Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika zaměstnanosti osob Starších 50 let

Problematika zaměstnanosti osob Starších 50 let

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Zlesáková
Šetření:24. 01. 2013 - 13. 02. 2013
Počet respondentů:410
Počet otázek (max/průměr):21 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, touto cestou Vás žádám o vyplnění dotazníku, který slouží pro průzkum do mé diplomové práce zabývající se problematikou zaměstnanosti dospělých starších 50 let ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Prosím Vás o pravdivé a úplné vyplnění dotazníku. Data budou použita v již zmíněné diplomové práci a zároveň budou sloužit jako podněty pro Úřady práce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji.

 

Prosím, dotazník vyplňte pouze v případě, že žijete ve Středočeském nebo Královéhradeckém kraji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem podnikatelotázka č. 2, Jsem v trvalém pracovním poměru na plný úvazekotázka č. 2, Jsem v trvalém v pracovním poměru na částečný úvazekotázka č. 2, Jsem v pracovním poměru na dobu určitou na plný úvazekotázka č. 2, Jsem v pracovním poměru na dobu určitou na částečný úvazekotázka č. 2, Jsem zaměstnán/a na brigádu-na dohodu o pracovním poměruotázka č. 2, Jsem zaměstnán/a na brigádu-na dohodu o pracovní činnostiotázka č. 2, Jsem nezaměstnaný/áotázka č. 6, Jsem pracující důchodceotázka č. 2, Jsem v plném důchoduotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem nezaměstnaný/á11127,07 %27,07 %  
Jsem v trvalém v pracovním poměru na částečný úvazek7618,54 %18,54 %  
Jsem v trvalém pracovním poměru na plný úvazek6215,12 %15,12 %  
Jsem v pracovním poměru na dobu určitou na plný úvazek338,05 %8,05 %  
Jsem v pracovním poměru na dobu určitou na částečný úvazek338,05 %8,05 %  
Jsem zaměstnán/a na brigádu-na dohodu o pracovní činnosti307,32 %7,32 %  
Jsem zaměstnán/a na brigádu-na dohodu o pracovním poměru266,34 %6,34 %  
Jsem pracující důchodce163,9 %3,9 %  
Jsem v plném důchodu153,66 %3,66 %  
Jsem podnikatel81,95 %1,95 %  

Graf

2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické důvody25690,14 %62,44 %  
Potřeba být v kontaktu s jinými lidmi10938,38 %26,59 %  
Být nezávislý/á na rodině/okolí7024,65 %17,07 %  
Potřeba vyplnit svůj čas6021,13 %14,63 %  
Prostor pro sebeuplatnění4415,49 %10,73 %  
Zajímavost práce4315,14 %10,49 %  
Užitečnost mé práce238,1 %5,61 %  
Mé zaměstnání je mým koníčkem175,99 %4,15 %  
Prestiž mého povolání165,63 %3,9 %  
jen a pouze zdroj příjmů, lenost je běžná, tak jak říká McGregor v "X" :-) 10,35 %0,24 %  
různorodost10,35 %0,24 %  
obživa sebe a rodiny10,35 %0,24 %  

Graf

3. Vnímáte v současném zaměstnání tlak na propouštění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14952,46 %36,34 %  
Ne13547,54 %32,93 %  

Graf

4. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám obavy11339,79 %27,56 %  
Ano, mám velké obavy8329,23 %20,24 %  
Spíše nemám obavy6221,83 %15,12 %  
Ne269,15 %6,34 %  

Graf

5. Pracujete nyní v oboru studia/vyučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji v blízkém oboru13848,59 %33,66 %  
Pracuji ve zcela jiném oboru10336,27 %25,12 %  
Pracuji v původním oboru4315,14 %10,49 %  

Graf

6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu přebytku pracovních sil5246,85 %12,68 %  
Z důvodu organizačních změn4540,54 %10,98 %  
Z důvodu zavádění nových technologií/změny postupů3935,14 %9,51 %  
Z důvodu omezení výroby/nedostatku zakázek1816,22 %4,39 %  
Z důvodu krachu podniku1513,51 %3,66 %  
Z vlastního rozhodnutí21,8 %0,49 %  
Z důvodu nepohodnutí se s vedením/nadřízeným21,8 %0,49 %  
jsem studentkou10,9 %0,24 %  
studuji10,9 %0,24 %  

