Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika zavádění informačních technologií ve zdravotnictví

Problematika zavádění informačních technologií ve zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Panchártková
Šetření:08. 11. 2011 - 11. 11. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Vážení respondenti,
ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém zjišťuji problematiku zavádění informačních technologií ve zdravotnictví. Získaná data budou podkladem pro moji semestrální práci.
Dotazník je určen pro zaměstnance společností dodávající IT služby do nemocnic a jiných zdravotických zařízení.
Vyplnění netrvá déle jak 1 minutu.

Předem děkuji za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi,

Denisa Panchártková
studentka VŠE v Praze Podnikohospodářská fakulta

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

 

Odpovědi respondentů

1. Přicházíte při své práci do styku s nemocničním personálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %63,16 %  
ne736,84 %36,84 %  

Graf

2. Je podle Vás obtížnější implementovat IT služby ve zdravotnictví než v jiných oborech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1052,63 %52,63 %  
nevím526,32 %26,32 %  
ne421,05 %21,05 %  

Graf

3. Myslíte si, že zaměstnanci zdravotnických zařízení mají dostatečné technické vzdělání (práce s PC)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1263,16 %63,16 %  
ano421,05 %21,05 %  
nevím315,79 %15,79 %  

Graf

4. Myslíte si, že je bariérou nedostatek času zaměstnanců zdravotnických zařízení na proškolení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1052,63 %52,63 %  
ne736,84 %36,84 %  
nevím210,53 %10,53 %  

Graf

5. Máte zkušenost s tím, že zaměstnanci zdravotnického zařízení nebyli ochotni s Vámi spolupracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1473,68 %73,68 %  
ne421,05 %21,05 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

6. Seřaďte bariéry zavádění nových procesů podle toho, jakou váhu jim přikládáte. 1. nejvýznamnější bariéra, 4. nejméně významná bariéra

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nedostatečná schopnost zaměstnanců zdravotnického zařízení pracovat s počítači2.8421.08
Nedostatek času na proškolení zaměstnanců ZZ2.2631.457
Nedostatečná zainteresovanost zaměstnanců ZZ2.5790.77
Neochota zaměstnanců ZZ spolupracovat2.3161.479

Graf

7. Pokud jste se setkali s jinou než výše uvedenou bariérou, prosím uveďte ji.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékaři jsou nadlidi120 %5,26 %  
Nejednotný výklad vyhlášek ZP, legislativy.120 %5,26 %  
Kontrola práce zdravotnických prac. po zavedení PC120 %5,26 %  
osobní vazby na jiného dodavatel120 %5,26 %  
přesněji řečeno podpora vedení ZZ120 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (80,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Panchártková, D.Problematika zavádění informačních technologií ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://problematika-zavadeni-inform.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.