Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika týrané ženy

Problematika týrané ženy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Králíčková
Šetření:26. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milé respondentky,
jmenuji se Romana Králíčková a jsem studentkou oboru Porodní asistentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k bakalářské práci na téma Problematika týrané ženy. Cílem tohoto průzkumu je zjistit informovanost žen různých věkových kategorií o domácím násilí a o tom, jak by v případě kontaktu s problematikou domácího násilí reagovaly. Dotazník je zcela anonymní, proto se nemusíte bát pravdivé odpovědi.

Odpovídat mohou ženy ve věku od 20-25 let

 

Vaše účast na dotazníkovém šetření pro mě velmi znamená a je velkým  přínosem pro mou práci.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Romana Králíčková

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná5185 %85 %  
vdaná813,33 %13,33 %  
rozvedená11,67 %1,67 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4676,67 %76,67 %  
vysokoškolské1016,67 %16,67 %  
vyučena23,33 %3,33 %  
vyšší odborné11,67 %1,67 %  
základní11,67 %1,67 %  

Graf

3. Co si myslíte, že znamená pojem "domácí násilí"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Domácí násilí je charakteristické fyzickým, psychickým a sociálním týráním konkrétní osoby jinou osobou. Domácí násilí je spojováno s násilím na ženách. Odehrává se za "zavřenými dveřmi" bytu.

Domácí násilí neznamená jenom jeden pojem, součástí domácího násilí může být týraní jak fyzické i psychické, ponižování - vše toto se děje za dveřmi domova.

Domácí násilí podle mě znamená ať už fyzické či psychické týrání jednoho z partneru tím druhým.

fyzické a psychické napadání

fyzické či psychické napadání ženy či muže, respektive nejčastěji v partnerském vztahu muž či žena napadající svůj protějšek

fyzické či psychické týrání, napadání členů domácnosti

fyzické či psychické ubližování jak ze strany muže, tak i ženy

Fyzické či psychické ubližování osobě/osobami , se kterou/kterými žijeme.

Fyzické či psychycké týrání někoho z domácnosti.

fyzické či psychycké ubližování dotyčné osobě v prostředí "domova", na veřejnosti se většinou neprojevuje

Fyzické i psychické projevy násilí na členech rodiny.

fyzické i psychickée napadání

fyzické napadání

fyzické napadání a psychické týrání manželky...možná i někdy manžela,dětí,rodičů,prarodičů....

fyzické nebo psychické napadani osoby s kterou zije nasilnik ve spolecne domacnosti

fyzické nebo psychické napadnutí partnera partnerkou a naopak v rodinném kruhu

Fyzické nebo psychické násilí na členu rodiny

fyzické nebo psychiké týrání a útlak členů domácnosti

fyzické, nebo psychické násilí, páchané doma, v partnerském vztahu.

hrube zachazeni

hruza

jak psychické tak fyzické týrání, omezování osobní svobody, vydírání..

jakákoliv forma psychického nebo jiného týrání člena rodiny

jakékoliv násilí mezi členy domácnosti

jakekoliv psychicke nobo fyzicke tyrani a vydrani

jakýkoliv nátlak za zavřenými dveřmi (fyzické, psychické, sexuální, ekonomické, případně jejich kombinace)

Je to široký pojem. Dle mého názoru zahrnuje jak psychické týrání, tak fyzické a sociální týrání. Je zrádné v tom, že často není vidět, a když je vidět, tak jakoby nebylo vidět :-) Zkrátka s tím okolí nechce mít nic společného.

jeden z partnerů toho druhého určitým způsobem týrá. Nemusí jít vždy o fyzické násilí, ale i psychické. Vyhrožování, zakazování, podezřívání...

Když je někdo psychicky nebo fyzicky týraný v rodině.

když jeden druhého psychicky nebo fyzicky týrá

když mezi rodinnými příslušníky dochází k nějakému fyzickému napadení

muž mlátí ženu, či naopak

může to být fyzické napadení, nebo také psychické týrání

Nadávky, fyzické násilí, naschvály

Násilí (fyzické či psychické) páchané v rodině (týrání manželky manželem, dítěte rodičem apod.)

násilí které se odehrává za zdmi bytu-at už psychické,ponižování,vyhružky tak fyzické a sociální-zákazy kamarádek izolace,nedostatek jidla pití

Násilí páchané na osobě osobou blízkou či známou v prostředí, které oba znají.

nasilí prováděné většinou doma, za zavřenými dveřmi, nejčastěji mezi rodinnými příslušníky, charakteristická je nevyrovnanost sil mezi pachatelem a obětí, pachtel má specifický druh chování ( násilí - doba omlouvání, darů - dusno před dalším útokem a stále dokola),.........

násilní chování realizované na členu rodiny

nejen fyzické ubližování,ale hlavně psychický teror

nemusí to znamenat doslovně fyzické násilí, bohužel je týrání psychické, upřímně nevím které se dá označit za horší

nepříznivé podmínky doma, které vedou jak psychické újmě člověka, tak ujma může být i fyzická

omezování ženské svobody a hlavně násilý

pokud člen rodiny týrá jiného člena

Pro me to asi znamena ze v danne domacnosti neni neco v poradku.Muz nejakym zpusobem tyranizuje svoji zenu.Zena si to vetsinou nechce pripustit a nekdy to muze dopadnout velmi spatne....

