Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problémy českého školství

Problémy českého školství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Pallová
Šetření:05. 11. 2014 - 11. 11. 2014
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):25 / 21.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zabývá určením problémů a slabých stránek současného vzdělávácího systému, zejména v souvislosti s individuálnímu schopnostmi učení. Je určen především pro studenty, pedagogy a rodiče, jejichž děti stále navštěvují školská zařízení, avšak uvítáme i názor široké veřejnosti.

Data budou použita jako podklad pro výzkumný projekt zabývající se zlepšením efektivity školní vzdělávání. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je český systém vzdělávání efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 3, Pouze částečně.otázka č. 2, Ne.otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze částečně.11068,32 %68,75 %  
Ne.4326,71 %26,88 %  
Ano.84,97 %5 %  

Graf

2. V čem konkrétně podle Vás školský systém selhává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybavení žáků praktickými znalostmi9260,13 %57,5 %  
Rozvoj samostatného myšlení8354,25 %51,88 %  
Individuální přístup vůči žákům7347,71 %45,63 %  
Zahlcení žáků informacemi6945,1 %43,13 %  
Zajištění autority učitele6240,52 %38,75 %  
Komunikace mezi žáky a učiteli5535,95 %34,38 %  
Podpora nadaných/znevýhodněných žáků4529,41 %28,13 %  
Uzpůsobení učiva pro různé skupiny žáků3623,53 %22,5 %  
Použití moderní technologí2616,99 %16,25 %  
zaškrtla bych všechny odpovědi kromě neselhává10,65 %0,63 %  
kvalita pedagogů10,65 %0,63 %  
Příliš velký počet vysokých škol a studijních programů, jejichž studenti nenaleznou uplatnění10,65 %0,63 %  
jde víc o známky než o to se něco doopravdy naučit10,65 %0,63 %  
podpora nadaných žáků (znevýhodněným se pozornosti věnuje hodně a často zdržují třídu)10,65 %0,63 %  
učitelé kteří by neměli učit10,65 %0,63 %  
Práce s informacemi (porozumění textu, použití znalostí), občanská výchova10,65 %0,63 %  
Neselhává10,65 %0,63 %  
často učí jen opakovat cizí slova, žáci přitom neznají význam10,65 %0,63 %  
častý syndrom vyhoření učitele10,65 %0,63 %  
povýšenost učitelů10,65 %0,63 %  
ohodnocení učitelů10,65 %0,63 %  

Graf

3. Měl by se současný školní systém alespoň částečně změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.15395,03 %95,63 %  
Ne.84,97 %5 %  

Graf

4. Podporuje současný školský systém rozvíjení samostatného myšlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.8552,8 %53,13 %  
Ne.5936,65 %36,88 %  
Ano.148,7 %8,75 %  
viděli jste prezidenta?10,62 %0,63 %  
Nezaznamenala jsem, že by toto současný školksý systém dělal. Podle mé zkušenosti je to právě věc, kterou totálně postrádá. 10,62 %0,63 %  
tento systém nerozvíjí samostatné myšlení10,62 %0,63 %  

Graf

5. Motivuje/motivoval by Vás současný školní systém ke vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 7, Částečně.otázka č. 6, Minimálně.otázka č. 6, Ne.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.6842,24 %42,5 %  
Minimálně.5433,54 %33,75 %  
Ne.2414,91 %15 %  
Ano.159,32 %9,38 %  

Graf

6. Proč? Jaká věc Vás ve studiu odrazuje/odrazovala by?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuplatnitelnost dané věci v praxi8054,79 %50 %  
Nezajímavost či jednotvárnost vyučování6745,89 %41,88 %  
Nedostatečné či špatné vysvětlení látky5336,3 %33,13 %  
Nezájem o dané téma3926,71 %24,38 %  
vše výše uvedené10,68 %0,63 %  
povrchní a těžko využitelné, zastaralé znalosti10,68 %0,63 %  
nikoho nezajímá jestli jste se něco naučili, hlavně abyste docházeli a měli známky10,68 %0,63 %  
Odrazuje mě Zeman v rádiu10,68 %0,63 %  
Učím se něco, co už nikdy v životě nebudu potřebovat.10,68 %0,63 %  
zahlcení množstvím neužitečných informací (definic...)10,68 %0,63 %  
spíš praktické věci - chování některých vyučujících, nedostatečné informace o právech a povinnostech, všeobewcná lhostejnost10,68 %0,63 %  
šikana ze strany učitele10,68 %0,63 %  
vždy záleží na učiteli10,68 %0,63 %  
nekvalifikovaní a nezkušení pedagogové - VŠ10,68 %0,63 %  
Velice by mě odrazovalo celkové pojetí školy, které je v současnosti často oddělené od života. Vadí mi, že je nastaven trend, že do školy se chodí proto, protože se tam prostě chodí. Žije se až po škole, škola je přípravou na něco, co teprve přijde.10,68 %0,63 %  
povýšenost učitelů10,68 %0,63 %  