Graf

7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má ekonomická situace10493,69 %25,37 %  
Být nezávislý/á na rodině/přátelích4944,14 %11,95 %  
Pocit, že jsem potřebný/á109,01 %2,44 %  
praxe do budoucna10,9 %0,24 %  

Graf

8. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru studia/vyučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracoval/a jsem v blízkém oboru5140,48 %12,44 %  
Pracoval/a jsem ve zcela jiném oboru4838,1 %11,71 %  
Pracoval/a jsem v původním oboru2721,43 %6,59 %  

Graf

9. Jaká je délka Vaší praxe v původním či blízkém oboru studia/vyučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oboru jsem pracoval/a jen krátce, do 5 let15938,78 %38,78 %  
V oboru jsem nepracoval/a9322,68 %22,68 %  
V oboru jsem pracoval/a do 10 let7518,29 %18,29 %  
V oboru jsem pracoval/a 10 až 30 let5814,15 %14,15 %  
V oboru jsem pracoval/a 40 let a více256,1 %6,1 %  

Graf

10. V průběhu své pracovní dráhy jste se rekvalifikoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 13, Pouze jsem si prohloubil/a svou kvalifikaciotázka č. 13, Ano, ve zcela jiném oboruotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18043,9 %43,9 %  
Pouze jsem si prohloubil/a svou kvalifikaci15136,83 %36,83 %  
Ano, ve zcela jiném oboru7919,27 %19,27 %  

Graf

11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracoval/a jsem ve zcela jiném oboru2835,44 %6,83 %  
Pracoval/a jsem v blízkém oboru2531,65 %6,1 %  
Pracoval/a jsem v oboru na který jsem se rekvalifikoval/a1620,25 %3,9 %  
Pracoval/a jsem v původním oboru1012,66 %2,44 %  

Graf

12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval,/a jsem pracoval/a jen krátce, do 5 let3341,77 %8,05 %  
V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval/a, jsem nepracoval/a2936,71 %7,07 %  
V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval/a, jsem pracoval/a do 10 let1215,19 %2,93 %  
V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval/a, jsem pracoval/a 10 až 30 let56,33 %1,22 %  

Graf

13. Kolikrát jste byl/a nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x za život16640,49 %40,49 %  
3 a vícekrát za život11728,54 %28,54 %  
Pouze 1x za život8620,98 %20,98 %  
Ještě se mi to nestalo4110 %10 %  

Graf

14. Jak dlouho jste byl/a naposledy nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce až 6 měsíců15136,83 %36,83 %  
7 měsíců a déle14635,61 %35,61 %  
1 měsíc až 3 měsíce6916,83 %16,83 %  
Ještě se mi to nestalo4410,73 %10,73 %  

Graf

15. Jaké důvody Vám uvádějí zaměstnavatelé v případě odmítnutí Vaší žádosti o zaměstnání? (možno zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místo je již obsazeno26263,9 %63,9 %  
Nedostatek mé praxe v oboru16941,22 %41,22 %  
Věk, pohlaví, národnost14936,34 %36,34 %  
Nedostačující či neodpovídající kvalifikace11227,32 %27,32 %  
ještě se mi to nestalo51,22 %1,22 %  
Jiné – prosím vypište níže20,49 %0,49 %  
Práci jsem již nescháněl, po nějaké době jsem požádal o důchod.10,24 %0,24 %  
nebyla odmítnuta10,24 %0,24 %  
nemám s tím žádnou osobní zkušenost10,24 %0,24 %  
jsem stále zaměstnaná10,24 %0,24 %  
nevím 10,24 %0,24 %  
zadost ozamestnani jsem neabsolvoval10,24 %0,24 %  
Věk-neuvádí-trestné10,24 %0,24 %  
nepoznala jsem10,24 %0,24 %  
příliš starý nebo už místo mají "obsazeno"10,24 %0,24 %  
tato záležitost se zatím nestala10,24 %0,24 %  
nebyl jsem této roli10,24 %0,24 %  
Nevyhovuje... 10,24 %0,24 %  
Velká kvalifikace - mám větší možnosti díky studiu na vš, ale pro zaměstnavatele jsou příliš velké, nemůže mne ocenit, a proto mi práci raději nedá10,24 %0,24 %  
nezažil jsem10,24 %0,24 %  
ještě se nestalo10,24 %0,24 %  
nežádám, ale byl by to věk10,24 %0,24 %  
nepotřeboval jsem shánět jiné zaměstnání10,24 %0,24 %  
důvody neuvádějí10,24 %0,24 %  
nemám zkušenost10,24 %0,24 %  
nestalo se mi to10,24 %0,24 %  
overqualified10,24 %0,24 %  
neznalost jazyka i když není potřeba10,24 %0,24 %  
nesetkala jsem se s touto situací10,24 %0,24 %  