Především fyzické násilí, které zanechává viditelné stopy

představím si pod ním útoky, napadání, výhružky od blízké osoby s cílem ublížit či získat nad obětí převahu a moc

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání ženy

psychické a fyzické ubližování mezi rodinnými členy

Psychické nebo fyzické týrání nejbližších osob ve sdílené domácnosti.

psychické nebo fyzické týrání v rámci rodiny, které je mnohdy zatloukáno

Psychické, fyzické a další formy týrání osoby ve společné domácnosti

psychické, fyzické ponižování buď ženy, méně často i muže. můžeme zde řadit i násilí páchané na dětech, tzv. syndrom CAN. též můžeme zde řadit i dítě, které je svědkem nátlaku v jakékoliv podobě v rodině.

sexuální, tělesné i psychické týrání od rodinného příslušníka

takové chování člena rodiny,které vzbuzuje u dalšího člena rodiny-na kterém je dom. násilí pácháno,strach-např. násilí páchané na ženě,dětech,seniorech

To ,že mezi mužem a ženou ,nebo naopak dochází k psychickému ,nebo fyzickému násilí

týrání některého z členů rodiny

týrání psychické nebo i fyzické

Týrání těch nejbližších,jak fyzické tak psychické

4. Myslíte si, že informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4270 %70 %  
nevím1423,33 %23,33 %  
souhlasím46,67 %6,67 %  

Graf

5. Kde jste získala informace o problematice domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (TV, internet, rádio)4270 %70 %  
ve škole1321,67 %21,67 %  
v práci23,33 %3,33 %  
vše výše uvedené11,67 %1,67 %  
škola, média11,67 %1,67 %  
škola, média, literatura11,67 %1,67 %  

Graf

6. Pokud jste u otázky č. 6 odpověděla, že jste přečetla knihu, uveďte prosím její název

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %1,67 %  

Graf

7. Znáte ve svém okolí někoho, o kom víte, že je obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
ano1626,67 %26,67 %  

Graf

8. Pokud jste u otázky č. 8 odpověděla ANO,tak jak dotyčná řešila tento problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel, neřešila a neřeší, má stracj, je finančně závislá na manželovi, nemá kam by šla, bojí se požádat o pomoc

DotyčnÝ se s dívkou okamžitě rozešel...

jedna se rozvedla, druhá utíká k matce

neřeší, nechává si to líbit..

neřešila

neřešila

Neřešila, poddala se :-(

nevím

nijak

odešla

policie čr,azylový dům

Pomocí krizového centra

postupem času situace vygradovala natolik, že po několika nucených zásazích policie, se nakonec rozvedli..

první dotyčná osoba tento problém řešila odchodem od agresora druhá osoba vykázáním osoby a zrušením trvalého bydliště agresora

první se domáhala planých slibů,poté útěkem k rodičům a kamarádkám nakonec policií a soudní cestou

rozvodem a stěhováním se

Zatím nijak.

9. Co byste dělala, kdybyste zjistila, že Vaše přítelkyně, nebo známá se stala obětí týrání? (*více možností odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesvědčila bych ji, aby vyhledala pomoc a byla bych jí oporou5896,67 %96,67 %  
v případě největší nouze bych jí u sebe doma poskytla útočiště3660 %60 %  
kontaktovala bych policii915 %15 %  
dělala bych, že se mě to netýká. Je to přece soukromá věc11,67 %1,67 %  
nevím11,67 %1,67 %  

Graf

10. Jaký si myslíte, že má žena důvod zůstat v násilném vztahu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bojí se manžela/přítele, protože jí něčím vyhrožuje, pokud někde prozradí, co se doma děje. Stále ho miluje

bojí se následků

bojí se, nemá kam jít, miluje manžela natolik, že si myslí, že to už víckrát neudělá

bojí se, že partner ublíží třeba dětěm, myslí si, že se změní, že za to vlastně může ona

Bude si myslet, že když se přizná budou si na ni všichni ukazovat a žena stále doufá v to že to co se stalo bylo tentokrát naposled.

děti

děti, peníze, nemá kam jít, bojí se odejít, doufá, že to bude lepší...