Graf

7. Je podle Vás potřebná jistá provázanost učiva, jak obsahová, tak mezipředmětová?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 9, Pouze v určitých případech.otázka č. 8, Ne.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10263,35 %63,75 %  
Pouze v určitých případech.5433,54 %33,75 %  
Ne.53,11 %3,13 %  

Graf

8. V jakých případech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je toho více14,55 %0,63 %  
nevím14,55 %0,63 %  
matika a fyzika14,55 %0,63 %  
abychom pochopili dané téma v celku, ne jen z jedné jeho části14,55 %0,63 %  
stejné látky14,55 %0,63 %  
např. zeměpis - přírodopis nebo matematika - fyzika (někdy zejm. začátek školního roku podobné/stejné okruhy učiva)14,55 %0,63 %  
stejná látka14,55 %0,63 %  
V případě Zemana v Radiožurnálu14,55 %0,63 %  
čeština a dějepis, matika a rovnice14,55 %0,63 %  
dějepis a literatura, biologie a chemie14,55 %0,63 %  
ostatní odpovědi dejepis
chemie a biologie, dějepis a český jazyk
PRAXE
zejména u vysokoškolských předmětů
Když spolu předměty doopravdy souvisí. Např. fyzika a matematika.
U příbuzných oborů
Např. Matematika a fyzika
v těch, které spolu souvisí. Těžko propojím češtinu s chemií
jaké je využití naučeného v praxi, využití pro život
k prohloubení vědomostí v dané problematice a k celkové orientaci v látce
když to pomůže lepší aplikaci
pokud je to možné
1254,55 %7,5 % 

Graf

9. Má podle Vás žák ve standardní hodině možnost určit své slabé stránky a aktivně pracovat na jejich zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.7747,83 %48,13 %  
Spíše ano.4226,09 %26,25 %  
Ne.2314,29 %14,38 %  
Ano.1911,8 %11,88 %  

Graf

10. Existuje podle Vás v současné době prostor pro zpětnou vazbu žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žáci nemají prostředky, skrz které by mohli anonymně vyjádřit svůj názor6741,61 %41,88 %  
Ano, ale pouze v malém procentu případu6339,13 %39,38 %  
Ne, žáci nemají zájem poskytovat pomoci zlepšení výkldu3018,63 %18,75 %  
Ano, žáci mají k dispozici anonymní/neanonymní prostředky, díky kterým mohou pedagogovi poskytnout zpětnou vazbu2817,39 %17,5 %  
Ano, žáci nemají problém sdělit pedagogovi, kde jeho výklad selhává a kde je naopak velmi dobrý116,83 %6,88 %  
Ne, žáci by neměli poskytovat zpětnou vazbu10,62 %0,63 %  

Graf

11. Jaká přídavná jména si vybavíte ve spojení se školní třídou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlučná10767,3 %66,88 %  
Plná5534,59 %34,38 %  
Nudná3119,5 %19,38 %  
Nepohodlná2716,98 %16,88 %  
Zábavná2616,35 %16,25 %  
Nezajímavá2515,72 %15,63 %  
Anonymní95,66 %5,63 %  
Tichá74,4 %4,38 %  
nepřátelská21,26 %1,25 %  
Málo přátelská10,63 %0,63 %  
poučná10,63 %0,63 %  
Barevná (mě to aspoň vždycky rozptylovalo)10,63 %0,63 %  
apatická10,63 %0,63 %  
žádná10,63 %0,63 %  
horko, špatný vzduch10,63 %0,63 %  
rozdělená na menší skupinky10,63 %0,63 %  
příjemná10,63 %0,63 %  

Graf

12. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako jednotlivců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.7144,1 %44,38 %  
Minimálně.4729,19 %29,38 %  
Ne.2213,66 %13,75 %  
Ano.2113,04 %13,13 %  

Graf

13. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako celku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.8049,69 %50 %  
Ano.4427,33 %27,5 %  
Minimálně.2414,91 %15 %  
Ne.138,07 %8,13 %  

Graf

14. Myslíte si, že školní systém dostatečně zohledňuje individuální potřeby žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.6137,89 %38,13 %  
Minimálně, v nedostatečné míře.5131,68 %31,88 %  
Ne, nezohledňuje.3924,22 %24,38 %  
Ano, v dostatečné míře.106,21 %6,25 %  

Graf

15. Jaký problém Vy osobně máte se současným vzdělávácím systémem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

podkopaná autorita učitelů s narůstajícími právy žáků, mravy žáků mimo gymnázia značně zaostávají, nárůst zneužívání alkoholu, drog na pozemcích školy, nekázeň

1) Někteří učitelé manipulují žáky svými názory 2) Neučí žáky přemýšlet, prostě naservíruje informace a žák si je pamatuje 3) Systém dovoluje, aby učili špatní učitelé (mají pravdu, ikdyž ji nemají a nutí ke své pravdě ostatní)

boflování zbytečných iformací

Časté změny vzdělávacích programů.

