Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika zdravotně znevýhodněných osob.

Problematika zdravotně znevýhodněných osob.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kameníčková
Šetření:18. 11. 2010 - 21. 11. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu chci zjistit, jaký mají lidé vztah k handicapovaným osobám. Dále chci zjistit jejich názor na určité situace, které mohou vzniknout v životě zdravotně znevýhodněných osob.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem handicapovaná osoba?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk, který má tělesné nebo mentální postižení14,35 %4,35 %  
osoba,se zdravotním znevýhodněním např. na vozíku14,35 %4,35 %  
osoba s fyzickým či psychickým postižením14,35 %4,35 %  
osoba s fyzickým nebo psychickým onemocněním14,35 %4,35 %  
osobu se zdravotním postižením (telesné i mentální14,35 %4,35 %  
těžko říct14,35 %4,35 %  
na vozíčku, slepého, mentálně postiženého14,35 %4,35 %  
nemůže plnit plnohodnotně fyzické/psychické úkony14,35 %4,35 %  
Osoba, která je tělesně postižená. 14,35 %4,35 %  
mentál14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi člověk na vozičku
tělesně znevýhodněná
tělesně postiženy člověk
Tělesně Postiženy
osobu, která má nějaké z.omezení oproti zdravým
osobu, která se o sebe těžko sama může postarat
osoba s určitým znevýhodněním
2. a 3. stupeň postižení
osoba tělesně či mentálně znevýhodněná
mentálně, fyzicky znevýhodněná osoba
osoba s tělesným nebo duševním postižením
pohybově znevýhodněná
osoba tělesně postižená
1356,52 %56,52 % 

Graf

2. Žije ve vašem okolí zdravotně znevýhodněný člověk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1565,22 %65,22 %  
ne834,78 %34,78 %  

Graf

3. Znáte nějakou mentální poruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1982,61 %82,61 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

4. Jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autismus315,79 %13,04 %  
mentální retardace210,53 %8,7 %  
Downův syndrom210,53 %8,7 %  
chromozomální vývojové vady15,26 %4,35 %  
Mentální retardaci15,26 %4,35 %  
těžko říct15,26 %4,35 %  
autismus, aspergerův syndrom, ...15,26 %4,35 %  
Spousty, nevejdu se se všemi do políčka15,26 %4,35 %  
Dawnův syndrom15,26 %4,35 %  
anorexie,DMO15,26 %4,35 %  
ostatní odpovědi downův syndrom, autismus
mentální anorexie, Aspergerův syndrom, autismus
mentální retardace, autismus..
lehká, těžká mentální retardace, debilita, epileps
mentální retardaci, downův syndrom
526,32 %21,74 % 

Graf

5. Představte si situaci, že jste v tramvaji a vidíte jak má muž na invalidním vozíku problém do ní nastoupit. Pomůžete mu??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

6. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sama bych mu asi nedokázala pomoci120 %4,35 %  
nedokázala bych mu pomoci120 %4,35 %  
Protože mám 45 kg120 %4,35 %  
styděla bych se120 %4,35 %  
nenapadne mě to120 %4,35 %  

Graf

7. Máte možnost pomoci nějaké organizaci pro zdravotně znevýhodněné, ale musili byste obětovat své volno, pomůžete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1669,57 %69,57 %  
ne730,43 %30,43 %  

Graf

8. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tolik volného času nemám114,29 %4,35 %  
bo už bych neměl volno114,29 %4,35 %  
mám málo volného času, snažím se si volna užívat114,29 %4,35 %  
nechci114,29 %4,35 %  
moc mně to nezajima114,29 %4,35 %  
Dříve jsem se angažovala, teď nemám čas.114,29 %4,35 %  
chci trávit jinak volný čas114,29 %4,35 %  

Graf

9. Co je to Autismus?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mentální porucha521,74 %21,74 %  
duševní porucha14,35 %4,35 %  
vývojové duševní onemocnění převážně v sociální ob14,35 %4,35 %  
mentální postižení(stále se opakující rituály atd.14,35 %4,35 %  
odlišný způsob vnímání a komunikace, problémy řeči14,35 %4,35 %  
narušené kom.schopnosti, opakující se chování14,35 %4,35 %  
Slyšela jsem o tom, ale netuším..14,35 %4,35 %  
nemoc, kdy člověk nechce vybočit z rutiny.14,35 %4,35 %  
nevim14,35 %4,35 %  
duševní postižení14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi Porucha vývoje
mentální porucha, porucha autistického spektra
Je to duševní postižení.
duševní postižení s příznaky v chování
duševní postižní
porucha mentálního vývoje
člověk s "vlastním" světem, narušená komunikace..
vrozená mentální porucha
porucha dětského mentálního vývoje
939,13 %39,13 % 

Graf

10. Víte, že se Vám narodí postižené dítě, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v žádném případě bych postižené dítě nepřivedla na svět1147,83 %47,83 %  
dítě bych si ponechala1043,48 %43,48 %  
ponechala, ale dala bych ho do speciálního zařízení28,7 %8,7 %  

Graf

11. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sluchové postižení1565,22 %65,22 %  
tělesné postižení521,74 %21,74 %  
mentální postižení28,7 %8,7 %  
zrakové postižení14,35 %4,35 %  

Graf

12. Myslíte si, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2295,65 %95,65 %  
ne14,35 %4,35 %  

Graf

13. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnost prace pro ostatni lidi 1100 %4,35 %  

Graf

14. Jaký máte vztah k handicapovaným lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beru je jako zdravé lidi1147,83 %47,83 %  
je mi jich líto939,13 %39,13 %  
nezajímají mě, nevšímám si jich28,7 %8,7 %  
mám z nich strach14,35 %4,35 %  

Graf

15. Dokázali byste se postarat o někoho mentálně či tělesně postiženého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1773,91 %73,91 %  
ne626,09 %26,09 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou zdravotně znevýhodněné osoby ve společnosti diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2086,96 %86,96 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

17. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé se jich bojí210 %8,7 %  
Lidé se jich bojí,posmívají se jim, 15 %4,35 %  
prostě jsou, stejně tak jako ženy např.15 %4,35 %  
Nemají stejné podmínky jako zdraví lidé.15 %4,35 %  
nedostatek pracovnách míst,opovržení lidí atd.15 %4,35 %  
nevím15 %4,35 %  
vidím to okolo - už jakoděti jsou často šikanovány15 %4,35 %  
Do práce berou zdravé i kde to není nezbytné15 %4,35 %  
Protože se na ně někteří lidé dívají jinak.15 %4,35 %  
nemůžou dělat to co ostatní15 %4,35 %  
ostatní odpovědi lidi na ně neberoo ohleduplnost
nedokožou to co zdravý člověk
pro nedostatek příležitostí
např. nedostávají dostatečné fin. příspěvky
např. ubírání platu
lidé se jich bojí, možná i příčí
Jako všichni nějak odlišní lidé
mají méně příležitostí
nevím, ale jsou, nevidím do diskriminujíchích lidí
945 %39,13 % 

Graf

18. Jaký máte pocit, když někoho silně postiženého vidíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cítím soucit, lítost1565,22 %65,22 %  
cítím se nepříjemně521,74 %21,74 %  
stejný, jako kdybych viděl zdravého člověka313,04 %13,04 %  
nejdříve soucit,poté ho beru jako každého zdravého14,35 %4,35 %  
Trochu nejistotu, aby mu má pozornost nebyla nepří14,35 %4,35 %  

Graf

19. Jste::

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1669,57 %69,57 %  
muž730,43 %30,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kameníčková, J.Problematika zdravotně znevýhodněných osob. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://problematika-zdravot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.