Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika rasismu na Ostravsku

Problematika rasismu na Ostravsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Štafová
Šetření:17. 01. 2013 - 29. 01. 2013
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je anonymní, tedy nikam neuvádíte své jméno. Prosím Vás o co největší upřímnost a pravdivost při jeho vyplňování, neboť pouze pravdivé odpovědi mají pro výzkum cenu.
Mnohokrát děkuji, za jeho vyplnění.

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si o sobě, že jste rasista/tka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14265,44 %65,44 %  
Ano7534,56 %34,56 %  

Graf

2. Setkal/a jste se ve svém okolí s rasismem, rasistickým chováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18585,25 %85,25 %  
Ne3214,75 %14,75 %  

Graf

3. Setkal/a jste se s diskriminací osob na základě jejich barvy pleti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15772,35 %72,35 %  
Ne6027,65 %27,65 %  

Graf

4. Vadilo by vám bydlet v domě s etnickou nebo národnostní menšinou?(Bulhaři, Francouzi, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Romové, Rumuni, Řekové, Slováci, Ukrajinci a Rusíni, Vietnamci, Židé.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14968,66 %68,66 %  
Ne6831,34 %31,34 %  

Graf

5. Pokud ano, která z uvedených menšin by Vám vadila nejvíce? Pokud jste odpověděli v otázce č. 4 ne, přesuňte se k další otázce.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové15288,89 %70,05 %  
Vietnamci74,09 %3,23 %  
Ukrajinci a Rusíni31,75 %1,38 %  
Poláci31,75 %1,38 %  
Židé21,17 %0,92 %  
Němci10,58 %0,46 %  
Rumuni10,58 %0,46 %  
Maďaři10,58 %0,46 %  
Bulhaři10,58 %0,46 %  

Graf

6. V čem vidíte riziko pro Ostravu ze stran menšin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V růstu trestných činností16576,04 %76,04 %  
V zneužívání sociálních dávek15270,05 %70,05 %  
V devastaci obydlí13662,67 %62,67 %  
Úbytek pracovních míst177,83 %7,83 %  
V ničem135,99 %5,99 %  
Ve všech nabízených odpovědí!!!!!!10,46 %0,46 %  
nevhodnost chování, ničení majetku10,46 %0,46 %  
stačí když budou platit stejná pravidla jako pro většinu10,46 %0,46 %  
úplně ve všem10,46 %0,46 %  
v tom že ty kurvy černé se chovají jako paraziti a že je v ostravě rasizmus obráceně. Člověk aby se bál v 8 projet přes Přívoz...10,46 %0,46 %  
v pozitivní diskriminaci10,46 %0,46 %  
v polarizaci společnosti.10,46 %0,46 %  
Nechtene kulturni "obohacovani"10,46 %0,46 %  
Nepracujou, tak co by byl úbytek míst.10,46 %0,46 %  
Jen u Rómů10,46 %0,46 %  
menší bezpečnost10,46 %0,46 %  

Graf

7. Je podle vás možné, aby multi-etnická společnost žila v klidu a bez rasových problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12758,53 %58,53 %  
Ano9041,47 %41,47 %  

Graf

8. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě mělo partnera jiné barvy pleti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8438,71 %38,71 %  
Nevím7835,94 %35,94 %  
Ano5525,35 %25,35 %  

Graf

9. Jaká je Vaše zkušenost s Romy žijícími na Ostravsku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní13964,95 %64,06 %  
Žádnou nemám6028,04 %27,65 %  
Pozitivní157,01 %6,91 %  

Graf

10. Je podle vás rasismus aktuální problém na Ostravsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8840,55 %40,55 %  
Určitě ano4922,58 %22,58 %  
Nevím4118,89 %18,89 %  
Spíše ne2411,06 %11,06 %  
Určitě ne156,91 %6,91 %  

Graf

11. Je podle Vás diskriminace Romů odůvodnitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17279,26 %79,26 %  
Ne4520,74 %20,74 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13763,13 %63,13 %  
Muž8036,87 %36,87 %  

Graf

13. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let14466,36 %66,36 %  
27 - 40 let4118,89 %18,89 %  
41 - 55 let156,91 %6,91 %  
Do 18 let156,91 %6,91 %  
56 let a více20,92 %0,92 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita11553 %53 %  
Vysokoškolský titul7132,72 %32,72 %  
Základní škola167,37 %7,37 %  
Výuční list156,91 %6,91 %  

Graf

15. Pracovní status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student10447,93 %47,93 %  
Zamestnaný7534,56 %34,56 %  
Podnikatel177,83 %7,83 %  
Nezaměstnaný146,45 %6,45 %  
Mateřská dovolená41,84 %1,84 %  
Důchodce31,38 %1,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vadilo by vám bydlet v domě s etnickou nebo národnostní menšinou?(Bulhaři, Francouzi, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Romové, Rumuni, Řekové, Slováci, Ukrajinci a Rusíni, Vietnamci, Židé.)?

  • odpověď Ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V ničem na otázku 6. V čem vidíte riziko pro Ostravu ze stran menšin?

15. Pracovní status:

  • odpověď Student:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 18 let na otázku 13. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si o sobě, že jste rasista/tka?

2. Setkal/a jste se ve svém okolí s rasismem, rasistickým chováním?

3. Setkal/a jste se s diskriminací osob na základě jejich barvy pleti?

4. Vadilo by vám bydlet v domě s etnickou nebo národnostní menšinou?(Bulhaři, Francouzi, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Romové, Rumuni, Řekové, Slováci, Ukrajinci a Rusíni, Vietnamci, Židé.)?

5. Pokud ano, která z uvedených menšin by Vám vadila nejvíce? Pokud jste odpověděli v otázce č. 4 ne, přesuňte se k další otázce.

6. V čem vidíte riziko pro Ostravu ze stran menšin?

7. Je podle vás možné, aby multi-etnická společnost žila v klidu a bez rasových problému?

8. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě mělo partnera jiné barvy pleti?

9. Jaká je Vaše zkušenost s Romy žijícími na Ostravsku?

10. Je podle vás rasismus aktuální problém na Ostravsku?

11. Je podle Vás diskriminace Romů odůvodnitelná?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Pracovní status:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si o sobě, že jste rasista/tka?

2. Setkal/a jste se ve svém okolí s rasismem, rasistickým chováním?

3. Setkal/a jste se s diskriminací osob na základě jejich barvy pleti?

4. Vadilo by vám bydlet v domě s etnickou nebo národnostní menšinou?(Bulhaři, Francouzi, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Romové, Rumuni, Řekové, Slováci, Ukrajinci a Rusíni, Vietnamci, Židé.)?

5. Pokud ano, která z uvedených menšin by Vám vadila nejvíce? Pokud jste odpověděli v otázce č. 4 ne, přesuňte se k další otázce.

6. V čem vidíte riziko pro Ostravu ze stran menšin?

7. Je podle vás možné, aby multi-etnická společnost žila v klidu a bez rasových problému?

8. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě mělo partnera jiné barvy pleti?

9. Jaká je Vaše zkušenost s Romy žijícími na Ostravsku?

10. Je podle vás rasismus aktuální problém na Ostravsku?

11. Je podle Vás diskriminace Romů odůvodnitelná?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Pracovní status:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štafová, T.Problematika rasismu na Ostravsku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://problematika-rasismu-na-ostr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.