čauky RadušQo :*

Člověk se učí pouze teoretické znalosti, vůbec není připraven prakticky, neumí samostatně přemýšlet a uvažovat nad věcmi v souvislostech.

Idealni by byla volba predmetu, ktere by chtel zak studovat.

integrace znevýhodněných žáků do běžné třídy narušujee chod celé třídy

Jde jen o známky. Rozmezí absence je na prosto nerealistické, jdete párkrát k doktorovi a jste nemocní a už jste za hranicí. Ale na druhou stranu, absence se řeší jen u žáků kteří tam chodí. Těm kteří tam nechodí úmyslně a mají třeba přes 50% se nic nestane. Ostatní jsou dozkušováni a dopisují písemky. Absurdní systém - zažila jsem češtinu suplovanou na tělocvik s učitelkou výtvarné výchovy.

je lepší studovat v zahraničí na soukromých školách

Jen ty nejhorší a jsem vyloženě ráda že jsem ze školy pryč. Šanci na úspěch měli jen ti "dostatečně průměrní", zažila jsem šikanu ze strany spolužáků i kantorů a školskému systému, stejně jako učitelům samotným, prostě nedůvěřuji

jsem proti soukromým, tj, placeným školám

Kurva všecko úplně blbě

Male platy ucitelu

malo zaku

Mám pocit že naučenou látku v životě nepoužiji, což mě demotivuje k tomu abych se učila efektivně, a místo toho se pouze naučím na test/zkoušení a učivo pak zapomínám.

Mám za to že 20 až 30 dětí ve třídě na prvním stupni je něco strašného, kolik času ze 45 minutové hodiny může prvňáček číst v takovém počtu dětí, chápu to na středních školách ale pokud se průměrné děti v mezinárodním srovnání stále zhoršují, pak cesta k menším třídám může být částečné řešení alespoň pro základní školu, nemluvě o zlepšení morálky a menší hlučnosti ve třídě.

Množství a obsažnost předmětů natolik zahlcuje žáky, že se často nemohou intenzivně věnovat těm předmětům, o které mají opravdový zájem. Žáci se nazpaměť "drtí" informace, aniž by byli motivováni přemýšlet. Velký problém vidím v nedostatečné autoritě učitelů. Starší učitelé jsou často rezignovaní a nevyužívají nové učební metody, techniky, což je velká škoda.

moc čtenářského deníku

moc učiva

Moc učiva na krátký čas...

Moc žáků ve třídách, nespolupráce učitelů, příliš stresu, nezajímavost látky, minimální možnosti výběru předmětů, které mě zajímají.

myslím že žádný

na VŠ chybí praxe

Nabídka převýšila poptávku.

neautorita učitelů, žáci jsou drzí.

Nebaví mě se učit něco, co ve svém oboru nikdy nebudu potřebovat.

nedostatečná míra specializace, příliš obecné znalosti bez praktického využítí, neprovázanost s praxí

Nedostatečný přístup k žákům nadaným - více se pedagogika věnuje žákům se znevýhodněním.

Neexistence kariérního růstu, byrokracie, učitelé se zabývají totálními kravinami a ne výukou - ne, že by sami chtěli, ale je jim to nařízeno, ředitelé kolikrát neví, co to výuka znamená a nemají přehled o tom, co učitelé v jeho škole umí a dokážou, neustálé projekty a mul a osvč apod.

neindividuální přístup

Nejvíce mi vadilo, že se učíme velké množství informací zpaměti, místo aby nás spíše naučili, jak si informace umět získat a pracovat s nimi. Téměř v žádném předmětu jsem se nesetkala s tím, že by se nás někdo snažil naučit, jak naučenou látku používat v praxi, umět se zamýšlet nad problémem a vymyslet nějaké řešení. Mám vystudovanou vysokou školu, ale kromě titulu jsem nezískala nic, co by mi pomohlo uplatnit se na trhu práce.

Nekoncepční a neustálé změny, nezájem rodičů i dětí

nekvalitni vyucovani jazyku (malo kvalifikovani ucitele, malo hodin, zastarale metody), prilis velky duraz na uceni se informaci nazpamet, nedostatecne rozvijeni komunikacnich a prezentacnich dovednosti a logickeho a kritickeho uvazovani, nedostatecne individualni pristup

Nelíbí se mi přístup učitelů, nesnaží se látku vysvětlit srozumitelně a nezapojují nás do praktických věcí. Dále maturitní obory se stávají samozřejmostí a lidé jsou nuceni dodělávat si vyšší vzdělání. Také mi vadí, že když už konečně mám vzdělání, tak nelze najít pracovní uplatnění a člověk dělá stejnou práci jako lidé s nižším vzděláním.

nemám žadný problem

Nemotivuje ke studiu, spíše naopak. Nikdo neřeší šikanu a podobné věci. Dětem se stále dávají nálepky, jichž se nemohou zbavit.

