Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč byste neposkytli první pomoc

Proč byste neposkytli první pomoc

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Chren
Šetření:07. 06. 2014 - 20. 06. 2014
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):1 / 1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Proč byste na místě události neposkytli první pomoc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach, že první pomoc poskytnu špatně2925,22 %25,22 %  
strach z ohrožení vlastního života1815,65 %15,65 %  
odpor k postiženému (zvratky, zápach, narkoman...)1714,78 %14,78 %  
strach z přenosné choroby (HIV, AIDS, Hepatitida)1412,17 %12,17 %  
neznalost první pomoci119,57 %9,57 %  
více možností10,87 %0,87 %  
všechny možnosti10,87 %0,87 %  
kombinace strachu z přenosné choroby a neznalost první pomoci...10,87 %0,87 %  
všechno toto10,87 %0,87 %  
vše z uvedeného10,87 %0,87 %  
Strach z toho všeho, ale pomoc bych poskytla.10,87 %0,87 %  
3, 410,87 %0,87 %  
Myslím, že bych první pomoc poskytla vždy, snad jen ne, pokud bych tím byla v příměm ohrožení života já sama.10,87 %0,87 %  
Snažila bych se poskytnout první pomoc.10,87 %0,87 %  
PP bych neposkytl, pokud by tato činnost mohla způsobit ohrožení mých blízkých10,87 %0,87 %  
1,2,310,87 %0,87 %  
určitě bych jí poskytla. nad takovýma věcma se nepřemýšlí. jde přeci o lidský život.10,87 %0,87 %  
poskytla bych vždy10,87 %0,87 %  
netvrdím, že bych neposkytla, nevím.. Určitě by tam hrála roli situace, zda by byl čověk např. sražen autem, nebo by již delší dobu z neznáé příčiny ležel na chodníku a lidé by se u vyhýbali. Pak by určitě byla obava, o co šlo a strach z chorob..10,87 %0,87 %  
např: I přes mé vědomosti bych ji neposkytla z emočního bloku10,87 %0,87 %  
nejsem k tomu dostatečně zdravotně způsobilá (nemůžu chodit), takže kdyby byl na místě někdo jiný, asi bych to přenechala jemu, ale jinak bych se o to samozřejmě pokusila10,87 %0,87 %  
kombinace více faktorů - 2.), 3.), 5.10,87 %0,87 %  
to je ale pitomost. Já již několikrát první pomoc v životě poskyntul a je mi líto každého, kdo to nedokáže !10,87 %0,87 %  
rozhodně bych se snažila, kdybych musela ale rozhodně neznalost první pomoci a strach že poskytnu první pomoc špatně (což není trestné, ale o to nejde)10,87 %0,87 %  
já bych poskytla10,87 %0,87 %  
protože lidi jsou čuraci10,87 %0,87 %  
mix všech bodů10,87 %0,87 %  
já bych první pomoc poskytla, s ohledem na vlastní bezpečí10,87 %0,87 %  
bezdomovci10,87 %0,87 %  
opovrhuji lidským životem za to jak se chová k přírodě a životu10,87 %0,87 %  
poskytla bych vzhledem k tomu že jsem zdravotník 10,87 %0,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Proč byste na místě události neposkytli první pomoc:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Proč byste na místě události neposkytli první pomoc:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chren, P.Proč byste neposkytli první pomoc (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://proc-byste-neposkytli-prvni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.