Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika neúspěchu dětí v 1. třídě

Problematika neúspěchu dětí v 1. třídě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Králíková
Šetření:13. 04. 2011 - 28. 04. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):18 / 10.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, do rukou se Vám dostává dotazník, který slouží k vyhodnocení dat k výzkumu mé bakalářské práce na téma Problematika neúspěchu dětí v 1. třídě. Dotazník je určen učitelkám na 1. stupni ZŠ. Dotazník je anonymní.
Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Co podle Vás znamená pojem neúspěch?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Udělat něco pod mojí úroveň, na kterou jsem zvyklá, kterou mám stanovenou jako standardní, obvyklou, středně těžkou."

5ky, propadání

Když dítě v první třídě v pololetí nedostane jedničku.

něco se nám nepodaří

něco zkazit, v něčem nebýt dobrý

neco, co jde proti nasim predstavam jak by to melo jit

nedařeni

nedaření se

nedosažení toho, co ode mě všichni včetně mě očekávali

nedosažení vysněného cíle

nedostatek uznani okoli

Nezvládnutí daného úkolu.

opak úspěchu

Selhání

situace, kdy má člověk pocit, že všechno udělal špatně

2. Uveďte, které příčiny neúspěchu u dětí jsou nejčastější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek motivace a negativní postoj ke škole533,33 %33,33 %  
Specifické poruchy učení a chování533,33 %33,33 %  
Sociální zanedbanost320 %20 %  
Vývojově podmíněné změny16,67 %6,67 %  
nejčastěji součet několika faktorů16,67 %6,67 %  

Graf

3. Co podle Vás konkrétně znamená neúspěšné dítě v rámci 1. třídy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je rozdíl,pokud je neúspěšné v rámci svých možností nebo vinou špatného přístupu k práci.

má ze školy strach, protože se mu nedaří držet krok s ostatními, i když se snaží

nemůže si zvyknout na nové prostředí a na to, že musí dělat i něco jiného, než si jenom hrát

nenaučí se psát, číst...

Nepřizpůsobivé kolektivu.

nezačlení se do čtení, počítání

nezapadnutí do kolektivu, nestíhání látky, nechuť ke škole

nezvládá látku 1. třídy

nic

nic mu nejde

opožděné dítě

outsider

propadnuti

už jsem to řekl

Zanedbaná péče rodičů

4. Vyskytuje se ve Vaší třídě neúspěšné dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %53,33 %  
ne746,67 %46,67 %  

Graf

5. Jak se neúspěch u dítěte ve Vaší třídě nejčastěji projevuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatky poznávacích procesů (potíže ve čtení, psaní, atd.)650 %40 %  
nesoustředěnost, nezájem o práci433,33 %26,67 %  
snížená emoční stabilita18,33 %6,67 %  
nic18,33 %6,67 %  

Graf

6. Věnujete více pozornosti neúspěšným dětem? Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano - podpora, povzbuzení, dát možnost vyniknout v oblastech, kde vyniknout mohou

Konzultace s rodiči, individuální učení, přizpůsobení pracovní činnosti

ne

ne

snazim se s nimi navazat uzsi kontakt

Snažit se jim nějakým způsobem pomoci, více sejim věnovat

V rámci možností ano.Nemohu ale zanedbat ani ostatních 22 dětí.Pracuji podle IVP daného dítěte.

7. Využíváte u neúspěšných dětí speciální metody? Pokud ano, uveďte jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

memotechnické pomůcky, procvičování jemné motoriky

ne

neužívám

nevyužívám

pochopeni

vyjímečně

Výukové programy na PC,názoru,tabulek,individuální kontakt ,práce hmatem-tvrdé a měkké souhlásky....

8. Mají speciální metody, které využíváte u neúspěšných dětí, účinek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas545,45 %33,33 %  
téměř vždy436,36 %26,67 %  
nikdy218,18 %13,33 %  

Graf

9. Spolupracujete s rodiči neúspěšných dětí? Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Častými konzultacemi, speciálními úkoly, doporučeními a radami.

ne

ne

osobni kontakt, domluva, snaha problem vyresit ci castecne utisit

Rodiče byli seznmeni s IVP,měli možnost jej doplnit,případně něco odstranit,jednou za dva týdny jsme v osobním nebo telefonickém kontaktu,podle potřeby i dříve.

stejně jako s ostatními rodiči, kteří projevují zájem o školu a školní výsledky svých ratolestí

větší komunikace

10. Vychází Vám rodiče vstříc a starají se o neúspěch svého dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas571,43 %33,33 %  
vždy114,29 %6,67 %  
téměř vždy114,29 %6,67 %  

Graf

11. Spolupracujete s psychologem, pedagogicko-psychologickou poradnou či jinými odborníky, např. logoped, speciální pedagog? Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dítě doporučím do PPP a sleduji její výstupy a porovnávám se svými poznatky, beru zřetel na jejich doporučení

ne

ne

Žák navštěvuje logopedku,já jsem v kontaktu s pedagogicko-psycholog.poradnou,paní psycholožka chodí do třídy do vyučování a sleduje žáka při práci.

12. Za jakou dobu se nejčastěji problém neúspěšného dítěte vyřeší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyři až šest měsíců228,57 %13,33 %  
nic228,57 %13,33 %  
dva až tři měsíce114,29 %6,67 %  
deset a více měsíců114,29 %6,67 %  
sedm až deset měsíců114,29 %6,67 %  

Graf

13. Při řešení neúspěchu dětí se spoléháte na sebe samu:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3555,56 %33,33 %  
2222,22 %13,33 %  
1222,22 %13,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Při řešení neúspěchu dětí se spoléháte na spolupráci s rodiči:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %26,67 %  
1225 %13,33 %  
5112,5 %6,67 %  
2112,5 %6,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.7
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Při řešení neúspěchu dětí se spoléháte na spolupráci so odborníky:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %26,67 %  
4337,5 %20 %  
1112,5 %6,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Bylo některé neúspěšné dítě přeřazeno do speciální školy? Pokud ano, uveďte v jakém případě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, mentální zaostalost

Ano,dvě děti do dyslektické třídy.

ne

ne

ne

ne

17. Myslíte si, že pozice asistenta pedagoga má nějaký význam? Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano, prospech pro dite - pocit bezpeci

Nemohu posoudit,asistenta jsem ve třídě nikdy neměla.

nevim

význam má, pro dítě i pro mou práci

18. Byla byste ráda za pomoc v podobě asistenta pedagoga pro neúspěšné děti ve Vaší třídě?Pokud ano, v jakém případě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, kdykoliv

ano, nevim

ne

Ne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králíková, A.Problematika neúspěchu dětí v 1. třídě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-neuspechu-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.