Graf

16. Který z těchto způsobů pokládáte za nejúčinnější při hledání zaměstnání? (možno zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace a doporučení od přátel, rodiny, známých34082,93 %82,93 %  
Internet25461,95 %61,95 %  
Úřad práce11227,32 %27,32 %  
Inzerce v novinách, televizi, rádiu11127,07 %27,07 %  
Inzerce na vývěsních tabulích409,76 %9,76 %  
Jiné - prosím vypište níže20,49 %0,49 %  
Osobní návštěvy a písemné dotazy ve vybraných zájmových firmách.10,24 %0,24 %  
Tonoucí se stébla chytá10,24 %0,24 %  
lidé a firmy v oboru se navzájem celkem dobře známe, o schopné lidi je veplý zájem10,24 %0,24 %  
internet + informace od známých10,24 %0,24 %  
osobní návštěvy, zasílání nabídkových dopisů10,24 %0,24 %  
osobní pohovory, vlastní iniciativa10,24 %0,24 %  
nic oficiálního ani inzeráty nepomohly10,24 %0,24 %  

Graf

17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na trhu práce najdu uplatnění snadno2.6611.775
V našem kraji je dostatek pracovních nabídek2.5051.767
Ze strany Úřadu práce vnímám podporu nezaměstnaných (pomoc při hledání zaměstnání,…)2.221.025
Ze strany státu vnímám podporu nezaměstnaných (snaha podpořit zaměstnanost)2.2411.3
Jsem ochoten/ochotna změnit své profesní zaměření a rekvalifikovat se, pokud mi to pomůže při získání zaměstnání5.5021.909
Jsem stále schopen/schopna přijímat změny a učit se5.6121.92

Graf

18. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž21051,22 %51,22 %  
Žena20048,78 %48,78 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-60 let27266,34 %66,34 %  
60 let a více8821,46 %21,46 %  
Méně než 50 let5012,2 %12,2 %  

Graf

20. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj20750,49 %50,49 %  
Královéhradecký kraj20349,51 %49,51 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen/a s výučním listem20650,24 %50,24 %  
Vyučen/a s maturitou8520,73 %20,73 %  
6916,83 %16,83 %  
338,05 %8,05 %  
VOŠ112,68 %2,68 %  
Základní61,46 %1,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:

 • odpověď Jsem nezaměstnaný/á:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Být nezávislý/á na rodině/přátelích na otázku 7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má ekonomická situace na otázku 7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit, že jsem potřebný/á na otázku 7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu krachu podniku na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu omezení výroby/nedostatku zakázek na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu organizačních změn na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu přebytku pracovních sil na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu zavádění nových technologií/změny postupů na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracoval/a jsem v původním oboru na otázku 8. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru studia/vyučení?

2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti

 • odpověď Ekonomické důvody:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zaměstnán/a na brigádu-na dohodu o pracovní činnosti na otázku 1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem v pracovním poměru na dobu určitou na plný úvazek na otázku 1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba vyplnit svůj čas na otázku 2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám velké obavy na otázku 4. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám obavy na otázku 4. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Vnímáte v současném zaměstnání tlak na propouštění?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba být v kontaktu s jinými lidmi na otázku 2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji v blízkém oboru na otázku 5. Pracujete nyní v oboru studia/vyučení?

