Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika parkování v Táboře a kamerový systém.

Problematika parkování v Táboře a kamerový systém.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Jirka
Šetření:10. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ve své bakalářské práci se věnuji parkovací politice města Tábora a monitorování veřejných prostranství kamerami Městské policie. Cílem je zjistit názor veřejnosti na placené parkování a  monitorování ulic města kamerami Městské policie. Děkuji za vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobilem10364,78 %65,61 %  
MHD + příměstskou dopravou4327,04 %27,39 %  
pěšky1811,32 %11,46 %  
na kole63,77 %3,82 %  
taxi službou10,63 %0,64 %  

Graf

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné8955,97 %56,69 %  
dobré4025,16 %25,48 %  
naprosto nedostačující2918,24 %18,47 %  
výborné10,63 %0,64 %  

Graf

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká12276,73 %77,71 %  
přiměřená3522,01 %22,29 %  
nízká21,26 %1,27 %  

Graf

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14993,71 %94,9 %  
Ne106,29 %6,37 %  

Graf

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 minut12981,13 %82,17 %  
do 20 minut2113,21 %13,38 %  
do 30 minut95,66 %5,73 %  

Graf

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybudování podzemních a nadzemních garáží10968,55 %69,43 %  
Vybudování parkovacích ploch v okrajových částech3018,87 %19,11 %  
Rozšíření parkovacích míst na úkor zeleně95,66 %5,73 %  
Není potřeba nic měnit74,4 %4,46 %  
Rozšíření parkovacích míst na úkor chodníků10,63 %0,64 %  
zvážit použitelnost nového park. domu na střelnici10,63 %0,64 %  
odstranit pana Jírovského a jeho nápady10,63 %0,64 %  
udelat na nadrazi garaze ale bez poplatku10,63 %0,64 %  

Graf

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11471,7 %72,61 %  
Ne2415,09 %15,29 %  
Je mi to jedno2113,21 %13,38 %  

Graf

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13081,76 %82,8 %  
Ne2918,24 %18,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10264,15 %64,97 %  
Ne5735,85 %36,31 %  

Graf

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - cítil(a) bych se bezpečněji10264,15 %64,97 %  
Ne - myslím, že je dostatečný3018,87 %19,11 %  
Ne - omezuje to můj pocit osobní svobody2716,98 %17,2 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž9761,01 %61,78 %  
žena6238,99 %39,49 %  

Graf

12. Bydlím v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okolí Tábora do 20 km9157,23 %57,96 %  
v Táboře5735,85 %36,31 %  
nejsem z Tábora116,92 %7,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Bydlím v

  • odpověď v Táboře:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pěšky na otázku 1. Do centra Tábora se přepravujete především.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

12. Bydlím v

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

12. Bydlím v

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jirka, J.Problematika parkování v Táboře a kamerový systém. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://problematika-parkovani-v-tabore-a-kamerovy-system.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.