Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika pádů u geriatrických klientů

Problematika pádů u geriatrických klientů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Habartová
Šetření:28. 01. 2015 - 18. 02. 2015
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník na téma Pády u geriatrických klientů zkoumá problematiku pádů z pohledu zdravotnických profesionálů z řad všeobecných sester a zdravotnických asistentů, kterým je určen. Jeho cílem je zjistit, zda jsou sestry na svých pracovištích aktivní v problematice prevence pádů a jak přistupují k hlášení pádu pacienta jako mimořádné události.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské6490,14 %90,14 %  
mužské79,86 %9,86 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 49 let3447,89 %47,89 %  
18 - 29 let2332,39 %32,39 %  
50 – 59 let1115,49 %15,49 %  
60 a více let34,23 %4,23 %  

Graf

3. Zvolte z nabídky Vaše pracovní zařazení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všeobecná sestra5678,87 %78,87 %  
zdravotnický asistent811,27 %11,27 %  
rehabilitační ošetřovatelka79,86 %9,86 %  

Graf

4. Jaká je délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 21 let1825,35 %25,35 %  
6 – 10 let1419,72 %19,72 %  
16 – 20 let1115,49 %15,49 %  
méně než 2 roky1014,08 %14,08 %  
11 – 15 let912,68 %12,68 %  
3 – 5 let912,68 %12,68 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání – titul Bc.2839,44 %39,44 %  
střední vzdělání s maturitou2028,17 %28,17 %  
diplomový specialista912,68 %12,68 %  
vysokoškolské vzdělání – titul Mgr.79,86 %9,86 %  
pomaturitní specializační studium79,86 %9,86 %  

Graf

6. Vyberte oddělení, na kterém pracujete (nebo příbuzný obor):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interní oddělení2839,44 %39,44 %  
lůžka následné péče2230,99 %30,99 %  
chirurgické oddělení2129,58 %29,58 %  

Graf

7. Je zjištění rizika pádu součástí ošetřovatelské dokumentace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6287,32 %87,32 %  
ne57,04 %7,04 %  
nevím45,63 %5,63 %  

Graf

8. Provádíte odhad rizika pádu u všech pacientů ihned po přijetí na Vaše oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5476,06 %76,06 %  
spíše ano811,27 %11,27 %  
ne34,23 %4,23 %  
spíše ne34,23 %4,23 %  
nevím34,23 %4,23 %  

Graf

9. Vedete v ošetřovatelské dokumentaci odpovídající ošetřovatelskou diagnózu „Riziko pádu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5678,87 %78,87 %  
ne912,68 %12,68 %  
nevím68,45 %8,45 %  

Graf

10. Jsou u rizikových pacientů okamžitě zahájeny intervence směřující ke snížení rizika pádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6895,77 %95,77 %  
ne34,23 %4,23 %  

Graf

11. Jaké intervence směřující ke snížení rizika pádu provádíte? Můžete zvolit více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poučení pacienta, seznámení pacienta s novým prostředím5580,88 %77,46 %  
úprava prostředí, odstranění překážek v okolí pacienta5479,41 %76,06 %  
stanovení ošetřovatelské diagnózy „Riziko pádu“5276,47 %73,24 %  
kontrola aretace lůžka, nočního stolku, signalizační zařízení v dosahu pacienta5276,47 %73,24 %  
označení rizikového pacienta4566,18 %63,38 %  
umístění pacienta v blízkosti sesterny2841,18 %39,44 %  
noční osvětlení pokoje2841,18 %39,44 %  
pravidelné kontroly pacienta11,47 %1,41 %  
Na noc postranice11,47 %1,41 %  
umístění pacienta s druhým, který je schopen upozornit11,47 %1,41 %  
protiskluzová podložka,protiskluzové ponožky,elekrická nízká polohovací postel11,47 %1,41 %  
physikální therapie,úprava medikace11,47 %1,41 %  
postranice na lůžku11,47 %1,41 %  
pomůcky-postranice11,47 %1,41 %  
postranice na noc, protiskluzová podložka11,47 %1,41 %  
postranice11,47 %1,41 %  
postranice na noc, potvrz. oš. lékařem, se souhlasem pac.11,47 %1,41 %  
doprovod při pohybu mimo lůžko11,47 %1,41 %  

Graf

12. Jaký způsob identifikace rizikového pacienta používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
identifikační náramek3954,93 %54,93 %  
označení dokumentace2636,62 %36,62 %  
označení lůžka1622,54 %22,54 %  
ústní předávka ráno, nebo večer11,41 %1,41 %  
V OSE dokumentaci a při předávání info sestře11,41 %1,41 %  
ústní předání personálu11,41 %1,41 %  
žádné11,41 %1,41 %  
na sesterně je tabule se jmény pacientů,zde označujeme ležící,či hůře pohyblivé s rizikem pádu11,41 %1,41 %  
vypsaný seznam rizikových pacientů11,41 %1,41 %  
zadne11,41 %1,41 %  
své pacienty známe, stačí nám ústní podání11,41 %1,41 %  