Nepodporuje kreativní myšlení Studenti se učí informace, které ve svém životě nevyužijí a do konce studia je po testu zapomenou.

neprovázanost s praxí, příliš mnoho studentů v oborech, které nenabízejí tolik pracovního uplatnění a naopak nedostatek studentů v některých oborech, kde praxi chybí lidé, kteří by danou práci uměli dělat

nerespektování individuálních potřeb dítěte, pasivní přihlížení šikany mezi dětmi

Nesouhlasím s tím, že se mnohem větší důraz klade na vědomosti a znalosti než na schopnosti a dovednosti užitečné ve skutečném životě.

Neúcta ke vzdělání (všeobecná), důraz na produktivitu - kvantita na úkor kvality, nikdo neví, co od školy vlastně chce - škola slouží jen jako odkadiště dětí, je nucena nahrazovat výchovu, což je práce rodiny

Nevím

Nezájem učitelů o budoucnost svých žáků. Většina učitelů bere své povolání stylem odučím co musím a tím to pro mě končí, co by mě měli ti malí zmetci zajímat

Nezajímavost, nepotřebnost, zatížení testy a úkoly

Nezajímavý výklad učiva a problém s učiteli, že nedokáží kvalitně vysvětlit látku

Obraz vytvářený sdělovacími prostředky je, zdá se, záměrně negativní. Každý rádoby vtipný tzv. VIP se rád chlubí svými neúspěchy.

plné třídy, učitel se nemůže dětem dostatečně věnovat, nevysvětluje dostatečně (při tom počtu ani nemůže), musí dodržovat plán a osnovy a ne se "zdržovat" tím, že to dětem dostatečně objasní...

po žácích se požaduje, aby nevybočovali z řady, rovněž zde panuje určitá nerovnost mezi dívkami a chlapci a tím, co je od nich požadováno a očekáváno

prestiž učitelského povolání

Především nutnost učit se spoustu nepotřebných věcí. To však s přechodem na vysokou školu kleslo na minimum. Jinak problémy nemám, jsem dobrý a velmi pilný student.

Přehlcení nepodstatných informací, biflování se zpaměti bez významu a znalosti učiva. Vzdělání pouze pro dosažení titulu, ani však pak nezáleží jaký máte, hlavně jen, že ho vůbec máte..

Při studiju VŠ se prakticky denně setkávám s paradoxem - student neplnící si své povinnosti je saknciován, plnění povinností ovšem není požadováno po vyučujících ( čekání na zapsání zkoušky do indexu, přednášející se na přednášku dostaví pozdě nebo vůbec, ...) Neochota některých vyučujících konzultovat, zopakovat, vysvětlit ( a to i na věcné otázky během přednášky). Složitost a v některých směrech nedomyšlenost internetového školního systému , často vedoucí ke zmeškání datu odeslání samostatné práce, neaktuální rozvrhy, apod.

příliš mnoho pro další život neužitečných informací, a tím pak méně času na to podstatné

Přílišné požadavky učitelů na vybavení školáka pomůckami. Rodiče mnohdy na to nemají a nevidí smysl toho, proč se např. má kupovat drahé lepidlo.

S třídními kolektivy a dále s přístupem některých kantorů

skoro žádný :D

studium si užívám až při studiu na vysoké škole, při studiu je velmi důležitý i vlastní postoj a disciplína

Svou vlastní neschopnost se namotivovat k učení, nedostatek praxe

špatná informovanost pedagogů o způsobu práce s integrovanými dětmi

učí děti nesmyslné a nepotřebné informace, které v životě nevyužijí

Učitelé drží při sobě, při jakémkoliv problému dítěte za problém vnímají jeho a ne sebe. Šikana ze strany učitelů

Učitelé se nevěnují žákům osobně. Jen jako celku - vlastní zkušenost. Dále přeplněnost a snadné získání vysokoškolských titulů z NEPOTŘEBNÝCH A SMĚŠNÝCH oborů (filozofie, dějiny umění, zdravotně - sociální studia apod.)

Učitelství je vnímáno jako méněcenné a také žáci nemají k učitelům úctu.

Ustrnulý způsob výuky neodpovídající novým trendům v pedagogice, velké rozdíly mezi kompetentností jednotlivých pedagogů, snaha školy plošně přebírat kompetence rodičů v oblasti rodinné výchovy, sexuální výchovy, spolupráce se školními psychology, kouči a dalšími externími "odborníky" (přivítala bych to u dětí z insuficientního výchovného prostředí, ale vadí mi plošné vnucování těchto aktivit všem dětem).

V mnoha předmětech mám pocit,že se učíme nezajímavé věci a ne každý učitel ( obzvlášť starší), si nevyhledávají nové infomace, učí pořád to samé dokola. Ale není to pravidlem,pouze jsem se tím už hodněkrát setkala.

Vadí mi bezmyšlenkovité opakování slov po učiteli nebo slov z učebnice. Žádné logické uvažování, vlastní myšlení, návaznost a provázanost učiva a předmětů, žádná diskuze.

