Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika pojistných podvodů

Problematika pojistných podvodů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Rulfová
Šetření:27. 02. 2011 - 29. 03. 2011
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):21 / 14.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dobrý den, jsem studentka Vysoké školy ekonomické a chtěla bych vás poprosit o pár minut času při vyplňování tohoto dotazníku, který se zabývá problematikou pojistných podvodů. Dotazník je vytvořen pro účely mé diplomové práce a je naprosto anonymní, tudíž prosím o co nejupřímnější odpovědi. Mnohokrát děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Napadla Vás někdy myšlenka spáchat pojistný podvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15972,94 %72,94 %  
ano5927,06 %27,06 %  

Graf

2. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a měl/a ji ráda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11050,46 %50,46 %  
určitě ne9041,28 %41,28 %  
spíše ano156,88 %6,88 %  
určitě ano31,38 %1,38 %  

Graf

3. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a neměl/a ji ráda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11251,38 %51,38 %  
spíše ano6529,82 %29,82 %  
určitě ne2210,09 %10,09 %  
určitě ano198,72 %8,72 %  

Graf

4. Je u Vás vyšší pravděpodobnost úmyslného spáchání pojistného podvodu během finanční či jakékoli jiné krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19087,16 %87,16 %  
ano2812,84 %12,84 %  

Graf

5. Spáchal/a jste někdy podvod v souvislosti s pojištěním? (mohlo jít "pouze" o zamlčení či pozměnění údajů při jeho uzavírání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nejsem si toho vědom/aotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12255,96 %55,96 %  
nejsem si toho vědom/a7936,24 %36,24 %  
ano177,8 %7,8 %  

Graf

6. Udělal/a byste to v budoucnu znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1482,35 %6,42 %  
ne317,65 %1,38 %  

Graf

7. Byl/a byste schopen/schopna to v budoucnu udělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17788,06 %81,19 %  
ano2411,94 %11,01 %  

Graf

8. Pojistný podvod jsem spáchal/a formou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záměrné nadhodnocení vzniklé škody847,06 %3,67 %  
uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů při uzavírání pojistné smlouvy741,18 %3,21 %  
fiktivní pojistná událost317,65 %1,38 %  
úmyslné způsobení pojistné události211,76 %0,92 %  
jiné211,76 %0,92 %  

Graf

9. V jaké výši jste pojišťovně způsobil/a újmu v souvislosti s pojistným podvodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v řádu tisíců741,18 %3,21 %  
v řádu stovek529,41 %2,29 %  
v řádu statisíců317,65 %1,38 %  
v řádu desetitisíců211,76 %0,92 %  

Graf

10. V jakém odvětví jste pojistný podvod spáchal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění motorových vozidel635,29 %2,75 %  
jiné529,41 %2,29 %  
úrazové pojištění317,65 %1,38 %  
životní pojištění317,65 %1,38 %  
cestovní pojištění15,88 %0,46 %  

Graf

11. Pokud bylo v předchozí otázce uvedeno jiné, prosím napište, o jaké další odvětví se jednalo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění domácnosti375 %1,38 %  
Pojištění nemovitostí125 %0,46 %  

Graf

12. Stručně vypište, jaké důvody Vás k pojistnému podvodu vedly (vedou)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1/Člověk platí pojistku celý žívot, 1x ji potřebuje a pojišťovna se krouutí a chce doložit dokumenty, které jsou nedoložitelné. Poté pokrátí likvidaci na 1/2. 2/obyčejný človšk po přečtení pojistných podmínek nemá šanci zjistit co se přesně bude dít při likvidaci škody, bohužel to zjistí až se něco stane

Bylo to na základě rady finančního poradce.

dělala jsem bílého koně lidem, od nichž jsem pak získala peníze

Dost jsem zaplatil za minulá léta pojišťovně, aniž jsem cokoliv čerpal a škodu jsem sám nezavinil

Financni obohaceni:))..a natlak K.Rulfove, ktera pod pohruzkou smrti pozadovala stale vetsi obnosy na eroticke oblecky,ktere si vybirala pri hodine casovych rad.

finančně si polepšit

Jednalo se o mnou nezaviněnou škodu na autě. Při studiu střední školy jsem ještě moc nevydělávala, proto se jednalo o důvody finanční.

jednoduchost provedení (spolupráce na podvodu pracovníka pojišťovny)

Když to jde, proč si nechat ujít příležitost?

Money....

Neúměrné navýšení pojistného při uvedení správných údajů.

peníze - kompenzace pojistného

podhodnocené pojištění vozu z povinného ručení

pojišťovny nám neplní kvůli nesmyslům, tak proč jim to nevrátit

Při uvedení všech skutečností by zřejmě k uzavření smlouvy vůbec nedošlo.

uvedla jsem v dotazníku že kouřím max. 5 cigaret denně. reálně je to 8-10. ono se to stejně mění.