děti, finance, city

děti,bydlení

Děti.

domnívám se, že žena je schopná setrvávat v takovém vztahu především kvůli dětem popř. kvůli ekonomickému zabezpečení. To jsou dle mého dva nejsilnější faktory.

finační

finance, kvůli svým dětem, už nenajde partnera

finanční závislost na partnerovi, nedostatek sebedůvěry, strach o rodinu (děti)

Hlavně ekonomický, bojí se, že zůstane s dětmi bez peněz a prostředků (děti jsou velký důvod, bez nich žena snadno ze vztahu vycouvá), ale i čistě psychický, muže neustále omlouvá a myslí si, že navzdory všemu jí má rád a potřebuje její oporu.

chudoba

Je závislá na osobě, která na ní násílí páchá a to finančně či psychicky. Závislost mohou vytvářet také jejich společné děti či majetek.

kvůli dětem, aby se nerozpadla rodina strach z ostudy - co tomu řenou lidi má strach z manžela, co udělá manžela má pořád ráda

kvuli spolecnym detem, i pres nasili pro me nepochopitelna laska k osobe, financni zajisteni

láska

láska k muži, kvůli dětem...

láska k muži,myslí si,že se změní

Laska k partnerovi, strach z odchodu od partnera

Láska, názor "ono se to spraví", peníze, děti.

láska, strach

má dotyčného ráda, nebo se bojí co by jí víc horšího udělal kdyby to řekla

má strach

mohou to být děti; přesvědčení, že to by jen momentální "zkrat";nutuchající zamilovanost

Muž je majetný, miluje ho, bojí se, že zůstane sama..

muže stále miluje,má s ním děti,kvůli kterým chce ve vztahu setrvat,je na muži např. finančně závislá,doufá,že se změní

Myslí si, že je to normální. A vinu na týrání přisuzuje sobě, ne partnerovi.

nedostatek sebevědomí, strach, závislost na partnerovi

Nechce aby se rozpadla rodina kvůli dětem, střecha nad hlavou.

Nepripousti si ze se neco deje.Muze se kterym tento vztah zdili asi miluje a boji se opustit vsechno co maji...

Neustále si myslí, že ji opravdu miluje a že to tak nechtěl. Nebo na sebe začnou svalovat vinu, že vlastně ony jsou ty špatné a že si to vlastně zasloužily.

nevím, nedokážu si to vysvětlit, asi slepá zamilovanost, finanční krize, strach

partner vytvoří takové podmínky, které je pro ženu obtížné opustit zůstává např. kvůli dětem, kvůli finančí závisloti, kvůli tomu, že je psychicky zmanipulovaný a bere chování partnera za normu, popřípadě svou vinu atd. atd.

Především strach partnera opustit

rodina miluje svého manžela

silná láska k tomu druhému

Slyšela jsem o Stockholmském syndromu, má k němu vytvořenou emoční vazbu.

strach

strach

Strach a psychická porucha (vyvolaná násillím)

strach o svůj život a život blízkých

Strach odejít, nebo řešit danou situaci, láska k týrajícímu člověku…

strach z nepochopení okolí strach o děti (pokud agresor vyhrožuje ublížením vůči dítěti) finační situace otázka bydlení žena se může cítit poníženě, když jde k výslechu na policii

Strach z partnerovy pomsty nebo si myslí, že už žádného jiného partnera nenajde

Strach z toho,že se jí manžel pomostí, strach z toho zůstat sama a naděje,že se manžel změní.

strach změnit situaci

strach, doufá že to pomine, často uvěří následným omluvám a slibům

strach,zavislost na partnerovi,obavy z pomluv a reakce okolí

vydírání mužem

výhružky, pořád (ikdyž nepochopitelná) láska k té osobě

závislost emoční, ekonomická

závislost na muži, strach

závislost na partnerovi, určité zisky - nemusí přijmout odpovědnost, rozhoduje za ni partner, obavy z pomsty, závazky k dětem, ekonomické důvody apod.

ze strachu,bojí se někoho upozornit,jelikož jí protějšek vyhrožuje nebo,že jí nebude pomoci

žádné sebevědomí, strach, obava o sebe a děti ....

žádný důvod!!!

11. Co je podle vás příčinou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Agresivita mužů a jejich dosud z minulosti převládající pocit, že jsou víc než ženy. Cítí se být nadřazeni ženám a tak si mylně myslí, že si mohou dělat se ženami co se jim zlíbí.

agresivita partnera

agresivita partnera,

agresivita, psychické problémy, mezigenerační přenos

agresivta muže

alkohol - následná hádka, nevěra, klidně i vyhrocená hádka partnerů

Alkohol a zneužívání jiných návykových látek, ztráta zaměstnání a z ní vyplývající ztížené finanční prostředky a v hlavním případě asi potlačená sebedůvěra násilníka tj. ukazuje ženě, že má navrch, že on je ten kdo má sílu, kdo jí ovládá.

alkohol, nevěra

alkohol, nevím víc

alkohol, nevyzrálost člověka

Alkohol, přirozená povaha, problémy v práci ventilované, výchova

alkohol,cholerická majetnická povaha,peníze,sociální zázemí

Alkohol,psycický problém pachatele,....