VELKý

Velký problém... :P

Velmi nízká úroveň ZŠ, klesající kvalita gymnázií, velký počet zbytečných VŠ.

všichni podle stejného měřítka; věci, které se vyučují si děti nespojí s praxí, abstraktní učení se čehosi, co si mnohdy ani neumí představit;

výuka je přizpůsobena pouze slabším žákům, neustálé opakování, nadanější děti neumí/nechtějí zabavit a ty se v hodinách nudí

Výuka orientovaná na rozvoj levé hemisféry. Naprostá nekvalifikovanost učitelů.

zadny

Zahlceni ucivem, nevyuziti v praxi

Základní znalostní nedostatky ze základního stupně, nezvládnutí interdisciplinarity předmětů, neochota využívání matematiky k vyjádření kvantifikace stejných jevů, neochota se učit nové učivo, lenost, roztěkanost a nesoustředěnost

Zastaralý systém, málo dobrých učitelů.

Zeptáte-li se žáků, zda je baví se učit, většina vám odpoví, že ne. Již od první třídy jsou živé a zvídavé děti nuceny 4 a více hodin (s krátkými přestávkami) sedět zavřené v budově a musí se učit to, co je naplánováno, aniž by někoho zajímalo, jestli jsou všechny děti opravdu připraveny na to stejné učivo. Velmi rychle dochází k demotivaci, ke ztrátě zájmu o učení a ke ztrátě zvídavosti.

ztráta motivace

Žáci jsou nuceni učit se obrovská kvanta informací, které v životě nepoužijí a někteří učitelé mají mylný dojem, že žáci se budou učit jen do jejich předmětu. Některé vysoké školy nabízí obory, jejichž studenti nemají šanci najít uplatnění a studují skoro zbytečně.

žádný

žádný, ale celkově mi přijde školství finančně podhodnocené.

16. Byla by podle Vás nápomocná větší interaktivita a celkové oživení výkladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 18, Pouze v jistých případech.otázka č. 17, Ne.otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9961,49 %61,88 %  
Pouze v jistých případech.5836,02 %36,25 %  
Ne.42,48 %2,5 %  

Graf

17. V jakých případech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u předmětů, kde je vhodné ji využít (sv, d, z,ch) ale ne u těch, kde ne (např. m)15 %0,63 %  
Pouze jako doplnění výuky. Výuka pouze interaktivně pozornost od toho nejdůležitějšího spíše rozptyluje.15 %0,63 %  
Pouze pokud to má v probírané látce smysl (nesmyslné mi to přijde např. v matematice)15 %0,63 %  
tam kde je to možné, fyzika už prostě interaktivnější nebude15 %0,63 %  
v predmetech jako je Vv, Hv, ZSV, Ch, F15 %0,63 %  
NEVIM :)15 %0,63 %  
Dějepis, literatura, chemie15 %0,63 %  
V případech, kdy žáci mají zájem o konkrétní téma.15 %0,63 %  
dejepis15 %0,63 %  
v případě výuky jazyků 15 %0,63 %  
ostatní odpovědi Fyzika
nevím
Jako introverta mě interaktivita obvykle silně stresovala, ale věci jako chemická laborka a seminář z češtiny s rozborem děl mají smysl, ani eseje/diskuse nejsou špatné, ale je nutné je pedagogicky zvládnout. Ve škole jsem zažila kvalitní i úplně špatné.
Pokud to vyžaduje téma, ne za každou cenu.
Pro všechny vyučované předměty není vhodná.
V informačních technologíích, když je třeba promítnout těžko představitelné zkutečnosti
kdy by to pomohlo zamaatování
když to dovoluje probírané téma
biologie, it, jazyky
vyučování jazyků a např zeměpisu
1050 %6,25 % 

Graf

18. Měl by podle Vás současný školní systém klást větší důraz na jednotlivce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.12376,4 %76,88 %  
Ne.2716,77 %16,88 %  
V každé třídě je pár žáků,kteří nedávají pozor a protože jsou většinou učitelé hodní,věnují se jim víc,než potřebují aby nepropadli. Potom ale nemají čas na průměrné nebo lepší žáky10,62 %0,63 %  
Ne, jednolivci mají dostatek možností uplatnění a růstu, např. studiem na gymnáziu nebo děláním olympiád či středoškolské odborné činnosti10,62 %0,63 %  
NE10,62 %0,63 %  
ano, pokud je to vůbec možné10,62 %0,63 %  
nevím10,62 %0,63 %  
Na soužití jednotlivců - vlastní názor vs.objektivní pravda, tolerance, zodpovědnost10,62 %0,63 %  
Trochu. Ale v příslušném počtu žáků to zvládnout pro všechny nejde.10,62 %0,63 %  
na jednotlivce může být kladen důraz ve třídách do 10-15 žáků, ne ve třídě, kde je žáků 3010,62 %0,63 %  
Těžko takto globalizovat.10,62 %0,63 %  
Ano, v případě max 10-12 dětí ve třídě!10,62 %0,63 %  
v některých předmětech10,62 %0,63 %  

