Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika ochrany koní

Problematika ochrany koní

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Suchánková
Šetření:01. 04. 2009 - 13. 04. 2009
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník poslouží pouze pro účely praktické části mé bakalářské práce (Ochrana zvířat v čs. pr. řádu zaměřená na koně). Dotazník se zaměřuje na průzkum názorů chovatelů, majitelů a trenérů koní. Konkrétně se věnuje problematice ochrany koní, jejich týrání zhlediska současné legislativy.

Odpovědi respondentů

1. S obsahem kterých dokumentů se seznámeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon na ochranu zvířat proti týrání1885,71 %85,71 %  
Řád plemenné knihy některého plemene1152,38 %52,38 %  
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení838,1 %38,1 %  

Graf

2. Co považujete za problém v současné právní úpravě týkající se chovu a ochrany koní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.co má dělat člověk co není seznámen s ničím z otázky 1?

Co se týká týrání koní, zbytečně dlouhé čekání na nic a ve finále kůň zůstane tam kde je...

každý zákon má nějaké nedostatky. Kdyby vše bylo vychytané, tak by se v rádoby útulcích nemohlo dít to co se děje, transporty koní nemluvě. Mám na mysli nepostižitelné konkrétní případy.

Kůň je hospodářské zvíře a jako takovému mu je poskytována ve srovnání s kočkou či psem nesrovnatelně nižší ochrana. Právní vymahatelnolnost zákona na ochranu zvýřat je mizivá.

Malé tresty za týrání zvířat obecně. Malé postihy za černou plemenitbu, neočkování, neplatné údaje v "papírech" koní.

na někoho zákon platí- většinou šlapou a buzerují slušné chovatele, na někoho ne- např. hromadný chov klisen s nelicent. hřebcem, násl. hřebení 20ti leté klisny, která nikdy neměla hříbě, chov a prodej koní bez dokladů, očkování, odčervení atd...

nedostatečná ochrana,nevymahatelnost zákona,případy mizí do ztrcena nedořešené,přepravy koní po zemíchEU na jatka-hrůza!

nedostatečné sankce za porušování

Nedostatek v zákonech definované odpovědnosti, neexistence podpory státu obcím na zřízení obecních zařízení pro odložené koně (jako útulky pro kočky a psy), v právním slova slovy smyslu je to stále věc..

není k dispozici volně prodejný a účinný jed na koně

není trestní odpovědnost ve smyslu odnětí svobody

odtržená od reality, nereflektuje skutečné týrání a zaměřuje se směrem k omezení občanských práv na úkor zvířat aniž by to kompenzovala reálnou účiností zákona a to ještě v principu jenom na papíře. Výsledkem je, že jsou právní úpravou týráni lidé, kteří jsou ochotni si ji alespon přečíst a dodržovat jí...

Právní norma nepostihuje dostatečně týrání a jiné nevhodné chování lidí k zvířatům. Měla by se upravit, v případě pochybení a zjištění nevhodného zacházení, či týrání zvířat, by měl být zabaven majiteli a dát k adopci.... Viz Veterinární police (Los Angels, Houston, apod.)( Animal planet, kanál). Kdyby zákon platil tak by to pomohlo třeba pejskovi ze včerejší reportáže, kdy ho majitel zbyl trubkou a l.zad. nožička mu vysela pouze na kůži. Byl majiteli zabaven, tak člověk čekal, že půjde třeba do adopce a místo toho si jeho majitel pro něj po operaci přišel.... Prý má na to právo ..... Ani nechtěl odpovídat na komentář co mu pejsek udělal.... Dělám v politické sféře a snaším se obracet na MZ o vložku do zákona, o zabavení zvířete při nevhodných podmínkách/ zacházení a dala bych k adopci... Za velkou louží to funguje dobře, tak proč tady ne ?? S těma kolotočářema je to tak o tom novelizovat právní normu pro zvířata tatko užívaná, ale bojím se, že by šlo pouze donutit předělat velikost toho kolotoče... Museli by dodržovat třeba určitou velikostní normu...... Ale i tam je to hrozný, v životě už do cirkusu nepůjdu !!! Přetáhla bych ho těž tou žel. trubkou v tu chvíli, aby věděl ..... :(

Problém, dle mého, je že zvíře je bráno jako věc..

Problemu je asi vic

Přístup úřadú, řazení koně mezi hosp.zvíře, zákon celý

Špatná vymahatelnost, kontroly pouze "papírově" - víc se kontrolují průkazy, než stav koní.

Týrání

V právní úpravě nevidím žádný zásadní problém, spíše v dodržování a vymáhání pravidel, které v současné době máme.