Asi povaha dotyčné/ho

dlouhodobý stres nezaměstnanost špatný zdravotní stav agresora dlouhodobější neuspokojování sexuálních potřeb (zdravotní důvody) návykové chování nejčastěji ze strany agresora

charakterové rysy osoby (např. sklon k násilí, agrese, výbušnost)

chlast na hubu je mast

Je to vrozené, když je někdo cholerik, vytočí ho třeba i studené jídlo...

labilita jednoho z partnerů

Myslím si , že násilí činí člověk který je sám se sebou nespokojený... nebo nějak psychicky narušený... mže to být taky nějaký traumatizující zažitek z dětství nebo minulosti...

Narušená osobnost člověka.

Návykové látky, alkoholismus, filtrování problémů

nedostatečně silná osobnost týrané ženy a věta"není to ještě tak hrozné"

Nejspis to ze clovek v tom samem vyrustal...nebo si ten dotycny neco dokazuje...

neschopnost ovládout agresivitu; nedostatečně zažitý vzor fungujícího partnerského vztahu

neschopnost, ješitnost a hloupost mužů

nespokojenost

nevím

nevím

nevím, mnoho faktorů

nevím, v každém případě je to jiné

nízké sebevědomí tyrana, tyranovi přináší uspokojení, je málo následků, kterých by se tyran měl obávat, chorobná žárlivost

osobnostní dispozice obou

Patologie osobnosti osoby, která koná domácí násilí

Podle mě domácí násilí může páchat jen psychicky nemocný člověk.

podle mě jde o psychiku. Psychycky zdraví člověk nemůže duhému jenom tak ubližovat...

Podle mě to má agresor v povaze

povaha osobnosti,většinou,když má daná osoba problémy,např. zadlužení,vylývá si zlost na druhých

Příčin může být spousta. Od stresu ze ztráty zaměstnání, úraz, alkoholismus, tedy závislosti, ale i přehnané nároky a nereálné představy.

příčiny jsou různé-alkohol,drogy,frustrace,kompenzace nízkého sebevědomí,moc vlastnit a ovládat

Psychická choroba, výchova v rodině, povaha člověka

psychická porucha

psychická porucha,potřeba nadvlády nad tím druhým

psychycky labilní člověk, agresivita, mít někoho pod kontrolou a tím si dokázat svou sílu, pravděpodobně reakce na nějaké problémy z dětství

samotný agresor, jako patologická osobnost? Nevím.

spatny psychycký stav nasilnika, alkohol, drogy, spatna financni situace

společnost, osobnost agresora, psychické problémy, sociální situace

špatná výchova, návykové látky

Špatný výběr partnera, bagatelizování prvních příznaků problémů, vzorec chování převzatý z rodin, kde týrající a týraní vyrůstali.

Špatný vztah mezi 2 lidmi, problémy jednoho z nich.

tupost některých lidí, špatná výchova

u dlouhodobého násilí povaha utlačovatele v kombinaci s ustupováním a přílišnou submisivitou oběti u jednorázového povaha pachatele

vybit si zlost ze strany nasilnika

Výchova rodičů (jejich "vzor"), prostředí, drogy, alkohol.

vytvoření nevyrovnaného vtahu mezi partnery

Z velké části alkohol a pokud ne ten tak minimálně psychická porucha pachatele

závislosti na drogách,alkoholu..., psychika

žárlivost

žárlivost,alkoholismus,nedostatek peněz ,

že si to žena nechá líbit,ten její by těžko dal facku chlapovi,protože je to srab který si troufne jen na slabšího

12. Označte správné odpovědi (*více možností odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnozí pachatelé domácího násilí byli sami v dětství svědky násilí vůči matce.5490 %90 %  
Děti si často přičítají vinu za agresivní chování svého otce.4676,67 %76,67 %  
Matka by měla domácí násilí před svými dětmi tajit, aby je nevystavila nebezpečí.813,33 %13,33 %  
Děti si nevšimnou, že mezi rodiči doma vládne brutální násilí.35 %5 %  

Graf

13. Brala byste jednu „facku“, jako důvod opustit partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2745 %45 %  
ne2236,67 %36,67 %  
ano1118,33 %18,33 %  