Zisk, potřeba peněz

13. Stručně vypište, jaké důvody by Vás k pojistnému podvodu vedly

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

finační krize

financni

Finančn tíseň blízkého okolí. Tedy rodiny... Když by nebylo jiné cesty.

finanční

finanční důvody

finanční problémy

finanční prospěch

finanční prospěch

krizová situace

Možná naprostá a legální cestou neodvratitelná nouze, možná vztek na pojišťovnu a touha se jí za např. neetické chování pomstít, možná touha ukázat, jak snadné to je.

možnost snadno získat nějaké peníze navíc

n

např. zranění při sportu, na který nejsem pojištěná tak bych lhala jak se mi zranění stalo

osobní obohacení

pojistovňa se snaží minimalizovat své plnění a oškubat klienta, takže když pomúže nejaká drobnost tak se budu bránit oškubání.

pojistovny uplatnuji informacni nerovnovahu vuci klientum, nemam moralni problem delat to v opacnem smeru

Při případném vykradení nemovitosti, jako určitá kompenzace nízkého plnění od pojišťovny. Pouze při skutečné pojistné události, jinak určitě ne.

přilepšení

příliš vysoká částka pojistného v případě, že bych tuto pojistku z nějakého důvodu potřebovala

pžíležitost

Tíživá finanční situace.

ušetřit nebo získat víc

velmi těžká životní/finanční situace

14. Které z následujících tvrzení je podle Vás nejčastější příčinou páchání pojistných podvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále platím pojistné a nic z toho nemám, chci nějakou kompenzaci7032,11 %32,11 %  
nepoškozuji konkrétní osobu ale společnost, které to dle mého názoru neublíží6529,82 %29,82 %  
mám finanční problémy a chci si přilepšit4822,02 %22,02 %  
je zde velmi nízké riziko odhalení pojistných podvodů a následně nízké tresty219,63 %9,63 %  
mám dobrý pocit z bezpracných peněz62,75 %2,75 %  
s ničím z toho se neztotožňuji, pojistný podvod bych nikdy v životě nespáchal/a10,46 %0,46 %  
provázanost s policií u velký podvodů10,46 %0,46 %  
vydělám na tom10,46 %0,46 %  
Nemyslím, že by to lidi v dnešní době dělali.10,46 %0,46 %  
za malou lež hodně peněz10,46 %0,46 %  
myslí si že jim to projde10,46 %0,46 %  
podvod je vždy úmyslný a připravený10,46 %0,46 %  
jednoduchost podvodu10,46 %0,46 %  

Graf

15. V jakém z následujících případů byste si spáchání pojistného podvodu rozhodně rozmyslel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud by se rapidně vylepšil systém pro odhalování pojistných podvodů a tudíž by byla vyšší pravděpodobnost mého dopadení10849,54 %49,54 %  
pokud by mi hrozily přísnější tresty4219,27 %19,27 %  
pokud bych znal/a dostatek informací o škodlivosti této trestné činnosti a více o dopadech na celkovou výši pojistného3817,43 %17,43 %  
nic52,29 %2,29 %  
nespáchala bych ho za žádných okolností10,46 %0,46 %  
v krizi nikdy10,46 %0,46 %  
neudělal bych to v žádném případě10,46 %0,46 %  
já mám jasno a rozmyšleno - nespáchal bych ho10,46 %0,46 %  
nemám si co rozmýšlet, když mám zájem spáchat podv10,46 %0,46 %  
Takové věci se prostě nedělají.10,46 %0,46 %  
Nikdy bych pojistný podvod nespáchala, dělám pro p10,46 %0,46 %  
O pojitném podvodu jsem nikdy neuvažoval...10,46 %0,46 %  
nerealizovala bych ho, bez vyjímek10,46 %0,46 %  
Netřeba si rozmýšlet. Nepodvádím.10,46 %0,46 %  
nevím10,46 %0,46 %  
kdyby se snížilo pojistné i pojistné plnění10,46 %0,46 %  
nespáchala bych ho10,46 %0,46 %  
Protože je to čuňárna10,46 %0,46 %  
nikdy jsem nad tím nepřemýšlela10,46 %0,46 %  
Kdyby hrozilo nebezpečí odhalení. 10,46 %0,46 %  
kdyby vraceli zdravým nějakou část zpět10,46 %0,46 %  
nespáchal bych jej proto, že je to prostě podvod10,46 %0,46 %  
pokud se změní politika pojišťoven vůči klientele10,46 %0,46 %  
nemusela bych si nic rozmýšlet - neudělala bych žá10,46 %0,46 %  
pokud by to zasadne ovlivnilo muj dosavadni zivot10,46 %0,46 %  
pokud by to nebylo tak jednoduché10,46 %0,46 %  
nikdy10,46 %0,46 %  
vždy10,46 %0,46 %  
nespáchal bych PP10,46 %0,46 %  