Graf

19. Měl by se podle Vás školní systém přizpůsobit současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 20, Pouze v některých aspektech.otázka č. 20, Ne.otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9458,39 %58,75 %  
Pouze v některých aspektech.6339,13 %39,38 %  
Ne.42,48 %2,5 %  

Graf

20. Pokud ano, jak? Na které dovednosti a znalost by se měl zaměřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s informacemi (vyhledávání a použití)10264,97 %63,75 %  
Rozbor a kritika získaných informací8856,05 %55 %  
Utvoření vlastního názoru a schopnost si jej uhájit8654,78 %53,75 %  
Upřednostnění všeobecného přehledu a znalosti souvislostí nad memorizací6742,68 %41,88 %  
Použití moderních technologií a poznatků6038,22 %37,5 %  
Utvoření vlastního názoru a schopnost si jej uhájit si jej3019,11 %18,75 %  
Utvoření vlastního názoru a schopnost si jej uhájiz10,64 %0,63 %  
Neopisovat z mobilních telefonů. -neříkám,když si na papírek někdo napíše dvě, tři věci,které si nepamatuje,ale pokud píše test a vše má na mobilu,je to nefér..a učit se ! půlka mé třídy se neumí učit10,64 %0,63 %  
praxe10,64 %0,63 %  
kukukhkuku10,64 %0,63 %  
Tolerance (znovu), rovnost (Eguality&Diversity) 10,64 %0,63 %  
znalost, to je to důležité a v dnešní škole skoro neslušné slovo, dokud nemám alespoň základní znalosti, těžko budu něco kriticky rozebírat a hodnotit.10,64 %0,63 %  
více interakce jak mezi žáky samotnými, tak mezi žáky a učitelem.10,64 %0,63 %  
sociální dovednosti, znalosti pro každodenní život (např. skladba výživy)10,64 %0,63 %  
Manuální práci10,64 %0,63 %  
důraz na použití věcí v praxi10,64 %0,63 %  

Graf

21. Měl by mít učitel možnost vědět, zda-li žák samostatně pracuje mimo školní třídu? (eg plní zadaná cvičení/domácí úkoly)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10967,7 %68,13 %  
Ne.3622,36 %22,5 %  
nevím21,24 %1,25 %  
v jistých případech10,62 %0,63 %  
Pouze pokud si to žák přeje sdělit10,62 %0,63 %  
nepochopila jsem otázku10,62 %0,63 %  
Ne, je to zásah do osobního soukromí a rozhodování žáka a jeho rodičů10,62 %0,63 %  
podle mě to pozná, podle práce v hodině10,62 %0,63 %  
Ne. Žáka potom k dělání úkolů nutí strach z učitele a při přípravě pak nepřemýšlí nad učivem ale nad tím, jaké tresty by mu vyučující udělil kdyby nesplnil úkol.10,62 %0,63 %  
NASRAT10,62 %0,63 %  
jedině přímým dotazem na studenta, bez výčitky nebo hrozby10,62 %0,63 %  
Myslím, že domací úkoly jsou zbytečné, protože se žák stejně musí naučit na testy a tak nakonec učitel stejně pozná zda se na výuku připravuje.10,62 %0,63 %  
to není v jeho kompetenci10,62 %0,63 %  
měl by být schopen poznat to z toho, jak se žák projevuje v hodině10,62 %0,63 %  
ZŠ, případně SŠ , dále mi to již nepřijde potřebné10,62 %0,63 %  
ano, ale je to nedohledatelné. Někteří žáci se doma pilně snaží a jiní to opíšou od těch pilných, takže by na to dopláceli zase ti poctivý.10,62 %0,63 %  
nevim jak by to mohl vědět10,62 %0,63 %  

Graf

22. Máte další komentář k tématu (problémy a možná zlepšení současného školního systému)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne :D je to dokonalé

Celý systém školství by se měl překopat. To by ale prvně ti nahoře museli přestat řešit sračky, brát úplatky a projevovat trochu zájmu o naše školství

Český školní systém by si měl vzít příklad z amerických univerzit. Přednášející dokáží studenty motivovat. V České škole se žáci setkají většinou s nudnou učitelkou, která si chce rychle odvykládat a pak jít domů. Mnoho českých učitelů svým chováním žáky ponižuje, je to hodně demotivující.

hodnoceni znamkami je blbost, daleko vetsi efekt by melo slovni hodnoceni, bohuzel to je pro ucitele "moc prace" a nechce se jim do toho... zacala bych prave u ucitelu - neustale zvysovani kvalifikace, skoleni, financni motivace k vetsi angazovanosti, vyssi platy pro ucitele, kteri jsou opravdu dobri (nepodcenovala bych feedback zaku/studentu)... prece jen jsou to ucitele kteri z velke casti tvori ten "system"

chce to více logiky, méně předsudků :-) btw. jako velký problém vzdělávání považuji šikanu, kterou jste trochu opomenuli.

chtělo by to změnit výuku učitelů (tzn. na pajdáku), aby se vůbec naučili učit, protože oni to neumí!!!