Graf

14. Z uvedené nabídky vyberte pravdivá tvrzení (*více možností odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za násilí je odpovědný pachatel a musí za své chování nést následky.5591,67 %91,67 %  
Násilí, s nímž oběť nic neudělá, má tendenci se stupňovat.5490 %90 %  
Žárlivost je znakem opravdové lásky.23,33 %3,33 %  
Je přirozené, aby se muži chovali agresivně, očekává se to od nich.11,67 %1,67 %  
Muži, kteří se dopouštějí násilí, za to nemohou, oběť je nejspíš vyprovokovala.11,67 %1,67 %  
Domácí násilí je záležitostí jen chudých lidí.11,67 %1,67 %  

Graf

15. Co byste dělala vy v případě, že byste se stala obětí týrání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doufám,že bych pachatele udala a utekla od něj

fyzickému násilí bych se po letech bojového umění ubránila, ovšem partnera bych opustila. to platí i v případě psychického týrání.

ihned dotyčného opustila, přerušila veškeré kontakty, popřípadě zaangažovala policii

kontaktovala příslušné orgány

Myslím, že bych ihned nahlásila na policii ... řekla bych to kamarádce a zůstala bych u ní... pokud by to nešlo tak bych se odstěhovala .

myslím, že se to nedá říct, pokud jsem nic takového nezažila.... Teoreticky bych vztah ukončila a dotyčného nechtěla nikdy vidět, ale obávám se, že prakticky by to nebylo tak jednoduché.

nahlásila bych to

nahlásila policii

nejprve bych tu záležitost probrala s důvěrnou kamarádkou, potom se pokusila situaci nějak řešit, popř. kontaktovat policii.

Nejspíš se s tímto problémem někomu svěřila. Neumím v sobě takové hrůzy dusit.

nemuzu to posoudit kdyz nejsem v te situaci, ted rikam ze bych od toho cloveka odesla popripade ho udala ale clovek nikdy nevi

netuším,nikdy jsem to nemusela řešit a je těžké pronášet hrdinská slova,bezmoc je silná

Neumím si to vůbec představit, ale doufám, že bych měla dost rozumu na to, abych to řekla alespoň kamarádce, která už by mi pomohla.

nevím

nevím, nedokáži si to představit

obrátila bych se na odbornou pomoc

odešla bych od partnera, kontakovala policii

odešla bych a vyhledala pomoc

odešla bych od dotyčného partnera a obrátila bych se na policii, nebo nějakou jinou instituci

odešla bych ze vztahu

odešla z domu

odešla, pokud bych na to neměla sílu sama, vyhledala bych pomoc odborníka

okamžitě bych muže opustila

Okamžitě bych od tyrana odešla, byť bych měla existenční či jiné problémy, i s dětmi. Pro dětskou i mou psychiku je lepší jistý čas v azylovém domě, než zůstávat s tyranem.

okamžitě bych opustila muže,který je natolik slaboch že musí bít ženu .a ještě bych ho nahlásila na policii

okamžitě ze vztahu odešla a nahlásila vše na policii

Opustila bych daného pachatele,svěřila se rodině a šla na policii

Opustila bych partnera

opustila bych partnera

opustila bych partnera a možná i nahlásila policii (podle toho o jakou formu násilí by se jednalo), rozhodně bych se svěřila svým přátelům a známým, netajila bych důvod rozchodu, aby se všichni dozvěděli, co je vlastně zač

opustila bych partnera, podala oznámení na policii

osešla bych od partnera

Pokud by mi partner někdy dal "pouze jedinou facku" tak s takovým člověkem bych okamžitě ukončila vztah a veškeré kontakty.

policie

Pravděpodobně kontaktovala policii, nebo hledala útočiště a pomoc u blízkých

prvně bych se to snažila vyřešit s tím dotyčným pokud by to nešlo kontaktovala bych policii

Rychle bych jednala.Opustila partnera a zasla na policii.

Řekla bych to blízké osobě a požádala o pomoc

řekla bych to rodičům, kamarádce a od chlapa bych utekla

Sbalila bych si věci a od přítele odešla, pokud by mě pronásledoval dál, tak bych to oznámila na policii.

snazila bych se sverit kamaradce, doufala bych v jeji pomoc a oporu, odchod od partnera

snažila bych se jednat

Snažila bych se to řešit, možná i obrácením na policii.

Snažila bych se to vyřešit hned při prvních příznacích, opustila bych vztah.

Snažila bych se to vyřešit s přítelem (dal bych mu šanci), jinak bych ho opustila.

tak to opravdu nevím, to by záleželo na více faktorech... při prvním výskytu bych si možná řekla, že se to stane (samozřejmě v případě, že bych si uvědomovala, že bych situaci vyprovokavala a va jaké míře k násilí došlo...) ale v případě opakování bych vyhledala pomoc, nejdříve asi ale u kamarádky, abych na to nebyla sama..