7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)

 • odpověď Má ekonomická situace:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu organizačních změn na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu zavádění nových technologií/změny postupů na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu přebytku pracovních sil na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu omezení výroby/nedostatku zakázek na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem nezaměstnaný/á na otázku 1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:

10. V průběhu své pracovní dráhy jste se rekvalifikoval/a?

 • odpověď Ano, ve zcela jiném oboru:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracoval/a jsem v blízkém oboru na otázku 11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracoval/a jsem v oboru na který jsem se rekvalifikoval/a na otázku 11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracoval/a jsem v původním oboru na otázku 11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracoval/a jsem ve zcela jiném oboru na otázku 11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval,/a jsem pracoval/a jen krátce, do 5 let na otázku 12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval/a, jsem nepracoval/a na otázku 12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V oboru, pro který jsem se rekvalifikoval/a, jsem pracoval/a do 10 let na otázku 12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?

14. Jak dlouho jste byl/a naposledy nezaměstnaný/á?

 • odpověď Ještě se mi to nestalo:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě se mi to nestalo na otázku 13. Kolikrát jste byl/a nezaměstnaný/á?

17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

 • odpověď Jsem ochoten/ochotna změnit své profesní zaměření a rekvalifikovat se, pokud mi to pomůže při získání zaměstnání=3:
  • 16.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem stále schopen/schopna přijímat změny a učit se=3 na otázku 17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

19. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 50-60 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z důvodu krachu podniku na otázku 6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?

20. V jakém kraji žijete?

 • odpověď Královéhradecký kraj:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem stále schopen/schopna přijímat změny a učit se=3 na otázku 17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:

2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti

3. Vnímáte v současném zaměstnání tlak na propouštění?

4. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?

5. Pracujete nyní v oboru studia/vyučení?

6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?

7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)

8. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru studia/vyučení?

9. Jaká je délka Vaší praxe v původním či blízkém oboru studia/vyučení?

10. V průběhu své pracovní dráhy jste se rekvalifikoval/a?

11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?

12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?

13. Kolikrát jste byl/a nezaměstnaný/á?

14. Jak dlouho jste byl/a naposledy nezaměstnaný/á?

15. Jaké důvody Vám uvádějí zaměstnavatelé v případě odmítnutí Vaší žádosti o zaměstnání? (možno zvolit více možností)

16. Který z těchto způsobů pokládáte za nejúčinnější při hledání zaměstnání? (možno zvolit více možností)

17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

18. Jakého jste pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. V jakém kraji žijete?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše postavení v současné době? - označte prosím situaci, ve které se nacházíte:

2. Jakou hodnotu pro Vás má zaměstnání/podnikání? - prosím zvolte alespoň 3 možnosti

3. Vnímáte v současném zaměstnání tlak na propouštění?

4. Máte obavy ze ztráty zaměstnání?

5. Pracujete nyní v oboru studia/vyučení?

6. Pokud jste nezaměstnaný/á, z jakého důvodu?

7. Co Vás motivuje k hledání zaměstnání? (možno zvolit více odpovědí)

8. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru studia/vyučení?

9. Jaká je délka Vaší praxe v původním či blízkém oboru studia/vyučení?

10. V průběhu své pracovní dráhy jste se rekvalifikoval/a?

11. Pracoval/a jste ve svém posledním zaměstnání v oboru, na který jste se rekvalifikoval/a?

12. Jaká je délka Vaší praxe v oboru, pro který jste se rekvalifikoval/a?

13. Kolikrát jste byl/a nezaměstnaný/á?

14. Jak dlouho jste byl/a naposledy nezaměstnaný/á?

15. Jaké důvody Vám uvádějí zaměstnavatelé v případě odmítnutí Vaší žádosti o zaměstnání? (možno zvolit více možností)

16. Který z těchto způsobů pokládáte za nejúčinnější při hledání zaměstnání? (možno zvolit více možností)

17. U následujících tvrzení využijte číselnou škálu 1-7, kde 1 = souhlasím nejméně, 7 = souhlasím nejvíce

18. Jakého jste pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. V jakém kraji žijete?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zlesáková, M.Problematika zaměstnanosti osob Starších 50 let (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://problematika-zamestnanosti-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.