Graf

16. Víte jaký je nejvyšší trest odnětí svobody za spáchání pojistného podvodu v roce 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let9543,58 %43,58 %  
8 let4420,18 %20,18 %  
2 roky4018,35 %18,35 %  
10 let3917,89 %17,89 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13561,93 %61,93 %  
muž8338,07 %38,07 %  

Graf

18. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 259844,95 %44,95 %  
26 - 398237,61 %37,61 %  
40 - 593214,68 %14,68 %  
60 - 7962,75 %2,75 %  

Graf

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské12557,34 %57,34 %  
středoškolské9041,28 %41,28 %  
základní 31,38 %1,38 %  

Graf

20. Trvalé bydliště dle kraje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hl. město Praha12155,5 %55,5 %  
Středočeský2913,3 %13,3 %  
Jihomoravský104,59 %4,59 %  
Moravskoslezský94,13 %4,13 %  
Královehradecký83,67 %3,67 %  
Vysočina83,67 %3,67 %  
Plzeňský62,75 %2,75 %  
Ústecký62,75 %2,75 %  
Zlínský62,75 %2,75 %  
Olomoucký52,29 %2,29 %  
Liberecký41,83 %1,83 %  
Pardubický31,38 %1,38 %  
Jihočeský20,92 %0,92 %  
Karlovarský10,46 %0,46 %  

Graf

21. Hrubý měsíční příjem (tis. Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 159543,58 %43,58 %  
21 - 253817,43 %17,43 %  
16 - 202611,93 %11,93 %  
31 - 40219,63 %9,63 %  
26 - 30198,72 %8,72 %  
51 +156,88 %6,88 %  
41 - 5041,83 %1,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a měl/a ji ráda?

  • odpověď určitě ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 3. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a neměl/a ji ráda?

5. Spáchal/a jste někdy podvod v souvislosti s pojištěním? (mohlo jít "pouze" o zamlčení či pozměnění údajů při jeho uzavírání)

  • odpověď ano:
    • 12.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Udělal/a byste to v budoucnu znovu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Napadla Vás někdy myšlenka spáchat pojistný podvod?

2. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a měl/a ji ráda?

3. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a neměl/a ji ráda?

4. Je u Vás vyšší pravděpodobnost úmyslného spáchání pojistného podvodu během finanční či jakékoli jiné krize?

5. Spáchal/a jste někdy podvod v souvislosti s pojištěním? (mohlo jít "pouze" o zamlčení či pozměnění údajů při jeho uzavírání)

6. Udělal/a byste to v budoucnu znovu?

7. Byl/a byste schopen/schopna to v budoucnu udělat?

14. Které z následujících tvrzení je podle Vás nejčastější příčinou páchání pojistných podvodů?

15. V jakém z následujících případů byste si spáchání pojistného podvodu rozhodně rozmyslel/a?

16. Víte jaký je nejvyšší trest odnětí svobody za spáchání pojistného podvodu v roce 2011?

17. Pohlaví

18. Věk

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Trvalé bydliště dle kraje

21. Hrubý měsíční příjem (tis. Kč)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Napadla Vás někdy myšlenka spáchat pojistný podvod?

2. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a měl/a ji ráda?

3. Nahlásil/a byste pojistný podvod, pokud byste znal/a osobu, která ho spáchala a neměl/a ji ráda?

4. Je u Vás vyšší pravděpodobnost úmyslného spáchání pojistného podvodu během finanční či jakékoli jiné krize?

5. Spáchal/a jste někdy podvod v souvislosti s pojištěním? (mohlo jít "pouze" o zamlčení či pozměnění údajů při jeho uzavírání)

6. Udělal/a byste to v budoucnu znovu?

7. Byl/a byste schopen/schopna to v budoucnu udělat?

14. Které z následujících tvrzení je podle Vás nejčastější příčinou páchání pojistných podvodů?

15. V jakém z následujících případů byste si spáchání pojistného podvodu rozhodně rozmyslel/a?

16. Víte jaký je nejvyšší trest odnětí svobody za spáchání pojistného podvodu v roce 2011?

17. Pohlaví

18. Věk

19. Nejvyšší dosažené vzdělání

20. Trvalé bydliště dle kraje

21. Hrubý měsíční příjem (tis. Kč)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rulfová, K.Problematika pojistných podvodů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-pojistnych-podv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.