Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč jet za praxí do ciziny?

Proč jet za praxí do ciziny?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Janečková
Šetření:08. 01. 2015 - 22. 01. 2015
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Byli jste v zahraničí na delší dobu než jen dovolenou? Vyplňte pár otázek o vaší motivaci, která vás přiměla vycestovat. Odpvoědi zaznamenáme v našem článku na portále Fajn brigády.

Odpovědi respondentů

1. Vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6657,39 %56,9 %  
Střední3833,04 %32,76 %  
Základní119,57 %9,48 %  

Graf

2. Proč jste byli v zahraničí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné6153,98 %52,59 %  
Na Erasmu3026,55 %25,86 %  
Na programu Work and travel1311,5 %11,21 %  
Výměnný pobyt na střední97,96 %7,76 %  

Graf

3. Co bylo vaším cílem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučit se cizí jazyk4842,48 %41,38 %  
Poznat svět3430,09 %29,31 %  
Prožít zábavnou dobu, poznat nové přátele, bavit se1916,81 %16,38 %  
Osamostatnit se108,85 %8,62 %  
Odjet od problémů (vztah, škola, ...)21,77 %1,72 %  

Graf

4. Jeli byste znovu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hned7061,95 %60,34 %  
Spíše ano3228,32 %27,59 %  
Spíše ne87,08 %6,9 %  
Nikdy32,65 %2,59 %  

Graf

5. Splnili se vaše cíle?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně5447,79 %46,55 %  
Spíše ano4842,48 %41,38 %  
Spíše ne76,19 %6,03 %  
Vůbec43,54 %3,45 %  

Graf

6. Jeli jste s agenturou nebo bez

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes agenturu4540,54 %38,79 %  
Sami4136,94 %35,34 %  
S kamarády/přes známé2522,52 %21,55 %  

Graf

7. Byl problém sehnat práci/ubytování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absolutně ne5044,64 %43,1 %  
Spíše ne4641,07 %39,66 %  
Spíše ano1311,61 %11,21 %  
Velký32,68 %2,59 %  

Graf

8. Získali jste nové přátelé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár4741,96 %40,52 %  
A kolik!3632,14 %31,03 %  
Ani moc ne2219,64 %18,97 %  
Spíš jsem byl/a osamělý/á76,25 %6,03 %  

Graf

9. Jste rádi za svou zkušenost? Pomůže vám to třeba do budoucna?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně! Díky tomu sežene práci snadněji6356,76 %54,31 %  
Jsem rád/a, ale nemyslím, že mi to pomůže4036,04 %34,48 %  
Ani rád, ani nerad. Je mi to jedno.54,5 %4,31 %  
Ne, lituju, že jsem nezůstal/a doma.32,7 %2,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše vzdělání?

2. Proč jste byli v zahraničí?

3. Co bylo vaším cílem?

4. Jeli byste znovu

5. Splnili se vaše cíle?

6. Jeli jste s agenturou nebo bez

7. Byl problém sehnat práci/ubytování?

8. Získali jste nové přátelé?

9. Jste rádi za svou zkušenost? Pomůže vám to třeba do budoucna?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše vzdělání?

2. Proč jste byli v zahraničí?

3. Co bylo vaším cílem?

4. Jeli byste znovu

5. Splnili se vaše cíle?

6. Jeli jste s agenturou nebo bez

7. Byl problém sehnat práci/ubytování?

8. Získali jste nové přátelé?

9. Jste rádi za svou zkušenost? Pomůže vám to třeba do budoucna?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janečková, T.Proč jet za praxí do ciziny? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://proc-jet-za-praxi-do-ciziny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.