Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika parkování v Táboře a kamerový systém.

Problematika parkování v Táboře a kamerový systém.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Jirka
Šetření:10. 02. 2010 - 24. 02. 2010
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ve své bakalářské práci se věnuji parkovací politice města Tábora a monitorování veřejných prostranství kamerami Městské policie. Cílem je zjistit názor veřejnosti na placené parkování a  monitorování ulic města kamerami Městské policie. Děkuji za vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobilem10364,78 %65,61 %  
MHD + příměstskou dopravou4327,04 %27,39 %  
pěšky1811,32 %11,46 %  
na kole63,77 %3,82 %  
taxi službou10,63 %0,64 %  

Graf

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné8955,97 %56,69 %  
dobré4025,16 %25,48 %  
naprosto nedostačující2918,24 %18,47 %  
výborné10,63 %0,64 %  

Graf

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká12276,73 %77,71 %  
přiměřená3522,01 %22,29 %  
nízká21,26 %1,27 %  

Graf

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14993,71 %94,9 %  
Ne106,29 %6,37 %  

Graf

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 minut12981,13 %82,17 %  
do 20 minut2113,21 %13,38 %  
do 30 minut95,66 %5,73 %  

Graf

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybudování podzemních a nadzemních garáží10968,55 %69,43 %  
Vybudování parkovacích ploch v okrajových částech3018,87 %19,11 %  
Rozšíření parkovacích míst na úkor zeleně95,66 %5,73 %  
Není potřeba nic měnit74,4 %4,46 %  
Rozšíření parkovacích míst na úkor chodníků10,63 %0,64 %  
zvážit použitelnost nového park. domu na střelnici10,63 %0,64 %  
odstranit pana Jírovského a jeho nápady10,63 %0,64 %  
udelat na nadrazi garaze ale bez poplatku10,63 %0,64 %  

Graf

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11471,7 %72,61 %  
Ne2415,09 %15,29 %  
Je mi to jedno2113,21 %13,38 %  

Graf

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13081,76 %82,8 %  
Ne2918,24 %18,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10264,15 %64,97 %  
Ne5735,85 %36,31 %  

Graf

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - cítil(a) bych se bezpečněji10264,15 %64,97 %  
Ne - myslím, že je dostatečný3018,87 %19,11 %  
Ne - omezuje to můj pocit osobní svobody2716,98 %17,2 %  

Graf

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž9761,01 %61,78 %  
žena6238,99 %39,49 %  

Graf

12. Bydlím v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okolí Tábora do 20 km9157,23 %57,96 %  
v Táboře5735,85 %36,31 %  
nejsem z Tábora116,92 %7,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Bydlím v

  • odpověď v Táboře:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pěšky na otázku 1. Do centra Tábora se přepravujete především.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

12. Bydlím v

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do centra Tábora se přepravujete především.

2. Možnosti parkování v centru a okolí hodnotíte jako.

3. Cena v oblastech placeného stání v Táboře je podle vás ?

4. Přivítal(a) byste možnost parkování bezplatně do časového limitu 15 minut ?

5. Jaká je pro Vás ještě přijatelná časová dosažitelnost centra z odstavných pakovacích ploch ?

6. Jaké navrhujete opatření ke zlepšení možnosti parkování ?

7. Souhlasíte s monitoringem veřejných prostranství kamerami Městské policie ?

8. Víte o tom, že určitá místa v Táboře jsou pod nepřetržitým dohledem kamer Městské policie ?

9. Myslíte si, že monitoring veřejných prostor snižuje kriminalitu ?

10. Souhlasíte s rozšiřováním kamerového systému Městské policie ?

11. Jaké je Vaše pohlaví ?

12. Bydlím v

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirka, J.Problematika parkování v Táboře a kamerový systém. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://problematika-parkovani-v-tabore-a-kamerovy-system.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.