Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika tělesně postižených lidí

Problematika tělesně postižených lidí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Zarembová
Šetření:09. 12. 2009 - 16. 12. 2009
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.57
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Příčinou vzniku tohoto dotazníku je seminární práce, na které zrovna pracuji. Jedná se o méně známou synergickou reflexní terapii, která léčí některé psychické a fyzické poruchy. Pomáhá nemocným lidem, aby se lépe zařadili do běžného způsobu života. Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit, jak moc jsou lidé obeznámeni s problematikou mozkově hybných poruch. Zda ve svém okolí neznají nějaké podobné případy a zda jsou ochotni pomáhat těmto postiženým lidem.

Odpovědi respondentů

1. Znáte někoho ve svém okolí, který trpí poruchou motoriky z důvodu poranění mozku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

2. Jste ochotni pomáhat tělesně i duševně postiženým lidem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím642,86 %42,86 %  
souhlasím535,71 %35,71 %  
nevím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že je možné vyléčit člověka, který je upoután na invalidní vozík?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
nevím321,43 %21,43 %  

Graf

4. Znáte pojem synergická reflexní terapie (SRT)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %85,71 %  
ano214,29 %14,29 %  

Graf

5. SRT jako ostatní terapie je metodou

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je metodou podpůrnou, která pomůže spolu s léčbou v nemocnici571,43 %35,71 %  
nic114,29 %7,14 %  
sama vyléčí neurologické problémy promítající se v pohybovém aparátu114,29 %7,14 %  

Graf

6. Terapii můžeme aplikovat

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na každém člověku s určitými omezenými457,14 %28,57 %  
na každém člověku342,86 %21,43 %  

Graf

7. Terapii dokáže provádět

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze specializovaný odborník571,43 %35,71 %  
specializovaní odborníci, terapeuti, obyčejní lidé228,57 %14,29 %  

Graf

8. SRT se vyvinula v

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo466,67 %28,57 %  
Maďarsko116,67 %7,14 %  
ČR116,67 %7,14 %  

Graf

9. Je důležitý správný výběr určitého typu terapie pro postiženého člověka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím975 %64,29 %  
spíše souhlasím325 %21,43 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 301076,92 %71,43 %  
30 - 50215,38 %14,29 %  
pod 1817,69 %7,14 %  

Graf

11. Jaké je Vaše zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1184,62 %78,57 %  
jiné17,69 %7,14 %  
z oboru humanitních věd17,69 %7,14 %  

Graf

12. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1076,92 %71,43 %  
muž323,08 %21,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zarembová, P.Problematika tělesně postižených lidí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://problematika-telesne-postizenych-lidi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.