V ZÁKONECH NENÍ NIC O TÝRÁNÍ KONÍ BOXOVÁNÍM-stání-štonty, boxy by měly být zakázané a povinné držení koní ve stádech na pastvině Nedostatečné tresty-postihy tyranů zvířat Nízká aktivita ochránců zvířat Nedostačující zákony

že je zvíře brané pouze jako věc!

3. 3. Má podle Vás současná legislativa nějaké nedostatky, mezery v oblasti ochrany zvířat proti týrání, přepravy nebo označování koní?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano314,29 %14,29 %  
Ne29,52 %9,52 %  
nemožnost bezplatného odvozu mršiny14,76 %4,76 %  
není jasně co dál s týranými zvířaty14,76 %4,76 %  
Velké,není nikdo kdo by opravdu měl náležita dohlí14,76 %4,76 %  
malé tresty14,76 %4,76 %  
ano,viz.výše!14,76 %4,76 %  
ano, nedostatek konkrétní odpovědnost KVS, žádné 14,76 %4,76 %  
Velké14,76 %4,76 %  
Zbytečně se pálí.14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi je jich mnooho-znění zákona,pravomoc OVS...
Spíše strach okolí upozozornit na týrání zvířete
-má ohledně týrání
leg. v této podobě je k ničemu
pálení například
.
Rozhodně ano... Evidence!
viz 2
838,1 %38,1 % 

Graf

4. 4. Myslíte si, že by měli mít chovatelé koní obecné povědomí o některých podmínkách (např. povolená délka přepravy), které předepisuje vyhláška o ochraně zvířat při přepravě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano942,86 %42,86 %  
ne, koně jsou nejblbější zvířata na světě14,76 %4,76 %  
samozřejmě14,76 %4,76 %  
Obecné podvědomí rozhodně ano. 14,76 %4,76 %  
Většina nezná daleko základnější věci, nebo je ign14,76 %4,76 %  
ano určitě!14,76 %4,76 %  
Špatná otázka. Měli by mít povědomosti. Nemají, a 14,76 %4,76 %  
Hlavně přepravci (a ti mají).14,76 %4,76 %  
ano, měli by toho znát mnohem více14,76 %4,76 %  
samozdřejmě je to jejich povinost, neznalost neomv14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi .
Rozhodně, ale také by se to tedy mělo kontrolovat
určitě
314,29 %14,29 % 

Graf

5. Setkali jste se ve svém okolí s týráním? Pokud ano, konkrétně zaškrtněte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhovující ustájení1361,9 %61,9 %  
nedostatek pohybu1361,9 %61,9 %  
fyzické ubližování1047,62 %47,62 %  
omezení přísunu vody a krmiva1047,62 %47,62 %  

Graf

6. 7. Co by mohlo vést k zamezení (snížení množství případů) týrání koní?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelné a důsledné kontroly KVS1466,67 %66,67 %  
vyšší tresty1361,9 %61,9 %  
vzdělávání veřejnosti1047,62 %47,62 %  
srozumitelnější výklad zákonů a vyhlášek942,86 %42,86 %  
dohled nad koňmi na veřejných vystoupeních628,57 %28,57 %  
udělení licence majitelům 2 a více koní523,81 %23,81 %  

Graf

7. 9. Jsou podle Vás tresty za týrání dostatečné? (V současnosti hrozí nejvyšší pokuta 500 000 Kč.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1361,9 %61,9 %  
ano838,1 %38,1 %  

Graf

8. 10. Vlastnictví koně bez omezení – Bylo by efektivní, kdyby byla udělována licence pro držení koní (po prokázání znalostí o chovu koní, příp. kontrole podmínek ustájení)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano523,81 %23,81 %  
ne419,05 %19,05 %  
tyhle píčoviny si strč do prdele ty koňomrde!!!14,76 %4,76 %  
pokud by KVS dělala svou práci není potřeba licenc14,76 %4,76 %  
spíš zákazy držení koní a jejich důkladné kontroly14,76 %4,76 %  
ano,podle zaměření úměrně14,76 %4,76 %  
To by měli zavést hned! Dnes má koně i laik.14,76 %4,76 %  
NE!!14,76 %4,76 %  
Ano, ale velké komplikace při kontrolách..... 14,76 %4,76 %  
Ne licencím atd., neomezovat.14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi Dle mého by stačily zavést namátkové kontroly
jedině i pro majitele jednoho koně tzv dvorkového
sorry chci jen ten banner a nešlo to přeskočit :-(
Ano, souhlasím, rozhodně
419,05 %19,05 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Suchánková, L.Problematika ochrany koní (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://problematika-ochrany-koni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.