JO

Mělo by se toho učit podstatně míň, ale delší dobu.. Je nesmyslné se učit hodně předmětů, které žák nikdy nevyužije.

Miluji svou školu.

Myslím si, že současný systém je příliš zaměřený na teorii. Žáci by měli mít možnost sami zkoušet a objevovat. Ve školách by měla zavládnout méně soutěživá atmosféra, která spoustě např. inteligentních, ale pomalejších žáků velice snižuje sebevědomí.

Na gymnáziích by měla být v posledních ročnících větší možnost vybírat si předměty - co nejvíce seminářů. Měla by se také úplně vypustit literatura z českého jazyka vyjma několika nejdůležitějších děl a autorů. Co se týče základních škol, měla by se zvýšit moc učitele. Na dnešní hovadskou mládež to je zapotřebí.

NASRAT

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

Nejen větší důraz na individualitu (tuším někde kolem otázky 18), ale i naopak důraz na kooperaci.

Nelíbí se mi celkově systém a úroven českého vzdělávání

nemám :D

Nepovažuji za vhodnou snahu některých škol zavést např. kompletní výuku pomocí tabletů nebo přílišné rozšiřování ppt prezentací. To vede k rozstříštěnosti pozornosti a nedostatečnému vnímání látky, nehledě na to, že např. tablety svádějí i spíše k hraní.

opravdu skvělý dotazník :DDDDDDDDD

Současný školní systém dotuje školy podle počtu žáků - to je chyba. Je třeba hodnotit školy podle uplatnění absolventů.

Současný školní systém je na jedné straně velmi volný, na druhé straně stálými změnami legislativy umrtvuje již prakticky ověřené. I ve vysokém školství stále platí, že je třeba střídat v rozvrhu jednotlivé kursy, demonstrace na konkrétních příkladech (především vizuálně, ale i při vlastním zpracování CS). Stále chybí nácvik vyhledávání potřebných zdrojů, místo zahlcování informacemi. Nedostatečná je propagace matematiky pro rozvoj logického myšlení a především pro praktické využití.

Systém není až tak špatný, jen děti přichází do škol stále více znuděné již jako děti a školy jsou plné přesluhujících vyhořelých pedegogů

škola i rodina by spolu měli spolupracovat, ale stále je zde mnoho prostoru pro zlepšení

Školní systém je stále nadstaven spíše směrem ,,nauč se informace a zapamatuj si je,, než ,, zpracuj informace a utvoř názor,, Dalším problémem je nedostatečný individuální přístup k žáků, jako jednotlivcům. Tento fakt souvisí s nadpočtem dětí na jedno učitele. Jen málo učitelů ke schopno ( a ochotno) se i přes tento fakt dětem věnovat individuálně s ohledem na jeho přednosti a nedostatky. Rovněž způsob udělování odměn ( všem stejně), či vůbec žádné odměny , neplní motivační funkci. Spolu s dalšími přičinami toho vede k syndromu vyhoření, se kterým se bohůžel setkávám prakticky denně, zvláštně závažný je tento fakt a nižším stupni základní školy, kdy jsou děti nejvíce vnímave a často jejich postoj ke vzdělání ( a životu vůbec) je směrodatný pro zbytek života. Po zvážení všech faktů jsem rozhodnuta své dítě do státní školky/školy s takovýmto systémem nedat. Na druhou stranu si uvědomuji, že jsou i hůře fungující školní systémy, než je ten náš. Nicméně mám osobní zkušenost s francouzským vzdělávacím systémem a máme značné mezery.

Učitelé by měli být více přátelští aby se jim žáci nebáli svěřovat s problémy. Platí hlavně u nižších ročníků. A také by bylo lepší, kdyby se žáci vše naučili ve škole a doma se nemuseli připravovat ale odpočívat a měli prostor pro rozvíjení svých dovedností a vytváření představy o tom, co chtějí budoucnosti dělat za povolání.

Učitelé se málo věnují svým studentům - podceňují přípravy. Spíš si to jen "odkroutí".. Z druhého úhlu věci - žáci jsou většinou PARCHANTI, kteří jsou špatně vychováni a nezajímá je nic. Krom sprostých slov, urážek, sexuální aktivity apod. HNUS. Peněz mají učitelé dost - věčné téma, za 6 hodin denně? ;-) až běda..

Většina pedagogů nemá ani zájem děti něco naučit, konají pouze nejnutnější práci.

více dbát na názory a potřeby dětí

Více financí doi škol, posílení pravomocí učitelům, méně dětí ve třídách by bylo fajn.

Více praxe, víc aktivity studentů

Základem jsou dobří učitelé, s aprobací a zájmem nás něco naučit.