Těžké říct, když člověk není v té situaci. Teď si člověk může říkat, jak by se měl zachovat, ale ve skutečnosti to nebude tak lehké provést.

těžké zodpovědět, neboť v takovém případě i veškeré znalosti o problematice domácího násilí nejsou vždy realizovatelné včas. ale asi jako první bych se svěřila někomu z rodiny, přátelům. snaha kontaktovat linku pro oběti domácího násilí, policii.

Těžko říct ... sama si tuto možnost nepřipouštím, myslím si, že bych v okamžiku svobodného bezdětného vztahu byla schopná odporu a ukončení tohoto vztahu. Otázkou zústává, kdybych již měla z násilníkem dítě??? asi bych se nejprve společně s ním pokusila vyřešit problém a situaci, kvůli které k násilí došlo, v případě, že by se to nedařilo asi bych mu dala ještě jednu šanci (ovšemže chyba) a pak bych hledala pomoc u nějakého odborníka. Těžko, ale říct zda bych uměla zmobilizovat síly pro odpor a řešení, a nebo bych stupňující útoky snášela dál? Prozatím se k tomu stavím, jako svobodná bezdětná jednoznačně odchod z tohoto vztahu.

To je těžké říct, když jsem to neprožila (naštěstí). Nejspíš bych se obrátila na nějakou organizaci, která se věnuje domácímu násilí, nebo se obrátila na policii, šla bych pro radu za blízkými apod.

utekla a nahlásila

Utekla a zavolala policií

už jsem se stala jako malé dítě -mlčela jsem,dnes už vím kde hledat pomoc

velmi těžká otázka, když člověk v té situaci není, určitě bych se snažila vyhledat pomoc

vyhledala bych pomoc

Vyhledala odbornou pomoc a řídali se jejími radami.

z takového vztahu bych pokud možno co nejrychleji vycouvala

zavolala bych policii

Zavolala bych policii…

zavolala policii

16. Vyberte organizace, které se zabývají pomocí obětem a svědkům domácího násilí (*více možností odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krizové linky a poradenská centra5795 %95 %  
azylové domy4270 %70 %  
intervenční centra3456,67 %56,67 %  

Graf

17. Co si myslíte, že znamená "vykázání"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agresor po soudním projednání - platné ode dne odvedení policie ČR nesmí se přiblížit k domu oběti, neměl by ji kontaktovat. to samé by mělo platit i, co se týče dětí.

clovek musi opustit dane misto (vetsinou byt) a nesmi se tam na danou dobu vratit

Donucení osoby nějakou institucí opustit dům či byt na určitou dobu.

je to situace, kdy policie "vyžene" násilníka z domu na konkrétní počet dní. Je to prostředek, který by měl dotyčnému "otevřít oči", aby si uvědomil, že situace už je pro něj vážná. Ovšem v drtivé většině případů je to prostředek zcela neúčinný, protože dotyčný se po pár dnech vrátí...

Když je pachatel vykýzán ze svého domu, aby se nepřiblížil k oběti násilí.

Když má pachatel opustit místo týrané.

musí opustit dům a nepřibližovat se k němu

Myslím si, že se jedná o vykázání osoby, která páchá násilí, z domova, bez ohledu na to, komu bydlení patří.

Např. vystěhování násilníka z domu, zákaz přibližovat se k oběti.

nařízení pachateli aby opustil byt/dům

Násilník musí opustit společné obydlí na stanovenou dobu

Násilník se nesmí k oběti přiblížit po určitou dobu,je to však nesmysl nakonec nakonec do společné domácnosti přijde a pak teprve je mazec.

Nejspis se to tyka danneho tematu.Policejni vykazani pachatelu kteri jsou problemem v dannem vztahu...

netuším

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nucené (přikázáné vyšším orgánem - policie, soud..) opuštění společného bydlení

nucené opuštění, vystěhování

Odchod pachatelů (těch co páchají domácí násilí) z domova, tedy ochrana ohrožených členů rodiny.

opatření před dalším domácím násilím resp. slouží k ochraně ohrožené osoby

opatření, kterým se může násilné osobě na stanovenou dobu zakázat přístup do společného obydlí

opuštění bytu,domu pouze na dobu určitou,bohužel

partner je vykázán policií ze společného bytu na 3 dny

pokud je např vykázán manžel tak je policisty odveden a držen z mého dosahu i z mého okolí...pokud bylo prokázáno domácí nasílí

policie čr vykáže násilnika z bytu na10 dní,násilník musí byt opustit a nesmí se do něj po 140dní vrátit ani se k němu přiblížit

policie má právo násilníka vykázat z domu či bytu, který obývá s partnerkou

policie může vykázat osobu, která se chová ke svým příbuzným nevhodně z bytu na několi dní

příkaz opustit zemi

soudně podložené odvedení pachatele týrání z domácnosti,od týrané osoby

toš nevím romi asi vyhození toho chlapa z baráku

tyran se nesmí vrátit do bytu, je vykázán...?

vyhození z domu

vyhození z domu na určitou dobu

vykázání je zákaz navštěvovat napadenou osobu v jejím obydlím a jiné navázání kontaktu s ní...