Graf

13. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vypracován ošetřovatelský standard „Prevence pádu a zranění pacienta“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4969,01 %69,01 %  
nevím1622,54 %22,54 %  
ne68,45 %8,45 %  

Graf

14. Používáte na Vašem oddělení omezovací prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3245,71 %45,07 %  
kurty68,57 %8,45 %  
postranice57,14 %7,04 %  
postranice,kurty45,71 %5,63 %  
postranice, kurty45,71 %5,63 %  
kurty- látkové i magnety11,43 %1,41 %  
magnetické kurty, postranice 11,43 %1,41 %  
kurty, zábrany, bariérový pohyb pacientů v rámci oddělení11,43 %1,41 %  
Postranice, v případě notnosti kurty11,43 %1,41 %  
břišní pás, kurtace11,43 %1,41 %  
postranice, popruhy11,43 %1,41 %  
kurty, postranice11,43 %1,41 %  
kurty, léky11,43 %1,41 %  
síťové lůžko, postranice11,43 %1,41 %  
kurtování přes pas, postranice lůžka11,43 %1,41 %  
kurty- ve vyjimecnych pripadech11,43 %1,41 %  
zábrany na lůžku11,43 %1,41 %  
postranice, fixační pásy11,43 %1,41 %  
kurty, pacičky11,43 %1,41 %  
postranice u postele11,43 %1,41 %  
lůžkové postranice11,43 %1,41 %  
břišní pásy11,43 %1,41 %  
postranice, popruhy na ruce11,43 %1,41 %  
popruhy11,43 %1,41 %  

Graf

15. Máte dostatek informací o pravidlech používání omezovacích prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5577,46 %77,46 %  
ne1622,54 %22,54 %  

Graf

16. Vzpomeňte na jeden pád pacienta. K jakému došlo zranění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lehké (hematom, povrchové odřeniny, blíže nespecifikované bolesti končetin)4360,56 %60,56 %  
těžké (zlomenina, komoce a kontuze mozku, bezvědomí, tržná rána)1216,9 %16,9 %  
žádné1115,49 %15,49 %  
nevím45,63 %5,63 %  
smrt11,41 %1,41 %  

Graf

17. Co považujete za nejčastější příčinu pádu geriatrického pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pád v důsledku vnitřních příčin (akutní a chronické onemocnění, poruchy zraku a sluchu, poruchy chůze, změny duševního stavu, pády v anamnéze)4766,2 %66,2 %  
pád z vnějších příčin (farmakoterapie, nevhodné prostředí, nábytek, špatné osvětlení, nevhodná obuv, nevhodné použití kompenzačních pomůcek)1216,9 %16,9 %  
pád způsobený nerespektováním pokynů ošetřujícího personálu1014,08 %14,08 %  
pád způsobený nedodržením klidového režimu pacienta22,82 %2,82 %  

Graf

18. Je pád pacienta vždy hlášen lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6084,51 %84,51 %  
ne1115,49 %15,49 %  

Graf

19. Narážíte na neochotu lékařů při vyplňování formuláře o pádu pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas3853,52 %53,52 %  
ne2940,85 %40,85 %  
ano, vždy45,63 %5,63 %  

Graf

20. Dojde-li k pádu, provádíte vždy u pacienta přehodnocení rizika pádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4461,97 %61,97 %  
nevím1419,72 %19,72 %  
ne1318,31 %18,31 %  

Graf

21. Myslíte si, že jste ze strany zaměstnavatele dostatečně proškolen/a v problematice bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádu a zranění při hospitalizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3650,7 %50,7 %  
ano1723,94 %23,94 %  
spíše ne1216,9 %16,9 %  
nevím45,63 %5,63 %  
ne22,82 %2,82 %  

Graf

22. Je každý pád pacienta monitorován, vyhodnocen a jsou přijata nápravná či preventivní opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5171,83 %71,83 %  
ne1115,49 %15,49 %  
nevím912,68 %12,68 %  

Graf

23. Je pád pacienta na Vašem oddělení vždy veden jako mimořádná událost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4563,38 %63,38 %  
ne2028,17 %28,17 %  
nevím68,45 %8,45 %  

Graf

24. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vytvořen systém hlášení mimořádných událostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26, nevímotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6287,32 %87,32 %  
ne57,04 %7,04 %  
nevím45,63 %5,63 %  

Graf

25. Jaký systém hlášení mimořádných událostí používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pc forma + tisk formuláře4674,19 %64,79 %  
písemné vyplnění formuláře1320,97 %18,31 %  
pc forma,elekronická dokumentace11,61 %1,41 %  
hlášení do knihy úrazů+do dokumentace11,61 %1,41 %  
pc forma a odeslání na mimořádné události11,61 %1,41 %  

Graf

26. Považujete za důležité hlášení pádu pacienta jako mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4563,38 %63,38 %  
ne1622,54 %22,54 %  
nevím912,68 %12,68 %  
Jen při vážnějším zranění11,41 %1,41 %  
z právního hlediska,pak s ohledem na pacienta,pokud by měl pád následky....11,41 %1,41 %  
Jak kdy11,41 %1,41 %  