Zaměření na žáka jako individuální bytost, ocenění všeobecných informací, možnost zaměření se na určité předměty.

zapoměla jsem napsat, že je jsou školy zbytečně draze vybavené na to že to 3/4 učitelů nepoužívají

zatím ne všechno v pořadku

zlepšení ? na písemky odebrat žákům telefony,aspoň by se naučili,že je nezachrání google ani wikipedie ... Vytáčí mě,když spolužačka předemnou opíše celou písemku z wiki a já se na to večer před tím učila do 11ti... ona má jedničku a já,dvojku... absolutně mě to odrazuje od učení... nejraději bych opisovala taky (jen v pro mě nedůležitých předmětech) ,ale nemám chytrý telefon,takže mi nezbývá se učit :)

23. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 26 let6037,27 %37,5 %  
16 - 20 let4427,33 %27,5 %  
27 - 35 let2113,04 %13,13 %  
do 15-ti let159,32 %9,38 %  
36 - 45 let106,21 %6,25 %  
55 - 65 let63,73 %3,75 %  
46 - 55 let21,24 %1,25 %  
více 65 let10,62 %0,63 %  
do 15-ti let včetně10,62 %0,63 %  
více než 65 let10,62 %0,63 %  

Graf

24. Jaký je váš vztah ke školnímu systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji (vysoká škol)6137,89 %38,13 %  
Studuji (střední škola)4125,47 %25,63 %  
Nedávno jsem studium ukončil/a1811,18 %11,25 %  
Nic z výše uvedeného se na mě nevztahuje159,32 %9,38 %  
Jsem pedagog159,32 %9,38 %  
Profesně se zabývám pedagogickou problematikou116,83 %6,88 %  
Moje dítě/děti studují84,97 %5 %  
Studuji (1. - 9. třída)74,35 %4,38 %  
jsem pedagog + moje děti studují10,62 %0,63 %  
Studuji (Gymnázium)10,62 %0,63 %  

Graf

25. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11470,81 %71,25 %  
Muž4226,09 %26,25 %  
Jiné53,11 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je český systém vzdělávání efektivní?

2. V čem konkrétně podle Vás školský systém selhává?

3. Měl by se současný školní systém alespoň částečně změnit?

4. Podporuje současný školský systém rozvíjení samostatného myšlení?

5. Motivuje/motivoval by Vás současný školní systém ke vzdělávání?

6. Proč? Jaká věc Vás ve studiu odrazuje/odrazovala by?

7. Je podle Vás potřebná jistá provázanost učiva, jak obsahová, tak mezipředmětová?

9. Má podle Vás žák ve standardní hodině možnost určit své slabé stránky a aktivně pracovat na jejich zlepšení?

10. Existuje podle Vás v současné době prostor pro zpětnou vazbu žáků?

11. Jaká přídavná jména si vybavíte ve spojení se školní třídou?

12. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako jednotlivců?

13. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako celku?

14. Myslíte si, že školní systém dostatečně zohledňuje individuální potřeby žáků?

16. Byla by podle Vás nápomocná větší interaktivita a celkové oživení výkladu?

18. Měl by podle Vás současný školní systém klást větší důraz na jednotlivce?

19. Měl by se podle Vás školní systém přizpůsobit současné době?

20. Pokud ano, jak? Na které dovednosti a znalost by se měl zaměřit?

21. Měl by mít učitel možnost vědět, zda-li žák samostatně pracuje mimo školní třídu? (eg plní zadaná cvičení/domácí úkoly)

23. Jaký je Váš věk?

24. Jaký je váš vztah ke školnímu systému?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je český systém vzdělávání efektivní?

2. V čem konkrétně podle Vás školský systém selhává?

3. Měl by se současný školní systém alespoň částečně změnit?

4. Podporuje současný školský systém rozvíjení samostatného myšlení?

5. Motivuje/motivoval by Vás současný školní systém ke vzdělávání?

6. Proč? Jaká věc Vás ve studiu odrazuje/odrazovala by?

7. Je podle Vás potřebná jistá provázanost učiva, jak obsahová, tak mezipředmětová?

9. Má podle Vás žák ve standardní hodině možnost určit své slabé stránky a aktivně pracovat na jejich zlepšení?

10. Existuje podle Vás v současné době prostor pro zpětnou vazbu žáků?

11. Jaká přídavná jména si vybavíte ve spojení se školní třídou?

12. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako jednotlivců?

13. Má podle Vás pedagog dostatečný přehled o slabých a silných stránkách žáků jako celku?

14. Myslíte si, že školní systém dostatečně zohledňuje individuální potřeby žáků?

16. Byla by podle Vás nápomocná větší interaktivita a celkové oživení výkladu?

18. Měl by podle Vás současný školní systém klást větší důraz na jednotlivce?

19. Měl by se podle Vás školní systém přizpůsobit současné době?

20. Pokud ano, jak? Na které dovednosti a znalost by se měl zaměřit?

21. Měl by mít učitel možnost vědět, zda-li žák samostatně pracuje mimo školní třídu? (eg plní zadaná cvičení/domácí úkoly)

23. Jaký je Váš věk?

24. Jaký je váš vztah ke školnímu systému?

25. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pallová, R.Problémy českého školství (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://problemy-ceskeho-skolstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.