Vykázání může nařídit policie

vykazani napr. z domu nebo bytu ze tak nasilnik nesmi

Vykázání násilníka z bytu (domu) na dobu 10 dnů policií v případě, že hrozí další násilné útoky

vykázání násilníka z domácnosti

vykázání násilníka ze společné domácnosti na několik dní

vykázání pachatele na několik dní z domu,musí opustit byt a nevrátit se před stanovenou dobou

Vykázání pachatele policií např. z bytu, kde svoji partnerku týrá.

Vykázání pachatele z bytu či domu policií

Vykázání se týká povinnosti pachatele opustit na nějakou dobu své bydliště. Tzn. Když bydlel společně muž (pachatel) se ženou (obětí) musí tento pachatel opustit domov na konrkétní dobu.

vykázání ze společného bydlení

vykázat někoho z domu, či bytu

vykázat osobu, která se dopustila násilí na určitou dobu z místa společného bydliště s obětí násilí

vyloučení z něčeho

vyprovodit násilníka z bytu/domu a zakázání se tam přibližovat

Vyštvání z bytu.

z bytu dane osoby

zákaz pachateli vstup domů na určitou dobu

zákaz styku?

zákaz vstupu do bytu

zákaz vstupu jednoho z partnerů do domu/bytu

zákaz vstupu nebo pohybu pachatele dom. násilí na určité místo,např. musí odejít z domu

Zakázání pachteli přiblížit se k domu.

že daný člověk musí odejít ze svého bydliště

18. Jak dlouho trvá vykázání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2846,67 %46,67 %  
10 dní2236,67 %36,67 %  
3 dny58,33 %8,33 %  
5 dní46,67 %6,67 %  
20 dní11,67 %1,67 %  

Graf

19. Co je Stockholmský syndrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběť je zamilovaná do pachatele násilí3761,67 %61,67 %  
nevím2135 %35 %  
oběť hledá útěchu v alkoholu23,33 %3,33 %  

Graf

20. Jaké služby poskytuje intervenční centrum? (*více možností odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zprostředkovává ubytování v azylových domech4473,33 %73,33 %  
sociálně terapeutickou činnost4066,67 %66,67 %  
pomoc při uplatňování práv3761,67 %61,67 %  
provádí vykázání násilných osob1016,67 %16,67 %  
finanční pomoc46,67 %6,67 %  

Graf

21. Které intervenční centrum byste vyhledala ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí - Zlín, Olomouc

Donacentrum Bílého kruhu bezpečí Ostrava Středisko sociální prevence Olomouc

charita

IC Zlín, případně Brno

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí v Olomouci

Krizové centrum charity

musela bych použít k vyhledání internet

nejspíš ve větších městech, popravdě jsem se o to nikdy nezajímala tuším, že v Ostravě toto centrum je

netuším

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím ani kde je... možná Promedica Prostějov

nevím i žádném

nevim o zadnem

nevím o žádném

nevím o žádném

nevím o žádném nevím

nevím, bydlíme tu krátce.........ale poradila bych si, našla bych nejbližší na internetu nebo bych se obrátila na centrum v Praze

nevím, musela bych se podívat na internet

Nevím, nemám o nich informace.

Nevím, neznám žádné intervenční centrum ve svém okolí.

nevím, žádné neznám

Nevím.

nevím..

Neznam žádné.

o žádném nevím

obrátila bych se asi nejdříve na nějakou krizovou linku, možná i manželskou poradnu apod.

Olomouc

Olomouc,Brno

plzen

Riaps

Středisko sociální prevence Olomouc

Tak to si opravdu momentálně nevzpomenu.

to nevim

v liberci

Žádné neznám

žádné neznám

22. K čemu slouží bezpečnostní plán?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby obět měla plán, jak se zachovat případě ohrožení

Jak se zachovat v nebezpečí.

jak se zbavit natrvalo slabocha a ochránit ženu před dalším násilím

Jde o plán, který je zaměřen na zajištění bezpečí oběti domácího násilí. Jde např. o vykázání pachatele z domu, kdy si může žena rozmyslet co bude dál. V plánu může být zahrnuto i možné opatření, kdy se pachatel nemůže přiblížit k oběti na určitou dobu...

