  
stavbyvedoucí43,05 %3,05 %  

Graf

12. Znáte nějakou známou osobnost, o které víte, že se stala obětí stalkingu? Pokud ano, uveďte prosím její jméno:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Iveta Bartošová924,32 %6,87 %  
neznám616,22 %4,58 %  
Karel Gott38,11 %2,29 %  
ne38,11 %2,29 %  
Dara Rolins25,41 %1,53 %  
Bartošová25,41 %1,53 %  
Madonna25,41 %1,53 %  
Gott12,7 %0,76 %  
Iveta Bartošová (resp. domnívám se to za předpokladu, že lze věřit médiím a byla schopná o tom "reálně" uvažovat)12,7 %0,76 %  
Karel Gott, Dara Rollins12,7 %0,76 %  
ostatní odpovědi Jindřiška
Bartošová Iveta
Verešová, Vondráčková
Ano - inkognito
Iveta Bartošová:-)
Ivetka Bartošová
Hana Zagorová, Iveta Bartošová
718,92 %5,34 % 

Graf

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10580,15 %80,15 %  
muž2619,85 %19,85 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let7053,44 %53,44 %  
25-34 let3224,43 %24,43 %  
nad 35 let2922,14 %22,14 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7859,54 %59,54 %  
vysokoškolské4232,06 %32,06 %  
vyšší odborné96,87 %6,87 %  
středoškolské bez maturity10,76 %0,76 %  
základní10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Kde jste se s termínem Nebezpečné pronásledování (stalking) poprvé setkal(a)?

3. Domníváte se, že jste se někdy stal(a) obětí nebezpečného pronásledování?

5. Představte si, že byste se stal(a) obětí nebezpečného pronásledování. Než byste tento problém začal(a) řešit s odborníky, komu byste se nejprve svěřil(a)?

6. V souvislosti s nebezpečným pronásledováním se hovoří také o kyberstalkingu, což je pronásledování a obtěžování jedince známou či neznámou osobou v kybernetickém prostoru, tedy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu (např. zasílání obtěžujících e-mailových/chatových zpráv, prozvánění či posílání hromadných SMS zpráv s obtěžujícím obsahem…). Máte zkušenosti s takovým jednáním?

7. Obětí nebezpečného pronásledování bývá podle Vás nejčastěji:

8. Stalking jako nebezpečné pronásledování je od 1. 1. 2010 v České republice trestným činem. Trestní sazba činí 1 rok, pachateli může být uložen i zákaz činnosti. Na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán odnětím svobody, jestliže tento trestný čin spáchá vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo s nejméně dvěma osobami. Jaký je Váš názor na uvedenou trestní sazbu nebezpečného pronásledování v ČR?

9. Může být nebezpečné pronásledování projevem duševního onemocnění pronásledovatele?

10. Z hlediska pohlaví se domnívám, že pachatelem nebezpečného pronásledování je nejčastěji:

11. Která z uvedených profesí je podle Vás z hlediska stalkingu (nebezpečného pronásledování) nejohroženější, respektive, kdo se může nejpravděpodobněji stát v rámci své profese obětí stalkingu? Můžete označit více možností:

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Kde jste se s termínem Nebezpečné pronásledování (stalking) poprvé setkal(a)?

3. Domníváte se, že jste se někdy stal(a) obětí nebezpečného pronásledování?

5. Představte si, že byste se stal(a) obětí nebezpečného pronásledování. Než byste tento problém začal(a) řešit s odborníky, komu byste se nejprve svěřil(a)?

6. V souvislosti s nebezpečným pronásledováním se hovoří také o kyberstalkingu, což je pronásledování a obtěžování jedince známou či neznámou osobou v kybernetickém prostoru, tedy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu (např. zasílání obtěžujících e-mailových/chatových zpráv, prozvánění či posílání hromadných SMS zpráv s obtěžujícím obsahem…). Máte zkušenosti s takovým jednáním?

7. Obětí nebezpečného pronásledování bývá podle Vás nejčastěji:

8. Stalking jako nebezpečné pronásledování je od 1. 1. 2010 v České republice trestným činem. Trestní sazba činí 1 rok, pachateli může být uložen i zákaz činnosti. Na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán odnětím svobody, jestliže tento trestný čin spáchá vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo s nejméně dvěma osobami. Jaký je Váš názor na uvedenou trestní sazbu nebezpečného pronásledování v ČR?

9. Může být nebezpečné pronásledování projevem duševního onemocnění pronásledovatele?

10. Z hlediska pohlaví se domnívám, že pachatelem nebezpečného pronásledování je nejčastěji:

11. Která z uvedených profesí je podle Vás z hlediska stalkingu (nebezpečného pronásledování) nejohroženější, respektive, kdo se může nejpravděpodobněji stát v rámci své profese obětí stalkingu? Můžete označit více možností:

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dubová, M.Problematika nebezpečného pronásledování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://problematika-nebezpecneho-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.