Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika praní peněz (pro zaměstnance bank)

Problematika praní peněz (pro zaměstnance bank)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Machačková
Šetření:25. 11. 2013 - 02. 12. 2013
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):23 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží ke zjištění stavu znalostí zaměstnaců banky (jako povinné osoby), v problematice legalizace výnosů z trestné činnosti pro výkon svého zaměstnání.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1100 %100 %  

Graf

2. Jak dlouho jste zaměstnancem banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok1100 %100 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy školen/a na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

4. Kolikrát jste byl/a školen/a v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1100 %100 %  

Graf

5. Shledal/a jste školení přínosným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždyť říkámk, že jsem nebyl školen, tak jak jsem mohl shledat školení přínosným!1100 %100 %  

Graf

6. Víte, jak identifikovat klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

7. Co je účelem identifikace klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získat informace pro statistické účely banky.1100 %100 %  

Graf

8. Znáte zásadu Poznej svého klienta (KYC, Know Your Client)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

9. K čemu si myslíte, že tato zásada slouží?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Vždyť píšu, že nevím, jak identifikovat klienta!

10. Víte, co jsou pravidla přijatelnosti klienta (PPK)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

11. Které tvrzení není pravdivé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle PPK je prováděna kategorizace klientů.1100 %100 %  

Graf

12. Víte, kdy se provádí kontrola klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

13. Které tvrzení je správné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontrola klienta se provádí před uzavřením obchodního vztahu.1100 %100 %  

Graf

14. Víte, co jsou rizikové faktory (RF)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

15. Rizikovým faktorem klienta není:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Země původu klienta.1100 %100 %  

Graf

16. Politicky exponovaná osoba je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizací, po dobu výkonu funkce a po dobu 1 roku po ukončení výkonu funkce.1100 %100 %  
Manželka asistenta ministra.1100 %100 %  

Graf

17. Kdy se nejedná o podezřelý obchod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen.1100 %100 %  

Graf

18. Pokud máte podezření, že klient uskutečnil - uskutečňuje podezřelý obchod, víte jak postupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

19. Pokud jste v otázce č.18 odpověděl/a "ano", uveďte postup:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

20. Znáte termín Vysoce rizikové země nebo Rizikové jurisdikce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

21. Které země do této skupiny patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vietnam1100 %100 %  
Ekvádor1100 %100 %  

Graf

22. Víte, že máte možnost anonymně nahlásit kolegy, kteří porušují zákon nebo vnitřní předpisy banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

23. Nahlásil byste kolegu, který se takto chová?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machačková, P.Problematika praní peněz (pro zaměstnance bank) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://problematika-prani-penez-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.