je zde popsáno, jak se má postupovat, aby nedošlo k opětovnému napadení a zastrašování oběti

jsou to rady pro osoby ohrožené domácím násilím,co dělat při napadení,jak se chovat,jak se zabezpečit a případně své děti,kam volat pro pomoc,co mít při útěku sebou,jak uchovat důkazy....znám dobře BP,ale tuším, že nelze mít vše připraveno do detailu,když při násilí hraje důležitou roli strach a mnohdy hysterie

K ochraně majetku, zdraví a životů lidí.

k ochraně oběti

K ochraně oběti???

k ochraně ohrožené osoby

k ochraně týraných osob si myslím

K sestavení si blízké budoucnosti oběti...pro pocit bezpečí

k tomu, aby žena věděla co dělat

K tomu, jak se má člověk chovat, aby předešel domácímu násilí, popř. jak se chovat při něm.

k zachrane osobnosti

K zajištění bezpečí, tedy ochrana ohroženého člena rodiny, např. při odchodu z rodiny.

kdyby se neco stalo at víme co delat

měl by nějakým způsobem radit týraným osobám, jak se v daných chvílích zachovat, případně jak postupovat dále...

micáčku to je těžká otázka

naplánování kdy odejít popř utéci z domu s dětmi či sama, předem je již nutné mět připraveny doklady, nějaký finanční obnos a hlavně útočiště kde se může osoba vpodstatě ukrýt, samozřejmě vše je lepší dělat v konzultaci s příslušnými orgány, aby měli aspoň nějaké informace o tom kde se osoba nachází

nějaké plány jak postupovat při setkání s násilníkem

netuším

netuším

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, co to je.

nevím, nejspíš k ochraně obětí

Nevím.

nevím..

neznám

oběť si může náplánovat si kroky, které udělat, kdyby bylo nutné odejít z domu

plán jak má žena postupovat ve vzniklé situaci

plán, který si udělám před odchodem z domova např sbalení zavazadla, příprava na ten odchod atd

radí ženám, které jsou oběti domácího násilí

týraná oběŤ si nenápadně připraví doklady a osobní věci,které si uschová u známé,aby si je po napadnutí a následném útěku od tyrana vyzvedla.

určité pokyny chování přio nebezpečí

Určité pokyny, postupy, jak se chovat v případě domácího násilí.

v pripade ze se to domaci nasili vyskytuje, tak mit treba zbalene veci s kterymi by musela utect, misto kam by mohla utect, znat vsechna cisla na pomoc kdyby ten nasilnik znovu zautocil

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

20. Jaké služby poskytuje intervenční centrum? (*více možností odpovědí)

  • odpověď sociálně terapeutickou činnost:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš rodinný stav?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Myslíte si, že informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím je dostačující?

5. Kde jste získala informace o problematice domácího násilí?

7. Znáte ve svém okolí někoho, o kom víte, že je obětí domácího násilí?

9. Co byste dělala, kdybyste zjistila, že Vaše přítelkyně, nebo známá se stala obětí týrání? (*více možností odpovědí)

12. Označte správné odpovědi (*více možností odpovědí)

13. Brala byste jednu „facku“, jako důvod opustit partnerský vztah?

14. Z uvedené nabídky vyberte pravdivá tvrzení (*více možností odpovědí)

16. Vyberte organizace, které se zabývají pomocí obětem a svědkům domácího násilí (*více možností odpovědí)

18. Jak dlouho trvá vykázání?

19. Co je Stockholmský syndrom?

20. Jaké služby poskytuje intervenční centrum? (*více možností odpovědí)

21. Které intervenční centrum byste vyhledala ve svém okolí?

22. K čemu slouží bezpečnostní plán?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš rodinný stav?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Myslíte si, že informace a osvěta společnosti k boji s domácím násilím je dostačující?

5. Kde jste získala informace o problematice domácího násilí?

7. Znáte ve svém okolí někoho, o kom víte, že je obětí domácího násilí?

9. Co byste dělala, kdybyste zjistila, že Vaše přítelkyně, nebo známá se stala obětí týrání? (*více možností odpovědí)

12. Označte správné odpovědi (*více možností odpovědí)

13. Brala byste jednu „facku“, jako důvod opustit partnerský vztah?

14. Z uvedené nabídky vyberte pravdivá tvrzení (*více možností odpovědí)

16. Vyberte organizace, které se zabývají pomocí obětem a svědkům domácího násilí (*více možností odpovědí)

18. Jak dlouho trvá vykázání?

19. Co je Stockholmský syndrom?

20. Jaké služby poskytuje intervenční centrum? (*více možností odpovědí)

21. Které intervenční centrum byste vyhledala ve svém okolí?

22. K čemu slouží bezpečnostní plán?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králíčková, R.Problematika týrané ženy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-tyrane-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.