Graf

27. Máte obavy z možného postihu ze strany nadřízeného po hlášení mimořádné události – pád?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4360,56 %60,56 %  
spíše ano1723,94 %23,94 %  
nevím79,86 %9,86 %  
ano45,63 %5,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

27. Máte obavy z možného postihu ze strany nadřízeného po hlášení mimořádné události – pád?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Myslíte si, že jste ze strany zaměstnavatele dostatečně proškolen/a v problematice bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádu a zranění při hospitalizaci?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 – 59 let na otázku 2. Věková kategorie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Zvolte z nabídky Vaše pracovní zařazení:

4. Jaká je délka Vaší praxe?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Vyberte oddělení, na kterém pracujete (nebo příbuzný obor):

7. Je zjištění rizika pádu součástí ošetřovatelské dokumentace?

8. Provádíte odhad rizika pádu u všech pacientů ihned po přijetí na Vaše oddělení?

9. Vedete v ošetřovatelské dokumentaci odpovídající ošetřovatelskou diagnózu „Riziko pádu“?

10. Jsou u rizikových pacientů okamžitě zahájeny intervence směřující ke snížení rizika pádu?

11. Jaké intervence směřující ke snížení rizika pádu provádíte? Můžete zvolit více odpovědí.

12. Jaký způsob identifikace rizikového pacienta používáte?

13. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vypracován ošetřovatelský standard „Prevence pádu a zranění pacienta“?

14. Používáte na Vašem oddělení omezovací prostředky?

15. Máte dostatek informací o pravidlech používání omezovacích prostředků?

16. Vzpomeňte na jeden pád pacienta. K jakému došlo zranění?

17. Co považujete za nejčastější příčinu pádu geriatrického pacienta?

18. Je pád pacienta vždy hlášen lékaři?

19. Narážíte na neochotu lékařů při vyplňování formuláře o pádu pacienta?

20. Dojde-li k pádu, provádíte vždy u pacienta přehodnocení rizika pádu?

21. Myslíte si, že jste ze strany zaměstnavatele dostatečně proškolen/a v problematice bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádu a zranění při hospitalizaci?

22. Je každý pád pacienta monitorován, vyhodnocen a jsou přijata nápravná či preventivní opatření?

23. Je pád pacienta na Vašem oddělení vždy veden jako mimořádná událost?

24. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vytvořen systém hlášení mimořádných událostí?

25. Jaký systém hlášení mimořádných událostí používáte?

26. Považujete za důležité hlášení pádu pacienta jako mimořádné události?

27. Máte obavy z možného postihu ze strany nadřízeného po hlášení mimořádné události – pád?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Zvolte z nabídky Vaše pracovní zařazení:

4. Jaká je délka Vaší praxe?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Vyberte oddělení, na kterém pracujete (nebo příbuzný obor):

7. Je zjištění rizika pádu součástí ošetřovatelské dokumentace?

8. Provádíte odhad rizika pádu u všech pacientů ihned po přijetí na Vaše oddělení?

9. Vedete v ošetřovatelské dokumentaci odpovídající ošetřovatelskou diagnózu „Riziko pádu“?

10. Jsou u rizikových pacientů okamžitě zahájeny intervence směřující ke snížení rizika pádu?

11. Jaké intervence směřující ke snížení rizika pádu provádíte? Můžete zvolit více odpovědí.

12. Jaký způsob identifikace rizikového pacienta používáte?

13. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vypracován ošetřovatelský standard „Prevence pádu a zranění pacienta“?

14. Používáte na Vašem oddělení omezovací prostředky?

15. Máte dostatek informací o pravidlech používání omezovacích prostředků?

16. Vzpomeňte na jeden pád pacienta. K jakému došlo zranění?

17. Co považujete za nejčastější příčinu pádu geriatrického pacienta?

18. Je pád pacienta vždy hlášen lékaři?

19. Narážíte na neochotu lékařů při vyplňování formuláře o pádu pacienta?

20. Dojde-li k pádu, provádíte vždy u pacienta přehodnocení rizika pádu?

21. Myslíte si, že jste ze strany zaměstnavatele dostatečně proškolen/a v problematice bezpečí pacientů s ohledem na prevenci pádu a zranění při hospitalizaci?

22. Je každý pád pacienta monitorován, vyhodnocen a jsou přijata nápravná či preventivní opatření?

23. Je pád pacienta na Vašem oddělení vždy veden jako mimořádná událost?

24. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení vytvořen systém hlášení mimořádných událostí?

25. Jaký systém hlášení mimořádných událostí používáte?

26. Považujete za důležité hlášení pádu pacienta jako mimořádné události?

27. Máte obavy z možného postihu ze strany nadřízeného po hlášení mimořádné události – pád?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Habartová, E.Problematika pádů u geriatrických klientů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://problematika-padu-u-geriatri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.